PHP kézikönyv

Mehdi Achour
Friedhelm Betz
Antony Dovgal
Nuno Lopes
Philip Olson
Georg Richter
Damien Seguy
Jakub Vrana
És még sokan mások
Fordítók:
Bagi Levente László
Csontos András
Heilig Szabolcs
Hojtsy Gábor
Kontra Gergely
Papp Győző
Tóth Attila
Varanka Zoltán
Másképpen segített:
Jouni Ahto

2006-10-30

Copyright

Copyright © 1997 - 2006 by the PHP Documentation Group. This material may be distributed only subject to the terms and conditions set forth in the Open Publication License, v1.0 or later. A copy of the Open Publication License is distributed with this manual, the latest version is presently available at http://www.opencontent.org/openpub/.

Distribution of substantively modified versions of this document is prohibited without the explicit permission of the copyright holder.

Distribution of the work or derivative of the work in any standard (paper) book form is prohibited unless prior permission is obtained from the copyright holder.

In case you are interested in redistribution or republishing of this document in whole or in part, either modified or unmodified, and you have questions, please contact the copyright holders at doc-license@lists.php.net. Note that this address is mapped to a publicly archived mailing list.

The 46 fejezet section of the documentation is based on an initial contribution by Zend Technologies.

A magyar copyright megegyezik az angol feltételekkel. Az Open Publication License egy másolata ezen dokumentációhoz csatolva is olvasható. A PHP kézikönyv magyar fordításának oldala a http://wfsz.njszt.hu/projektek_phpdoc.php címen található. A fordítók nevei szintén a fedlapon olvashatóak.


Tartalom
Előszó
Szerzők és más segítők
I. Első lépések
1. Bevezetés a PHP-be
2. A simple tutorial
II. Telepítés és beállítás
3. Általános telepítési szempontok
4. Telepítés Unix rendszerre
5. Telepítés Mac OS X rendszerre
6. Telepítés Windows rendszerekre
7. PECL kiterjesztések telepítése
8. Problémák?
9. Futásidejű beállítások
III. A nyelv alapjai
10. Alapvető szintaxis
11. Típusok
12. Változók
13. Állandók
14. Kifejezések
15. Operátorok
16. Vezérlési szerkezetek
17. Függvények
18. Osztályok, objektumok (PHP 4-ben)
19. Osztályok és objektumok (PHP 5)
20. Kivételek (Exceptions)
21. Referenciák
IV. Biztonság
22. Bevezetés
23. Általános szempontok
24. CGI futtatható állományként telepített PHP
25. Apache modulként telepített PHP
26. Fájlrendszer biztonság
27. Adatbázis biztonság
28. Hibakezelés
29. Globálisan is elérhető változók (Register Globals) használata
30. Felhasználótól érkező adatok
31. Magic Quotes
32. A PHP elrejtése
33. Fontos aktuálisnak maradni
V. Szolgáltatások
34. HTTP hitelesítés PHP-vel
35. Sütik (cookie-k)
36. Sessions
37. Dealing with XForms
38. Fájlfeltöltés kezelése
39. Távoli állományok kezelése
40. Kapcsolatkezelés
41. Állandó adatbázis kapcsolatok
42. Safe Mode
43. Parancssori programozás a PHP-ben
VI. Függvény referencia
I. .NET Functions
II. Apache-specifikus függvények
III. Alternative PHP Cache
IV. Advanced PHP debugger
V. Tömbkezelő függvények
VI. Aspell függvények [ellenjavallt]
VII. BCMath tetszőleges pontosságú matematikai függvények
VIII. PHP bytecode Compiler
IX. Bzip2 tömörítési függvények
X. Naptár függvények
XI. CCVS függvények
XII. Osztály/Objektum függvények
XIII. Classkit Functions
XIV. ClibPDF Függvények
XV. COM and .Net (Windows)
XVI. Crack Functions
XVII. Character Type Functions
XVIII. CURL, Client URL Library Functions
XIX. Cybercash payment függvények
XX. Credit Mutuel CyberMUT functions
XXI. Cyrus IMAP administration Functions
XXII. Dátummal és időponttal kapcsolatos függvények
XXIII. DB++ Functions
XXIV. Database (dbm-style) Abstraction Layer Functions
XXV. dBase Functions
XXVI. DBM Functions [deprecated]
XXVII. dbx függvények
XXVIII. Direct IO Functions
XXIX. Könyvtárkezelő Függvények
XXX. DOM Functions
XXXI. DOM XML függvények
XXXII. enchant Functions
XXXIII. Error Handling and Logging Functions
XXXIV. Exif Functions
XXXV. Expect Functions
XXXVI. File Alteration Monitor Functions
XXXVII. Forms Data Format Functions
XXXVIII. Fileinfo Functions
XXXIX. filePro függvények
XL. Filesystem Functions
XLI. Filter Functions
XLII. Firebird/InterBase Functions
XLIII. Firebird/Interbase Functions (PDO_FIREBIRD)
XLIV. FriBiDi Functions
XLV. FrontBase Functions
XLVI. FTP Functions
XLVII. Függvénykezelő függvények
XLVIII. GeoIP Functions
XLIX. GNU Gettext
L. GMP Functions
LI. gnupg Függvények
LII. Net_Gopher
LIII. hash Functions
LIV. HTTP
LV. Hyperwave Functions
LVI. Hyperwave API Functions
LVII. IBM DB2, Cloudscape and Apache Derby Functions
LVIII. ICAP Functions [removed]
LIX. iconv Functions
LX. ID3 Functions
LXI. IIS Administration Functions
LXII. Képmanipuláló függvények
LXIII. IMAP, POP3 and NNTP Functions
LXIV. Informix Functions
LXV. Informix Functions (PDO_INFORMIX)
LXVI. Ingres II Functions
LXVII. IRC Gateway Functions
LXVIII. PHP / Java Integration
LXIX. JSON Functions
LXX. KADM5
LXXI. LDAP Functions
LXXII. libxml Functions
LXXIII. Lotus Notes Functions
LXXIV. LZF Functions
LXXV. Mail függvények
LXXVI. mailparse Functions
LXXVII. Matematikai függvények
LXXVIII. MaxDB PHP Extension
LXXIX. MCAL Functions
LXXX. Mcrypt Encryption Functions
LXXXI. MCVE (Monetra) Payment Functions
LXXXII. Memcache Functions
LXXXIII. Mhash függvények
LXXXIV. Mimetype Functions
LXXXV. Ming függvénykönyvtár Flash mozik előállításához
LXXXVI. Miscellaneous Functions
LXXXVII. mnoGoSearch Functions
LXXXVIII. Microsoft SQL Server Functions
LXXXIX. Microsoft SQL Server and Sybase Functions (PDO_DBLIB)
XC. Mohawk Software Session Handler Functions
XCI. mSQL Functions
XCII. Multibyte String Functions
XCIII. muscat Functions
XCIV. MySQL függvények
XCV. MySQL Functions (PDO_MYSQL)
XCVI. MySQL Improved Extension
XCVII. Ncurses Terminal Screen Control Functions
XCVIII. Hálózatkezelési Függvények
XCIX. Newt Functions
C. NSAPI-specific Functions
CI. Object Aggregation/Composition Functions
CII. Object property and method call overloading
CIII. Oracle 8 függvények
CIV. ODBC Functions (Unified)
CV. ODBC and DB2 Functions (PDO_ODBC)
CVI. oggvorbis
CVII. OpenAL Audio Bindings
CVIII. OpenSSL Functions
CIX. Oracle függvények
CX. Oracle Functions (PDO_OCI)
CXI. Kimenet Szabályozó Függvények
CXII. Ovrimos SQL Functions
CXIII. Paradox File Access
CXIV. Parsekit Functions
CXV. Process Control Functions
CXVI. Reguláris kifejezések függvényei (Perl kompatibilis)
CXVII. PDF Függvények
CXVIII. PDO Functions
CXIX. PHP Options&Information
CXX. POSIX Functions
CXXI. Regular Expression Functions (POSIX Extended)
CXXII. PostgreSQL függvények
CXXIII. PostgreSQL Functions (PDO_PGSQL)
CXXIV. Printer Functions
CXXV. Programfuttató függvények
CXXVI. PostScript document creation
CXXVII. Pspell Functions
CXXVIII. qtdom Functions
CXXIX. Radius
CXXX. Rar Functions
CXXXI. GNU Readline
CXXXII. GNU Recode függvények
CXXXIII. RPM Header Reading Függvények
CXXXIV. runkit Functions
CXXXV. Satellite CORBA client extension [deprecated]
CXXXVI. SDO Functions
CXXXVII. SDO XML Data Access Service Functions
CXXXVIII. SDO Relational Data Access Service Functions
CXXXIX. Semaphore, Shared Memory and IPC Functions
CXL. SESAM Database Functions
CXLI. PostgreSQL Session Save Handler
CXLII. Munkamenet kezelő függvények
CXLIII. Shared Memory Functions
CXLIV. SimpleXML függvények
CXLV. SNMP Functions
CXLVI. SOAP Functions
CXLVII. Socket Functions
CXLVIII. Standard PHP Library (SPL) Functions
CXLIX. SQLite
CL. SQLite Functions (PDO_SQLITE)
CLI. Secure Shell2 Functions
CLII. Statistics Functions
CLIII. Stream Functions
CLIV. String függvények
CLV. Shockwave Flash Functions
CLVI. Sybase Functions
CLVII. TCP Wrappers Functions
CLVIII. Tidy Functions
CLIX. Tokenizer függvények
CLX. Unicode Functions
CLXI. URL függvények
CLXII. Változók kezelésével kapcsolatos függvények
CLXIII. Verisign Payflow Pro Functions
CLXIV. vpopmail függvények
CLXV. W32api Functions
CLXVI. WDDX függvények
CLXVII. win32ps Functions
CLXVIII. win32service Functions
CLXIX. xattr Functions
CLXX. xdiff Functions
CLXXI. XML értelmező függvények
CLXXII. XML-RPC Functions
CLXXIII. XMLReader functions
CLXXIV. xmlwriter Functions
CLXXV. XSL functions
CLXXVI. XSLT függvények
CLXXVII. YAZ Functions
CLXXVIII. YP/NIS Functions
CLXXIX. Zip Fájl függvények (csak olvasáshoz)
CLXXX. Zlib Compression Functions
VII. PHP and Zend Engine Internals
44. Streams API for PHP Extension Authors
45. PDO Driver How-To
46. Zend API: Hacking the Core of PHP
47. TSRM API
48. Extending PHP 3
VIII. GYIK: Gyakran Ismételt Kérdések
49. General Information
50. Mailing lists
51. Obtaining PHP
52. Database issues
53. Installation FAQ
54. Build Problems
55. Using PHP
56. PHP and HTML
57. PHP and COM
58. PHP and other languages
59. Migrating from PHP 2 to PHP 3
60. Migrating from PHP 3 to PHP 4
61. Migrating from PHP 4 to PHP 5
62. Miscellaneous Questions
IX. Függelékek
A. A PHP és a kapcsolódó projektek története
B. Migrating from PHP 4 to PHP 5
C. Migrating from PHP 3 to PHP 4
D. Migrating from PHP/FI 2 to PHP 3
E. A PHP debuggere
F. Configure options
G. php.ini directives
H. List of Supported Timezones
I. Kiterjesztés kategorizáció
J. Álnevek listája
K. List of Reserved Words
L. Erőforrás típusok listája
M. List of Supported Protocols/Wrappers
N. List of Available Filters
O. List of Supported Socket Transports
P. PHP type comparison tables
Q. List of Parser Tokens
R. Userland Naming Guide
S. A kézikönyvről
T. Open Publication License
U. Függvények listája
V. Hiányzó elemek

Előszó

A PHP, bővebben "PHP: Hypertext Preprocessor" egy széles körben használt, nyílt forráskódú, általános célú programozási nyelv, különösen jó web-fejlesztés támogatással, és HTML-be ágyazási képességekkel. A szintakszisa a C, Java és Perl nyelvekre épül, könnyen megtanulható. A nyelv fő célja lehetőséget teremteni dinamikusan generált weboldalak gyors készítésére, de a PHP ennél sokkal többre is képes.

Ez a kézikönyv legfőképpen függvény referenciaként használható, azonban a nyelvi elemek ismertetése is megtalálható benne, a főbb PHP szolgáltatások leírása, és más kapcsolódó információk mellett.

Ez a kézikönyv számos nyelven és formátumban letölthető a http://www.php.net/download-docs.php címen. Ha érdekel, hogyan készül ez a kézikönyv, olvasd el az 'About the manual' című függeléket. Ha a PHP történetére vagy kíváncsi, olvasd el az idevontakozó függeléket.

A magyar kézikönyvet téritésmentesen készítjük, szabadidőnkben. A le nem fordított fejezetek mindig a legfrissebb angol szöveggel jelennek meg, ezért vegyes nyelvű oldalakkal igen ritkán fogsz találkozni. Időnként az azonban előfordulhat, hogy bizonyos már lefordított fejezetek nem teljesen aktuálisak. Emiatt ha mindig aktuális és pontos információra van szükséged, és értesz angolul, érdemes ezt a kézikönyvet az angol változattal párhuzamosan használni. Az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérünk, bár felelősséget természetesen nem tudunk vállalni.

A PHP kézikönyv magyar fordítása a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Webalkalmazások Fejlesztése Szakosztályának egyik projektje. A fordítás oldala a http://wfsz.njszt.hu/projektek_phpdoc.php címen található. Ha szeretnél bekapcsolódni a fordításba, látogasd meg ezt a címet.


Szerzők és más segítők

Az utóbbi idők leginkább aktív szerzőit soroljuk fel a kézikönyv fedőlapján, de fontos megjegyeznünk, hogy sokkal több hozzájáruló segítő dolgozik jelenleg is a PHP dokumentáción, és még többen segítettek a múltban. Szintén sok névtelen személy van, akik beküldött megjegyzéseikkel, kommentárjaikkal egészítették ki a kézikönyvet, hiszen ezeket időről időre beépítjük az oldalakba. Minden alább látható lista ábécésorrendben sorolja fel a segítőket.


Szerzők és szerkesztők

A következő hozzájáruló segítők a kézikönyv írásával, kibővítésével jelentős mértékben hatottak a jelenlegi tartalomra: Jouni Ahto, Alexander Aulbach, Daniel Beckham, Stig Bakken, Jesus M. Castagnetto, Ron Chmara, Sean Coates, John Coggeshall, Simone Cortesi, Markus Fischer, Wez Furlong, Sara Golemon, Rui Hirokawa, Brad House, Moriyoshi Koizumi, Rasmus Lerdorf, Andrew Lindeman, Stanislav Malyshev, Rafael Martinez, Yasuo Ohgaki, Derick Rethans, Sander Roobol, Egon Schmid, Thomas Schoefbeck, Sascha Schumann, Dan Scott, Lars Torben Wilson, Jim Winstead, Jeroen van Wolffelaar és Andrei Zmievski.

A következő hozzájáruló segítők jelentős munkát fektettek a kézikönyv szerkesztésébe: Stig Bakken, Gabor Hojtsy, Hartmut Holzgraefe és Egon Schmid.


Felahsználói megjegyzések kezelői

A jelenleg legaktívabb karbantartók: Mehdi Achour, Friedhelm Betz, Vincent Gevers, Aidan Lister, Nuno Lopes és Tom Sommer.

A következő személyeket szintén köszönet illeti jelentős részvételükért: Daniel Beckham, Victor Boivie, Jesus M. Castagnetto, Nicolas Chaillan, Ron Chmara, James Cox, Sara Golemon, Zak Greant, Szabolcs Heilig, Oliver Hinckel, Hartmut Holzgraefe, Rasmus Lerdorf, Andrew Lindeman, Maxim Maletsky, James Moore, Sebastian Picklum, Derick Rethans, Sander Roobol, Damien Seguy, Jason Sheets, Jani Taskinen, Yasuo Ohgaki, Philip Olson, Lars Torben Wilson, Jim Winstead, Jared Wyles és Jeroen van Wolffelaar.

I. Első lépések


1. Fejezet. Bevezetés a PHP-be

Mi az a PHP?

A PHP (rekurzív rövidítéssel "PHP: Hypertext Preprocessor") széles körben használt általános célú szkriptnyelv, amely kifejezetten alkalmas - akár HTML-be ágyazott - webalkalmazások fejlesztésére.

Egyszerű meghatározás, de mit is jelent ez valójában? Egy példán bemutatva:

Példa 1-1. Egy bevezető példa

<html>
  <head>
    <title>Példa</title>
  </head>
  <body>

    <?php
    echo "Helló, Én egy PHP szkript vagyok!";
    ?>

  </body>
</html>

Vedd észre, hogy ez mennyire különbözik más nyelveken (például Perl vagy C) írt hagyományos szkripttől. Sok parancsból álló programok helyett csak egy HTML fájlba kell egy kevés programkódot beépíteni, hogy a megfelelő HTML kimenetet produkálja. A PHP kódblokkokat speciális kezdő és befejező jelölések közé kell elhelyezni, és ezek biztosítják, hogy a feldolgozás során a váltogathasd a "PHP módot".

Az különbözteti meg a PHP-t a kliens oldali nyelvektől - pl. JavaScript -, hogy a kód a kiszolgálón fut. Az első példában látható oldal eredményét böngészőben megnézve, nem lehet megállapítani, hogy milyen kód állíthatta azt elő. Ezen felül a webszervert be lehet állítani úgy, hogy a PHP feldolgozzon minden HTML fájlt PHP blokkokat keresve, ezek után már tényleg nincs rá mód, hogy kitalálják, mit is rejt egy-egy programod.

A legjobb dolog a PHP használatában, hogy különösen egyszerű egy kezdő számára, de számos, fejlett szolgáltatást nyújt professzionális programozó számára is. Ne ijesszen el a PHP hosszú szolgáltatás listája. Gyors léptekkel lehet haladni a PHP használatában, és pár órán belül már egyszerű szkriptek írására is képes lehetsz.

Habár a PHP fejlesztésében a szerver-oldali programozás kapja a legnagyobb hangsúlyt, annál sokkal többet tud. Olvasd tovább ezt a fejezetet a Mit tud a PHP? című résszel folytatva, vagy ugorj el a bevezető oktatóanyagunkra, ha csupán úgy általában vagy kíváncsi a web programozására.


Mit tud a PHP?

Bármit. A PHP főleg szerver-oldali szkriptek írására készült, azaz bármire képes, amit más CGI programok el tudnak végezni, ilyen funkciók az űrlap adatok feldolgozása, dinamikus tartalom generálása, vagy sütik küldése és fogadása. De a PHP ennél sokkal többet tud.

Három fő területen használnak PHP programokat.

 • Szerver oldali programozás. Ez a hagyományos, és fő használati formája a PHP-nek. Három komponens szükséges ahhoz, hogy ezt a formát használhasd. Az első a PHP értelmező (CGI vagy szerver modul formájában), egy webszerver és egy webböngésző. Egy webszerverrel mindenképpen rendelkezni kell, megfelelően telepített és beállított PHP-vel. A PHP program kimenetét a webböngészővel lehet megtekinteni, a szerveren keresztül elérve a szkriptet. Mindezek képesek elutni a te otthoni gépeden is, ha csupán csak ismerkedni kívánsz a nyelvvel. Lásd a telepítési utasításokatc. részt további információkért!

 • Parancssori programozás. PHP programok szerver és böngésző nélkül is futtathatóak. Ha ilyen környezetben szeretnéd használni a PHP-t, csak a PHP értelmezőre van szükséged. Ebben a formában gyakran valamilyen ütemező program segítségével (cron *nix és Linux alatt, Task Scheduler Windows alatt) futtatott programokat írnak, vagy egyszerű szövegfeldolgozó szkripteket készítenek. Lásd a Parancssori használat című függeléket további információért!

 • Ablakozós alkalmazások írása. A PHP valószínűleg nem a legjobb nyelv grafikus felületű asztali alkalmazások írásához, de ha nagyon jól ismered a PHP-t, és szeretnél néhány fejlett PHP szolgáltatást használni a kliens-oldali programjaidban, a PHP-GTK-t is használhatod ilyen programok írásához. Ezt használva lehetőséged van operációs rendszerfüggetlen programok írására is. A PHP-GTK a PHP egy kiterjesztése, nem érhető el a hivatalos PHP csomagban. Ha további információkra van szükséged látogsd meg a PHP-GTK webhelyet!

A PHP használható a legfontosabb operációs rendszereken, beleértve a Linuxot, sok Unix változatot (beleértve a HP-UX, Solaris és OpenBSD rendszereket), a Microsoft Windows-t, a Mac OS X rendszert, a RISC OS-t, és másokat. A PHP a legtöbb webszervert is támogatja, beleértve az Apache, Microsoft Internet Information Server, Personal Web Server, Netscape és iPlanet szervereket, az Oreilly Website Pro, Caudium, Xitami, OmniHTTPd, és más szervereket. A legtöbb szerverhez a PHP modul szintű támogatást nyújt, de más a CGI szabványt támogató szerverekkel is együtt tud működni CGI feldolgozóként.

Összességében a PHP használatakor szabadon választhatsz operációs rendszert és webszervert. Ráadásul a függvény-alapú és objektum orientált programozás, vagy ezek keveréke közötti választás is rajtad áll. Bár nem minden szokásos OOP szolgáltatás került megvalósításra a PHP 4-es változatában, sok eljáráskönytár és nagyobb alkalmazás is az OOP-t használja, például a PEAR könyvtár. A PHP 5-ös változata helyreteszi a PHP 4 OOP terén mutatott gyengeségeit, teljes objektum modell áll rendelkezésünkre.

A PHP képességei nem csak HTML kimenet előállítására korlátozódnak. Képeket, PDF állományokat vagy akár Flash mozikat (libswf vagy Ming kiterjesztéssel) is létrehozhatsz futásidőben. Természetesen egyszerűen generálhatsz bármilyen szöveges kimenetet, mint az XHTML vagy bármilyen más XML. A PHP elő tudja állítani ezeket az állományokat, és el tudja menteni a szerven a közvetlen kiküldésük helyett, valamilyen szerver-oldali gyorsítótárat valósítva meg ezzel.

Az egyik legjobb és legfontosabb tulajdonsága a nyelvnek az adatbázisok széles körű támogatása. Adatbázisokat kezelő weblap készítése PHP segítségével hihetetlenül egyszerű. A következő adatbázisok támogatja jelenleg:

Adabas DInterBasePostgreSQL
dBaseFrontBaseSQLite
EmpressmSQLSolid
FilePro (csak olvasásra)Direct MS-SQLSybase
HyperwaveMySQLVelocis
IBM DB2ODBCUnix dbm
InformixOracle (OCI7 és OCI8) 
IngresOvrimos 

A PHP rendelkezik egy DBX adatbázis absztrakciós kiterjesztéssel is, amellyel egyöntetűen és áttetszű módon lehet kezelni bármilyen adatbázist, amit ez a kiterjesztés támogat. Ezen kívül a PHP támogatja az ODBC-t, ezért bármilyen más, ezt a szabványt támogató adatbázishoz is lehet kapcsolódni.

A PHP támogatja a kommunikációt más szolgáltatásokkal is különböző protokollok segítségével, úgy mint LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (Windows rendszeren), és számos más. Sőt, nyithatsz hálózati foglalatokat is (socket) és kommunikálhatsz más protokolokkal is. A PHP támogatja a WDDX komplex adatcseréket, ami bármely más web programozási nyelvvel való kommunikációt megkönnyíheti. A PHP szintén rendelkezik a Java objektumok létrehozásának, és átlátszóan PHP objektummokként való kezelésének képességével. A CORBA kiterjesztés távoli objektumok elérésére használható.

A PHP rendkívül jó szövegfeldolgozó képességekkel rendelkezik, a POSIX és Perl reguláris kifejezésektől az XML állományok kezeléséig. Az XML dokumentumok feldologozásához és eléréséhez PHP4-ben a SAX és DOM szabványok is használhatóak, Az XSLT kiterjesztés XML dokumentumok általakítására használható. A PHP 5 az XML kapcsolatos feladatokat egységesen, a libxml2 függvénykönyvtárra támaszkodva látja el. Ezen biztos alapokon a PHP 5 bevezeti a SimpleXML és az XMLReader támogatást is.

Ha elektornikus üzleti környezetben használod a PHP-t, hasznosnak fogod találni a Cybercash, CyberMUT, VerySign Payflow Pro and MCVE függvényeket az internetes fizetést megvalósító programokban.

Végül, de nem utolsósorban a PHP számos más érdekes kiterjesztéssel szolgálhat, mint például az mnoGoSearch kereső függvények, az IRC átjáró függvények, tömörítő eszközök (gzip, bz2), naptár átalakítás, fordítás...

Ahogy látható, ez az oldal nem elegendő a PHP minden szolgáltatásának és előnyének felsorolásához. Lásd a PHP telepítése és a függvény referencia részeket további információkért!


2. Fejezet. A simple tutorial

Here we would like to show the very basics of PHP in a short, simple tutorial. This text only deals with dynamic webpage creation with PHP, though PHP is not only capable of creating webpages. See the section titled What can PHP do for more information.

PHP-enabled web pages are treated just like regular HTML pages and you can create and edit them the same way you normally create regular HTML pages.


What do I need?

In this tutorial we assume that your server has activated support for PHP and that all files ending in .php are handled by PHP. On most servers, this is the default extension for PHP files, but ask your server administrator to be sure. If your server supports PHP, then you do not need to do anything. Just create your .php files, put them in your web directory and the server will automatically parse them for you. There is no need to compile anything nor do you need to install any extra tools. Think of these PHP-enabled files as simple HTML files with a whole new family of magical tags that let you do all sorts of things. Most web hosts offer PHP support, but if your host does not, consider reading the PHP Links section for resources on finding PHP enabled web hosts.

Let us say you want to save precious bandwidth and develop locally. In this case, you will want to install a web server, such as Apache, and of course PHP. You will most likely want to install a database as well, such as MySQL.

You can either install these individually or choose a simpler way. Our manual has installation instructions for PHP (assuming you already have some webserver set up). In case you have problems with installing PHP yourself, we would suggest you ask your questions on our installation mailing list. If you choose to go on the simpler route, then locate a pre-configured package for your operating system, which automatically installs all of these with just a few mouse clicks. It is easy to setup a web server with PHP support on any operating system, including MacOSX, Linux and Windows. On Linux, you may find rpmfind and PBone helpful for locating RPMs. You may also want to visit apt-get to find packages for Debian.


Your first PHP-enabled page

Create a file named hello.php and put it in your web server's root directory (DOCUMENT_ROOT) with the following content:

Példa 2-1. Our first PHP script: hello.php

<html>
 <head>
 <title>PHP Test</title>
 </head>
 <body>
 <?php echo '<p>Hello World</p>'; ?> 
 </body>
</html>

Use your browser to access the file with your web server's URL, ending with the "/hello.php" file reference. When developing locally this URL will be something like http://localhost/hello.php or http://127.0.0.1/hello.php but this depends on the web server's configuration. If everything is configured correctly, this file will be parsed by PHP and the following output will be sent to your browser:

<html>
 <head>
 <title>PHP Test</title>
 </head>
 <body>
 <p>Hello World</p>
 </body>
</html>

This program is extremely simple and you really did not need to use PHP to create a page like this. All it does is display: Hello World using the PHP echo() statement. Note that the file does not need to be executable or special in any way. The server finds out that this file needs to be interpreted by PHP because you used the ".php" extension, which the server is configured to pass on to PHP. Think of this as a normal HTML file which happens to have a set of special tags available to you that do a lot of interesting things.

If you tried this example and it did not output anything, it prompted for download, or you see the whole file as text, chances are that the server you are on does not have PHP enabled, or is not configured properly. Ask your administrator to enable it for you using the Installation chapter of the manual. If you are developing locally, also read the installation chapter to make sure everything is configured properly. Make sure that you access the file via http with the server providing you the output. If you just call up the file from your file system, then it will not be parsed by PHP. If the problems persist anyway, do not hesitate to use one of the many PHP support options.

The point of the example is to show the special PHP tag format. In this example we used <?php to indicate the start of a PHP tag. Then we put the PHP statement and left PHP mode by adding the closing tag, ?>. You may jump in and out of PHP mode in an HTML file like this anywhere you want. For more details, read the manual section on the basic PHP syntax.

A Note on Line Feeds: Line feeds have little meaning in HTML, however it is still a good idea to make your HTML look nice and clean by putting line feeds in. A linefeed that follows immediately after a closing ?> will be removed by PHP. This can be extremely useful when you are putting in many blocks of PHP or include files containing PHP that aren't supposed to output anything. At the same time it can be a bit confusing. You can put a space after the closing ?> to force a space and a line feed to be output, or you can put an explicit line feed in the last echo/print from within your PHP block.

