Linux Szerver Alapok számonkérés

A vizsga értékelése

- 40% - elégtelen (1)
41%- 55% - elégséges (2)
56%- 70% - közepes (3)
71%- 85% - jó (4)
86%- - jeles (5)

A vizsga menete

A vizsga két részből áll. Az első rész egy beugró, melynek megírása minden esetben kötelező, a második rész pedig tetszőleges számú és nehézségű feladat megoldásából áll. A két vizsgarész és az esetlegesen a házi feladat benyújtásával hozott pontszám összegeként előálló százalékos érték adja az érdemjegyet.

Beugró

A vizsga megkezdésének feltétele egy rövid, 10 kérdésből álló, teszt jellegű beugró, melyen a gyakorlatokon kivetített előadásvázlat, valamint a gyakorlati oktató Linux környezetben található parancssori leckék anyagának ismeretében megválaszolható, elméleti és gyakorlati kérések is szerepelhetnek. A kitöltésre rendelkezésre álló idő 15 perc. Minimum 5 helyes válasz szükséges a vizsga megkezdéséhez.

A beugró megoldása során csak papír alapú írásos segédanyag használható!

A beugró értéke 1% minden helyes válaszra, vagyis sikeres beugró esetén min. 5%, max. 10%

Házi feladat

Házi feladat megoldására a tantárgyi oldalon van lehetősége azoknak, akik megajánlott érdemjegy szerzési lehetőséggel szeretnének élni. Megajánlott érdemjegyet csak az szerezhet, aki az adott félévben meghirdetett tantárgyi kurzus feljelentkezett hallgatója és a kurzus utolsó alkalmán megrendezett, kizárólag az adott kurzus hallgatói számára nyitott vizsgaalkalom kezdetéig házi feladata értékelhető formában beérkezik az adott félévben meghirdetett beküldési módon. Más vizsgaalkalom esetén házi feladatból hozott pontszám nem használható fel!

Másolásgyanús házi feladat esetén egyik érintett részvevő sem érvényesíthet hozott pontszámot!

A házi feladat értéke: helyes válaszonként 10%, vagyis min. 0%, max. 30%

Vizsgafeladat

Sikeres beugró feladat megoldása után lehetőség nyílik tetszőleges számú és nehézségű shell script programozási feladat megoldására a rendelkezésre álló 45 percnyi idő felhasználásával. A feladatok három nehézségi osztályba sorolhatók:

Minden vizsgázó tetszőleges feladatosztályból választhat megoldandó feladatot, melynek teljes megoldásáért az adott osztályhoz tartozó maximális pontszámot szerezheti meg.

A vizsgázónak tetszőleges alkalommal lehetősége van a választott feladat visszaadására és új feladat kiválasztására egy tetszőleges feladatosztályból, ez azonban alkalmanként automatikusan 10% pontlevonással jár, a visszaadott feladat besorolásától függetlenül.

A feladatokhoz meghatározott plusz értékelési szempontok, amennyiben külön nem szerepelnek az alapfeladat kiírásában, maximálisan plusz 5% pont szerzésére adnak lehetőséget a feladatosztályhoz tartozó maximális pontszámon felül.

A vizsgafeladat megoldása során csak papír alapú írásos segédanyag és az operációs rendszer beépített kézikönyvei használhatók!

Általános plusz szempontok, feladatok shell scriptekhez (összesen max. +5% feladatonként)