A Note on Text Editors: There are many text editors and Integrated Development Environments (IDEs) that you can use to create, edit and manage PHP files. A partial list of these tools is maintained at PHP Editors List. If you wish to recommend an editor, please visit the above page and ask the page maintainer to add the editor to the list. Having an editor with syntax highlighting can be helpful.

A Note on Word Processors: Word processors such as StarOffice Writer, Microsoft Word and Abiword are not optimal for editing PHP files. If you wish to use one for this test script, you must ensure that you save the file as plain text or PHP will not be able to read and execute the script.

A Note on Windows Notepad: If you are writing your PHP scripts using Windows Notepad, you will need to ensure that your files are saved with the .php extension. (Notepad adds a .txt extension to files automatically unless you take one of the following steps to prevent it.) When you save the file and are prompted to provide a name for the file, place the filename in quotes (i.e. "hello.php"). Alternatively, you can click on the 'Text Documents' drop-down menu in the 'Save' dialog box and change the setting to "All Files". You can then enter your filename without quotes.

Now that you have successfully created a working PHP script, it is time to create the most famous PHP script! Make a call to the phpinfo() function and you will see a lot of useful information about your system and setup such as available predefined variables, loaded PHP modules, and configuration settings. Take some time and review this important information.

Példa 2-2. Get system information from PHP

<?php phpinfo(); ?>


Something Useful

Let us do something more useful now. We are going to check what sort of browser the visitor is using. For that, we check the user agent string the browser sends as part of the HTTP request. This information is stored in a variable. Variables always start with a dollar-sign in PHP. The variable we are interested in right now is $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'].

Megjegyzés: $_SERVER is a special reserved PHP variable that contains all web server information. It is known as an autoglobal (or superglobal). See the related manual page on superglobals for more information. These special variables were introduced in PHP 4.1.0. Before this time, we used the older $HTTP_*_VARS arrays instead, such as $HTTP_SERVER_VARS. Although deprecated, these older variables still exist. (See also the note on old code.)

To display this variable, you can simply do:

Példa 2-3. Printing a variable (Array element)

<?php echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; ?>

A sample output of this script may be:

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

There are many types of variables available in PHP. In the above example we printed an Array element. Arrays can be very useful.

$_SERVER is just one variable that PHP automatically makes available to you. A list can be seen in the Reserved Variables section of the manual or you can get a complete list of them by looking at the output of the phpinfo() function used in the example in the previous section.

You can put multiple PHP statements inside a PHP tag and create little blocks of code that do more than just a single echo. For example, if you want to check for Internet Explorer you can do this:

Példa 2-4. Example using control structures and functions

<?php
if (strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'MSIE') !== FALSE) {
  echo 'You are using Internet Explorer.<br />';
}
?>

A sample output of this script may be:

You are using Internet Explorer.<br />

Here we introduce a couple of new concepts. We have an if statement. If you are familiar with the basic syntax used by the C language, this should look logical to you. Otherwise, you should probably pick up an introductory PHP book and read the first couple of chapters, or read the Language Reference part of the manual. You can find a list of PHP books at http://www.php.net/books.php.

The second concept we introduced was the strpos() function call. strpos() is a function built into PHP which searches a string for another string. In this case we are looking for 'MSIE' (so-called needle) inside $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] (so-called haystack). If the needle is found inside the haystack, the function returns the position of the needle relative to the start of the haystack. Otherwise, it returns FALSE. If it does not return FALSE, the if expression evaluates to TRUE and the code within its {braces} is executed. Otherwise, the code is not run. Feel free to create similar examples, with if, else, and other functions such as strtoupper() and strlen(). Each related manual page contains examples too. If you are unsure how to use functions, you will want to read both the manual page on how to read a function definition and the section about PHP functions.

We can take this a step further and show how you can jump in and out of PHP mode even in the middle of a PHP block:

Példa 2-5. Mixing both HTML and PHP modes

<?php
if (strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'MSIE') !== FALSE) {
?>
<h3>strpos() must have returned non-false</h3>
<p>You are using Internet Explorer</p>
<?php
} else {
?>
<h3>strpos() must have returned false</h3>
<p>You are not using Internet Explorer</p>
<?php
}
?>

A sample output of this script may be:

<h3>strpos() must have returned non-false</h3>
<p>You are using Internet Explorer</p>

Instead of using a PHP echo statement to output something, we jumped out of PHP mode and just sent straight HTML. The important and powerful point to note here is that the logical flow of the script remains intact. Only one of the HTML blocks will end up getting sent to the viewer depending on the result of strpos(). In other words, it depends on whether the string MSIE was found or not.


Dealing with Forms

One of the most powerful features of PHP is the way it handles HTML forms. The basic concept that is important to understand is that any form element will automatically be available to your PHP scripts. Please read the manual section on Variables from outside of PHP for more information and examples on using forms with PHP. Here is an example HTML form:

Példa 2-6. A simple HTML form

<form action="action.php" method="post">
 <p>Your name: <input type="text" name="name" /></p>
 <p>Your age: <input type="text" name="age" /></p>
 <p><input type="submit" /></p>
</form>

There is nothing special about this form. It is a straight HTML form with no special tags of any kind. When the user fills in this form and hits the submit button, the action.php page is called. In this file you would write something like this:

Példa 2-7. Printing data from our form

Hi <?php echo htmlspecialchars($_POST['name']); ?>.
You are <?php echo (int)$_POST['age']; ?> years old.

A sample output of this script may be:

Hi Joe. You are 22 years old.

Apart from the htmlspecialchars() and (int) parts, it should be obvious what this does. htmlspecialchars() makes sure any characters that are special in html are properly encoded so people can't inject HTML tags or Javascript into your page. For the age field, since we know it is a number, we can just convert it to an integer which will automatically get rid of any stray characters. You can also have PHP do this for you automatically by using the filter extension. The $_POST['name'] and $_POST['age'] variables are automatically set for you by PHP. Earlier we used the $_SERVER autoglobal; above we just introduced the $_POST autoglobal which contains all POST data. Notice how the method of our form is POST. If we used the method GET then our form information would live in the $_GET autoglobal instead. You may also use the $_REQUEST autoglobal, if you do not care about the source of your request data. It contains the merged information of GET, POST and COOKIE data. Also see the import_request_variables() function.

You can also deal with XForms input in PHP, although you will find yourself comfortable with the well supported HTML forms for quite some time. While working with XForms is not for beginners, you might be interested in them. We also have a short introduction to handling data received from XForms in our features section.


Using old code with new versions of PHP

Now that PHP has grown to be a popular scripting language, there are a lot of public repositories and libraries containing code you can reuse. The PHP developers have largely tried to preserve backwards compatibility, so a script written for an older version will run (ideally) without changes in a newer version of PHP. In practice, some changes will usually be needed.

Two of the most important recent changes that affect old code are:

 • The deprecation of the old $HTTP_*_VARS arrays (which need to be indicated as global when used inside a function or method). The following autoglobal arrays were introduced in PHP 4.1.0. They are: $_GET, $_POST, $_COOKIE, $_SERVER, $_FILES, $_ENV, $_REQUEST, and $_SESSION. The older $HTTP_*_VARS arrays, such as $HTTP_POST_VARS, still exist as they have since PHP 3. Az 5.0.0 változattól kezdődően az előre definiált hosszú PHP változók létrehozása kikapcsolható a register_long_arrays direktíva segítségével.

 • External variables are no longer registered in the global scope by default. In other words, as of PHP 4.2.0 the PHP directive register_globals is off by default in php.ini. The preferred method of accessing these values is via the autoglobal arrays mentioned above. Older scripts, books, and tutorials may rely on this directive being on. If it were on, for example, one could use $id from the URL http://www.example.com/foo.php?id=42. Whether on or off, $_GET['id'] is available.

For more details on these changes, see the section on predefined variables and links therein.


What's next?

With your new knowledge you should be able to understand most of the manual and also the various example scripts available in the example archives. You can also find other examples on the php.net websites in the links section: http://www.php.net/links.php.

To view various slide presentations that show more of what PHP can do, see the PHP Conference Material Sites: http://conf.php.net/ and http://talks.php.net/


3. Fejezet. Általános telepítési szempontok

Mielőtt hozzálátnál a telepítéshez, meg kell tudnod határozni, hogy mire akarod használni a PHP-t. A Mire jó a PHP? című fejezetben leírt következő három fő területen használhatod:

 • Szerveroldali programozásra

 • Parancssori programok írására

 • Kliens oldali GUI alkalmazások kifejlesztéséhez.

Az első és legszokványosabb használatához három dologra lesz szükséged: magára a PHP-re, egy webszerverre és egy webböngészőre. Valőszínűleg már rendelkezel böngészővel, és az operációs rendszer telepítésétől függően webszervered is lehet (Linux és MacOS X alatt Apache, Windows alatt IIS). Bérelhetsz tárterületet egy cégtől is, ebben az esetben neked nem kell semmit telepítened, csak a PHP szkripteket megírni és feltölteni őket a bérelt webtárhelyedre és nézni a végeredményt a böngészőben.

Ha saját magad telepíted a PHP-t, akkor kétféleképpen csatlakoztathatod a kiszolgálóhoz. A PHP-nek rengeteg kiszolgálóhoz van közvetlen modulinterfésze (SAPI). Ezek a szerverek az Apache, Microsoft Internet Information Server, Netscape és az iPlanet. Ezenkívül sok szerver támogatja az ISAPI-t, a Microsoft modulinterfészét mint pl. az OmniHTTPd. Ha PHP-nek nem létezika a webszerveredhez modul, mindig lehetőséged van CGI vagy FastCGI feldolgozóként futtatni. Ez azt jelenti, hogy úgy állítod be a webszerveredet, hogy a PHP CGI programját használja a PHP fájlokra érkezett kérések kiszolgálására.

Ha a PHP-t parancssori programozásra is szeretnéd használni (pl. offline képgenerálást végző szkript, vagy szöveges fájlok feldolgozása az átadott argumentumoktól függően), mindenképpen a futtatható állományra lesz szükséged. További információért lásd a Parancssori PHP alkalmazások írása című részt. Ebben az esetben nem lesz szükséged szerverre és böngészőre.

A PHP és a PHP-GTK kiterjesztés segítségével kliens oldali GUI alkalmazásokat is fejleszthetsz. Ez teljesen eltérő megközelítés, mint a weboldalak programozása, mivel itt nem HTML kimenetet kell generálni, hanem ablakokat és a bennük levő objektumokat kell kezelni. A PHP-GTK-ról többet is olvashatsz, ha ellátogatsz a honlapjára. A PHP-GTK nem része a hivatalos PHP disztribuciónak.

Ettől a ponttól ez a fejezet a PHP webszerverhez történő telepítésével foglalkozik, Unix és Windows alatt, modulként és CGI feldolgozóként. A futtatható állományról is találsz információt a következő részekben.

A forráskód és a futtatható állományok Windows-ra megtalálhatóak http://www.php.net/downloads.php címen. Ha lehet, akkor valamelyik hozzád legközelebb eső tükörszervert vedd igénybe a letöltésekhez.


4. Fejezet. Telepítés Unix rendszerre

Ez a fejezet bemutatja, hogy miként kell feltelepíteni és beállítani a PHP-t Unix rendszeren. Mielőtt elkezded a telepítést, nézd meg a rendszerednek ás szerverednek megfelelő fejezetet is!

Mint ahogy azt kézikönyvünk az Általános telepítési szempontok című részben felvázolta, ebben a részben legfőképpen a web-centrikus telepítésekkel foglalkozunk, bár a PHP parancssori használatának telepítését is tárgyaljuk.

Számos módja van a PHP telepítésének a Unix rendszereken, vagy egy fordítási és konfigurálási eljárással, vagy különböző előre-csomagolt megoldások használatával. Ez a dokumentáció legfőképpen a fordítási és konfigurálási folyamatokra fekteti a hangsúlyt. Sok Unix-féle rendszernek van valamilyen telepítőrendszere. Ez segít feltelepíteni egy általános konfigurációt, de ha különböző szolgáltatáskészleteket szeretnél (mint például egy biztonságos szerver, vagy különböző adatbázis-meghajtók), magad kell fordítanod a PHP és/vagy a webszervert. Ha nem vagy jártas saját szoftver fordításában, jobb, ha utánanézel, hogy valaki már lefordított-e egy olyan PHP csomagot, amilyet szeretnél.

A fordításhoz nélkülözhetetlen előismeretek és szoftverek:

 • Alapvető Unix ismeretek ("make" és a C fordító használata)

 • Egy ANSI C fordító

 • flex: 2.5.4-es verzió

 • bison: 1.28-as (ajánlott), 1.35-ös, vagy 1.75-ös verzió

 • A web server

 • Bármilyen modul által igényelt elem (mint például a gd vagy pdf könyvtárak, stb.)

Az alapvető konfigurálási folyamatot a configure számára átadott parancssori paraméterek szabályozzák. A ./configure --help paranccsal kérhetsz egy listát a rendelkezésreálló opciókról, rövid magyarázatokkal. Ez a kézikönyv külön tárgyalja a különböző opciókat. Az alapvető opciókat a függelékben találod, a különböző kiterjesztés-specifikus opciók pedig a referencia oldalakon vannak leírva.

Amikor a PHP konfigurálása megtörtént, elkezdheted létrehozni a modulokat és/vagy a végrehajtható állományokat. A make parancs ezt el kell tudja intézni. Ha hiba lép fel, és nem tudod elképzelni, hogy miért, olvasd el a problémákról szóló részt.


Apache 1.3.x Unix rendszereken

Ez a rész a PHP Apache-hoz történő telepítéséhez tartalmaz megjegyzéseket és javaslatokat Unix rendszerek esetén. Az Apache 2-höz tartozó útbaigazítások és javaslatok külön oldalon találhatóak.

A 10. sorban a configure-nak átadandó argumentumokat a az alapvető konfigurációs beállítások listájából valamint a kiterjesztésekhez tartozó beállításokat a kézikönyv megfelelő részeiből válogathatod ki. A verziószámokat itt elhanyagoltuk, hogy bizonyosak legyünk abban, hogy az utasítások nem helytelenek. Az 'xxx' helyébe a fájlok neveiből származó megfelelő értékeket kell majd behelyettesítened.

Példa 4-1. Telepítési parancsok (Apache osztott modul verzió) PHP-hez

1. gunzip apache_xxx.tar.gz
2. tar -xvf apache_xxx.tar
3. gunzip php-xxx.tar.gz
4. tar -xvf php-xxx.tar
5. cd apache_xxx
6. ./configure --prefix=/www --enable-module=so
7. make
8. make install
9. cd ../php-xxx

10. Itt konfigurálnod kell a PHP-t. Itt kell testreszabnod a PHP-t
  különféle opciókkal, mint pl. milyen kiterjesztések legyenek 
  bekapcsolva. Hajts végre egy ./configure --help parancsot, hogy
  megkapd a használható opciók listáját. Példánkban egy egyszerű
  konfigurációt készítünk Apache 1 és MySQL támogatással.
  Az apxs űtvonala különbözhet a példában szereplőtől.

   ./configure --with-mysql --with-apxs=/www/bin/apxs

11. make
12. make install

  Ha a configure opciókat telepítés után szeretnéd megváltoztatni,
  csak az utolsó három parancsot kell újra kiadnod. Az új modul
  betöltéséhez, csak újra kell indítanod az Apache-t. Az Apache
  újrafordítása nem szükséges.
 
  Figyelj arra, hogy alapesetben a 'make install' a PEAR-t, 
  különböző PHP eszközöket, mint pl. phpize, a PHP CLI-t és egyebeket
  is telepít.

13. A php.ini állomány beállítása:

   cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini

  PHP opciók beállításához szerkeszd az .ini fájlt. Ha szeretnéd a 
  php.ini-t máshova tenni, a 10. lépésben használd a 
  --with-config-file-path=/ut/vonal
  
  Ha a php.ini-recommended fájlt választod, ne felejtsd el elolvasni
  a változtatások listáját, mivel az befolyásolhatja a PHP működését.

14. Módosítsd a httpd.conf állommányt úgy, hogy a PHP modult töltse be.
  A LoadModule jobb oldalán szereplő útvonal a rendszereden lévő
  PHP modul útvonala kell legyen. A fenti make install parancs már
  el kellett végezze ezt helyetted, de jobb ha megbizonyosodsz róla.
    
  PHP 4 esetén:
      
   LoadModule php4_module libexec/libphp4.so

  PHP 5 esetén:
           
   LoadModule php5_module libexec/libphp5.so
   
15. A httpd.conf AddModule részében, valahol a ClearModuleList alá
  tedd be ezt:
  
  PHP 4 esetén:
  
   AddModule mod_php4.c
   
  PHP 5 esetén:
  
   AddModule mod_php5.c

16. Meg kell mondani az Apache-nak, hogy bizonyos kiterjesztéssel
  rendelkező fájlokat a PHP-vel szerint értelmezzen. Például
  mondjuk meg az Apache-nak, hogy a .php fájlokat PHP-vel 
  interpretálja. Több kiterjesztést úgy adhatsz meg, hogy
  egyszerűen szóközzel választod el őket. Példaképpen itt még
  a .phtml-t adjuk meg.

   AddType application/x-httpd-php .php .phtml

  Elég népszerű, hogy a .phps kiterjesztést úgy állítják be, hogy
  a színezett PHP-t mutassa, ez így érhető el:
  
   AddType application/x-httpd-php-source .phps

17. Használd a normális eljárást az Apache szerver elindítására. (Le kell
  állítanod, majd elindítanod, nem elegendő a szerver újratöltése
  HUP vagy USR1 szignállal.)

A PHP-t statikus objektumként is telepítheted:

Példa 4-2. Telepítési parancsok (Apache statikus modul verzió) PHP-hez

1. gunzip -c apache_1.3.x.tar.gz | tar xf -
2. cd apache_1.3.x
3. ./configure
4. cd ..

5. gunzip -c php-4.x.y.tar.gz | tar xf -
6. cd php-4.x.y
7. ./configure --with-mysql --with-apache=../apache_1.3.x
8. make
9. make install

10. cd ../apache_1.3.x

11. ./configure --prefix=/www --activate-module=src/modules/php4/libphp4.a
  (Mindamellett, hogy ezen a ponton a libphp4.a nem létezik, a fenti sor
  helyes. Nem is kell léteznie, létre lesz hozva.)

12. make
  (most kell rendelkezzél egy httpd binárissal, amelyet az Apache bin 
  könyvtárába másolhatsz, ha ez az első telepítésed, majd a "make install" 
  parancsot is ki kell adnod)

13. cd ../php-4.x.y
14. cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini

15. Szerkeszd a /usr/local/lib/php.ini állományt a PHP opciók beállításához. 
  Szerkeszd a httpd.conf vagy a srm.conf állományt és add hozzá ezt a sort:
  AddType application/x-httpd-php .php

Az Apache telepítéstől és a Unix változattól függően, több módon lehet a szervert leállítani vagy újraindítani. Az alábbiakban felsorolunk néhány a tipikus sorokat amelyeket különböző apache/unix konfigurációkon szerver-újraindításra használnak. Az /útvonal/ helyébe helyettesítsd a megfelelő alkalmazás útvonalát.

Példa 4-3. Példa-utasítások az Apache újraindításához

1. Számos Linux és SysV variáns:
/etc/rc.d/init.d/httpd restart

2. Az apachectl szkriptek használata:
/útvonal/apachectl stop
/útvonal/apachectl start

3. A httpdctl és a httpsdctl (OpenSSL használata 
  esetén), hasonlóan az apachectl-hez:
/útvonal/httpsdctl stop
/útvonal/httpsdctl start

4. mod_ssl vagy más SSL szerver használata esetén, 
  kézzel kell leállítani és elindítani:
/útvonal/apachectl stop
/útvonal/apachectl startssl

Az apachectl és a http(s)dctl helyen gyakran változik. Ha van a rendszeredben locate, whereis vagy which parancs, ezek segíthetnek megtalálni a szervervezérlő programokat.

Itt egy másik példa a PHP Apache-hoz való fordítására:

./configure --with-apxs --with-pgsql

Ez létrehozza a libphp4.so osztott könyvtárat ami az Apache-ba töltödik be a httpd.conf LoadModule sora által A PostgreSQL támogatás bele van építve ebbe a libphp4.so fájlba. library.

./configure --with-apxs --with-pgsql=shared

Ez létrehoz egy libphp4.so osztott könyvtárat az Apache számára, de egy pgsql.so osztott könyvtérat is készít, amely a PHP-be a php.ini extension direktívája által vagy a szkriptben szereplő dl() függvénnyel kerül betöltésre.

./configure --with-apache=/útvonal/apache_source --with-pgsql

Ez létrehoz egy libmodphp4.a könyvtárat, egy mod_php4.c-t és néhány velejáró fájlt és bemásolja ezeket az Apache forrásfájának src/modules/php4 könyvtárába. Ezután lefordítod az Apache-t --activate-module=src/modules/php4/libphp4.a opcióval, majd az Apache fordító rendszere létrehozza a libphp4.a-t, majd statikusan belinkeli a httpd binárisba. A PostgreSQL támogatás közvetlenül ebben a httpd binárisban van benne, így a végeredmény egy egyedüli httpd bináris, ami tartalmazza az egész Apache-t és az egész PHP-t.

./configure --with-apache=/útvonal/apache_source --with-pgsql=shared

Ez hasonló az előzővel, kivéve, hogy a PostgreSQL-t nem építjük közvetlenül bele a végső httpd-be, hanem készítünk egy pgsql.so osztott könyvtárat, amit betölthetsz a PHP-be php.ini-ből, vagy a dl() függvénnyel.

Amikor a PHP különféle fordítási módjai közül választasz, figyelembe kell venned a különböző módszerek előnyeit és hátrányait. Ha osztott fájlt hozol létre, az Apache-t külön fordíthatod, és nem kell mindent újrafordítanod, ha valamit hozzá akarsz adni, vagy módosítani a PHP-ben. Ha a PHP az Apache-ba építed be, azt jelenti, hogy a PHP gyorsan töltődik be és gyorsan fut. További információkért lásd az Apache DSO támogatásról szóló weboldalát.

Megjegyzés: Az Apache alapértelmezett httpd.conf fájlja jelenleg egy hasonló részt tartalmaz:

User nobody
Group "#-1"

Amíg nem változtatod meg "Group nogroup"-ra vagy valami hasonlóra (a "Group daemon" elég általános) a PHP nem fog tudni fájlokat megnyitni.

Megjegyzés: Győződj meg róla, hogy az Apache-nak a telepített verzióját adod meg a --with-apxs=/útvonal/apxs opcióban. NE használd a apache forráskódban szereplű apxs verziót, hanem azt, amelyik ténylegesen telepítve van a rendszeredre.


Apache 2.0 Unix rendszereken

Ez a rész a PHP Apache 2.0-hoz történő telepítéséhez tartalmaz megjegyzéseket és javaslatokat Unix rendszerek esetén.

Figyelem

Nem ajánljuk az Apache2 threaded MPM-jének alkalmazását éles környezetben. Ehelyett a prefork MPM használata, vagy az Apache 1.3-as változatának használata javallott. Ha kíváncsi vagy a miértekre, olvasd el a kapcsolódó FAQ bejegyzést: Apache2 with a threaded MPM!

Erősen ajánljuk, hogy tanulmányozd az Apache dokumentációt, hogy alapvelően megértsd az Apache 2.0 Server működését.

PHP és Apache 2.0.x kompatibilitása: A PHP alábbi verziói biztosan működnek az Apache 2.0.x legújabb verziójával:

A PHP ezen verziói kompatibilisek az Apache 2.0.40-ás és későbbi verzióival.

Az Apache 2.0 SAPI-támogatása a PHP 4.2.0-ás verziójával kezdődött. A PHP 4.2.3 az Apache 2.0.39-el működik, ne használj más Apache verziót vele. Az ajánlott konfiguráció: PHP 4.3.0 vagy frissebb, és az Apache2 legfrissebb verziója.

A PHP minden említett verziója továbbra is működik az Apache 1.3.x verziójával.

Töltsd le az Apache 2.0 legűjabb verzióját és a PHP-nek egy megfelelő verzióját a fent említett helyekről. Ez a gyors útmutató csak az alapokat tartalmazza az Apache 2.0 és a PHP használatával kapcsolatban. További információért olvasd el az Apache dokumentációt. A verziószámokat itt elhanyagoltuk, hogy bizonyosak legyünk abban, hogy az utasítások nem helytelenek. Az 'NN' helyébe a fájlok neveiből származó megfelelő értékeket kell majd behelyettesítened.

Példa 4-4. Telepítési parancsok (Apache osztott modul verzió) PHP-hez

1. gzip -d httpd-2_0_NN.tar.gz
2. tar xvf httpd-2_0_NN.tar
3. gunzip php-NN.tar.gz
4. tar -xvf php-NN.tar
5. cd httpd-2_0_NN
6. ./configure --enable-so
7. make
8. make install

  Most az Apache 2.0.NN rendelkezésedre áll a /usr/local/apache2
  könyvtárban, modul betöltés támogatással, és a standard MPM 
  prefork-al. A telepítés teszteléséhez használd a normális 
  eljárást az Apache szerver elindítására, azaz:
  /usr/local/apache2/bin/apachectl start
  majd állítsd le, hogy folytathasd a PHP konfigurálásval:
  /usr/local/apache2/bin/apachectl stop.

9. cd ../php-NN

10. Itt konfigurálnod kell a PHP-t. Itt kell testreszabnod a PHP-t
  különféle opciókkal, mint pl. milyen kiterjesztések legyenek 
  bekapcsolva. Hajts végre egy ./configure --help parancsot, hogy
  megkapd a használható opciók listáját. Példánkban egy egyszerű
  konfigurációt készítünk Apache 2 és MySQL támogatással.
  Az apxs űtvonala különbözhet, valójában előfordulhat, hogy a
  bináris neve apxs2.
  
   ./configure --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs --with-mysql

11. make
12. make install

  Ha a configure opciókat telepítés után szeretnéd megváltoztatni,
  csak az utolsó három parancsot kell újra kiadnod. Az új modul
  betöltéséhez, csak újra kell indítanod az Apache-t. Az Apache
  újrafordítása nem szükséges.
 
  Figyelj arra, hogy alapesetben a 'make install' a PEAR-t, 
  különböző PHP eszközöket, mint pl. phpize, a PHP CLI-t és egyebeket
  is telepít.

13. A php.ini állomány beállítása:

   cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini

  PHP opciók beállításához szerkeszd az .ini fájlt. Ha szeretnéd a 
  php.ini-t máshova tenni, a 10. lépésben használd a 
  --with-config-file-path=/ut/vonal
  
  Ha a php.ini-recommended fájlt választod, ne felejtsd el elolvasni
  a változtatások listáját, mivel az befolyásolhatja a PHP működését.

14. Módosítsd a httpd.conf állommányt úgy, hogy a PHP modult töltse be.
  A LoadModule jobb oldalán szereplő útvonal a rendszereden lévő
  PHP modul útvonala kell legyen. A fenti make install parancs már
  el kellett végezze ezt helyetted, de jobb ha megbizonyosodsz róla.
    
  PHP 4 esetén:
      
   LoadModule php4_module libexec/libphp4.so

  PHP 5 esetén:
           
   LoadModule php5_module libexec/libphp5.so
 
15. Meg kell mondani az Apache-nak, hogy bizonyos kiterjesztéssel
  rendelkező fájlokat a PHP-vel szerint értelmezzen. Például
  mondjuk meg az Apache-nak, hogy a .php fájlokat PHP-vel 
  interpretálja. Több kiterjesztést úgy adhatsz meg, hogy
  egyszerűen szóközzel választod el őket. Példaképpen itt még
  a .phtml-t adjuk meg.

   AddType application/x-httpd-php .php .phtml

  Elég népszerű, hogy a .phps kiterjesztést úgy állítják be, hogy
  a színezett PHP-t mutassa, ez így érhető el:
  
   AddType application/x-httpd-php-source .phps

16. Használd a normális eljárást az Apache szerver elindítására, azaz:
  
   /usr/local/apache2/bin/apachectl start

A fenti lépések végrehajtása után, rendelkezel egy futó Apache 2.0-al, amely támogatja a PHP-t SAPI modulként. Természetesen sokkal több konfigurációs opció létezik mind az Apache-hoz, mind a PHP-hez. További információért használd a ./configure --help parancsot a megfelelő forrásfában. Ha szeretnél egy többszálú Apache 2.0 verziót fordítani, felül kell írnod a standard MPM-Module prefork-ot worker-el vagy perchild-al. Ehhez, a 6. sorban szereplő configure-hoz add hozzá a --with-mpm=worker vagy a --with-mpm=perchild opciót. Bizonyosodj meg a következményekről és arról, hogy tudod mit csinálsz. További információért olvasd el az Apache dokumentáció MPM-Modules című részét.

Megjegyzés: Ha szeretnél tartalom-egyeztetést (content negotiation) alkalmazni, olvasd el a kapcsolódó FAQ-t.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy többszálú Apache verziót tudj készíteni, az operációs rendszered kell támogassa a szálakat. Ez a PHP-nak a kisérleti jellegű Zend Thread Safety (ZTS)-vel való fordítására is vonatkozik. Emiatt nem lesz használható minden kiterjesztés. Ajánlott az Apache-nak a standard prefork MPM-modullal való fordítása.


Caudium

PHP 4-et Pike modulként építheted be a Caudium webszerveréhez, a PHP 3 nem támogatja ezt. A PHP 4-et az alábbi egyszerű utasításokat követve lehet telepíteni Caudium alá.

Példa 4-5. Caudium telepítési utasítások

1. Győződj meg arról, hogy a PHP 4 telepítése előtt már telepítve lett a Caudium.
  A PHP 4 helyes működéséhez a Pike 7.0.268 vagy ennél újabb verziójára lesz
  szükséged. A példa kedvéért feltételezzük, hogy a Caudium a /opt/caudium/server/
  könyvtárban van.
2. Lépj át php-x.y.z könyvtárba (x.y.z a PHP verziószáma).
3. ./configure --with-caudium=/opt/caudium/server
4. make
5. make install
6. Indítsd újra a Caudium szervert, ha jelenleg fut.
7. Lépj be a grafikus konfigurációs felületre és ott válaszd ki azt a "virtual
  server" pontot, amelyhez a PHP 4 támogatást akarsz adni.
8. Kattints az "Add Module"-ra és keresd meg majd add hozzá a "PHP 4
  Script Support" modult.
9. Ha a dokumentáció azt mondja, hogy 'PHP 4 interpreter isn't available',
  akkor nézd meg, biztosan újraindítottad a szervert. Ha már ellenőrizted
  az /opt/caudium/logs/debug/default.1 fájlt mindenféle PHP4.so-val 
  összefüggő hiba kapcsán, akkor nézd meg azt is, hogy a
  caudium/server/lib/[pike-verzio]/PHP4.so létezik-e.
10. Állítsd be a PHP Script Support modult, ha szükséges.

Természetesen számos kiterjesztéssel együtt fordíthatod le a Caudium szerverhez is a PHP 4-t. A kiterjesztés-specifikus opciókért nézd meg a referenciaoldalakat.

Megjegyzés: Ha MySQL témogatást is szeretnél, akkor figyelj arra, hogy a normál MySQL kliens kódot használd, különben ütközések léphetnek fel, ha a Pike is rendelkezik MySQL támogatással. Ezt a MySQL telepítési könyvtárának (install directory) megadásával teheted meg: --with-mysql.


fhttpd megjegyzések

Ahhoz, hogy fhttpd modulként állítsd be a PHP-t, válaszolj "yes"-el a "Build as an fhttpd module?" kérdésre (ez a --with-fhttpd=DIR opció a configure-ban) és add meg az fhttpd könyvtárát. Ez alapbeállításban /usr/local/src/fhttpd. Ha fhttpd-t használsz, a PHP felépítése modulként jobb teljesítményt fog nyújtani, több beavatkozási lehetőséget és távoli futtatást biztosít.

Megjegyzés: Az fhttpd támogatása a PHP 4.3.0-tól megszűnt.


Sun, iPlanet and Netscape servers on Sun Solaris

This section contains notes and hints specific to Sun Java System Web Server, Sun ONE Web Server, iPlanet and Netscape server installs of PHP on Sun Solaris.

From PHP 4.3.3 on you can use PHP scripts with the NSAPI module to generate custom directory listings and error pages. Additional functions for Apache compatibility are also available. For support in current webservers read the note about subrequests.

You can find more information about setting up PHP for the Netscape Enterprise Server (NES) here: http://benoit.noss.free.fr/php/install-php4.html

To build PHP with Sun JSWS/Sun ONE WS/iPlanet/Netscape webservers, enter the proper install directory for the --with-nsapi=[DIR] option. The default directory is usually /opt/netscape/suitespot/. Please also read /php-xxx-version/sapi/nsapi/nsapi-readme.txt.

 1. Install the following packages from http://www.sunfreeware.com/ or another download site:

  autoconf-2.13
  automake-1.4
  bison-1_25-sol26-sparc-local
  flex-2_5_4a-sol26-sparc-local
  gcc-2_95_2-sol26-sparc-local
  gzip-1.2.4-sol26-sparc-local
  m4-1_4-sol26-sparc-local
  make-3_76_1-sol26-sparc-local
  mysql-3.23.24-beta (if you want mysql support)
  perl-5_005_03-sol26-sparc-local
  tar-1.13 (GNU tar)

 2. Make sure your path includes the proper directories PATH=.:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/ccs/bin and make it available to your system export PATH.

 3. gunzip php-x.x.x.tar.gz (if you have a .gz dist, otherwise go to 4).

 4. tar xvf php-x.x.x.tar

 5. Change to your extracted PHP directory: cd ../php-x.x.x

 6. For the following step, make sure /opt/netscape/suitespot/ is where your netscape server is installed. Otherwise, change to the correct path and run:
  ./configure --with-mysql=/usr/local/mysql \
  --with-nsapi=/opt/netscape/suitespot/ \
  --enable-libgcc

 7. Run make followed by make install.

After performing the base install and reading the appropriate readme file, you may need to perform some additional configuration steps.

Configuration Instructions for Sun/iPlanet/Netscape. Firstly you may need to add some paths to the LD_LIBRARY_PATH environment for the server to find all the shared libs. This can best done in the start script for your webserver. The start script is often located in: /path/to/server/https-servername/start. You may also need to edit the configuration files that are located in: /path/to/server/https-servername/config/.

 1. Add the following line to mime.types (you can do that by the administration server):
  type=magnus-internal/x-httpd-php exts=php

 2. Edit magnus.conf (for servers >= 6) or obj.conf (for servers < 6) and add the following, shlib will vary depending on your system, it will be something like /opt/netscape/suitespot/bin/libphp4.so. You should place the following lines after mime types init.
  Init fn="load-modules" funcs="php4_init,php4_execute,php4_auth_trans" shlib="/opt/netscape/suitespot/bin/libphp4.so"
  Init fn="php4_init" LateInit="yes" errorString="Failed to initialize PHP!" [php_ini="/path/to/php.ini"]
  (PHP >= 4.3.3) The php_ini parameter is optional but with it you can place your php.ini in your webserver config directory.

 3. Configure the default object in obj.conf (for virtual server classes [version 6.0+] in their vserver.obj.conf):
  <Object name="default">
  .
  .
  .
  .#NOTE this next line should happen after all 'ObjectType' and before all 'AddLog' lines
  Service fn="php4_execute" type="magnus-internal/x-httpd-php" [inikey=value inikey=value ...]
  .
  .
  </Object>
  (PHP >= 4.3.3) As additional parameters you can add some special php.ini-values, for example you can set a docroot="/path/to/docroot" specific to the context php4_execute is called. For boolean ini-keys please use 0/1 as value, not "On","Off",... (this will not work correctly), e.g. zlib.output_compression=1 instead of zlib.output_compression="On"

 4. This is only needed if you want to configure a directory that only consists of PHP scripts (same like a cgi-bin directory):
  <Object name="x-httpd-php">
  ObjectType fn="force-type" type="magnus-internal/x-httpd-php"
  Service fn=php4_execute [inikey=value inikey=value ...]
  </Object>
  After that you can configure a directory in the Administration server and assign it the style x-httpd-php. All files in it will get executed as PHP. This is nice to hide PHP usage by renaming files to .html.

 5. Setup of authentication: PHP authentication cannot be used with any other authentication. ALL AUTHENTICATION IS PASSED TO YOUR PHP SCRIPT. To configure PHP Authentication for the entire server, add the following line to your default object:
  <Object name="default">
  AuthTrans fn=php4_auth_trans
  .
  .
  .
  </Object>

 6. To use PHP Authentication on a single directory, add the following:
  <Object ppath="d:\path\to\authenticated\dir\*">
  AuthTrans fn=php4_auth_trans
  </Object>

Megjegyzés: The stacksize that PHP uses depends on the configuration of the webserver. If you get crashes with very large PHP scripts, it is recommended to raise it with the Admin Server (in the section "MAGNUS EDITOR").


CGI environment and recommended modifications in php.ini

Important when writing PHP scripts is the fact that Sun JSWS/Sun ONE WS/iPlanet/Netscape is a multithreaded web server. Because of that all requests are running in the same process space (the space of the webserver itself) and this space has only one environment. If you want to get CGI variables like PATH_INFO, HTTP_HOST etc. it is not the correct way to try this in the old PHP 3.x way with getenv() or a similar way (register globals to environment, $_ENV). You would only get the environment of the running webserver without any valid CGI variables!

Megjegyzés: Why are there (invalid) CGI variables in the environment?

Answer: This is because you started the webserver process from the admin server which runs the startup script of the webserver, you wanted to start, as a CGI script (a CGI script inside of the admin server!). This is why the environment of the started webserver has some CGI environment variables in it. You can test this by starting the webserver not from the administration server. Use the command line as root user and start it manually - you will see there are no CGI-like environment variables.

Simply change your scripts to get CGI variables in the correct way for PHP 4.x by using the superglobal $_SERVER. If you have older scripts which use $HTTP_HOST, etc., you should turn on register_globals in php.ini and change the variable order too (important: remove "E" from it, because you do not need the environment here):
variables_order = "GPCS"
register_globals = On


Special use for error pages or self-made directory listings (PHP >= 4.3.3)

You can use PHP to generate the error pages for "404 Not Found" or similar. Add the following line to the object in obj.conf for every error page you want to overwrite:
Error fn="php4_execute" code=XXX script="/path/to/script.php" [inikey=value inikey=value...]
where XXX is the HTTP error code. Please delete any other Error directives which could interfere with yours. If you want to place a page for all errors that could exist, leave the code parameter out. Your script can get the HTTP status code with $_SERVER['ERROR_TYPE'].

Another possibility is to generate self-made directory listings. Just create a PHP script which displays a directory listing and replace the corresponding default Service line for type="magnus-internal/directory" in obj.conf with the following:
Service fn="php4_execute" type="magnus-internal/directory" script="/path/to/script.php" [inikey=value inikey=value...]
For both error and directory listing pages the original URI and translated URI are in the variables $_SERVER['PATH_INFO'] and $_SERVER['PATH_TRANSLATED'].


Note about nsapi_virtual() and subrequests (PHP >= 4.3.3)

The NSAPI module now supports the nsapi_virtual() function (alias: virtual()) to make subrequests on the webserver and insert the result in the webpage. This function uses some undocumented features from the NSAPI library. On Unix the module automatically looks for the needed functions and uses them if available. If not, nsapi_virtual() is disabled.

Megjegyzés: But be warned: Support for nsapi_virtual() is EXPERIMENTAL!!!


CGI és parancssori verzió

Alapbeállításban a PHP CGI programként fordul le. Ez létrehoz egy parancssorból használható értelmezőt, ami CGI feldolgozásra vagy nem webbel kapcsolatos PHP programozásra is használható. Ha egy olyan webszervert futtatsz, amelyhez a PHP modul szintű támogatással rendelkezik, akkor jobb teljesítmény eléréséhez használd inkább azt a módszert. A CGI verzió azonban lehetővé teszi az Apache-ot használóknak, hogy más-más PHP oldalakat más-más user-id-kkel futtassanak.

Figyelem

Ha a PHP-t CGI felületen dolgoztatod, ez a szervereden bizonyos támadási felületeket nyit. Kérlek, olvasd el CGI biztonság fejezetünket, hogy megtudd, hogy tudod megvédeni magad ezen támadásokkal szemben.

As of PHP 4.3.0, some important additions have happened to PHP. A new SAPI named CLI also exists and it has the same name as the CGI binary. What is installed at {PREFIX}/bin/php depends on your configure line and this is described in detail in the manual section named Using PHP from the command line. For further details please read that section of the manual.


Tesztelés

Ha CGI programként fordítottad le a PHP-t, tesztelheted az eredményt azzal, hogy beírod make test. Mindig jól jön, ha leteszteled, mert így rögtön észlelhetsz olyan problémákat, amik esetleg csak később bukkantak volna fel.


Szintmérés (benchmarking)

Ha CGI programként fordítottad le a PHP 3-at, tesztelheted a sebességét azzal, hogy beírod a make bench parancsot. Ha a be van kapcsolva, talán nem fog jól lefutni a benchmark, a megengedett 30 másodperc alatt. Ez azért van, mert a set_time_limit() nem használható safe mode-ban. Használd a max_execution_time konfigurációs beállítást, hogy megadhasd ezt az időt a szkriptjeidnek. A make bench nem veszi figyelembe a konfigurációs fájlt.

Megjegyzés: A make bench csak a PHP 3-ban érhető el.


Változók használata

Egyes szerver által biztosított környezeti változók nincsenek a jelenlegi CGI/1.1 specifikációban definiálva. Csak a következő változók vannak itt definiálva: AUTH_TYPE, CONTENT_LENGTH, CONTENT_TYPE, GATEWAY_INTERFACE, PATH_INFO, PATH_TRANSLATED, QUERY_STRING, REMOTE_ADDR, REMOTE_HOST, REMOTE_IDENT, REMOTE_USER, REQUEST_METHOD, SCRIPT_NAME, SERVER_NAME, SERVER_PORT, SERVER_PROTOCOL, és SERVER_SOFTWARE. Minden más 'gyártó kiterjesztésnek' minősül.


Telepítés HP-UX rendszerre

Ez a rész a PHP HP-UX rendszerre történő telepítési útmutatóját tartalmazza. (paul_mckay kukac clearwater-it pont co pont uk hozzájárulásával)

Megjegyzés: Ezek a tippek a PHP v4.0.4 és Apache v1.3.9 verziókra vonatkoznak.

 1. Szükséged lesz a gzip-re. Töltsd le a http://hpux.connect.org.uk/ftp/hpux/Gnu/gzip-1.2.4a/gzip-1.2.4a-sd-10.20.depot.Z címről a bináris disztribúciót, tömörítsd ki, és telepítsd swinstall-al.

 2. Szükséged lesz a GNU binutils-ra. Töltsd le a http://gatekeep.cs.utah.edu/ftp/hpux/Gnu/gcc-2.95.2/gcc-2.95.2-sd-10.20.depot.gz. címről a bináris disztribúciót, tömörítsd ki, és telepítsd swinstall-al.

 3. Szükséged lesz a GNU binutils-ra. Töltd le a http://hpux.connect.org.uk/ftp/hpux/Gnu/binutils-2.9.1/binutils-2.9.1-sd-10.20.depot.gz. címről a bináris disztribúciót, tömörítsd ki, és telepítsd swinstall-al.

 4. Szükséged lesz a bison-ra. Töltsd le a http://hpux.connect.org.uk/ftp/hpux/Gnu/bison-1.28/bison-1.28-sd-10.20.depot.gz, címről a bináris disztribúciót és telepítsd a fentiek szerint.

 5. Szükséged lesz a flex-re. Ennek a forráskódját kell letöltened tudod letölteni az egyik http://www.gnu.org ükörkiszolgálóról. A non-gnu könyvtárban találod az ftp helyen. Töltsd le az állományt, tömörítsd ki gunzip-pel, majd a tar -xvf paranccsal megkapod a szükséges fájlokat. Lépj be a létrejött flex könyvtárba, és hajsd végre ./configure, make, make install parancsokat.

  Ha hibaüzeneteket kapsz, feltehetően az a probléma, hogy gcc vagy egyéb eszköz nincs a PATH-ban, tehát add hozzá a PATH-hoz.

 6. Töltsd le a PHP és Apache forráskódokat.

 7. Alkalmazd rájuk a gunzip és a tar -xvf parancsokat. Módosítanod kell pár állományt, hogy helyesen leforduljanak.

 8. Először a configure nevű fájl szorul némi szerkesztésre, mivel úgy tűnik nem tudja követni, hogy HP-UX gépen vagyunk. Lesz még egy jobb módszer ennek a megoldására, de addig is egy olcsó és jól működő javítás a lt_target=hpux10.20 beillesztése a configure szkript 47286-adik soránál.

 9. A következő lépésben az Apache GuessOS fájl szorul javításra. Az apache_1.3.9/src/helpers ájlban írd át a 89. sort. Ennek jelenlegi tartalma: echo "hp${HPUXMACH}-hpux${HPUXVER}"; exit 0, erre kell átirni: echo "hp${HPUXMACH}-hp-hpux${HPUXVER}"; exit 0

 10. Megosztott modulként nem telepíthető a PHP HP-UX rendszeren, ezért statikusan bele kell fordítanod a szerverbe. Ehhez kövesd az Apache oldalon található utasításokat.

 11. A PHP és Apache most már sikeresen lefordult, de az Apache nem fog elindulni. Létre kell hoznod egy új felhasználót az Apache számára, például www vagy apache néven. Utána a 252-253-ik sort kell módosítanod az Apache conf/httpd.conf in állományban, tehát ehelyett a két sor helyett:

  User nobody 
  Group nogroup

  valami hasonlód lesz:

  User www 
  Group sys

  Ez azért szükséges, mivel az Apache nem futtatható a nobody nevű felhasználóval HP-UX alatt. Most már az Apache és a PHP is sikeresen kell működjön.


Telepítés OpenBSD rendszerre

Ez a fejezet a PHP OpenBSD 3.6 rendszerre történő telepítéséhez tartalmaz megjegyzéseket és javaslatokat.


Bináris csomagok használata

A PHP OpenBSD-re való telepítéséhez az ajánlott és legegyszerűbb módszer a bináris csomagok (package) használata. Az alap csomag el van választva a különböző moduloktól, és mindegyik a többitől függetlenül telepíthető és távolítható el. A szükséges fájlokat az OpenBSD CD-den vagy az FTP site-on találod.

A fő csomag, amit telepítened kell az a php4-core-4.3.8.tgz, amely az alapvető motort (és még a gettext-et és az iconv-ot) tartalmazza. Ezután következnek a modul-csomagok, mint pl. a php4-mysql-4.3.8.tgz vagy a php4-imap-4.3.8.tgz. Ezen modulok aktiválásához vagy deaktiválásához a php.ini-ben szereplő phpxs parancsot kell használnod.

Példa 4-6. Példa OpenBSD csomagtelepítésre

# pkg_add php4-core-4.3.8.tgz
# /usr/local/sbin/phpxs -s
# cp /usr/local/share/doc/php4/php.ini-recommended /var/www/conf/php.ini
 (mysql hozzáadása)
# pkg_add php4-mysql-4.3.8.tgz
# /usr/local/sbin/phpxs -a mysql
 (imap hozzáadása)
# pkg_add php4-imap-4.3.8.tgz
# /usr/local/sbin/phpxs -a imap
 (a mysql és a test eltávolítása)
# pkg_delete php4-mysql-4.3.8
# /usr/local/sbin/phpxs -r mysql
 (a PEAR könyvtárak telepítése)
# pkg_add php4-pear-4.3.8.tgz

Az OpenBSD bináris csomagjairól további információt a packages(7) man oldalon találsz.


Port-ok használata

A PHP-t forráskódból is fordíthatod, a ports tree használatával, bár ez csak az OpenBSD-ben járatos felhasználóknak ajánlott. A PHP 4 port két alkönyvtárra van osztva: core és extensions. Az extensions könyvtár minden támogatott PHP modul számára alcsomagokat generál. Ha ezek közül nem szeretnél minden csomagot elkészíteni, használd a no_* FLAVOR-t. Ha pélául az imap modult szeretnéd kihagyni, a FLAVOR-t állítsd be no_imap-re.


Általános problémák

 • Az Apache alapértelmezett telepítése egy chroot(2) jail-ben fut, amely megtiltja a PHP szkripteknek, hióogy elérjék a /var/www alatti fájlokat. Emiatt létre kell hoznod egy /var/www/tmp könyvtárat, ahol a PHP munkamenet fájlok létrejöhetnek, vagy használj egy másik munkamenet kezelőt. Ráadásul az adatbázis socket-eket a jail-en belülre kell helyezni vagy a localhost interfészen lehet hallgatózni. Ha hálózatkezelő függvényeket használsz, egyes fájlokat az /etc könyvtárból, mint pl. az /etc/resolv.conf és az /etc/services a /var/www/etc könyvtárba kell helyezni. Az OpenBSD PEAR csomag automatikusan a helyes chroot könyvtárakba települ, tehát itt nem szükséges semmi különleges módosítás elvégzése. Az OpenBSD Apache-ról további információt az OpenBSD FAQ-ban találasz.

 • A gd kiterjesztéshez tartozó OpenBSD 3.6 csomag számára telepítve kell legyen az XFree86. Ha nem akarsz néhány font szolgáltatást használni, amit az X11 megkövetel, használd inkább a php4-gd-4.3.8-no_x11.tgz csomagot.


Régebbi kiadások

Az OpenBSD régebbi kiadásai a FLAVORS rendszert statikusan beillesztett PHP fordítására használta. Mivel így nehezen lehet bináris csomagokat generálni, ez a módszer nem javasolt. Továbbra is használhatod a régi stabil port tree-ket, de ezt az OpenBSD csapata nem támogatja. Ha bármilyen hozzáfűznivalód van ehhez, a port jelenlegi karbantartója Anil Madhavapeddy (avsm kukac openbsd pont org).


Telepítés Solaris rendszerre

Ez a fejezet a PHP Solaris rendszerre történő telepítéséhez tartalmaz megjegyzéseket és javaslatokat.


Szükséges programok

A Solaris telepítések gyakran nem tartalmaznak C fordítót, és a kapcsolódó eszközöket. Olvasd el ezt a FAQ-t, hogy megtudd miért szükséges ezen szoftverek GNU verzióját használni. A szükséges programok:

 • gcc (javasolt, más C fordító is jó lehet)

 • make

 • flex

 • bison

 • m4

 • autoconf

 • automake

 • perl

 • gzip

 • tar

 • GNU sed

Természetesen szükséged lehet további szoftverek telepítésére (és esetleg fordítására), ha plusz funkciókat szeretnél elérni (például Oracle vagy MySQL).


Csomagok használata

Egyszerűsítheted a Solaris telepítési eljárást, ha a pkgadd-et használod a szükséges komponensek nagyrészének telepítésénél.


Telepítés Gentoo rendszerre

Ez a rész a PHP Gentoo Linux rendszerre történő telepítéséhez tartalmaz megjegyzéseket és javaslatokat.


A Portage (emerge) használata

Amellett, hogy a PHP forráskódot letöltheted és saját magad fordíthatod, a Gentoo csomag-rendszerének használata a legegyszerűbb és legtisztább módja a PHP telepítésének. Ha nem vagy jártas a Linux alatti szoftver-fordításban, ez lesz számodra a megfelelő módszer.

Ha már felépítetted a Gentoo rendszeredet, valószínűleg már használtad a Portage-t. Az Apache és PHP telepítése nem különbözik az egyéb rendszereszközök telepítésétől.

Az első döntés, amit meg kell hoznod, hogy Apache 1.3.x-t vagy Apache 2.x-t akarsz telepíteni. Mindamellett, hogy mindkettő használható PHP-vel, az alábbi lépések Apache 1.3.x-t fognak használni. Egy másik dolog, amit figyelembe kell venni az, hogy a Portage fád naprakész-e. Ha már rég frissíteted, mindenekelőtt érdemes futtatnod az emerge sync parancsot. Így az Apache és a PHP legfrisseb verzióit fogod használni.

Ha most minden a helyén van, használd a következő példát az Apache és a PHP telepítéséhez:

Példa 4-7. Példa PHP telepítésére Gentoo rendszeren Apache 1.3-hoz

# emerge \<apache-2
# USE="-*" emerge php mod_php
# ebuild /var/db/pkg/dev-php/mod_php-<your PHP version>/mod_php-<your PHP version>.ebuild config
# nano /etc/conf.d/apache
 Add hozzá a "-D PHP4"-et az APACHE_OPTS-hoz
 
# rc-update add apache default
# /etc/init.d/apache start

Az emerge-ről a kiváló Portage kézikönyvben olvashatsz, amit a Gentoo weboldalán találsz.

Ha Apache 2-t szeretnél használni, használd egyszerűen az emerge apache utasítást a példában.


A konfiguráció beállítása

Az utolsó részben a PHP aktívált modulok nélkül volt emerge-elve. Amikor ez a leírás készült, az egyetlen alapértelmezésben aktivált modul az XML, amely szüksége a PEAR-hez. Ez valószínű nem az amit szeretnél, és hamarosán rájössz, hogy több aktivált modulra van szükséged, mint pl. MySQL, gettext, GD, stb.

Amikor a PHP-t saját magad fordítod, a configure parancs során kell aktiválnod modulokat. A Gentoo esetén egyszerűen megadhatsz USE jelzőket, amelyek automatikusan át lesznek adva a configure szkriptnek. Próbáld ki az alábbi parancsot, hogy lásd milyen USE jelzők adhatók meg az emerge-nek:

Példa 4-8. Az érvényes USE jelzők listájának lekérése

# USE="-*" emerge -pv php

[ebuild N  ] dev-php/php-4.3.6-r1 -X -berkdb -crypt -curl -debug -doc 
-fdftk -firebird -flash -freetds -gd -gd-external -gdbm -gmp -hardenedphp 
-imap -informix -ipv6 -java -jpeg -kerberos -ldap -mcal -memlimit -mssql 
-mysql -ncurses -nls -oci8 -odbc -pam -pdflib -png -postgres -qt -readline 
-snmp -spell -ssl -tiff -truetype -xml2 -yaz 3,876 kB

Amint a fenti kimenetből észreveheted, PHP sok USE jelzőt figyelembe vesz. Nézd meg őket közelebbről és válaszd ki amire szükséged van. Ha kiválasztasz egy jelzőt, de nem rendelkezel alkalmas könyvtárakkal, a Portage lefordítja azokat. Jó ötlet az emerge -pv újbóli használata, hogy lásd, mit fog a Portage fordítani azért, hogy használhasd a USE jelzőidet. Ha például nincs az X telepítve, és hasznnálod USE jelzőként, a Portage a PHP előtt lefordítja az X-et, ami néhány órába telhet.

Ha a PHP-t szeretnéd MySQL, cURL és GD támogatással fordítani, a parancs így fog kinézni:

Példa 4-9. PHP telepítése USE jelzőkkel

# USE="-* curl mysql gd" emerge php mod_php

Mint ahogy a fenti példa is muatja, ne felejtsd el a php-t és a mod_php-t emerge-elni. A php a parancssori változatért felelős, a mod_php pedig az Apache modul verziójáért.


Általános problémák

 • Ha PHP szkript kimenete helyett a forráskódot kapod meg, valószínűleg megfeledkeztél az /etc/conf.d/apache fájl szerkesztéséről. Az Apache-t a -D PHP4 jelzővel kell elindítani. Ha a jelző jelen van, látnod kell a ps ax | grep apache parancs kimenetében, miközben az Apache fut.

 • Beillesztési problémák miatt, előfordulhat, hogy nem telepíthetsz több PHP verziót. Ebben az esetben a unmerge-elned kell a régi verziót a emerge unmerge mod_php-<régi verzió> paranccsal.

 • Ha nem tudod emerge-elni a PHP-t a Java miatt, próbáld meg úgy, hogy a -* karaktereket beilleszted a USE jelzők elé, mint ahogy a fenti példában látható.

 • Ha problémád akad az Apache és a PHP konfigurálásával, bármikor kereshetsz a Gentoo fórumokban. Próbálj meg az "Apache PHP" kulcsszavakkal keresni.


5. Fejezet. Telepítés Mac OS X rendszerre

Ez a fejezet a PHP Mac OS X rendszerre történő telepítésének dokumentációját tartalmazza. A Mac OS X rendszernek két némileg eltérő változata van, a kliens és szerver. Kézikönyvünk mindkét rendszerhez tartalmaz telepítési útmutatót. A PHP nem futtatható a MacOS 9 vagy korábbi verziókon.


Csomagok használata

Rendelkezésre áll néhány előre-csomagolt és előre-fordított PHP változat a Mac OS X rendszerekre. Ez sokat tud segíteni egy általános telepítés elvégzésében, de ha más funkciókra is vágysz (például biztonságos szerver funkciókra, vagy más adatbázis támogatására), előfordulhat, hogy mégis magadnak kell fordítanod a PHP-t és/vagy a szervert. Ha nem vagy tapasztalt az önálló fordításban, megéri utánanézni, hogy elkészítette-e már valaki más azt a csomagot, ami a kívánt funkciókkal rendelkezik.


Fordítás OS X szerveren

Mac OS X szerver telepítés.

 1. Töltsd le az Apache és PHP legfrissebb változatait

 2. Tömörítsd ki ezeket, és futtasd a configure programot az Apache-ra:
  ./configure --exec-prefix=/usr \
  --localstatedir=/var \
  --mandir=/usr/share/man \
  --libexecdir=/System/Library/Apache/Modules \
  --iconsdir=/System/Library/Apache/Icons \
  --includedir=/System/Library/Frameworks/Apache.framework/Versions/1.3/Headers \
  --enable-shared=max \
  --enable-module=most \
  --target=apache

 3. Ha szeretnéd, hogy a fordító végezzen optimizációt, add hozzá a következő sort is:
  setenv OPTIM=-O2

 4. Lépj be a PHP 4 forrás könyvtárába, és futtasd a configure programot:
  ./configure --prefix=/usr \
    --sysconfdir=/etc \
    --localstatedir=/var \
    --mandir=/usr/share/man \
    --with-xml \
    --with-apache=/src/apache_1.3.12
  Ha bármilyen más kiterjesztést szeretnél (MySQL, GD, stb.), szerepeltesd a megfelelő paramétereket itt. A --with-apache paraméternek az Apache forráskönyvtárát add meg, például /src/apache_1.3.12.

 5. Add ki a make, majd a make install parancsokat. Ez létre fog hozni egy könyvtárat az Apache forráskönyvtárában az src/modules/php4 alatt.

 6. Most újra futtatnod kell a configure-t az Apache-ra, hogy beépítsd a PHP 4-et:
  ./configure --exec-prefix=/usr \
  --localstatedir=/var \
  --mandir=/usr/share/man \
  --libexecdir=/System/Library/Apache/Modules \
  --iconsdir=/System/Library/Apache/Icons \
  --includedir=/System/Library/Frameworks/Apache.framework/Versions/1.3/Headers \
  --enable-shared=max \
  --enable-module=most \
  --target=apache \
  --activate-module=src/modules/php4/libphp4.a
  Itt kaphatsz egy üzenetet, ami azt állítja, hogy a libmodphp4.a elvault. Ha ez történik, menj a src/modules/php4 könyvtárba, az Apache forráskönyvtár alatt, és hajtsd végre ezt: ranlib libmodphp4.a. Aztán lépj vissza az Apache forráskönyvtár gyökerébe, és ismét futtasd az előző configure parancssort. Ez aktualizálja a link táblát. Add ki újra a make és a make install parancsokat.

 7. Másold, és nevezd át a php.ini-dist állományt a bin könyvtárba a PHP 4 forráskönyvtárból: cp php.ini-dist /usr/local/bin/php.ini vagy (ha nincs local könyvtárad) cp php.ini-dist /usr/bin/php.ini.


Fordítás MacOS X kliensre

A következő útmutató segítségedre lesz abban, hogy a PHP-t modulként telepítsd a MacOS X-ben jelenlévő Apache webszerverhez. Ez a verzió támogatja a MySQL és a PostgreSQL adatbáziskezelő rendszereket. Ezeket a tippeket Marc Liyanage adta szívesen közre..

Figyelem

Légy körültekintő az alábbiakban, mert tönkreteheted az Apache szerveredet!

Telepítéshez az alábbiakat kell tenni:

 1. Nyiss egy terminál ablakot.

 2. Írd be: wget http://www.diax.ch/users/liyanage/software/macosx/libphp4.so.gz, és várd meg, amíg letöltődik.

 3. Írd be: gunzip libphp4.so.gz.

 4. Írd be: sudo apxs -i -a -n php4 libphp4.so

 5. Most írd be, hogy: sudo open -a TextEdit /etc/httpd/httpd.conf. TextEdit megnyitja a webszerver konfigurációs fájlját. Keresd meg a következő két sort a fájl vége felé (használd a Find parancsot):
  #AddType application/x-httpd-php .php 
  #AddType application/x-httpd-php-source .phps
  Töröld ki a két hashmark-ot (#), és ezután mentsd el a fájlt, lépj ki a TextEdit-ből.

 6. Végül írd be: sudo apachectl graceful hogy újrainduljon a webszerver.

Mostantól a PHP-nak futni kell. Ezt ellenőrizheted, ha a Sites könyvtáradba bemásolod a test.php fájlt, amiben nincs más csak ez a sor: <?php phpinfo() ?>.

Most nyisd meg a 127.0.0.1/~a_sajat_userneved/test.php címen levő oldalt a webböngésződben. A PHP modul információs táblázatait kell látnod ezen az oldalon.


6. Fejezet. Telepítés Windows rendszerekre

Ez a fejezet a Windows 98/Me és a Windows NT/2000/XP/2003 rendszerekre történő telepítésekre vonatkozik. A PHP nem működik 16 bites környezetben mint például a Windows 3.1. Bizonyos esetekben a támogatott Windows környezetekre Win32 néven hivatkozunk. A PHP a 4.3.0 verziótól kezdődően nem támogatja a Windows 95-öt.

A PHP Windows-ra telepítésének két fő módja van: kézi telepítővarázslóval történő telepítés.

Ha van Microsoft Visual Studio telepítve a rendszereden, akkor a PHP-t az eredeti forrásból is lefordíthatod.

Amint sikerült a PHP-t telepítened a Windows-odra, különböző kiterjesztéseket is betölthetsz további funkcionalitások eléréséhez.

Figyelem

Számos telepítő-csomag található az Interneten, de egyikük sincs jóváhagyva a PHP.net által, mivel úgy gondoljuk, hogy a kézi telepítés a legjobb választás, hogy a rendszered biztonságos és optimális legyen.


A Windows telepítő

A Windows PHP telepítőprogram letölthető a http://www.php.net/downloads.php címről, ez a PHP CGI változatát telepíti is beállítja az IIS, PWS és Xitami szervereket is. A telepítő nem tartalmaz semmilyen külső PHP kiterjesztést (php_*.dll), ezért csak a Windows zip csomagban és a PECL-ben találod meg.

Megjegyzés: Bár a Windows telepítő egyszerű módszer a PHP működésre bírásának, sok oldalról korlátozva van, mert például a kiterjesztések automatikus telepítése nem történik meg. A telepítő használata nem a megefelelő módszer a PHP telepítésére.

Először telepítsd a választott HTTP (web-) szervert a gépedre, és ellenőrizd, hogy jól működik-e.

Futtassd a telepítő exe fájlt, és kövesd a varázsló által adott utasításokat. Kétféle telepítés közül választhatsz - a standard telepítés ésszerű alapbeállításokat ad, az advanced kérdéseket tesz fel (amelyekre tudni kell válaszolni :).

A telepítés varázslója elég információt gyűjt ahhoz, hogy elvégezhesse a php.ini fájl beállítását és konfiguráljon számos webszervert a PHP számára. Az egyik webszerver, amit a PHP telepítő nem konfigurál, az Apache, ezért kézzel kell konfigurálnod.

Mikor a telepítés befejeződött, a varázsló informál arról, hogy szükséges-e a rendszer, ill. a szerver újraindítása, vagy rögtön elkezdheted a munkát a PHP-vel.

Figyelem

Légy tekintettel arra, hogy a PHP ezen telepítési módja nem biztonságos. Ha biztonságos PHP-ra vágysz, akkor jobban teszed, ha a kézikönyv további fejezeteit is elolvasod, és minden beállítást körültekintően elvégzel. Ez az automatikus telepítő egy azonnal használható PHP-t varázsol a gépedre, de nem online szerverekre szánták.


A kézi telepítés lépései

Ez a fejezet segít a PHP kézi telepítésében és konfigurálásában Microsoft Windows-os webszerverek számára. Ehhez a zippelt bináris disztribuciót kell letölteni a http://www.php.net/downloads.php címről.

A Microsoft Windows-hoz számos telepítőkészlet létezik, és mi is terjesztünk egy PHP telepítőt, mi mégis azt javasoljuk, hogy szándd rá az időt, hogy magad telepítsd a PHP-t, mivel így jobban megérted a rendszert és lehetővé teszi számodra, hogy szükség esetén a PHP kiterjesztések telepítését könnyedén evégezd.

Egy előző PHP verzió frissítése: A kéziköny korábbi kiadásai azt javasolták, hogy a különböző ini és DLL fájlokat a rendszerkönyvtárba (pl. C:\WINDOWS) tedd, és bár ez egyszerűsíti telepítést, a frissítést megnehezíti. Azt tanácsoljuk, távolítsd el ezeket a fájlokat, (mint pl. a Windows rendszermappában található php.ini és a PHP-vel kapcsolatoss DLL-ek) mielőtt elkezdenéd az új PHP telepítését. Ne felejtsd el biztonsági másolatot készíteni ezekről arra az esetre, ha tönkretennéd a rendszert. A régi php.ini is hasznos lehet az új PHP beállításánál. Hamarosan megtanulod, hogy előnyösebb a PHP-vel kapcsolatos fájlokat egy könyvtárban tartani, és ezt a könyvtárat a PATH-ba beírni.

MDAC követelmények: Ha Windows 98/NT4-et használsz, töltsd le a Microsoft Data Access Components (MDAC) rendszeredhez tartozó legfirssebb verzióját. Az MDAC letölthető a http://msdn.microsoft.com/data/ címen. Ez azért követelmény, mert a terjesztett Windows binárisokba bele van építve az ODBC támogatás.

Az alábbi lépéseket minden rendszeren végre kell hajtani, a szerver specifikus lépések elvégzése előtt:

Tömörítsd ki a disztribúciós állományt egy általad választott könyvtárba. Ha PHP 4-et telepítesz, a C:\ könyvtárba tömörítsd ki. A zip fájl egy php-4.3.7-Win32-höz hasonló könyvtárba tömörítődik ki. Ha PHP 5-el van dolgod, akkor a C:\php-be tömörítsd ki, mivel ebben az esetben más a zip fájl felépítése. Más útvanalat is választhatsz, de ne tartalmazzon szóközt. (mint pl. a C:\Program Files\PHP) mivel egyes webszerverek összeomlanak, ha így teszel.

A PHP 4-es és 5-ös verziójának kizippelt könyvtárstruktúrája különbözik:

Példa 6-1. A PHP 4 csomag felépítés

c:\php
  |
  +--cli
  | |
  | |-php.exe      -- CLI program - KIZÁRÓLAG parancssori használatra
  |
  +--dlls        -- segéd DLL-ek néhány kiterjesztés számára
  | |
  | |-expat.dll
  | |
  | |-fdftk.dll
  | |
  | |-...
  |
  +--extensions     -- PHP kiterjesztések DLL-jei
  | |
  | |-php_bz2.dll
  | |
  | |-php_cpdf.dll
  | |
  | |-..
  |
  +--mibs        -- SNMP segédfájlok
  |
  +--openssl       -- Openssl segédfájlok
  |
  +--pdf-related     -- PDF segédfájlok
  |
  +--sapi        -- SAPI (szerver modul támogatás) DLL-ek
  | |
  | |-php4apache.dll
  | |
  | |-php4apache2.dll
  | |
  | |-..
  |
  +--PEAR        -- a PEAR kezdeti másolata
  |
  |
  |-go-pear.bat     -- PEAR telepítő szkript
  |
  |-..
  |
  |-php.exe       -- CGI program
  |
  |-..
  |
  |-php.ini-dist     -- alapértelmezett php.ini beállítások
  |
  |-php.ini-recommended -- ajánlott php.ini beállítások
  | 
  |-php4ts.dll      -- alap PHP DLL
  | 
  |-...

Or:

Példa 6-2. A PHP 5 csomag felépítése

c:\php
  |
  +--dev
  | |
  | |-php5ts.lib
  |
  +--ext         -- PHP kiterjesztés DLL-ek
  | |
  | |-php_bz2.dll
  | |
  | |-php_cpdf.dll
  | |
  | |-..
  |
  +--extras
  | |
  | +--mibs       -- SNMP segédfájlok
  | |
  | +--openssl     -- Openssl segédfájlok
  | |
  | +--pdf-related   -- PDF segédfájlok
  | |
  | |-mime.magic
  |
  +--pear        -- a PEAR kezdeti másolata
  |
  |
  |-go-pear.bat     -- PEAR telepítő szkript
  |
  |-fdftk.dll
  |
  |-..
  |
  |-php-cgi.exe     -- CGI program
  |
  |-php-win.exe     -- szkripteket hajt végre parancsablak nélkül
  |
  |-php.exe       -- CLI program - KIZÁRÓLAG parancssori használatra
  |
  |-..
  |
  |-php.ini-dist     -- alapértelmezett php.ini beállítások
  |
  |-php.ini-recommended -- ajánlott php.ini beállítások
  | 
  |-php5activescript.dll
  |
  |-php5apache.dll
  |
  |-php5apache2.dll
  |
  |-..
  |
  |-php5ts.dll      -- alap PHP DLL
  | 
  |-...

Figyelj a különbségekre és az egyezőségekre. A PHP 4 és PHP 5 is tartalmaz CGI és CLI programot, és szerver modulokat, de más könyvtárakban vannak és/vagy más nevük van. Míg a PHP 4 szervermoduljai a sapi könyvtárban van, a PHP 5-nek nincs ilyen könyvtára, és a PHP könyvtár gyökerében találhatóak meg. A PHP 5 kiterjesztések segéd-DLL-jei szintén nem külön könyvtárban vannak.

Megjegyzés: PHP 4 esetén minden fájlt, ami a dll és a sapi könyvtárban van, a főkönyvtárba kell helyezned (pl. C:\php).

Itt egy lista a PHP 4-el és PHP 5-el terjesztett szerver modulokról:

 • sapi/php4activescript.dll (php5activescript.dll) - ActiveScript motor, amely lehetővé teszi PHP beépítése Windows-os alkalmazásokba.

 • sapi/php4apache.dll (php5apache.dll) - Apache 1.3.x modul.

 • sapi/php4apache2.dll (php5apache2.dll) - Apache 2.0.x modul.

 • sapi/php4isapi.dll (php5isapi.dll) - ISAPI modul ISAPI webszerverekhez mint pl. az IIS 4.0/PWS 4.0 vagy újabb.

 • sapi/php4nsapi.dll (php5nsapi.dll) - Sun/iPlanet/Netscape szervermodul.

 • sapi/php4pi3web.dll (nincs megefelelője PHP 5-ben) - Pi3Web szervermodul.

A szervermodulok jelentősen nagyobb hatékonyságot és további funkcionalitást biztosítanak a CGI binárisokhoz képest. A CLI verzió arra volt tervezve, hogy a PHP-t paranccsori programozásra használhasd. A CLI-ről a PHP parancssori alkalmazásáról szóló fejezetben tudhatsz meg többet.

Figyelem

A SAPI modulok jelentősen tökeletesítve voltak a 4.1-es kiadásban, viszont a régebbi rendszerekben előfordulhat szerverhiba vagy egyéb szervermodulok hibája, mint pl. ASP.

A CGI és CLI binárisoknak szintén szükségük van a php4ts.dll (php5ts.dll) szervermodulra. Bizonyosodj meg róla, hogy ez a fájl elérhető a feltelepített PHP-dben. A DLL keresésének sorrendje:

 • Az a könyvtár, ahonnan a php.exe meg lett hívva, vagy abban az esetben, ha SAPI modulként használod, a webszerver könyvtára (pl. C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin).

 • Bármilyen könyvtár, amely a Windows PATH környezeti változóban szerepel.

A php4ts.dll / php5ts.dll fájlok elérhetővé tételéhez három változat közül kell választanod: másold be a Window rendszerkönyvtárába, másold be a webszerver könyvtárába, vagy a PHP könyvtáradat (C:\php) add hozzá a PATH-hoz. A könnyebb kezelhetőség érdekében, mi az utóbbi változatot használjuk, mert így a jövőben könnyebb lesz frissíteni a PHP-t. A PHP könyvtár PATH-hoz adásáról a megfelelő FAQ-ban olvashatsz.

A következő lépés egy érvényes könfigurációs fájl (php.ini) létrehozása. Két ini fájl található meg a terjesztett zip fájlban, a php.ini-dist és a php.ini-recommended. Azt tanácsoljuk, hogy használd a php.ini-recommended fájlt, mert ebben a fájlban a beállításokat a hatékonyság és biztonság növelése érdekében állítottuk be. Ezt a jól dokumentált fájlt figyelmesen olvasd, mert a php.ini-dist fájlhoz viszonyított változások erőteljesen befolyásolhatják a PHP működését. Néhány példa: a display_errors értéke off valamint a magic_quotes_gpc értéke off. Azon felül, hogy ezeket elolvasod, tanulmányozd az ini beállításokat és minden opciót magad állíts be. Ha a legnagyobb biztonságot szeretnéd elérni, ezt kell tenned, bár a PHP egész jól működik az alapbeállításokkal is. Másold be a kívánt ini fájlt egy olyan könyvtárba, ahol a PHP képes azt megtalálni, és persze nevezd át php.ini-re. A PHP a php.ini-t a A konfigurációs állomány 9 fejezet részben ismertett könyvtárakban keresi.

Ha Apache 2-t használsz, a legegyszerűbb módszer a PHPIniDir direktíva használata. (olvasd el a Telepítés Apache 2 rendszerre című oldalt), egyébként pedig a PHPRC környezeti változó a legjobb változás. Ez a folyamat az alábbi FAQ bejegyzésben van leírva.

Megjegyzés: Ha NTFS-t használsz Windows NT, 2000, XP vagy 2003-on, bizonyosodj meg arról, hogy a webszervert futtató felhasználónak van joga a php.ini olvasásához (pl. tedd olvashatóvá mindenki számára).

A következő lépések elhagyhatóak:

 • Szerkeszd az új php.ini fájlodat. Ha tervezed, az OmniHTTPd használatát, ne kövesd a következő lépést. Állítsd be a doc_root-ot úgy, hogy a webszervered document_root-jára mutasson. Például:

  doc_root = c:\inetpub\wwwroot // IIS/PWS esetén
  
  doc_root = c:\apache\htdocs  // Apache esetén

 • Válaszd ki azokat a kiterjeszéseket, amelyeket a PHP indulásakor szeretnél betölteni. Olvasd el a Kiterjesztések telepítése Windows-on című részt, hogy megtudd, hogy állíts be egyet, és hogy mely kiterjesztések vannak beépítve. Ajánlatos előbb az újonnan telepített PHP-t kipróbálni mielőtt még a php.ini-ben aktiválnád a kiterjesztéseket.

 • PWS és IIS szervereken beállíthatod a browscap konfigurációs beállítást, hogy a Windows 9x/Me esetén a c:\windows\system\inetsrv\browscap.ini, NT/2000 esetén a c:\winnt\system32\inetsrv\browscap.ini XP esetén pedig a c:\windows\system32\inetsrv\browscap.ini fájlra mutasson. Egy naprakész browscap.ini megszezéséért olvasd el a következő FAQ-t.

A PHP most telepítve van a rendszereden. A következő lépésbe válassz egy webszervert, és vedd rá a PHP futtatására. Válassz egy webszervert a tartalomjegyzékből.


ActiveScript

This section contains notes specific to the ActiveScript installation.

ActiveScript is a windows only SAPI that enables you to use PHP script in any ActiveScript compliant host, like Windows Script Host, ASP/ASP.NET, Windows Script Components or Microsoft Scriptlet control.

As of PHP 5.0.1, ActiveScript has been moved to the PECL repository. Ezen PECL kiterjesztés DLL állományát letöltheted a PHP Letöltések, vagy a http://snaps.php.net/ címről.

Megjegyzés: You should read the manual installation steps first!

After installing PHP, you should download the ActiveScript DLL (php5activescript.dll) and place it in the main PHP folder (e.g. C:\php).

After having all the files needed, you must register the DLL on your system. To achieve this, open a Command Prompt window (located in the Start Menu). Then go to your PHP directory by typing something like cd C:\php. To register the DLL just type regsvr32 php5activescript.dll.

To test if ActiveScript is working, create a new file, named test.wsf (the extension is very important) and type:
<job id="test">
 
 <script language="PHPScript">
 $WScript->Echo("Hello World!");
 </script>
 
</job>
Save and double-click on the file. If you receive a little window saying "Hello World!" you're done.

Megjegyzés: In PHP 4, the engine was named 'ActivePHP', so if you are using PHP 4, you should replace 'PHPScript' with 'ActivePHP' in the above example.

Megjegyzés: ActiveScript doesn't use the default php.ini file. Instead, it will look only in the same directory as the .exe that caused it to load. You should create php-activescript.ini and place it in that folder, if you wish to load extensions, etc.


Microsoft IIS / PWS

Ez a fejezet az IIS (Microsoft Internet Information Server) szerverekre vonatkozó PHP telepítési útmutatókat tartalmazza.

Figyelem

Ha a PHP-t CGI felületen dolgoztatod, ez a szervereden bizonyos támadási felületeket nyit. Kérlek, olvasd el CGI biztonság fejezetünket, hogy megtudd, hogy tudod megvédeni magad ezen támadásokkal szemben.


Általános telepítési szempontok IIS-hez

 • Előszöris olvasd el a kézi telepítés lépéseit. Ne hagyd ki ezt a részt mert fontos információkat tartalmaz a PHP Windows-ra való telepítésével kapcsolatban.

 • Ha CGI módot használsz, a php.ini-ben a cgi.force_redirect PHP direktívát 0-ra kell állítanod. A cgi.force_redirect-el kapcsolatos FAQ-ban fontos információkat találsz. Szintén CGI mód esetén a cgi.redirect_status_env direktívát érdemes beállítani. Amikor direktívákat szeretnál használni vigyázz, hogy ezek a direktívák a php.ini-ben ne legyenek kikommentezve.

 • A PHP 4 CGI neve php.exe, míg PHP 5 esetén php-cgi.exe. A PHP 5 esetén, a php.exe CLI, és nem CGI.

 • A Windows PATH környezeti változójához add hozzá a PHP könyvtárat, így a PHP DLL fájljai, futtatható állományai és a php.ini a PHP könyvtárában maradhat, anélkül, hogy a Windows rendszerkönyvtárat fel kellene forgatni. További információért lásd a PATH beállításáról szóló GyIK-ot.

 • Az IIS felhasználó (általában IUSR_MACHINENAME) jogosult kell legyen bizonyos fájlok és könyvtárak olvasására, mint például a php.ini, docroot, és a munkamenet tmp könyvtára.

 • Figyelj oda, hogy a php.ini-ben az extension_dir és a doc_root PHP direktívák helyesen legyenek beállítva. Ezen direktívák értéke függ a rendszertől, ahova a PHP-t telepíted. PHP 4-ben az extension_dir extensions, míg PHP 5 esetén ez ext. PHP 5 esetén az extensions_dir értéke lehet például "c:\php\ext", az IIS doc_root értéke pedig "c:\Inetpub\wwwroot".

 • A PHP kiterjesztések DLL állományai, mint például a php_mysql.dll és a php_curl.dll, a letöltött zip csomagban találhatók meg (nem a PHP telepítőben). PHP 5 esetén sok kiterjesztés a a PECL része, ezért a "PECL modulok gyűjteményéből" tölthetőek le, ilyenek például a php_zip.dll és php_ssh2.dll állományok. A PHP fájlokat innen töltheted le.

 • Amikor megadod a futtatható állományt, jó ha a 'check that file exists' négyzet be van jelölve. Egy kis teljesítménycsökkenéssel az IIS (PWS) meg fogja vizsgálni, hogy a szkript fájl létezik-e, mielőtt meghívja a PHP-t, így a webszerver értelmes 404-es hibákat fog adni, ahelyett, hogy CGI hibákat dobna arról hogy a PHP-től nem kapott kimenetet.


Windows NT/200x/XP és IIS 4 vagy újabb

A PHP kétféle módon telepíthető, CGI binárisként és ISAPI modulként. Mindkét esetben el kell indítanod a Microsoft Management Console programot (lehet 'Internet Services Manager', a Windows NT 4.0 Option Pack ágban vagy a Control Panel=>Administrative Tools-ban Windows 2000/XP alatt). Majd jobbklikk a Web szerver csomópontra (ami valószínűleg 'Default Web Server'-ként jelenik meg), majd válaszd ki a 'Properties' menüpontot.

Ha a CGI binárist szeretnéd használni, akkor:

 • A 'Home Directory', 'Virtual Directory', vagy 'Directory' alatt végezd el a következőket:

 • A Execute Permissions-t (Futtatási jogosultság) állítsd 'Scipts only'-ra ('Csak szkriptek')

 • Klikkelj a 'Configuration' gombra, majd válaszd ki az Application Mappings fület. Kattints az Add-ra, majd az Executable path-ot állítsd be a megfelelő CGI fájlra. Egy példa PHP 5 esetén: C:\php\php-cgi.exe. Kiterjesztésként .php -t adj meg. A 'Method exclusions' mezőt hagyd üresen, és jelüld be a 'Script engine' négyzetet. Ezután nyomj OK-t néhányszor.

 • Állíts be megfelelő védelmet. Ez az Internet Service Manager-ben megvan, és ha az NT szervered NTFS fájlrendszert használ, adj futtatási jogot I_USR_ számára ara a könyvtárra ahol a php.exe / php-cgi.exe található.

Ha ISAPI modulként akarod használni, akkor:

 • Ha nem szeretnél PHP segítségével HTTP Autentikáviót végezni, hagyd ki ezt a lépést. Az ISAPI Filters alatt, hozz létre egy új ISAPI filtert. A filter neve legyen PHP, majd add meg a php4isapi.dll / php5isapi.dll fájl útvonalát.

 • A 'Home Directory', 'Virtual Directory', vagy 'Directory' alatt végezd el a következőket:

 • A Execute Permissions-t (Futtatási jogosultság) állítsd 'Scipts only'-ra ('Csak szkriptek')

 • Klikkelj a 'Configuration' gombra, majd válaszd ki az Application Mappings fület. Kattints az Add-ra, majd az Executable path-ot állítsd be a megfelelő ISAPI DLL-re. Egy példa PHP 5 esetén: C:\php\php5isapi.dll. Kiterjesztésként .php -t adj meg. A 'Method exclusions' mezőt hagyd üresen, és jelüld be a 'Script engine' négyzetet. Ezután nyomj OK-t néhányszor.

 • Állítsd le teljesen az IIS-t (NET STOP iisadmin)

 • Indítsd el újra az IIS-t (NET START w3svc)

IIS 6 esetén (2003 Server), nyisd meg az IIS Manager-t, menj a Web Service Extensions-be, válaszd az "Add a new Web service extension"-t, írj be egy nevet, mint például PHP, válaszd az Add gombot és keresd meg vagy az ISAPI fájlt (php4isapi.dll vagy php5isapi.dll) vagy pedig a CGI-t (php.exe vagy php-cgi.exe), majd jelöld be a "Set extension status to Allowed"-et, végül OK.

Ahhoz, hogy az index.php-t használja alapértelmezett oldalként, a következőket kell tenned: A Documents fülön, válaszd az Add gombot. Írd be: index.php majd OK. Állítsd a sorrendet a Move Up és Move Down gombokkal. Ez hasonló az Apache DirectoryIndex beállításával.

A fenti lépéseket minden olyan kiterjesztésre hajtsd végre, amelyet a PHP szkriptekhez szeretnél rendelni. A .php a legeltejedtebb, bár egyes régi programok esetén szükséges lehet a .php3.

Ha egy idő után 100%-os CPU kihasználtságot észlelsz, kapcsold ki a Cache ISAPI Application IIS beállítást.


Windows és PWS 4

A PWS 4 Nem támogatja az ISAPI-t, ezért csak a PHP CGI mód használható.

 • Szerkeszd át a csatolt pws-php4cgi.reg / pws-php5cgi.reg fájlt (PHP 4 esetén a SAPI könyvtárban, PHP 5 esetén pedig a főkönyvtárban), hogy abban a php.exe / php-cgi.exe fájlra való hivatkozás a telepítésnek megfelelő legyen. A visszaperjeleket meg kell előzze egy maásik visszaperjel, pl.: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w3svc\parameters\Script Map] ".php"="c:\\php\\php.exe" (PHP 5 esetén C:\\php\\php-cgi.exe). Most olvaszd be a registry fájlt a rendszerbe, például klikkelj rá kétszer.

 • A PWS Manager-ben, egy jobbegérgomb kattintás arra a könyvtárra, amelyhez PHP támogatást szeretnél rendelni, és válaszd ki a Properties menüpontot. Jelöld be az 'Execute' négyzetet, és nyomd meg az OK-t.


Windows és PWS/IIS 3

Ezen szervereken a konfigurálás a disztribúciókban szereplő REG fájlok segítségével javasolt (PHP 4 esetén a SAPI könyvtáran szereplő pws-php4cgi.reg, PHP 5 esetén pedig a főkönyvtárban szereplő pws-php5cgi.reg). Szerkeszd ezt a fájlt, bizonyosodj meg arról, hogy a kiterjesztések és a PHP könyvtár megfelel a konfigurációnak, vagy kövesd az alábbi lépéseket, hogy elkészítsd ezt saját kezűleg.

Figyelem

Az alábbi lépések a windows registry-ben való közvetlen szerkesztést igénylik. Egyetlen hiba használhatatlanná teheti a rendszeredet! Mindenképpen készíts egy biztonsági másolatot, mielőtt bármi mást tennél. A PHP fejlesztői csapata nem tehető felelőssé, ha kárt teszel a registry-ben!

 • Indítsd el a Regedit-et.

 • Keresd meg a HKEY_LOCAL_MACHINE /System /CurrentControlSet /Services /W3Svc /Parameters /ScriptMap kulcsot.

 • Az Edit menüben válaszd ki a New->String Value menüpontot.

 • Írd be a fájl kiterjesztést, amit használni szeretnél, pl. .php

 • Klikkelj kétszer az új értékre és írd be a php.exe elérési útját, PHP 4 esetén például C:\php\php.exe "%s" %s, PHP 5 esetén pedig C:\php\php-cgi.exe "%s" %s.

 • Ismételd ezeket a lépéseket az összes kiterjesztésre, amit PHP szkripthez szeretnél használni.

A következő lépések nem befolyásolják a web szerver üzembehelyezését, és csak akkor van rá szükség, ha a php szkriptjeidet parancssorból is szeretnéd futtatni (pl. c:\myscripts\test.php) - vagy a fájlkezelőben duplakattintásra elindítani azokat. Ugord át ezeket a lépéseket, ha azt akarod, hogy duplakattintásra inkább a szövegszerkesztődbe töltődjenek be a PHP szkriptek.

 • Keresd meg a: HKEY_CLASSES_ROOT kulcsot.

 • Az Edit menüben válaszd a New->Key menüpontot.

 • Nevezd el az új kulcsot az előzőekben megadott kiterjesztés nevére, pl. .php

 • Válaszd ki az új kulcsot, aztán a jobb oldalon kattints kétszer a "default value" soron, és írd be, hogy phpfile.

 • Ismételd az utóbbi lépést az összes kiterjesztésre, amit az előző részben beállítottál.

 • Most hozz létre ismét egy új kulcsot (New->Key) a HKEY_CLASSES_ROOT alatt, és nevezd el phpfile-ra.

 • Válaszd ki az új phpfile kulcsot, aztán a jobb oldalon kattints kétszer a "default value" sorra, és írd be, hogy PHP Script.

 • Kattints jobb gombbal a phpfile kulcsra és válaszd ki a New->Key menüpontot. Nevezd az új kulcsot Shell-nek.

 • Kattints jobb gombbal a Shell kulcsra és válaszd ki a New->Key menüpontot. Nevezd az új kulcsot open-nek.

 • Kattints jobb gombbal az open kulcsra és válaszd ki a New->Key menüpontot. Nevezd az új kulcsot command-nak.

 • Válaszd ki az új command kulcsot, aztán a jobb oldalon kattints kétszer a "default value" soron, és írd be a php.exe elérési útját, pl. c:\php\php.exe -q %1. Ne felejtsd el a %1-et!

 • Lépj ki a Regedit-ből.

 • Ha Windows alatt PWS szervert használsz, indítsd újra a gépet, hogy újratöltse a rendszer a registry-t.

PWS és IIS 3 használók így már rendelkeznek egy teljesen funkcionális rendszerrel. IIS 3 használóknak ajánlható Steven Genusa ötletes script map konfiguráló eszköze.


Apache 1.3.x Microsoft Windows-on

Ez a rész a PHP Microsoft Windows rendszeren az Apache 1.3.x szerverhez történő telepítéséhez tartalmaz információkat. Az Apache 2-re vonatkozó információkat külön oldalon találod.

Megjegyzés: Mindenekelőtt olvasd el a kézi telepítés lépéseit!

A PHP Apache 1.3.x-hez történő telepítésére Windows alatt két módszer létezik. Az egyik a CGI bináris használata (PHP 4 esetén php.exe, PHP 5 esetén pedig php-cgi.exe), a másik az Apache modul DLL. Mindkét esetben kell szerkesztened a httpd.conf fájlt, hogy tudasd az Apache-al, hogy használja a PHP-t, ezután újra kell indítanod a szervert.

Érdemes itt megjegyeznünk, hogy a SAPI modul Windows-os változata sokkal stabilabb lett, javasoljuk inkább ennek a használatát, mintsem a CGI binárisét, mivel az előbbi sokkal átlátszóbb és biztonságosabb.

Bár létezik néhány variáció a PHP bekonfigurálására Apache-on, ezek elég egyszerűek ahhoz, hogy az újdonsültek is használhassák. További konfigurációs direktívákért lásd az Apache dokumentációt.

Miután a konfigurációs fájlt módosítottad, ne felejtsd el úraindítani a szervert, például a NET STOP APACHE, majd a NET START APACHE parancsokkal, ha az Apache-t Windows kiszolgálóként futtatod, vagy használd a megszokott ikonokat.

Megjegyzés: Ne feledd, hogy amennyiben elérési ótvonalakat adsz meg az Apache konfigurációs állományaiban Windows alatt, minden hanyattperjelet (\) át kell alakítanod sima perjellé. Tehát a c:\directory\file.ext elérési utat így kell megadnod: c:/directory/file.ext!


Telepítés Apache modulként

A következő sorokat kell hozzáadnod az Apache httpd.conf fájlhoz:

Példa 6-3. PHP telepítése Apache 1.3.x modulként

Feltételezzük, hogy a PHP a c:\php könyvtárba van telepítve. Ha nem így van, akkor írd át az útvonalakat.

PHP 4 esetén:

# A LoadModule rész végére
# Ne felejtsd el ezt az állomány a sapi könyvtárból kimásolni!
LoadModule php4_module "C:/php/php4apache.dll"

# Az AddModule rész végére
AddModule mod_php4.c

PHP 5 esetén:

# A LoadModule rész végére
LoadModule php5_module "C:/php/php5apache.dll"

# Az AddModule rész végére
AddModule mod_php5.c

Mindkettő esetén:

# Ezt a sort az <IfModule mod_mime.c> feltételes ágon belül helyezd el
AddType application/x-httpd-php .php

# .phps fájlok szintaxis kiemeléséhez
AddType application/x-httpd-php-source .phps


Telepítés CGI binárisként

Ha a PHP comagot a C:\php\ könyvárba zippelted ki, mint ahogy a kézi telepítés lépéseit leíró részben írtuk, a CGI bináris konfigurálásához a következő sorokat kell beszúrnod:

Példa 6-4. A PHP és az Apache 1.3.x CGI-ként

ScriptAlias /php/ "c:/php/"
AddType application/x-httpd-php .php

# PHP 4 esetén
Action application/x-httpd-php "/php/php.exe"

# PHP 5 esetén
Action application/x-httpd-php "/php/php-cgi.exe"

# add meg azt a könyvtárat, ahol a php.ini található
SetEnv PHPRC C:/php
A fenti listában látható második sor a httpd.conf jelenlegi verzióiban megtalálható, de ki van kommentelve. Ne felejtsd el a c:/php/ helyébe a PHP tényleges útvonalát behelyetesíteni.

Figyelem

Ha a PHP-t CGI felületen dolgoztatod, ez a szervereden bizonyos támadási felületeket nyit. Kérlek, olvasd el CGI biztonság fejezetünket, hogy megtudd, hogy tudod megvédeni magad ezen támadásokkal szemben.

Ha szeretnéd a PHP forrásokat kiszínezve megjeleníteni, modul verzió esetén nincs erre megfelő módszer. Ha a CGI telepítést választottad, használhatod a highlight_file() függvényt. Készíts egy PHP szkriptet, és írd bele ezt: <?php highlight_file('egy_php_script.php'); ?>.


Apache 2.0.x on Microsoft Windows

This section contains notes and hints specific to Apache 2.0.x installs of PHP on Microsoft Windows systems. We also have instructions and notes for Apache 1.3.x users on a separate page.

Megjegyzés: You should read the manual installation steps first!

Apache 2.2.x Support: Users of Apache 2.2.x may use the documentation below except the appropriate DLL file is named php5apache2_2.dll and it only exists as of PHP 5.2.0. See also http://snaps.php.net/

Figyelem

Nem ajánljuk az Apache2 threaded MPM-jének alkalmazását éles környezetben. Ehelyett a prefork MPM használata, vagy az Apache 1.3-as változatának használata javallott. Ha kíváncsi vagy a miértekre, olvasd el a kapcsolódó FAQ bejegyzést: Apache2 with a threaded MPM!

You are highly encouraged to take a look at the Apache Documentation to get a basic understanding of the Apache 2.0.x Server. Also consider to read the Windows specific notes for Apache 2.0.x before reading on here.

PHP és Apache 2.0.x kompatibilitása: A PHP alábbi verziói biztosan működnek az Apache 2.0.x legújabb verziójával:

A PHP ezen verziói kompatibilisek az Apache 2.0.40-ás és későbbi verzióival.

Az Apache 2.0 SAPI-támogatása a PHP 4.2.0-ás verziójával kezdődött. A PHP 4.2.3 az Apache 2.0.39-el működik, ne használj más Apache verziót vele. Az ajánlott konfiguráció: PHP 4.3.0 vagy frissebb, és az Apache2 legfrissebb verziója.

A PHP minden említett verziója továbbra is működik az Apache 1.3.x verziójával.

Figyelem

Apache 2.0.x is designed to run on Windows NT 4.0, Windows 2000 or Windows XP. At this time, support for Windows 9x is incomplete. Apache 2.0.x is not expected to work on those platforms at this time.

Download the most recent version of Apache 2.0.x and a fitting PHP version. Follow the Manual Installation Steps and come back to go on with the integration of PHP and Apache.

There are two ways to set up PHP to work with Apache 2.0.x on Windows. One is to use the CGI binary the other is to use the Apache module DLL. In either case you need to edit your httpd.conf to configure Apache to work with PHP and then restart the server.

Megjegyzés: Ne feledd, hogy amennyiben elérési ótvonalakat adsz meg az Apache konfigurációs állományaiban Windows alatt, minden hanyattperjelet (\) át kell alakítanod sima perjellé. Tehát a c:\directory\file.ext elérési utat így kell megadnod: c:/directory/file.ext!


Installing as a CGI binary

You need to insert these three lines to your Apache httpd.conf configuration file to set up the CGI binary:

Példa 6-5. PHP and Apache 2.0 as CGI

ScriptAlias /php/ "c:/php/"
AddType application/x-httpd-php .php

# For PHP 4
Action application/x-httpd-php "/php/php.exe"

# For PHP 5
Action application/x-httpd-php "/php/php-cgi.exe"

Figyelem

Ha a PHP-t CGI felületen dolgoztatod, ez a szervereden bizonyos támadási felületeket nyit. Kérlek, olvasd el CGI biztonság fejezetünket, hogy megtudd, hogy tudod megvédeni magad ezen támadásokkal szemben.


Installing as an Apache module

You need to insert these two lines to your Apache httpd.conf configuration file to set up the PHP module for Apache 2.0:

Példa 6-6. PHP and Apache 2.0 as Module

# For PHP 4 do something like this:
LoadModule php4_module "c:/php/php4apache2.dll"
# Don't forget to copy the php4apache2.dll file from the sapi directory!
AddType application/x-httpd-php .php

# For PHP 5 do something like this:
LoadModule php5_module "c:/php/php5apache2.dll"
AddType application/x-httpd-php .php

# configure the path to php.ini
PHPIniDir "C:/php"

Megjegyzés: Remember to substitute your actual path to PHP for the c:/php/ in the above examples. Take care to use either php4apache2.dll or php5apache2.dll in your LoadModule directive and not php4apache.dll or php5apache.dll as the latter ones are designed to run with Apache 1.3.x.

Megjegyzés: If you want to use content negotiation, read related FAQ.

Figyelem

Don't mix up your installation with DLL files from different PHP versions. You have the only choice to use the DLL's and extensions that ship with your downloaded PHP version.


Sun, iPlanet and Netscape servers on Microsoft Windows

This section contains notes and hints specific to Sun Java System Web Server, Sun ONE Web Server, iPlanet and Netscape server installs of PHP on Windows.

From PHP 4.3.3 on you can use PHP scripts with the NSAPI module to generate custom directory listings and error pages. Additional functions for Apache compatibility are also available. For support in current webservers read the note about subrequests.


CGI setup on Sun, iPlanet and Netscape servers

To install PHP as a CGI handler, do the following:

 • Copy php4ts.dll to your systemroot (the directory where you installed Windows)

 • Make a file association from the command line. Type the following two lines:
  assoc .php=PHPScript
  ftype PHPScript=c:\php\php.exe %1 %*

 • In the Netscape Enterprise Administration Server create a dummy shellcgi directory and remove it just after (this step creates 5 important lines in obj.conf and allow the web server to handle shellcgi scripts).

 • In the Netscape Enterprise Administration Server create a new mime type (Category: type, Content-Type: magnus-internal/shellcgi, File Suffix:php).

 • Do it for each web server instance you want PHP to run

More details about setting up PHP as a CGI executable can be found here: http://benoit.noss.free.fr/php/install-php.html


NSAPI setup on Sun, iPlanet and Netscape servers

To install PHP with NSAPI, do the following:

 • Copy php4ts.dll to your systemroot (the directory where you installed Windows)

 • Make a file association from the command line. Type the following two lines:
  assoc .php=PHPScript
  ftype PHPScript=c:\php\php.exe %1 %*

 • In the Netscape Enterprise Administration Server create a new mime type (Category: type, Content-Type: magnus-internal/x-httpd-php, File Suffix: php).

 • Edit magnus.conf (for servers >= 6) or obj.conf (for servers < 6) and add the following: You should place the lines after mime types init.
  Init fn="load-modules" funcs="php4_init,php4_execute,php4_auth_trans" shlib="c:/php/sapi/php4nsapi.dll"
  Init fn="php4_init" LateInit="yes" errorString="Failed to initialise PHP!" [php_ini="c:/path/to/php.ini"]
  (PHP >= 4.3.3) The php_ini parameter is optional but with it you can place your php.ini in your webserver config directory.

 • Configure the default object in obj.conf (for virtual server classes [Sun Web Server 6.0+] in their vserver.obj.conf): In the <Object name="default"> section, place this line necessarily after all 'ObjectType' and before all 'AddLog' lines:
  Service fn="php4_execute" type="magnus-internal/x-httpd-php" [inikey=value inikey=value ...]
  (PHP >= 4.3.3) As additional parameters you can add some special php.ini-values, for example you can set a docroot="/path/to/docroot" specific to the context php4_execute is called. For boolean ini-keys please use 0/1 as value, not "On","Off",... (this will not work correctly), e.g. zlib.output_compression=1 instead of zlib.output_compression="On"

 • This is only needed if you want to configure a directory that only consists of PHP scripts (same like a cgi-bin directory):
  <Object name="x-httpd-php">
  ObjectType fn="force-type" type="magnus-internal/x-httpd-php"
  Service fn=php4_execute [inikey=value inikey=value ...]
  </Object>
  After that you can configure a directory in the Administration server and assign it the style x-httpd-php. All files in it will get executed as PHP. This is nice to hide PHP usage by renaming files to .html.

 • Restart your web service and apply changes

 • Do it for each web server instance you want PHP to run

Megjegyzés: More details about setting up PHP as an NSAPI filter can be found here: http://benoit.noss.free.fr/php/install-php4.html

Megjegyzés: The stacksize that PHP uses depends on the configuration of the webserver. If you get crashes with very large PHP scripts, it is recommended to raise it with the Admin Server (in the section "MAGNUS EDITOR").


CGI environment and recommended modifications in php.ini

Important when writing PHP scripts is the fact that Sun JSWS/Sun ONE WS/iPlanet/Netscape is a multithreaded web server. Because of that all requests are running in the same process space (the space of the webserver itself) and this space has only one environment. If you want to get CGI variables like PATH_INFO, HTTP_HOST etc. it is not the correct way to try this in the old PHP 3.x way with getenv() or a similar way (register globals to environment, $_ENV). You would only get the environment of the running webserver without any valid CGI variables!

Megjegyzés: Why are there (invalid) CGI variables in the environment?

Answer: This is because you started the webserver process from the admin server which runs the startup script of the webserver, you wanted to start, as a CGI script (a CGI script inside of the admin server!). This is why the environment of the started webserver has some CGI environment variables in it. You can test this by starting the webserver not from the administration server. Use the command line as root user and start it manually - you will see there are no CGI-like environment variables.

Simply change your scripts to get CGI variables in the correct way for PHP 4.x by using the superglobal $_SERVER. If you have older scripts which use $HTTP_HOST, etc., you should turn on register_globals in php.ini and change the variable order too (important: remove "E" from it, because you do not need the environment here):
variables_order = "GPCS"
register_globals = On


Special use for error pages or self-made directory listings (PHP >= 4.3.3)

You can use PHP to generate the error pages for "404 Not Found" or similar. Add the following line to the object in obj.conf for every error page you want to overwrite:
Error fn="php4_execute" code=XXX script="/path/to/script.php" [inikey=value inikey=value...]
where XXX is the HTTP error code. Please delete any other Error directives which could interfere with yours. If you want to place a page for all errors that could exist, leave the code parameter out. Your script can get the HTTP status code with $_SERVER['ERROR_TYPE'].

Another possibility is to generate self-made directory listings. Just create a PHP script which displays a directory listing and replace the corresponding default Service line for type="magnus-internal/directory" in obj.conf with the following:
Service fn="php4_execute" type="magnus-internal/directory" script="/path/to/script.php" [inikey=value inikey=value...]
For both error and directory listing pages the original URI and translated URI are in the variables $_SERVER['PATH_INFO'] and $_SERVER['PATH_TRANSLATED'].


Note about nsapi_virtual() and subrequests (PHP >= 4.3.3)

The NSAPI module now supports the nsapi_virtual() function (alias: virtual()) to make subrequests on the webserver and insert the result in the webpage. The problem is, that this function uses some undocumented features from the NSAPI library.

Under Unix this is not a problem, because the module automatically looks for the needed functions and uses them if available. If not, nsapi_virtual() is disabled.

Under Windows limitations in the DLL handling need the use of a automatic detection of the most recent ns-httpdXX.dll file. This is tested for servers till version 6.1. If a newer version of the Sun server is used, the detection fails and nsapi_virtual() is disabled.

If this is the case, try the following: Add the following parameter to php4_init in magnus.conf/obj.conf:
Init fn=php4_init ... server_lib="ns-httpdXX.dll"
where XX is the correct DLL version number. To get it, look in the server-root for the correct DLL name. The DLL with the biggest filesize is the right one.

You can check the status by using the phpinfo() function.

Megjegyzés: But be warned: Support for nsapi_virtual() is EXPERIMENTAL!!!


OmniHTTPd Server

This section contains notes and hints specific to OmniHTTPd on Windows.

Megjegyzés: You should read the manual installation steps first!

Figyelem

Ha a PHP-t CGI felületen dolgoztatod, ez a szervereden bizonyos támadási felületeket nyit. Kérlek, olvasd el CGI biztonság fejezetünket, hogy megtudd, hogy tudod megvédeni magad ezen támadásokkal szemben.

You need to complete the following steps to make PHP work with OmniHTTPd. This is a CGI executable setup. SAPI is supported by OmniHTTPd, but some tests have shown that it is not so stable to use PHP as an ISAPI module.

Important for CGI users: Read the faq on cgi.force_redirect for important details. This directive needs to be set to 0.

 1. Install OmniHTTPd server.

 2. Right click on the blue OmniHTTPd icon in the system tray and select Properties

 3. Click on Web Server Global Settings

 4. On the 'External' tab, enter: virtual = .php | actual = c:\php\php.exe (use php-cgi.exe if installing PHP 5), and use the Add button.

 5. On the Mime tab, enter: virtual = wwwserver/stdcgi | actual = .php, and use the Add button.

 6. Click OK

Repeat steps 2 - 6 for each extension you want to associate with PHP.

Megjegyzés: Some OmniHTTPd packages come with built in PHP support. You can choose at setup time to do a custom setup, and uncheck the PHP component. We recommend you to use the latest PHP binaries. Some OmniHTTPd servers come with PHP 4 beta distributions, so you should choose not to set up the built in support, but install your own. If the server is already on your machine, use the Replace button in Step 4 and 5 to set the new, correct information.


Sambar Server on Microsoft Windows

This section contains notes and hints specific to the Sambar Server for Windows.

Megjegyzés: You should read the manual installation steps first!

This list describes how to set up the ISAPI module to work with the Sambar server on Windows.

 • Find the file called mappings.ini (in the config directory) in the Sambar install directory.

 • Open mappings.ini and add the following line under [ISAPI]:

  Példa 6-7. ISAPI configuration of Sambar

  #for PHP 4
  *.php = c:\php\php4isapi.dll
  
  #for PHP 5
  *.php = c:\php\php5isapi.dll
  (This line assumes that PHP was installed in c:\php.)

 • Now restart the Sambar server for the changes to take effect.


Xitami on Microsoft Windows

This section contains notes and hints specific to Xitami on Windows.

Megjegyzés: You should read the manual installation steps first!

This list describes how to set up the PHP CGI binary to work with Xitami on Windows.

Important for CGI users: Read the faq on cgi.force_redirect for important details. This directive needs to be set to 0. If you want to use $_SERVER['PHP_SELF'] you have to enable the cgi.fix_pathinfo directive.

Figyelem

Ha a PHP-t CGI felületen dolgoztatod, ez a szervereden bizonyos támadási felületeket nyit. Kérlek, olvasd el CGI biztonság fejezetünket, hogy megtudd, hogy tudod megvédeni magad ezen támadásokkal szemben.

 • Make sure the webserver is running, and point your browser to xitamis admin console (usually http://127.0.0.1/admin), and click on Configuration.

 • Navigate to the Filters, and put the extension which PHP should parse (i.e. .php) into the field File extensions (.xxx).

 • In Filter command or script put the path and name of your PHP CGI executable i.e. C:\php\php.exe for PHP 4, or C:\php\php-cgi.exe for PHP 5.

 • Press the 'Save' icon.

 • Restart the server to reflect changes.


Fordítás forrásból

Mielőtt belevágunk, érdemes megválaszolni azt a kérdést, hogy: "Miért olyan nehéz a fordítás Windows alatt?". Két indokra vezethető vissza:

 1. A Windows (még) nem rendelkezik fejlesztők olyan nagy lélekszámú csapatával, akik szabadon szeretnék megosztani egymás közt forrásaikat. Ennek közvetlen következménye, hogy az ilyen fejlesztésekhez szükséges, elengedhetetlen infrastruktúrális beruházások még nem történtek. Nagyjából a hozzáférhető eszközök mindegyikét Unix alól "hozták át", ezért nem kell meglepődni, ha ez az örökség időnként nagyon szembeötlő.

 2. Az itt következő uasítások legtöbbje "csináld és felejtsd el" jellegű, ezért dőlj hátra, és próbáld meg a lehető leghűségesebben követni azokat.


Követelmények

Ahhoz, hogy a PHP-t lefordítsd, szükséged lesz egy Microsoft fejlesztői környezetre. A Microsoft Visual C++ 6.0-ot ajálnjuk. A letöltött fájlok kicsomagolásához szükséged lesz egy kitömörítő alkalmazásra (pl. Winzip). Ha még nincs unzip programod, letölthetsz egy ingyenes verziót az InfoZip-től.

Mielőtt elkezded, le kell töltened...

Végül kell maga a PHP 4 forrása. A legutolsó fejlesztői változatra szert tehetsz anonim CVS-t vagy a snapshot-ot használva vagy a legfrissebb forrás tar-t letöltve.


Az egész összerakása

Miután letöltötted a szükséges csomagokat, ki kell tömörítened egy megfelelő helyre.

 • Készíts egy munkakönyvtárat, ahová a kitömörített fájlokat teheted, pl: C:\work.

 • Készíts egy win32build könyvtárat a munkakönyvtárad alá (C:\work) és ide csomagold ki a win32build.zip fájlt.

 • A munkakönyvtáradba (C:\work) hozd létre a bindlib_w32 könyvtárat, majd a bindlib_w32.zip ide tömörítsd ki.

 • A letöltött PHP forráskódot a munkakönyvtáradba csomagold ki (C:\work).

Ezek után a könyvtárstruktúrád így kell kinézzen:

+--c:\work
| |
| +--bindlib_w32
| | |
| | +--arpa
| | |
| | +--conf
| | |
| | +--...
| |
| +--php-4.x.x
| | |
| | +--build
| | |
| | +--...
| | |
| | +--win32
| | |
| | +--...
| |
| +--win32build
| | |
| | +--bin
| | |
| | +--include
| | |
| | +--lib

Hozd létre a c:\usr\local\lib könyvtárakat. Másold a bison.simple állományt a c:\work\win32build\bin-ből a c:\usr\local\lib-be.

Megjegyzés: A Cygwin-t haszmálók kihagyhatják az legutóbbi lépést. Egy megfelelően telepített Cygwin környezet tartalmazza a szükséges bison.simple és bison.exe fájlokat.


Az MVC ++ konfigurálása

A következő lépésben az fordításhoz szükséges MVC ++ -t állítjuk be. Indítsd el a Microsoft Visual C++ -t, majd a menüből válaszd ki a Tools => Options pontot. A párbeszédablakban válaszd a directories fület. A legördülő listából sorjában válaszd ki az Executables, az Includes és Library files pontokat. Egy jellegzetes listabejegyzések valahogy így mutatnak:

 • Executable files: c:\work\win32build\bin, Cygwin-t használóknak: cygwin\bin

 • Include files: c:\work\win32build\include

 • Library files: c:\work\win32build\lib


Build resolv.lib

Le kell fordítanod a resolv.lib könyvtárat. Döntsd el, hogy debug szimbólumokkal (bindlib - Win32 Debug) vagy anélkül (bindlib - Win32 Release) szeretnél fordítani. Készítsd el a neked megfelelő konfigurációt:

 • Grafikus felületet használóknak: indítsd el a VC++ programot, válaszd ki a File => Open Workspace menüpontot, keresd meg a c:\work\bindlib_w32 könyvtárat, válaszd ki a bindlib.dsw-t. Ezután válaszd a Build=>Set Active Configuration-t, majd add meg a kívánt konfigurációt. Végül válaszd a Build=>Rebuild All menüpontot.

 • Parancssort használóknak: bizonyosodj meg arról, hogy a C++ környezeti változók be vannak állítva vagy hogy futtattad a vcvars.bat-ot, majd hajtsd végre a következő parancsokat:

  • msdev bindlib.dsp /MAKE "bindlib - Win32 Debug"

  • msdev bindlib.dsp /MAKE "bindlib - Win32 Release"

Ezen a ponton kell rendelkezzél egy használható resolv.lib-bel akár a c:\work\bindlib_w32\Debug akár a Release alkönyvtárban. Másold át ezt a fájlt a c:\work\win32build\lib könyvtárba, felülírva a már létező ugyanolyan nevű fájlt.


Fordítás

A kezdésként legjobb egy CGI verziót fordítani.

 • Grafikus felületet használóknak: indítsd el a VC++ -t, nyisd meg a php4ts munkaterületetet (File => Open Workspace és válaszd ki a c:\work\php-4.x.x\win32\php4ts.dsw-t). Ezután: Build=>Set Active Configuration, és válaszd ki a kívánt konfigurációt, php4ts - Win32 Debug_TS vagy php4ts - Win32 Release_TS, és végül: Build=>Rebuild All.

 • Parancssort használóknak: győződj meg arról, hogy a szükséges C++ környezeti változók legyenek beállítva vagy a vcvars.bat le lett futtatva, ezután add ki valamelyik alábbi parancsot a c:\work\php-4.x.x\win32 könyvtárból:

  • msdev php4ts.dsp /MAKE "php4ts - Win32 Debug_TS"

  • msdev php4ts.dsp /MAKE "php4ts - Win32 Release_TS"

  • Ennél a pontnál a Debug_TS vagy a Release_TS alkönyvtárban kell lennie egy használható php.exe fájlnak.

Lehetséges a fordító folyamat kissebb testreszabása a main/config.win32.h szerkesztése által. Például megváltoztathatod a php.ini helyét, a beépített kiterjesztéseket, valamint a kiterjesztések alapértelmezett helyét.

Ezután készíthetsz egy CLI verziót, ami a PHP parancssorból történő futtatására van tervezve. A lépések hasonlóak a CGI verzió készítésének lépéseihez, kivéve, hogy a php4ts_cli - Win32 Debug_TS vagy a php4ts_cli - Win32 Release_TS projekt fájlt kell kiválasztanod. Egy sikeres fordítás után egy php.exe-t kell találnod a Release_TS\cli\ vagy a Debug_TS\cli\ könyvtárban.

Megjegyzés: Ha szeretnél használni PEAR-t és a kényelmes parancssori telepítőt, a CLI-SAPI kötelező. További információért a PEAR-ről és a telepítőről olvasd el a PEAR dokumentációt.

Ahhoz, hogy a PHP-nek a Microsoft IIS-hez történő integrálásához szükséges SAPI modult (php4isapi.dll) elkészítsd, a konfigurációdat a php4isapi-whatever-config-ra állítsd be, majd fordítsd le a kívánt dll-t.


Kiterjesztések telepítése Windows-on

A webszerver és a PHP telepítése után valószínűleg néhány kiterjesztést is telepíteni akarsz a szolgáltatáskészlet bővítése érdekében. Azokat a kiterjesztéseket, amelyeket a PHP indulásakor szeretnél indítani, a php.ini-ben kell megadnod. A szkriptjeidben is betöltheted dinamikusan őket a dl() függvény segítségével.

A PHP kiterjesztések DLL-jei a php_ előtaggal vannak ellátva.

A PHP Windows-os verziójába sok kiterjesztés be van építve. Ez annyit jelent, hogy ezen kiterjesztések betöltéséhez nem szükségesek további DLL-ek és az extension direktíva használata. A Windows-os PHP kiterjesztések táblázat olyan kiterjesztéseket tartalmaz, amelyek működéséhez szükségesek, vagy általában szükségesek további PHP DLL állományok. Itt pedig egy lista a beépített kiterjesztésekről:

PHP 4-ben (PHP 4.3.11): BCMath, Caledar, COM, Ctype, FTP, MySQL, ODBC, Overload, PCRE, Session, Tokenizer, WDDX, XML és Zlib

PHP 5-ben (PHP 5.0.4) a következő kiterjesztésekkel bővül a lista: DOM, LibXML, Iconv, SimpleXML, SPL és SQLite. Az alábbiak viszont már nincsenek beépítve: MySQL and Overload.

Az alapértelmezett hely, ahol a PHP keresi a kiterjesztéseket, PHP 4 esetén a c:\php4\extensions, PHP 5 esetén pedig c:\php5. Hogy megváltoztasd ezt a beállítást, hogy megfeleljen a PHP konfigurációdnak, szerkeszd a php.ini fájlt:

 • Meg kell változtatnod az extension_dir beállítást úgy, hpgy arra a könyvtárra mutasson, ahol a kiterjesztések vannak vagy ahová a php_*.dll fájlokat raktad. Ne feledkezz meg az utolsó visszaperjelről sem. Példa:

  extension_dir = c:/php/extensions/

 • Aktiváld az kívánt kiterjesztéseket úgy, hogy a php.ini-ben kitörlöd a megfelelő extension=php_*.dll sor elől a pontosvesszőt (;)

  Példa 6-8. A Bzip2 PHP kiterjesztés aktiválása Windows-on

  // ezt a sort cseréld ki ...
  ;extension=php_bz2.dll
  
  // ... erre
  extension=php_bz2.dll

 • Egyes kiterjesztések a működésükhöz további DLL-eket igényelhetnek. Közülük pár megtalálható a disztribúciós csomagban PHP 4 esetén a C:\php\dlls\ könyvtárban, PHP 5 esetén pedig a főkönyvtárban, mások pedig olyan DLL-eket igényelnek, amelyek nincsenek a csomagban, például az Oracle (php_oci8.dll). Ha PHP 4-et telepítesz, másold át a csomagban lévő DLL-eket a C:\php\dlls könyvtárból a főkönyvtárba (C:\php). Ne felejtsd el a C:\php könyvtárat a PATH-ba tenni. (ez a folyamat egy külön FAQ bejegyzésben van leírva).

 • Ezen DLL közül egyesek nincsenek benne a PHP disztribúcióban. Részletekért lásd a megfelelő kiterjesztés dokumentációját. A PECL-el kapcsolatban olvasd még el a kézikönyv PECL kiterjesztések telepítése című részét. A PECL-ben egyre több PHP kiterjesztés található, ezeket a kiterjesztéseket külön kell letölteni.

Megjegyzés: Ha a PHP-nek a szervermodul verzióját futtatod, ne felejtsd el újraindítani a webszervert, hogy a php.ini-n végzett változások érvénybe lépjenek.

A következő táblázat leír néhány rendelkezésreálló kiterjesztést, és az esetlegesen igényelt DLL-eket.

Táblázat 6-1. PHP kiterjesztések

KiterjesztésLeírásMegjegyzések
php_bz2.dllbzip2 tömörítési függvényekNincs
php_calendar.dllNaptár függvényekBeépítve a PHP 4.0.3-tól
php_cpdf.dllClibPDF függvényekNincs
php_crack.dllCrack függvényekNincs
php_ctype.dllctype függvényekBeépítve a PHP 4.3.0-tól
php_curl.dllCURL, kliens URL könyvtári függvényekSzükséges: libeay32.dll, ssleay32.dll (a csomagban)
php_cybercash.dllCybercash fizetéssel kapcsolatos függvényekPHP <= 4.2.0
php_db.dllDBM függvényekEllenjavallt. Használd a DBA függvényeket helyettük (php_dba.dll).
php_dba.dllDBA: DataBase (dbm-stílusú) absztrakciós réteg függvényekNincs
php_dbase.dlldBase függvényekNincs
php_dbx.dlldbx függvények 
php_domxml.dllDOM XML függvények PHP <= 4.2.0 esetén szükséges: libxml2.dll (a csomagban) PHP >= 4.3.0 esetén szükséges: iconv.dll (a csomagban)
php_dotnet.dll.NET függvényekPHP <= 4.1.1
php_exif.dllEXIF függvények php_mbstring.dll. A php_exif.dll a php_mbstring.dll után kell betölteni a php.ini-ben.
php_fbsql.dllFrontBase függvényekPHP <= 4.2.0
php_fdf.dllFDF: Forms Data Format függvények.Szükséges: fdftk.dll (a csomagban)
php_filepro.dllfilePro függvényekCsak olvasási hozzáférés
php_ftp.dllFTP függvényekBeépítve a PHP 4.0.3-tól
php_gd.dllGD könyvtári kép-függvények A PHP 4.3.2-től eltávolítva. A truecolor függvények nem érhetők el a GD1-ben, helyettük használd a php_gd2.dll-t.
php_gd2.dllGD könyvtári kép-függvényekGD2
php_gettext.dllGettext függvények PHP <= 4.2.0 esetén szükséges: gnu_gettext.dll (a csomagban), PHP >= 4.2.3 esetén szükséges: libintl-1.dll, iconv.dll (a csomagban).
php_hyperwave.dllHyperWave függvényekNincs
php_iconv.dllICONV karakterkészlet-konverzióSzükséges: iconv-1.3.dll (a csomagban), PHP >=4.2.1 iconv.dll
php_ifx.dllInformix függvényekSzükséges: Informix könyvtárak
php_iisfunc.dllIIS menedzsment függvényekNincs
php_imap.dllIMAP POP3 és NNTP függvényekNincs
php_ingres.dllIngres II függvényekSzükséges: Ingres II könyvtárak
php_interbase.dllInterBase függvényekSzükséges: gds32.dll (a csomagban)
php_java.dllJava függvényekPHP <= 4.0.6 esetén szükséges: jvm.dll (a csomagban)
php_ldap.dllLDAP függvények PHP <= 4.2.0 esetén szükséges: libsasl.dll (a csomagban), PHP >= 4.3.0 esetén szükséges: libeay32.dll, ssleay32.dll (a csomagban)
php_mbstring.dllMulti-Byte String függvényekNincs
php_mcrypt.dllMcrypt tömörítő függvényekSzükséges: libmcrypt.dll
php_mhash.dllMhash függvényekPHP >= 4.3.0 esetén szükséges: libmhash.dll (a csomagban)
php_mime_magic.dllMimetype függvényekSzükséges: magic.mime (a csomagban)
php_ming.dllMing függvények Flash-hezNincs
php_msql.dllmSQL függvényekSzükséges: msql.dll (a csomagban)
php_mssql.dllMSSQL függvényekSzükséges: ntwdblib.dll (a csomagban)
php_mysql.dllMySQL függvényekPHP >= 5.0.0, szükséges: libmysql.dll (libmysqli.dll, PHP <= 5.0.2) (a csomagban)
php_mysqli.dllMySQLi függvényekPHP >= 5.0.0, szükséges: libmysqli.dll (a csomagban)
php_oci8.dllOracle 8 függvényekSzükséges: Oracle 8.1+ client libraries
php_openssl.dllOpenSSL függvényekSzükséges: libeay32.dll (a csomagban)
php_oracle.dllOracle függvényekSzükséges: Oracle 7 kliens könyvtárak
php_overload.dllObjektum túlterhelési függvényekBeépítve a PHP 4.3.0-tól
php_pdf.dllPDF függvényekNincs
php_pgsql.dllPostgreSQL függvényekNincs
php_printer.dllPrinter függvényekNincs
php_shmop.dllOsztott memória függvényekNincs
php_snmp.dllSNMP get and walk függvényekCsak NT esetén!
php_soap.dllSOAP függvényekPHP >= 5.0.0
php_sockets.dllSocket függvényekNincs
php_sybase_ct.dllSybase függvényekSzükséges: Sybase kliens könyvtárak
php_tidy.dllTidy függvényekPHP >= 5.0.0
php_tokenizer.dllTokenizer függvényekBeépítve a PHP 4.3.0-tól
php_w32api.dllW32api függvényekNincs
php_xmlrpc.dllXML-RPC függvényekPHP >= 4.2.1 esetén szükséges: iconv.dll (a csomagban)
php_xslt.dllXSLT függvények PHP <= 4.2.0 esetén szükséges: sablot.dll, expat.dll (a csomagban). PHP >= 4.2.1 esetén szükséges: sablot.dll, expat.dll, iconv.dll (a csomagban).
php_yaz.dllYAZ függvényekSzükséges: yaz.dll (a csomagban)
php_zip.dllZip fájl függvényekCsak olvasási hozzáférés
php_zlib.dllZLib tömörítő függvényekBeépítve a PHP 4.3.0-tól


7. Fejezet. PECL kiterjesztések telepítése

Bevezetés a PECL telepítésébe

A PHP kiterjesztések számos módon telepíthetőek. A PECL PHP kiterjesztések gyűjteménye, amelyek a PEAR struktúrában találhatóak meg. A következő részek bemutatják ezen kiterjesztések telepítésének módját.

Ezek az utasítások /your/phpsrcdir/-rel jelölik azt a könyvtárat, ahol a PHP forráskód található, extname-el pedig a PECL kiterjesztés nevét. Ezek az utasítások feltételezik a pear parancs ismeretét.

A megosztott kiterjesztések a php.ini-ben az extension direktíva használatával telepíthetők. Lásd még az extensions_dir direktívát és a dl() függvényt. A továbbiakban leírt telepítési módok nem konfigurálják automatikusan a PHP-t, hogy betöltse ezeket a kiterjesztéseket, ezt kézzel kell megtenni.

PHP modulok fordításánál fontos a szükséges eszközök (autoconf, automake, libtool, stb.) megfelelő verziójainak használata. Olvasd el az Anonymous CVS útmutatót, hogy többet megtudj a szükséges eszközökről és verziókról.


PECL kiterjesztések letöltése

Számos módja van a PECL kiterjesztések letöltésének, mint például:

 • http://pecl.php.net

  Itt olyan információkat is találsz, mint például a változás napló, kiadási információk, követelmények, javítások, stb. Bár nem minden PECL kiterjesztés rendelkezik honlappal, a legtöbb igen.

 • pear download extname

  A forráskódok letöltésre a pear parancsot is használhatod. Megadhatod azt is melyik verziót akarod letölteni.

 • CVS

  Minden PECL állomány megtalálható a CVS-ben. A http://cvs.php.net/pecl/ címen találod ennek a webes felületét. Ha egyenesen a CVS-ből szeretnél letölteni, hajtsd végre a következő parancsokat (a cvsread felhasználó jelszava phpfi):

  $ cvs -d:pserver:cvsread@cvs.php.net:/repository login 
  $ cvs -d:pserver:cvsread@cvs.php.net:/repository co pecl/extname

 • Letöltés Windows-al

  A Windows felhasználók letölthetik a lefordított PECL binárisokat a PHP letöltés oldalon a Collection of PECL modules címszó alatt vagy egy PECL Snapshot-ot (pillanatfelvételt). Ha szeretnéd a PHP-t Windows alatt fordítani, olvasd el a Win32 Build README-t.


PECL Windows felhasználók részére

Mint bármilyen más PHP kiterjesztés DLL-t, a telepítéshez tedd a PECL kiterjesztés DLL-eket az extension_dir könyvtárba és hivatkozz rá a php.ini-ben. Például:

extension=php_extname.dll

Ezután indítsd újra a webszervert.


Megosztott PECL kiterjesztések fordítása PEAR-rel

A PEAR-rel könnyen készíthetsz megosztott PHP kiterjesztéseket a pear parancs használatával. Hajtsd végre a következőt:

$ pear install extname

Ez letölti az extname kiterjesztés forrását, majd lefordítja. Ennek eredménye egy extname.so állomány, amelyet aztán beírhatsz a php.ini-be.

Amennyiben a rendszer preferred_state (előnyben részesített állapot) változója magasabbra van állítva, mint amilyen az extname-ből rendelkezésre áll, például ha stabilra van állítva de a kiterjesztés még csak béta állapotban van, vagy módosítsd a preferred_state-et a pear config-set paranccsal, vagy pedig add meg a PECL kiterjesztés egy bizonyos verziószámát, valahogy így:

$ pear install extname-0.1.1

A pear minden esetben a extension-dir-be fogja másolni az extname.so-t. A php.ini-t ennek megfelelően állítsd be.


Megosztott PECL kiterjesztések fordítása phpize-vel

Ha a pear használata nem lehetséges, mint például megosztott PECL kiterjesztések CVS-ből történő fordítása, egy megosztott kiterjesztés létrehozása kézzel is elvégezhető a phpize paranccsal. A pear parancs alapvetően megteszi ezt, de kézzel is elvégezhető. Feltéve, hogy a forrásfájl neve extname.tgz, amely az aktuális könyvtárba lett letöltve, tekintsd a következőt:

$ pear download extname
$ gzip -d < extname.tgz | tar -xvf -
$ cd extname
$ phpize
$ ./configure && make

Ha minden rendben zajlik, akkor ez létrehoz egy extname.so állományt, és az extname/-en belül található modules/ és/vagy .libs/ könyvtárba teszi. Helyezd ezt a megosztott kiterjesztést (extname.so) a PHP kiterjesztés könyvtárába, és állítsd be a php.ini-t megfelelően.


PECL kiterjesztések fordítása PHP-be statikusan

Ha szeretnéd a kiterjesztést a PHP-be statikusan belefordítani, tedd a kiterjesztés forrását a PHP forrásában található ext/ könyvtárba. Például:

$ cd /your/phpsrcdir/ext
$ pear download extname
$ gzip -d < extname.tgz | tar -xvf -
$ mv extname-x.x.x extname
$ rm package.xml

Ez az alábbi könyvtárat eredményezi:

/your/phpsrcdir/ext/extname

Most fordítsd a PHP a szokásos módon:

$ cd /your/phpsrcdir 
$ ./buildconf --force
$ ./configure --help
$ ./configure --with-extname --enable-someotherext --with-foobar
$ make
$ make install

Megjegyzés: Ahhoz, hogy a 'buildconf'-ot futtasd, szükséged lesz autoconf 2.13 és automake 1.4+ eszközökre (az autoconf későbbi verzióval is működhet, de nem támogatott).

Az, hogy az --enable-extname vagy a --with-extname alakot kell használni, függ a kiterjesztéstől. Tipikusan olyan kiterjesztések esetén, amelyek nem igényelnek külső könyvtárakat, az --enable-t kell használni. Hogy megbizonyosodhass róla, a buldconf után futtasd ezt:

$ ./configure --help | grep extname


8. Fejezet. Problémák?

Olvasd el a FAQ-t

Néhány probléma bizony gyakran előfordul. A leggyakrabban előforduló gondok és válaszok a PHP FAQ-ban olvashatóak, amely része e kézikönyvnek.


Egyéb problémák

Ha még mindig elakadsz, talán valaki a PHP telepítési levelezési listán tud segíteni. Jól teszed, ha először megnézed az archívumot, hátha már valaki megválaszolt egy hasonló kérdést. Az archívum elérhető a support oldalon a http://www.php.net/support.php címen. Az angol PHP telepítési levelezőlistára való feliratkozáshoz küldj egy üres levelet a php-install-subscribe@lists.php.net címre. A levelezőlista címe: php-install@lists.php.net. A magyar PHP levelezőlistára való feliratkozáshoz küldj egy subscribe témamegjelöléssel rendelkező levelet a wl-phplista-request@weblabor.hu. címre. A levelezőlista címe: wl-phplista@weblabor.hu.

Ha segítséget szeretnél kapni valamelyik levelezőlistán, légy szíves próbálj meg precíz lenni, és minden fontos részletet adj meg a környezetről (operációs rendszer, PHP verziószám, web szerver, miként használod a PHP-t - CGI-ként vagy modulként, stb.). Ezenkívül adj meg elég PHP kódot, hogy a többiek reprodukálni és tesztelni tudják a problémát.


Hibajelentések

Ha úgy gondolod, hogy programhibát találtál a PHP-ben, légy szíves jelentsd a fejlesztőknek (angolul). Lehet, hogy a PHP fejlesztői semmit sem sejtenek felőle, és ha te nem jelented be, előfordulhat, hogy nem lesz kijavítva. Hibákat a bug-követő rendszeren regisztrálhatsz, melynek címe: http://bugs.php.net/. Kérünk, hogy ne küldj hibajelentéseket levelezőlistákra vagy személyes levélként. A hibajelentő rendszer alkalmas új szolgáltatás kérésére is.

Mielőtt bármilyen hibajelentést beküldenél, olvasd el a Hogyan jelentsünk egy hibát című dokumentumot!


9. Fejezet. Futásidejű beállítások

A konfigurációs állomány

A konfigárós fájl (PHP 3-ban php3.ini, PHP 4-től pedig egyszerűen php.ini) beolvasása a PHP indulásakor történik meg. A szervermodul verziókban ez csak egyszer történik meg, ammikor a szerver elindul. A CGI és CLI változatok esetén minden hívás esetén megtörténik

A php.ini-t sorrendben a következő helyeken keresi:

 • SAPI modul specifikus helyen (Apache 2 esetén a PHPIniDir direktíva, CGI és CLI esetén -c parancssori opció, NSAPI esetén php_ini paraméter, THTTPD esetén PHP_INI_PATH környezeti változó határozza meg)

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PHP\IniFilePath (Windows Registry)

 • A PHPRC környezeti változó

 • Aktuális könyvtár (CLI esetén)

 • A webszerver könyvtára (SAPI modulok esetén), vagy a PHP könyvtára (egyéb esetben Windows-on)

 • Windows könyvtár (C:\windows vagy C:\winnt) (Windows esetén), vagy a --with-config-file-path fordítási opció

Ha a php-SAPI.ini fájl létezik, (ahol SAPI a használt SAPI, vagyis a fájlnév például php-cli.ini vagy php-apache.ini), ezt fogja a php.ini helyett használni. A SAPI neve a php_sapi_name() függvénnyel kérhető le.

Megjegyzés: Az Apache webszerver induláskor a gyökérkönyvtárra vált, ezért a PHP a gyökérkönyvtárból olvassa be a php.ini-t, ha létezik.

A kiterjesztések által használt php.ini direktívák a megfelelő kiterjesztés oldalain vannak dokumentálva. Az alapvető direktívák listája a függelékben található. Valószínűleg nincs minden PHP direktíva dokumentálva ebben a kézikönyvben. A PHP verziódban alkalmazható direktívák teljes listáját megtalálod az elég jól dokumentált php.ini fájlban, vagy a legfrissebb php.ini-t a CVS-ben találod meg.

Példa 9-1. php.ini példa

; egy nem idézőjelek között lévő pontosvessző (;) után lévő szöveg 
; az adott sorban figyelmen kívül lesz hagyva
[php] ; a szekció jelölők (szögletes zárójelek között lévő szövegek) 
   ; szintén figyelmen kívül lesznek hagyva
; A logikai értékek lehetnek
;  true, on, yes
; vagy false, off, no, none
register_globals = off
track_errors = yes

; a stringeket macskakörmök közé teheted
include_path = ".:/usr/local/lib/php"

; a visszaperjelek normális karaktereknek számítanak
include_path = ".;c:\php\lib"


Konfigurációs beállítások megváltoztatása

PHP Apache modulként

Ha a PHP-t Apache modulként futtatod, a konfigurációs beállításokat az Apache konfugirációs fájljaiban (httpd.conf) és a .htaccess fájlokban elhelyezett direktívákkal is elvégezheted. Ehhez szükséged lesz "AllowOverride Options" vagy "AllowOverride All" jogosultságra.

A PHP 4 és PHP 5 esetében számos Apache direktíva létezik, amely lehetővé teszi, hogy megváltoztasd a PHP konfigurációt az Apache konfigurációs fájljaiból. Ahhoz hogy megtudd, mely direktívák tartoznak a PHP_INI_ALL, PHP_INI_PERDIR, vagy PHP_INI_SYSTEM kategóriákba, nézd meg a php.ini directivákat felsoroló függeléket

Megjegyzés: A PHP 3 esetén, vannak olyan Apache direktívák, amelyek megfelelnek a php3.ini-ben szereplő direktívák neveinek, annyiban különböznek, hogy a nevek a "php3_" előtaggal vannak ellátva.

php_value név érték

Beállítja a megadott direktíva értékét. Hasznlálható PHP_INI_ALL és PHP_INI_PERDIR típusú direktívák esetén. Ha egy előzőleg beállított értéket szeretnél törölni, használd értékként a none-t.

Megjegyzés: Ne használd a php_value-t logikai értékek beállítására, helyette a php_flag-et használhatod (lásd alább).

php_flag név on|off

Logikai konfigurációs direktíva beállítására szolgál. Csak PHP_INI_ALL és PHP_INI_PERDIR típusú direktívák esetén alkalmazható.

php_admin_value név érték

Beállítja az adott direkítíva értékét. Ez nem használható .htaccess fájlokban. A php_admin_value-val beállított direktívák nem bírálhatóak felül .htaccess vagy virtualhost direktívákkal. Egy előzőleg beállított érték törlésére használd értékként a none-t.

php_admin_flag név on|off

Logikai konfigurációs direktíva beállítására szolgál. Ez nem használható .htaccess fájlokban. A php_admin_flag beállított direktívák nem bírálhatóak felül .htaccess vagy virtualhost direktívákkal.

Példa 9-2. Példa Apache konfigurációra

<IfModule mod_php5.c>
 php_value include_path ".:/usr/local/lib/php"
 php_admin_flag safe_mode on
</IfModule>
<IfModule mod_php4.c>
 php_value include_path ".:/usr/local/lib/php"
 php_admin_flag safe_mode on
</IfModule>
<IfModule mod_php3.c>
 php3_include_path ".:/usr/local/lib/php"
 php3_safe_mode on
</IfModule>

Figyelem

A PHP konstanson nem léteznek PHP-n kívül. A httpd.conf-ban például nem használhatsz PHP konstansokat, mint például az E_ALL vagy E_NOTICE, az error_reporting direktíva beállításához, mivel azoknak nem lesz értelme, ezért 0-nak értékelődnek ki. Ehellyett használd a megfelelő bitmaszk értékeket. Ezek a konstansok php.ini-ben használhatóak.


A PHP konfiguráció megváltoztatása a Windows registry segítségével

Ha a PHP-t Windows-on futtatod, a konfigurációs értékek megváltoztathatóak könyvtáranként a Windows registry használatával. A konfigurációs értékek a HKLM\SOFTWARE\PHP\Per Directory Values registry kulcsban vannak tárolva a könyvtáraknak megfelelő alkulcsokban. A c:\inetpub\wwwroot könyvtár konfigurációs értékei a HKLM\SOFTWARE\PHP\Per Directory Values\c\inetpub\wwwroot kulcsban lesznek tárolva. A könyvtár beállításai érvényesek lesznek minden olyan szkriptre ami az adott könyvtárban, vagy annak bármely alkönyvtárában található. Egy kulcs alatt szereplő érték neve egy PHP konfigurációs direktíva nev kell legyen, az érték pedig a string. Az értékekben szereplő PHP konstansok nem lesznek értelmezve. Csak PHP_INI_USER konfigurációs értékek állíthatók be ily módon, PHP_INI_PERDIR értékek nem.


Egyéb interfészek a PHP-hez

Attól függetlenül, hogyan futtatod a PHP, bizonyos értékeket a szkripted futásidejében is megváltoztathatsz az ini_set() függvénnyel. További információért lásd az ini_set() függvény dokumentációját.

Ha szeretnéd megtudni a rendszer teljes konfigurációs beállításainak listáját érékekkel együtt, hívd meg a phpinfo() függvényt és vizsgáld a kapott oldalt. Az sajátos konfigurációs direktívák értékét futásidőben a ini_get() vagy a get_cfg_var() függvény segítségével állapíthatod meg.


10. Fejezet. Alapvető szintaxis

Escape szekvencia HTML-ben

Amikor a PHP feldolgoz egy fájlt, akkor a nyitó és a záró tag-eket keresi, amelyek megmondják a PHP-nek, hogy kezdje el ill. fejezze be a közöttük lévő kódot értelmezni. Ez a kódértelmező mód teszi lehetővé azt, hogy a PHP kódokat mindenféle dokumentumba be tudjuk ágyazni, mivel mindent, ami a nyitó és záró tag-eken kívül esik, a PHP értelmező figyelmen kívül hagy. PHP kódot legtöbbször HTML dokumentumokba ágyazva fogsz látni, mint ebben a példában is.

<p>Ezt figyelmen kívül hagyja.</p>
<?php echo 'Ezt viszont értelmezi.'; ?>
<p>Ezt szintén figyelmen kívül hagyja.</p>

Bonyolultabb struktúrákat is alkalmazhatsz:

Példa 10-1. Haladó escape-elés

<?php
if ($kifejezes) { 
  ?>
  <strong>Ez igaz.</strong>
  <?php 
} else { 
  ?>
  <strong>Ez hamis.</strong>
  <?php 
}
?>
Ez az elvártnak megfelelően működik, mivel a PHP amikor ?> záró tag-et talál, egyszerűen elkezdi a kimenetre írni ami ezután következik, mígnem talál egy másik nyitó tag-et. Az adott példa természetesen nem egy túl hasznos alkalmazást mutat be, de mikor nagy szövegrészeket akarsz kiiratni, akkor a PHP módból való kilépés sokkal hatékonyabb, mint echo()-val vagy print()-el kiiratni az egészet.

Négy különböző nyitó és záró tag pár létezik. Kettő közülük, a <?php ?> és a <script language="php"> </script>, mindig rendelkezésre állnak. A másik kettő a rövid tag-ek és az ASP-szerű tag-ek, ezek ki és be kapcsolhatók a php.ini konfigurációs fájlban. Míg egyesek a rövid tag-eket és az ASP tag-eket kényelmesnek tartják, ezek kevésbé hordozhatóvá teszik a programokat, ezért használatuk nem ajánlott.

Megjegyzés: Ha XML-be, vagy XHTML-be ágyazol PHP kódot, akkor a <?php ?> tag-eket kell használnod, hogy ne térj el a szabványtól.

Példa 10-2. PHP nyitó és záró tag-ek

1. <?php echo 'ha XHTML vagy XML dokumentumokat akarsz szolgáltatni, tedd így'; ?>

2. <script language="php">
    echo 'egyes szerkesztők (mint pl FrontPage) nem szeretik
       a feldolgozó utasításokat';
  </script>

3. <? echo 'ez a legegyszerűbb, egy SGML processing utasítás'; ?>
  <?= kifejezes ?> Ez egy rövidítése ennek: "<? echo kifejezes ?>"

4. <% echo 'Használhatsz ASP-stílusú tag-eket'; %>
  <%= $valtozo; # Ez egy rövidítése ennek: "<% echo . . ." %>

Míg az első és a második példában tárgyalt tag-ek mindig rendelkezésre állnak, az elsőt alkalmazzák széleskörben, és az is az ajánlott.

A rövid tag-ek (harmadik példa) csak akkor használhatók, ha engedélyezve vannak a short_open_tag php.ini konfigurációs fájl direktívával, vagy ha a PHP az --enable-short-tags kapcsólóval volt fordítva.

Megjegyzés: Ha PHP 3-at használsz, akkor a rövid tag-eket a short_tags() függvénnyel is engedélyezheted. Ez csak PHP 3-ban lehetséges!

Az ASP-szerű tag-ek (negyedik példa) csak akkor használhatók, ha engedélyezve vannak az asp_tags php.ini konfigurációs fájl direktívával.

Megjegyzés: Az ASP tag-ek lehetősége a PHP 3.0.4-től létezik.

Megjegyzés: A rövid nyitójelölések használatát kerülni kell újrafelhasználandó, széles körű terjesztésre szánt könyvtárak vagy programok fejlesztésekor, illetve olyan alkalmazások megírásakor, amelyek üzemeltetése felett a program írójának nincs ellenőrzése, Ennek oka, hogy a rövid nyitójelölések nem minden konfigurációban használhatók, így csökkenti a hordozhatóságot. Hordozható, újrafelhasználható komponensek esetén ne használd a rövid nyitójelöléseket!


Utasítások elválasztása

Hasonlóan a C-hez vagy a Perl-hez, a PHP megköveteli, hogy minden utasítás pontosvesszővel végződön. A PHP záró tag automatikusan magába foglal egy pontosvesszőt is, ezért nem szükséges a PHP rész utolsó utasítását pontosvesszővel zárnod. A záró tag magába foglal egy azonnali soremelést is.

<?php
  echo 'Ez egy teszt';
?>

<?php echo 'Ez egy teszt' ?>

Megjegyzés: A záró tag a fájl végén opcionális, egyes esetekben az elhagyása hasznos, pl. kimenet pufferelés és include() vagy require() együttes használata esetén.


Megjegyzések - kommentek

A PHP támogatja a 'C', 'C++' és Unix shell-szerű (Perl stílusú) megjegyzéseket. Például:

<?php
  echo 'Ez egy teszt'; // egysoros c++ szerű megjegyzés
  /* többsoros komment
    még egy sor megjegyzés */
  echo 'ez egy másik teszt';
  echo 'egy végső teszt'; # egy shell-szerű komment
?>

Az egysoros megjegyzések csak a sor végéig vagy az aktuális PHP kódblokk végéig tart attól függően, melyik van előbb. Ez azt jelenti, hogy a // ?> sorban az ez után álló HTML kód kiírásra kerülk, a ?> zárójelölés visszaállítja a HTML módot, és ezt a // nem tudja befolyásolni. Amennyiben az asp_tags php.ini beállítás engedélyezve van, a fentiek az asp féle kódblokkzáró címkékre is vonatkozik.

<h1>Ez egy <?php # echo 'egyszerű';?> példa.</h1>
<p>A fenti cím azt írja, hogy 'Ez egy példa.'</p>

A 'C'-szerű kommentek az első */ karakterpárig tartanak. Vigyázz, nehogy egymásbaágyazd a 'C'-szerű megjegyzéseket, amely könnyen megtörténhet, ha nagy kódrészleteket kommentezel ki.

<?php
 /* 
  echo 'Ez egy teszt'; /* Ez a megjegyzés gondot fog okozni */
 */
?>


11. Fejezet. Típusok

Bevezető

A PHP nyolc primitív típust támogat.

A négy skalár típus:

A két összetett típus:

Végül két speciális típus:

Ez a kézikönyv bevezet még néhány pszeudo-típust csak az olvashatóság kedvéért:

Találhatsz még referenciákat a "double"-ra. Tekintsd a double-t ugyanolyannak, mint a float. A két különböző név csupán történelmi okokból létezik.

A változó típusát rendszerint nem a programozó adja meg [persze van beleszólása...], hanem a PHP futási időben határozza meg a változó környezetétől függően.

Megjegyzés: Ha egy kifejezés értékére és/vagy típusára vagy kiváncsi, akkor használd a var_dump() függvényt.

Megjegyzés: Ha csak a típusára van szükség könnyen olvasható formában, akkor a gettype()-ot kell alkalmazni. Típusellenőrzésre viszont ne ezt, hanem az is_type függvényeket kell használni a programokban. Néhány példa:

<?php
$bool = TRUE;  // boolean
$str = "ize"; // string
$int = 12;   // integer

echo gettype($bool); // kiírja, hogy "boolean"
echo gettype($str); // kiírja, hogy "string"

// Ha ez integer, megnöveljük néggyel
if (is_int($int)) {
  $int += 4;
}

// Ha a $bool változó string típusú, kiírjuk
// (ez nem fog kiírni semmit)
if (is_string($bool)) {
  echo "String: $bool";
}
?>

Ha egy változó típusát egy adott típusra kell konvertálnunk, castolhatjuk a változót, vagy alkalmazzuk rá a settype() függvényt.

A változó különbözőképp értékelődhet ki bizonyos helyzetekben, attól függően, hogy az adott pillanatban milyen típusú. Bővebb leírásért lásd még a Bűvészkedés a típusokkal című részt! Érdekesek lehetnek még számodra a típus összehasonlító táblázatok, ezek példát adnak különféle típus összehasonlításra.


Logikai adattípus

Ez a legegyszerűbb típus. Egy boolean igazságértéket fejez ki. Lehet vagy TRUE (igaz), vagy FALSE (hamis).

Megjegyzés: A logikai adattípus a PHP 4-esben került bevezetésre.


Szintaxis

Egy logikai érték megadásához használhatod a TRUE vagy FALSE szavakat, szükség szerint. Egyik jelentése sem függ a kis- és nagybetűs írásmódtól.

<?php
$igaz = True; // a logikai igaz értéket adjuk az $igaz változónak
?>

Tipikus valamilyen operátor használatakor kapsz boolean típusú értéket, amit egy vezérlési szerkezetben fel tudsz használni.

<?php
// A == operátor egyenlőséget vizsgál
// majd boolean-t ad vissza
if ($akcio == "verzio_kiirasa") { // a == operátor boolean értékkel tér vissza
  echo "Ez az 1.23-as változat";
}

// ez nem szükséges...
if ($elvalaszto_kiirasa == TRUE) {
  echo "<hr>\n";
}

// ...mivel egyszerűen ez is működik
if ($elvalaszto_kiirasa) {
  echo "<hr>\n";
}
?>


Logikai értékké alakítás

Ha kifejezetten boolean típusúvá szeretnél alakítani egy értéket, használd a (bool) vagy a (boolean) típusátalakítást. A legtöbb esetben azonban nem kell ezt alkalmaznod, mivel az érték automatikusan átalakul, ha egy operátor, függvény, vagy vezérlési szerkezet boolean típusú argumentumot vár.

Lásd még a Bűvészkedés a típusokkal című részt.

Amikor boolean típusúvá kell alakítani egy értéket, az alábbiak FALSE értéket adnak:

Minden más érték TRUE lesz (beleértve bármilyen resource (eőforrás) típusú értéket).

Figyelem

A -1 is TRUE lesz, mint minden más nem nulla (akár negatív, akár pozitív) szám!

<?php
var_dump((bool) "");    // bool(false)
var_dump((bool) 1);     // bool(true)
var_dump((bool) -2);    // bool(true)
var_dump((bool) "ize");   // bool(true)
var_dump((bool) 2.3e5);   // bool(true)
var_dump((bool) array(12)); // bool(true)
var_dump((bool) array());  // bool(false)
var_dump((bool) "false");  // bool(true)
?>


Egész számok

Egy integer a következő halmaz része: Z = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}.

Lásd még a Tetszőleges pontosságú egészek, Lebegőpontos számok és BCMath tetszőleges pontosságú matematikai függvények című részeket.


Szintaxis

Az egészek megadhatók decimális (10 alapú), hexadecimális (16 alapú) vagy oktális (8 alapú) számként, opcionális előjellel (- vagy +).

Ha az oktális formát választod, a számot egy 0 (nulla) jeggyel kell kezdened, ha a hexadecimálisat, akkor 0x-el.

Példa 11-1. Egész értékek

<?php
$a = 1234; # decimális szám
$a = -123; # negatív szám
$a = 0123; # oktális szám (megegyezik a 83 decimális számmal)
$a = 0x1A; # hexadecimális szám (megegyezik a 26 decimális számmal)
?>
Az egész literálok lehetséges alakja formálisan a következő:

decimal   : [1-9][0-9]*
      | 0

hexadecimal : 0[xX][0-9a-fA-F]+

octal    : 0[0-7]+

integer   : [+-]?decimal
      | [+-]?hexadecimal
      | [+-]?octal

Az egészek maximális mérete operációs rendszertől függ, az átlagos érték a két milliárd (32 bites előjeles egész). A PHP nem támogatja az előjelnélküli egészeket.

Figyelem

Ha egy érvénytelen számjegy szerepel egy oktális egészben, a szám hátralevő része figyelmen kívül lesz hagyva.

Példa 11-2. Az oktális számok furcsasága

<?php
var_dump(01090); // 010 octal = 8 decimal
?>


Egészek értelmezési határának túllépése

Az integer típus értelmezési tartományán kívül eső egész értékek float típussá alakulnak. Ha valamely művelet eredménye kívül esik a integer értelmezési tartományán, akkor az eredmény automatikusan float típusúvá konvertálódik.

<?php
$nagy_szam = 2147483647;
var_dump($nagy_szam);
// kimenete: int(2147483647)
$nagyobb_szam = 2147483648;
var_dump($nagyobb_szam);
// kimenete: float(2147483648)

// ez nem működik hexadecimálisan megadott egészekre:
var_dump( 0x100000000 );
// kimenete: int(2147483647)

$millio = 1000000;
$nagy_szam = 50000 * $millio;
var_dump($nagy_szam);
// kimenete: float(50000000000)
?>

Figyelem

Sajnálatosan meg kell említenünk, hogy a PHP 4.0.6-ban ez az átalakítás nem működött mindig pontosan negatív számok használatakor, például: ha a -50000 * $millio műveletet eredménye: -429496728. Ha mindkét operandus pozitív, nincs semmi probléma.

Ezt a hiba ki lett javítva a PHP 4.1.0-ben.

PHP-ben nincs egész osztás. Az 1/2 művelet a 0.5 float (lebegőpontos) értéket eredményezi. Alkalmazhatsz típuskonverziót integer-re lefele kerekítéshez, vagy használhatod a round() függvényt.

<?php
var_dump(25/7);     // float(3.5714285714286) 
var_dump((int) (25/7)); // int(3)
var_dump(round(25/7)); // float(4) 
?>


Egész értékké alakítás

Ha kifejezetten integer típusúvá szeretnél alakítani egy értéket, használd az (int) vagy az (integer) típusátalakítást. A legtöbb esetben azonban nem kell ezt alkalmaznod, mivel az érték automatikusan átalakul, ha egy operátor, függvény, vagy vezérlési szerkezet integer típusú argumentumot vár. Az intval() függvénnyel is alakíthatsz integer-ré.

Lásd még a Bűvészkedés a típusokkal című részt.


Átalakítás boolean (logikai) értékekről

A FALSE (hamis) érték a 0 (nulla) egész számmá alakul, a TRUE (igaz) érték az 1 (egy) egész számot adja.


Átalakítás lebegőpontos értékekről

Lebegépontos számok egész értékké alakításakor a szám tört része elvész, azaz lefelé kerekítés történik.

Ha a lebegőpontos szám az egész tartományon kívül esik (általában +/- 2.15e+9 = 2^31), az eredmény nem definiált, mivel a lebegőpontos szám nem rendelkezik elég precizitással, hogy pontos egész eredményt kapj. Sem warning, sem notice szintű hiba nem lép fel ebben az esetben!

Figyelem

Soha ne alakíts egy ismeretlen törtszámot integer típusúvá, mivel ez időnként nem várt eredményekhez vezethet.

<?php
echo (int) ( (0.1+0.7) * 10 ); // kiírja, hogy 7!
?>

Lásd a a lebegőpontos számok pontotsságának problémái című részt.


Átalakítás más típusokról

Figyelem

Az egésszé alakítás viselkedése más típusokra nem definiált. Jelenleg ezek az átalakítások megegyeznek azzal, mintha először logikai, majd utána egész értékké alakítottad volna a kiindulási értéket. Erre a viselkedeésre azonban nem szabad építeni, mivel minden figyelmeztetés nélkül megváltozhat.


Lebegőpontos számok

A lebegőpontos számok ("float", "valós szám") az alábbi szintaxisok bármelyikével hozhatóak létre:

<?php
$a = 1.234; 
$b = 1.2e3; 
$c = 7E-10;
?>

Formálisan:

LNUM     [0-9]+
DNUM     ([0-9]*[\.]{LNUM}) | ({LNUM}[\.][0-9]*)
EXPONENT_DNUM ( ({LNUM} | {DNUM}) [eE][+-]? {LNUM})

A lebegőpontos számok mérete platformfüggő, de a maximális érték körülbelül 1.8e308, durván 14 tizedesjegy pontossággal (64 bites IEEE formátum).

Lebegőpontos számok pontossága

Elég gyakran előfordul, hogy egyszerű decimális törtek, mint a 0.1 és a 0.7 nem konvertálhatóak pontosan bináris megfelelőikre kis veszteség nélkül. Ez zavaró eredményekhez vezethet, például floor((0.1+0.7)*10) tipikusan 7 értékkel tér vissza, az elvárt 8 helyett, a belső ábrázolás miatt, ami valójában 7.9999999999....

Ez azzal a ténnyel van kapcsolatban, hogy lehetetlen megjeleníteni néhány törtet véges számú decimálisan számjeggyel. Például 1/3 decimálisan 0.3333333. . . értékké válik.

Ezért soha ne bízz meg a törtszámok eredményeiben az utolsó jegyig, és soha se hasoníts össze két lebegőpontos számot pontos egyenlőségre. Ha nagyobb pontosságú számokra van szükséges, használd a tetszőleges pontosságú matematikai függvényeket vagy a gmp függvényeket.


Konverzió float-ra

A stringek float-ra történő konvertálásáról a Stringek átalakítása számmá című részben találsz információt. Más típusú értékek esetén a konverzió pontosan úgy történik, mintha előbb integer-ré konvertálódna, majd az eredmény float-ra. További információért lásd még a Egész értékké alakítás című részt. A PHP 5-ös verziójától ha objektumot float-tá alakítasz, figyelmeztetés (notice) szintű hibajelzés keletkezik.


Stringek

A string karakterek sorozata. PHP-ben egy karakter pontosan egy bytenak felel meg, így 256 különböző karakter lehetséges. Ez azt is jelenti, hogy a PHP-nek jelenleg nincs beépített Unicode támogatása. Néhány Unicode támogatásért lásd a utf8_encode() és a utf8_decode() függvényeket.

Megjegyzés: Nem okozhat problémát a stringek körében, hogy túl hosszúvá válnak. Semmiféle korlát nem létezik a PHP által kezelt stringek méretére, ezért nem kell tartani a hosszú stringektől.


Szintaxis

A stringeket háromféleképpen lehet létrehozni.


String létrehozása aposztróffal

A legkönnyebben úgy adhatunk meg egy egyszerű stringet, hogy aposztrófok (' karakterek) közé tesszük.

Ha a stringben egy aposztófot szeretnél elhelyezni, és azzal nem a string végét szeretnéd jelezni, más nyelvekhez hasonlóan egy visszaperjel karaktert kell alkalmaznod az aposztóf előtt (\). Ha egy aposztróf, vagy a string vége előtt el szeretnél helyezni egy visszaperjelet, meg kell dupláznod azt. Figyelj arra, hogy ha bármilyen más karakter elé teszel visszaperjelet, a visszaperjel meg fog jelenni a stringben. Emiatt gyakran nincs szükség magának a visszaperjelnek a duplázására.

Megjegyzés: PHP 3 használatakor azonban egy E_NOTICE szintű figyelmeztetést kapsz, ha ezt kihasználod.

Megjegyzés: A többi móddal ellentétben, az aposztrófos stingben a változók értékei és az escape szekvenciák nem helyettesítődnek be.

<?php
echo 'Ez itt egy egyszerű string';

echo 'A stringekbe újsor karaktereket is építhetsz,
ilyen formában. Ez így szépen
működik.';

// Kimenet: Arnold egyszer azt mondta: "I'll be back"
echo 'Arnold egyszer azt mondta: "I\'ll be back"';

// Kimenet: You deleted C:\*.*?
echo 'You deleted C:\\*.*?';

// Kimenet: You deleted C:\*.*?
echo 'You deleted C:\*.*?';

// Kimenet: Nem helyettesítődik be \n az újsor karakter
echo 'Nem helyettesítődik be \n az újsor karakter';

// Kimenet: A $vóltozók $szintén nem helyettesítődnek be 
echo 'A $vóltozók $szintén nem helyettesítődnek be ';
?>


String létrehozása idézőjellel

Ha egy stringet idézőjelek (") közé helyezünk, a PHP több speciális jelölés feldolgozására lesz képes:

Táblázat 11-1. Speciális jelölések idézőjeles stringben

jelölésjelentése
\nújsor (LF vagy 0x0A (10) ASCII kódú karakter)
\rkocsivissza (CR vagy 0x0D (13) ASCII kódú karakter)
\tvízszintes tabulátor (HT vagy 0x09 (9) ASCII kódú karakter)
\\visszaperjel
\$dollárjel
\"idézőjel
\[0-7]{1,3} egy karaktersorozat, ami oktális számokra illeszkedik
\x[0-9A-Fa-f]{1,2} egy karaktersorozat, ami hexadecimális számokra illeszkedik

Ha bármilyen más karakter elé visszaperjelet írsz, ebben az esetben is ki fog íródni a visszaperjel.

A legfontosabb jellemzője az idézőjeles stringeknek az, hogy a változók behelyettesítésre kerülnek. Lásd a változók behelyettesítése című részt további részletekért.


String létrehozása heredoc szintaxissal

Egy másfajta módszer a stringek megadására a heredoc szintaxis ("<<<"). [ez itt megint nem elírás, kedves unix-shell programozó!] A <<< jelzés után egy azonosítót kell megadni, majd a stringet, és végül az azonosítót mégegyszer, ezzel zárva le a stringet.

A lezáró azonosítónak mindenképpen a sor legelső karakterén kell kezdődnie. Ugyancsak figyelni kell arra, hogy ez az azonosító is az általános PHP elemek elnevezési korlátai alá tartozik: csak alfanumerikus karaktereket és aláhúzást tartalmazhat, és nem kezdődhet számjegy karakterrel.

Figyelem

Nagyon fontos, hogy odafigyelj arra, hogy a lezáró azonosítót tartalmazó sor ne tartalmazzon semmi mást, csupán esetleg egy pontosvessző (;) karaktert. Ez még pontosabban azt is jelenti, hogy az azonosító nem lehet beljebb kezdve, és nem szabad semmilyen szóköz vagy tabulátor karaktert sem elhelyezni a pontosvessző előtt vagy után. Fontos, hogy az záróazonosító előtt szerepelnie kell egy újsor karakternek az operációs rendszernek megfelelően. Ez például Macintosh-on \r.

Ha ezt a szabály megsérted és a záróazonosító nem "tiszta", akkor nem lesz záróazonosítónak tekitve, így a PHP tovább fogja keresni. Ebben az esetben, ha nem talál érvényes záróazonosítót, akkor szintaktikai hibát fog adni, ahol a hiba sorának száma a szkript végére fog mutatni.

Nem megengedett a heredoc szintaxis használata az osztályok attribútumainak inicializálásakor. Ilyen esetben más string-szintaxist kell használnod.

Példa 11-3. Helytelen példa

<?php
class ize {
  public $bigyo = <<<EOT
bigyo
EOT;
}
?>

A heredoc az idézőjeles stringekhez hasonlóan működik, az idézőjelek nélkül. Ez azt jelenti, hogy nem kell visszaperjellel jelülni az idézőjeleket a szövegben, de a fenti speciális jelölések használhatóak. A változók értékei behelyettesítődnek, de az idézőjeles karaktersorozatokhoz hasonlóan gondosan kell ügyelni a komplex változó hivatkozások megadására.

Példa 11-4. "Heredoc" string példa [VAS: Vége A Stringnek de helyette lehet bármi]

<?php
$str = <<<VAS
Példa egy stringre, amely
több sorban van, és heredoc
szintaxisú
VAS;

/* Komplexebb példa, változókkal. */
class ize
{
  var $ize;
  var $valami;

  function ize()
  {
    $this->ize = 'Valami';
    $this->valami = array('elso', 'masodik', 'harmadik');
  }
}

$ize = new ize();
$nev = 'Béla';

echo <<<VAS
A nevem "$nev". Kiírok egy értéket: $ize->ize.
Most kiírok egy tömbelemet: {$ize->valami[1]}.
Ez nagy 'A' kell, hogy legyen: \x41
VAS;
?>

Megjegyzés: A heredoc a PHP 4-esben került a nyelvbe.


Változók behelyettesítése

Ha egy stringet idézőjelek között, vagy heredoc szintaxissal adsz meg, a jelölt változók értékei behelyettesítésre kerülnek.

Kétféleképpen lehet megadni egy változót: az egyszerű és a komplex formátummal. Az egyszerű forma a leggyakoribb és legkényelmesebb. Lehetőséget ad egy skalár, tömb érték vagy egy objektum tulajdonság beillesztésére.

A komplex szintaxis a PHP 4-es változatában került a nyelvbe, és a jelölésben használatos kapcsos zárójelekről ismerhető fel.


Egyszerű szintaxis

Ha dollár ($) jelet talál a PHP egy stringben, mohón megkeresi az összes ezt követő azonosítóban is használható karaktert, hogy egy érvényes változónevet alkosson. Használj kapcsos zárójeleket, ha pontosan meg szeretnéd határozni, meddig tart egy változó.

<?php
$ingatlan = 'ház';
echo "kertes $ingatlan kerítéssel"; // működik, szóköz nem lehet változónévben
echo "páros $ingatlanszám";  // nem működik, az 's' és további karakterek lehetnek változónévben
echo "páros ${ingatlan}szám"; // működik, mert pontosan meg van adva a név
echo "páros {$ingatlan}szám"; // működik, mert pontosan meg van adva a név
?>

Hasonlóképpen meg lehet adni tömbindexet vagy objektum tulajdonságot is. A tömbindexek esetében a záró szögletes zárójel (]) jelöli az index végét, az objektum tulajdonságoknál az egyszerű skalárok szabályai érvényesek, habár objektum tulajdonágok esetén nem használható a fenti trükk.

<?php
// Ezek a példák a tömbök stringen belüli használatára vonatkoznak.
// Stringen kívül mindig tedd idézőjelbe a tömb string típusú indexeit
// és ne használj {kapcsos zárójeleket} stringen kívül. 

// Irassunk ki minden hibát
error_reporting(E_ALL);

$gyumolcsok = array('eper' => 'piros', 'alma' => 'zöld');

// Működik, de lásd az $ize[valami] karakterláncon kívüli problémáját
echo "Az alma $gyumolcsok[alma]."; // ez másképpen használandó karaktersorozatokon kívül. 

// Működik
echo "Az alma {$gyumolcsok['alma']}.";

// Működik, de a PHP egy alma nevű konstanst keres először
// mint ahogy alább le van írva
echo "A alma is {$gyumolcsok[alma]}.";

// Nem működik, kapcsos zárójeleket kellene használni. Szintaktikai hibát epirosményez.
echo "A alma is $gyumolcsok['alma'].";

// Működik
echo "A alma is " . $gyumolcsok['alma'] . ".";

// Működik
echo "A négyzet $negyzet->szelesseg méter széles.";

echo "A négyzet $negyzet->szelesseg00 centiméter széles."; // nem működik
// A megoldás érdekében lásd a komplex szintaxis szakaszt!
?>

Bármely ennél komplexebb helyettesítéshez a komplex szintaxis használatos.


Komplex (kapcsos zárójeles) szintaxis

Ezt nem azért nevezzük komplexnek, mert a szintaxis komplex, hanem azért, mert így komplex kifejezések helyettesítésére nyílik lehetőség.

Gyakorltilag bármilyen változó érték behelyettesíthető ezzel a szintaxissal. Egyszerűen úgy kell megadni az értéket adó kifejezést, mintha a stringen kívül dolgoznál vele, és utána { és } jelek közé kell zárni. Mivel a '{' jel megadására nincs speciális jelölés, ez a forma csak akkor fog működni, ha a { után közvetlenül egy $ jel található. (Használhatod a "{\$" vagy "\{$" jelöléseket, ha a stringben a "{$" sorozatot szeretnéd beilleszteni, és nem változóhelyettesítést adsz meg). Néhány példa, ami tisztázhatja a félreértéseket:

<?php
// Irassunk ki minden hibát
error_reporting(E_ALL);

$oriasi = 'fantasztikus';

// Nem működik, kimenet: Ez { fantasztikus}
echo "Ez { $oriasi}";

// Működik, kimenet: Ez fantasztikus
echo "Ez {$oriasi}";
echo "Ez ${oriasi}";

// Működik
echo "Ez a négyzet {$negyzet->szelesseg}00 cm széles."; 

// Működik
echo "Ez működik: {$arr[4][3]}";

// Ez hibás ugyanazért, amiért $ize[bigyo] hibás stringen
// kívül. Más szóval, működik, de mivel a PHP az ize nevű
// konstanst keresi előszőr, E_NOTICE szintű hibát
// fog adni (undefined constant).
echo "Ez wrong: {$arr[ize][3]}"; 

// Működik. Amikor többdimenziós tömböket használsz, stringen
// belül mindig vedd körük kapcsos zárójelekkel
echo "Ez működik: {$arr['ize'][3]}";

// Működik.
echo "Ez működik: " . $arr['ize'][3];

echo "Még így is írhatod: {$obj->values[3]->nev}";

echo "Ez a $nev nevű valtozó értéke: {${$nev}}";
?>


String karaktereinek elérése és módosítása

A string karaktereire nullától számozott indexekkel lehet hivatkozni, a string neve után megadott kapcsos zárójelek között.

Megjegyzés: Kompatibilitási okokból a tömböknél használatos szögletes zárójelek is alkalmazhatóak a karakterek eléréséhez. Ez a tömb jelzés azonban nem javasolt a PHP 4-től.

Példa 11-5. Néhány string példa

<?php
$str = 'Ez egy teszt.';
$first = $str{0};

// Most meg a harmadik
$harmadik = $str{2};

// Az utolsó karakter kiolvasása
$str = 'Ez még mindig egy teszt.';
$utolso = $str{strlen($str)-1}; 

// Utolsó karakter módosítása
$str = 'Értem';
$str{strlen($str)-1} = 'd';
?>


Hasznos függvények és operátorok

Stringeket a '.' (pont) stringösszefűző operátorral tudsz összefűzni. A '+' (összeadás) operátor nem alkalmas erre a feladatra. Lásd a String operátorok című részt további információkért.

Számos hasznos függvény létezik stringek manipulálásához.

Lásd a string függvények című részt általános függvényekért, a reguláris kifejezés függvényeket fejlett kereséshez és cserékhez (két formában: Perl és POSIX kiterjesztett).

Külön függvények léteznek URL stringekhez, és stringek kódolásához/dekódolásához (mcrypt és mhash kódolások).

Végül ha ezek között sem találod, amit keresel, lásd a karakter típus függvényeket.


Konverzió stringgé

Stringgé konvertálni a (string) módosítóval vagy a strval() függvénnyel tudsz. A string konverzió automatikusan végrehajtódik olyan környezetben, ahol string értékre van szükség. Ez echo() és print() függvények használatánál megtörténik, vagy olyankor, amikor változó értékét stringgel hasonlítod össze. A Típusok és Bűvészkedés a típusokkal részek elolvasása segíthet a következők megértésében. Lásd még a settype() függvényt.

A boolean TRUE érték az "1" stringgé, a FALSE pedig a "" (üres string) stringgé konvertálódik. Ily módon alakítgathatsz oda-vissza a logikai és szöveges adatok között.

Egy egész (integer) vagy egy lebegőpontos szám (float) úgy konvertálódnak, hogy az eredményül kapott string a szám számjegyeiből áll (beleértve az exponenciális részt lebegőpontos számok esetén).

A tömbök mindig az "Array" stringgé konvertálódnak, tehát így nem tudod kiiratni egy tömb tartalmát echo() vagy print() függvénnyel Egy elem kiírásához használj valami ehhez hasonlót: echo $arr['ize']. Lásd lejjebb a teljes tartalom kiírására vonatkozó javaslatokat.

Az objektumok mindig az "Object" stringgé konvertálódnak. Ha egy attribútumának az értékét szeretnéd kiírni, olvasd el a lenti bekezdéseket. Ha azt szeretnéd kideríteni, hogy egy objektum melyik osztálynak a példánya, használd a get_class() függvényt. A PHP 5-ös verziójától a konverzió az objektum __toString() metódusának meghívásával történik.

Az erőforrások (resource) mindig "Resource id #1" formájú strigekké alakítódnak át, ahol 1 az erőforrás egyedi azonosító száma, amelyet a PHP oszt ki futásidőben. Ha az erőforrás típusát szeretnéd megtudni, használd a get_resource_type() függvényt.

A NULL mindig az üres stringgé konvertálódik.

Amint fent olvashattad, tömbök, objektumok és erőforrások kiírása nem szolgáltat semmi hasznos információt magukról az értékekről. A hibakezelés (debug) esetén használható értékek kiírására egy jobb módszer megismeréséhez tanulmányozd a print_r() és a var_dump() függvényeket.

A PHP értékeket alakíthatod úgy is stringgé, hogy örökre el tudd tárolni azokat. Ezt a módszert szerializációnak nevezik, és a serialize() függvény alkalmazható erre. A PHP értékeket XML struktúrába is tudod szerializálni, abban az esetben, ha van a PHP konfigurációdban WDDX.


String konvertálása számmá

Amikor egy string számként értékelődik ki, az eredmény típusa a következőképp kerül meghatározásra.

A string lebegőpontosként értékelődik ki, ha a '.', 'e', vagy 'E' karakterek bármelyikét tartalmazza. Egyébként egészként értékelődik ki.

Az érték meghatározása a string első karakterei alapján történik. Ha a string érvényes számmal kezdődik, ez az érték kerül felhasználásra. Máskülönben az érték 0 lesz [nulla, nem nagy O betű]. Érvényes számnak tekintendő, amelynek opcionális előjelét egy vagy több számjegy követi (melyben lehet egy tizedespont), végül lehet exponense. Az exponens egy 'e' vagy 'E' karakter, melyet egy vagy több szám követ.

<?php
$ize = 1 + "10.5";        // $ize most float (11.5)
$ize = 1 + "-1.3e3";       // $ize most float (-1299)
$ize = 1 + "bob-1.3e3";      // $ize most integer (1)
$ize = 1 + "bob3";        // $ize most integer (1)
$ize = 1 + "10 Kicsi Pingvin";  // $ize most integer (11)
$ize = 4 + "10.2 Kicsi Pingvinke" // $ize most integer (14)
$ize = "10.0 disznó " + 1;    // $ize most integer (11)
$ize = "10.0 disznó " + 0.5;   // $ize most float (10.5) [szóval 10 disznó, meg egy féldisznó]
?>

Ha többet szeretnél megtudni erről a konverzióról, akkor nézd meg a Unix manualt strtod(3). [=RTFM]

Ha szeretnéd kipróbálni valamelyik fejezetbeli példát, elmásolhatod innen a példákat és beszúrhatod az alábbi sort, hogy lásd mi is történik.

[Ahhoz nem árt azért előbb érteni a beszúrt sort. A beszúrandó string elején a "\" azért van, hogy a $ize helyére NE a ize változó értéke kerüljön, hanem a \$ hatására a $ karakter íródjon ki, majd a ize karaktersor, egy egyenlőségjel, és utána a $ize változó értéke. Az első "\" hatására ugyanis a köv. karakter ("$") elveszti különleges jelentését, és kimásolódik a kimenetre, majd jön a "ize=" szöveg, ez is úgy, ahogy van a kimenetre kerül, a fordító nem is találkozott változóval, amit be kellene helyettesíteni. Aztán jön a $ize, ezt már felismeri a fordító, és a változó értékét írja ki]:

<?php
echo "\$ize==$ize; típusa " . gettype($ize) . "<br />\n";
?>

Ne reméld, hogy egy karaker kódját megkapod, ha egésszé konvertálod (mint ahogyan például C-ben tennéd). Használd a ord() és a chr() függvényeket a karakterkódok és a karakterek közötti konverzióra.


Tömbök

A PHP tömbjei rendezett leképezéseket valósítanak meg. A leképezés értékeket rendel kulcsokhoz. Ez a típus sokféleképpen használható, mint egy hagyományos tömb, egy lista (vektor), hash tábla, szótár, kollekció, halmaz, sor, és mások. Mivel egy újabb PHP tömb szerepelhet értékként, könnyen szimulálhatsz fákat.

Az említett struktúrák leírása ezen kézikönyv kereteibe nem fér bele, de legalább egy példát mutatunk mindegyikre. További információkért külső forrásokat kell igénybe venned erről az igen széles témáról.


Szintaxis

Tömb létrehozása az array() nyelvi elemmel

Egy array (tömb) típusú változót az array() nyelvi elemmel tudsz létrehozni, amely számos vesszővel elválasztott kulcs => érték párt vár.

array( [kulcs =>] érték
   , ...
   )
// a kulcs lehet integer vagy string
// az érték bármilyen érték lehet

<?php
$arr = array("ize" => "bigyo", 12 => true);

echo $arr["ize"]; // bigyo
echo $arr[12];  // 1
?>

A kulcs lehet integer vagy string típusú. Ha a kulcs egy integer szabályos reprezentációja, akkor egészként értelmezi. (azaz a "8"-at 8-ként értelmezi, a "08"-at pedig "08"-nak). Ha a kulcs-nak valós értéket adsz meg, akkor azt egésszé (integer) alakítja. PHP-ben nincs külön indexelt és asszociatív tömb típus, csak egyféle tömb típus van, amely tartalmazhat mind egész mind string indexeket.

Az érték bármilyen típusú lehet.

<?php
$arr = array("tombocske" => array(6 => 5, 13 => 9, "a" => 42));

echo $arr["tombocske"][6];  // 5
echo $arr["tombocske"][13];  // 9
echo $arr["tombocske"]["a"]; // 42
?>

Ha nem adsz meg kulcsot egy adott értékhez, akkor annak a kulcsa az egész típusú indexek maximuma + 1 lesz. Ha olyan kulcsot adsz meg, amelyhez már létezik hozzárendelt érték, az érték felül lesz írva.

<?php
// Ez a tömb ugyanaz mint...
array(5 => 43, 32, 56, "b" => 12);

// ...ez a tömb
array(5 => 43, 6 => 32, 7 => 56, "b" => 12);
?>

Figyelem

Az indexgenerálás fent leírt algoritmusa PHP 4.3.0-tól megváltozott. Ha egy olyan tömbhöz adsz hozzá index nélküli elemet, amelyben a legnagyobb index értéke nagatív, az új elem indexe nulla (0) lesz. Azelőtt az új index a legnagyobb index + 1 lett úgyanúgy mint pozitív indexek esetén.

Ha TRUE-t adsz meg kulcsként az 1 egész típusú értéket fogja jelenteni, a FALSE pedig a 0-át. Ha kulcsként NULL-t adsz meg, üres stringként lesz értelmezve. Az üres string használata kulcsként létrehoz (vagy felülír) egy üres string kulcsot és az értéket; eltérően az üres szögletes zárójelektől.

Nem használhatsz tömböt vagy objektumot kulcsként. Ha mégis megpróbálod, egy Illegal offset type figyelmeztetést fogsz kapni.


Létrehozás/módosítás a szögletes zárójeles formával

Meglévő tömbök is módosíthatóak konkrét értékek megadásával.

Ezt úgy tudod megtenni, hogy a tömb neve után szögletes zárójelekben megadod a kulcsot, amit módosítani szeretnél. Ha elhagyod a kulcsot, és csak egy üres szögletes zárójel párt ("[]") adsz meg a változó neve után, a tömb végére illeszthetsz elemet.
$tomb[kulcs] = érték;
$tomb[] = érték;
// a kulcs lehet integer (egész szám) vagy string
// az érték bármi lehet
Ha a $tomb nem létezik, ezzel létrejön. Tehát ez egy újabb alternatíva tömbök létrehozására. Ha módosítani szeretnél egy elemet, rendelj hozzá egy kulccsal azonosított elemhez egy új értéket. Ha meg szeretnél szüntetni egy kulcs/érték párt, használd az unset() függvényt.

<?php
$arr = array(5 => 1, 12 => 2);

$arr[] = 56;  // itt ez ugyanaz mint a $arr[13] = 56;

$arr["x"] = 42; // Ez hozzáad egy új elemet 
        // a tömbhöz "x" kulccsal
        
unset($arr[5]); // Ez eltávolítja az elemet a tömbből

unset($arr);  // Ez az egész tömböt törli
?>

Megjegyzés: Mint ahogy fentebb említettük, ha a szögletes zárójelek között nem adsz meg kulcsot, akkor a létező indexek maxumuma + 1 lesz az új elem kulcsa. Ha még nincs egész index, akkor ez 0 (nulla) lesz. Ha olyan kulcsot adsz meg, amelyhez már van érték rendelve, az érték felül lesz írva.

Figyelem

Az indexgenerálás fent leírt algoritmusa PHP 4.3.0-tól megváltozott. Ha egy olyan tömbhöz adsz hozzá index nélküli elemet, amelyben a legnagyobb index értéke nagatív, az új elem indexe nulla (0) lesz. Azelőtt az új index a legnagyobb index + 1 lett úgyanúgy mint pozitív indexek esetén.

Az automatikus indexeléshez használd legnagyobb szám nem kell abban a pillanatban létezzen a tömbben. Egyszerűen csak kellett valamikor létezett a tömbben a legutóbbi újraindexelés óta. A következő példa szemlélteti ezt:

<?php
// Létrehozunk egy egyszerű tömböt
$array = array(1, 2, 3, 4, 5);
print_r($array);

// Most kitörlünk minden elemet, de magát a tömböt nem
foreach ($array as $i => $ertek) {
  unset($array[$i]);
}
print_r($array);

// Hozzáadunk egy elemet (az új kulcs 5 lesz az elvárt 0 helyett)
$array[] = 6;
print_r($array);

// Újraindexeljük:
$array = array_values($array);
$array[] = 7;
print_r($array);
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

Array
(
  [0] => 1
  [1] => 2
  [2] => 3
  [3] => 4
  [4] => 5
)
Array
(
)
Array
(
  [5] => 6
)
Array
(
  [0] => 6
  [1] => 7
)


Hasznos függvények

Létezik néhámy függvény a tömbökkel való munka megkönnyítésére. Lásd a tömb függvények című részt.

Megjegyzés: Az unset() függvénnyel lehet egy értéket a tömbből törölni. Figyelj arra, hogy a tömb nem lesz újraindexelve! Ha csak a "szokásos egész indexet" használod (nullától kezdve egyessével növelve), az újraindexelés hatását a array_values() függvénnyel érheted el.

<?php
$a = array(1 => 'egy', 2 => 'kettő', 3 => 'három');
unset($a[2]);
/* ennek eredményeképpen $a így fog kinézni:
  $a = array(1 => 'egy', 3 => 'három');
  és NEM így:
  $a = array(1 => 'egy', 2 => 'három');
*/

$b = array_values($a);
// Itt a $b így néz ki: array(0 => 'egy', 1 => 'három');
?>

A foreach vezérlési szerkezet kifejezetten a tömbök számára jött létre. Egy egyszerű módszert ad tömbökön való végiglépkedésre.


Mit tehetünk, és mit nem a tömbökkel

Miért nem jó az $ize[bigyo] forma?

Minden string típusú kulcsot idézőjelek vagy aposztrófok közé kell tenni tömbbeli elemre történő hivatkozásnál, például: $ize['bigyo'] és nem $ize[bigyo]. Vajon miért nem jó $ize[bigyo] alak? Talán láttad ezt a szintaxist régi PHP programokban:

<?php
$ize[bigyo] = 'ellenség';
echo $ize[bigyo];
// stb.
?>

Ez hibás, és mégis működik. Akkor mégis miért nem jó? Azért, mert a bigyo itt valójában egy nem definiált állandót jelöl, és nem a 'bigyo' sztringet (figyelj az aposztrófokra). A későbbi PHP verziókban már előfodulhatnak olyan előre definiált állandók, amelyeknek ugyanaz lesz a neve, mint ami a saját kódodban sztringként szerepel. Azért működik, mert ezeket a csupasz stringeket (idézőjel nélküli string, amelyeknek nem felel meg egy ismert szimbólum) a PHP a nevükkel azonos tartalmú sztringgé konvertálja. Például nincs definiálva bigyo nevű konstans, ezért a PHP helyettesíteni fogja a 'bigyo' stringgel.

Megjegyzés: Ez nem azt jelenti, hogy mindig idézőjelek közé kellene raknod a kulcsot. Ne használj idézőjelet, amikor a kulcs konstans vagy változó, mivel ez megakadályozná a PHP-t abban hogy ezeket értelmezze.

<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', true);
ini_set('html_errors', false);
// Egyszerű tömb:
$array = array(1, 2);
$count = count($array);
for ($i = 0; $i < $count; $i++) {
  echo "\n$i vizsgálata: \n";
  echo "Rossz: " . $array['$i'] . "\n";
  echo "Jó: " . $array[$i] . "\n";
  echo "Rossz: {$array['$i']}\n";
  echo "Jó: {$array[$i]}\n";
}
?>

Megjegyzés: A fenti példa a következő kimenetet adja:

0 vizsgálata: 
Notice: Undefined index: $i in /path/to/script.html on line 9
Rossz: 
Jó: 1
Notice: Undefined index: $i in /path/to/script.html on line 11
Rossz: 
Jó: 1

1 vizsgálata: 
Notice: Undefined index: $i in /path/to/script.html on line 9
Rossz: 
Jó: 2
Notice: Undefined index: $i in /path/to/script.html on line 11
Rossz: 
Jó: 2

Több példa ennek megmutatására:

<?php
// Irassunk ki minden hibát
error_reporting(E_ALL);

$arr = array('gyümölcs' => 'alma', 'zöldség' => 'répa');

// Helyes
print $arr['gyümölcs']; // alma
print $arr['zöldség']; // répa

// Helytelen. Működik de E_NOTICE szintű hibát ad, 
// mert nincs gyümölcs nevű konstans definiálva
// 
// Notice: Use of undefined constant gyümölcs - assumed 'gyümölcs' in...
print $arr[gyümölcs];  // alma

// Definiáljunk egy konstanst, hogy lássuk mi folyik itt.
// A gyümölcs nevű konstanshoz a 'zöldség' értéket rendeljük.
define('gyümölcs', 'zöldség');

// Notice the difference now
print $arr['gyümölcs']; // alma
print $arr[gyümölcs];  // répa

// A következő rendben van, mert string belsejében van.
// A konstansokat nem keresi stringen belül, tehát itt nincs E_NOTICE 
print "Hello $arr[gyümölcs]";   // Hello alma

// Kivétel: a stringben kapcsos zárójelekkel körülvett tömbök
// esetén figyeli a konstansokat
print "Hello {$arr[gyümölcs]}";  // Hello répa
print "Hello {$arr['gyümölcs']}"; // Hello alma

// Ez nem működik, szintaktikai hibát eredményez, mint például:
// Parse error: parse error, expecting T_STRING' or T_VARIABLE' or T_NUM_STRING'
// Ez természetesen szuperglobális tömbök esetén is érvényes.
print "Hello $arr['gyümölcs']";
print "Hello $_GET['ize']";

// Egy másik lehetőség az összefűzés (konkatenáció)
print "Hello " . $arr['gyümölcs']; // Hello alma
?>

Ha beállítod az error_reporting()-ot hogy írja ki az E_NOTICE szintű hibákat (vagy ha E_ALL-ra állítod), akkor látni fogod ezeket a hibákat. Alapértelmezésben az error_reporting úgy van beállítva, hogy ezeket ne mutassa.

Ahogy a szintaxisról szóló részben tárgyaltuk, a szögletes zárójelek között ('[' and ']') kifejezés kell álljon. Ez azt jelenti, hogy írhatsz ilyeneket is:

<?php
echo $arr[fuggveny($bigyo)];
?>

Ez a példa bemutatja, hogyan használhatsz függvény visszatérési értéket tömbindexként. A PHP úgyszintén ismeri a konstansokat. Bizonyára hallottál már az E_* konstansokról.

<?php
$hiba_leiras[E_ERROR]  = "Fatális hiba történt";
$hiba_leiras[E_WARNING] = "A PHP figyelmeztetést adott";
$hiba_leiras[E_NOTICE] = "Informális megjegyzés";
?>

Figyeld meg, hogy az E_ERROR egy érvényes azonosító, mint a valami az előző példában. De a legutóbbi példa ugyanaz, mintha ezt írnánk:

<?php
$hiba_leiras[1] = "Fatális hiba történt";
$hiba_leiras[2] = "A PHP figyelmeztetést adott";
$hiba_leiras[8] = "Informális megjegyzés";
?>

mivel az E_ERROR konstans értéke 1, stb.

As we already explained in the above examples, $ize[bigyo] still works but is wrong. It works, because bigyo is due to its syntax expected to be a constant expression. However, in this case no constant with the name bigyo exists. PHP now assumes that you meant bigyo literally, as the string "bigyo", but that you forgot to write the quotes.


De miért nem jó ez?

Valamikor a jövőben a PHP fejlesztői hozzáadhatnak egy új konstanst vagy kulcsszót a nyelvhez, vagy bevezethetsz egy új konstanst az alkalmazásodba, és akkor bajba kerülsz. Például jelenleg sem használhatóak az empty és default szavak, mivel ezek speciális kulcsszavak.

Ha ezek az érvek nem győznek meg: ez a szintaxis egyszerűen nem javasolt, és bármikor megszűnhet működni.

Megjegyzés: Mint ahogy említettük, a dupla-idézőjelekkel megadott string-ben helyes, ha a tömbindexet nem veszed körül idézőjelekkel, így a "$ize[bigyo]" helyes. Részletekért lásd a fenti példákat, valamint a változók behelyettesítése című részt.


Konverzió tömbbé

Ha az integer, float, string, boolean vagy resource típusokat konvertálod tömbbé (array), egyelemű tömböt kapsz eredményül (indexe 0), amely az eredeti elem értékét tartalmazza.

Ha objektumot konvertálsz tömbbé, a tömb elemei az objektum attribútumai lesznek, a kulcsok pedig a megfelelő attribűtumok nevei lesznek.

Ha a NULL értéket konvertálod tömbbé, üres tömböt kapsz eredményül.


Tömbök összehasonlítása

Lehetőség van a tömbök összehasonlítására. Erre használhatod a array_diff() függvényt valamint a tömb operátorokat.


Példák

A tömb típus a PHP-ben nagyon sokoldalú, ezért összegyűjtöttünk néhány példát, hogy megmutassuk a tömbök erejét.

<?php
// ez
$a = array( 'szín' => 'piros',
      'íz'  => 'édes',
      'alak' => 'kerek',
      'név' => 'alma',
           4    // 0 lesz a kulcsa
     );

// teljesen megyezik ezzel
$a['szín'] = 'piros';
$a['íz']  = 'édes';
$a['alak'] = 'kerek';
$a['név'] = 'alma';
$a[]    = 4;    // 0 lesz a kulcsa

$b[] = 'a';
$b[] = 'b';
$b[] = 'c';
// a következő tömböt adja: array(0 => 'a', 1 => 'b', 2 => 'c')
// vagy egyszerűen: array('a', 'b', 'c')
?>

Példa 11-6. Az array() használata

<?php
// Tömb, mint tulajdonság hozzárendelés
$map = array( 'verzió'   => 4,
       'rendszer'  => 'Linux',
       'nyelv'   => 'angol',
       'short_tags' => true
      );

// szigorúan számokat tartalmazó tömb
$tomb = array( 7,
        8,
        0,
        156,
        -10
       );
// ez ugyanaz, mint array (0 => 7, 1 => 8, ...)

$valtogatas = array(    10, // 0. indexű/kulcsú
          5  => 6,
          3  => 7,
          'a' => 4,
              11, // kulcsa 6 (a legnagyobb egész kulcs 5 volt)
          '8' => 2, // kulcsa 8 (egész!)
          '02' => 77, // kulcsa '02'
          0  => 12 // a 10 értéket felülírjuk 12-vel
         );

// üres tömb
$ures = array();
?>

Példa 11-7. Kollekció

<?php
$szinek = array('piros', 'kék', 'zöld', 'sárga');

foreach ($szinek as $szin) {
  echo "Szereted a(z) $szin színt?\n";
}

?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

Szereted a(z) piros színt?
Szereted a(z) kék színt?
Szereted a(z) zöld színt?
Szereted a(z) sárga színt?

Figyelj arra, hogy jelenleg közvetlenül nem lehet módosítani a tömb elemeinek értékét ezzel a ciklussal. A problémát a következőképpen tudod megkerülni:

Példa 11-8. Kollekció

<?php
foreach ($szinek as $kulcs => $szin) {
  // nem működik (nem módosítja a tömböt):
  //$szin = strtoupper($szin);

  // működik (módosítja a tömböt):
  $szinek[$kulcs] = strtoupper($szin);
}
print_r($szinek);
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

Array
(
  [0] => PIROS
  [1] => KÉK
  [2] => ZÖLD
  [3] => SÁRGA
)

Ebben a példában egy egytől számozott tömböt készítünk.

Példa 11-9. Egytől kezdődő index

<?php
$elsonegyed = array(1 => 'Január', 'Február', 'Március');
print_r($elsonegyed);
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

Array
(
  [1] => 'Január'
  [2] => 'Február'
  [3] => 'Március'
)

Példa 11-10. Tömb feltöltése

<?php
// egy tömb felöltése a <link linkend="ref.dir">könyvtárban</link> található filenevekkel
$konyvtar = opendir('.');
while (false !== ($filenev = readdir($konyvtar))) {
  $filenevek[] = $filenev;
}
closedir($konyvtar);
?>

A tömbök rendezettek. A sorrendet számos függvénnyel megváltoztathatod. Lásd a tömb függvények című részt további információkért. A tömbben szereplő elemek számát a count() függvénnyel tudod lekérdezni.

Példa 11-11. Tömbök rendezése

<?php
sort($filenevek);
print_r($filenevek);
?>

Mivel a tömb egy értéke bármi lehet, értékként akár egy másik tömböt is megadhatsz. Ilyen formában készíthetsz rekurzív vagy többdimenziós tömböket.

Példa 11-12. Rekurzív és többdimenziós tömbök

<?php
$gyumolcsok = array("gyümölcsök" => array("a" => "narancs",
                      "b" => "banán",
                      "c" => "alma"
                   ),
          "számok"   => array (1,
                      2,
                      3,
                      4,
                      5,
                      6
                   ),
          "lyukak"   => array (   "első",
                       5 => "második",
                         "harmadik" 
                   )
         );

// Néhány példa a fenti tömb elemeinek hivatkozására
echo $gyumolcsok["lyukak"][5];    // kiírja, hogy "második"
echo $gyumolcsok["gyümölcsök"]["a"]; // kiírja, hogy "narancs"
unset($gyumolcsok["lyukak"][0]);   // eltávolítja az "első"-t

// Készítünk egy új többdimenziós tömböt
$gyumolcsle["alma"]["zöld"] = "finom"; 
?>

Jegyezd meg, hogy tömb értékül adása mindig másolást jelent. Használd a referencia operátort, ha a tömböt referencia szerint szeretnéd átadni.

<?php
$arr1 = array(2, 3);
$arr2 = $arr1;
$arr2[] = 4; // az $arr2 megváltozott,
       // az $arr1 még mindig array(2, 3)
       
$arr3 = &$arr1;
$arr3[] = 4; // itt az $arr1 és az $arr3 megegyeznek
?>


Objektumok

Objektumok létrehozása

Egy objektum létrehozására a new operátor való, amely az adott objektumtípus egy példányát hivatott létrehozni [mivel lehet, hogy hivatkozni akarunk rá, rendszerint másolni szoktuk az objektumot (ill. a címét) egy változóba]

<?php
class semmi // egy objektumosztály létrehozása, semmi az osztály neve
{
  function do_semmi ()
  {
    echo "Csinálom a semmit.";
  }
}

$bigyo = new semmi; // $bigyo most egy semmi típusú objektum
$bigyo->do_semmi(); // a $bigyo objektum do_semmi()
           // metódusát (függvényét) hívja
?>

Alaposabb információkért nézd meg az Osztályok és objektumok című részt.


Konverzió objektummá

Ha egy objektumot konvertálsz objektummá, nem változik meg. Ha más típusú értéket konvertálsz objektummá, akkor létrejön egy új példány keletkezik a beépített stdClass osztályból. Ha az érték NULL volt, az új példány üres lesz. Minden más érték esetén egy scalar nevű attribútum fogja tartalmazni az értéket.

<?php
$obj = (object) 'ciao';
echo $obj->scalar; // kimenet: 'ciao'
?>


Erőforrások

Az erőforrás egy olyan speciális változó, ami egy külső erőforrásra tartalmaz referenciát. Az erőforrásokat speciális függvények hozzák létre és használják. Lásd az ide tartozó függeléket a különböző erőforrás típusokhoz tartozó függvények listájával.

Megjegyzés: Az erőforrás típus a PHP 4-ben került a nyelvbe.

Lásd még a get_resource_type() függvényt.


Konverzió erőforrásra

Mivel az erőforrások speciális azonosítók amelyek nyitott állományokra, adatbázis-kapcsolatokra, képvászon-területekre és hasonlókra mutatnak, nem konvertálhatsz bármilyen értéket erőforrássá.


Erőforrások felszabadítása

A PHP 4-es Zend Engine-jében bevezetett hivatkozás-számlálási technika következtében a használatlan erőforrásokat automatikusan detektálja a PHP (mint a Java). Ebben az esetben minden erőforrás által használt összes más erőforrás felszabadításra kerül a szemétgyűjtő algoritmusban. Emiatt ritkán szükséges, hogy felszabadítsuk a foglalt memóríát valamilyen free_result jellegű függvénnyel.

Megjegyzés: Az állandó adatbázis kapcsolatok speciálisak abban az értelemben, hogy nem szűnnek meg a szemétgyűjtés során. Lásd még az állandó kapcsolatok című részt.


NULL

A speciális NULL érték jelzi, hogy egy változó nem tartalmaz értéket. A NULL a NULL egyetlen lehetséges értéke.

Megjegyzés: A NULL típus a PHP 4-ben került bevezetésre.

Egy változó NULL-nak tekintendő, ha

 • a NULL állandó értéke lett hozzárendelve.

 • ha még semmilyen érték nem lett hozzárendelve.

 • ha az unset() függvény törölte.


Szintaxis

Csak egy értéket vehet fel a NULL típus, ami a kisbetűs és nagybetűs írásmódra nem érzékeny NULL kulcsszó.

<?php
$valtozo = NULL;
?>

Lásd még: is_null() és unset()!


E dokumentációban szereplő pszeudo-típusok

mixed

A mixed olyan paramétert jelöl, amely több típust elfogad (de nem feltétlenül bármit).

Például a gettype() bármilyen típust elfogad, viszont a str_replace() csak stringet és tömböt fogad el.


number

A number jelöli azt, ha egy paraméter integer vagy float típusú lehet.


callback

Egyes függvények, mint például a call_user_func() vagy a usort() felhasználó által definiált "visszahívható" függvényt fogad el paraméterként. A visszahívható függvények nemcsak egyszerű függvények lehetnek, hanem objektum-metódusok vagy statikus osztály-metódusok.

A PHP függvénynek csak egyszerűen át kell adni a nevét. Bármilyen beépített vagy felhasználó által definiált függvényt megadhatsz kivéva a következőket: array(), echo(), empty(), eval(), exit(), isset(), list(), print() és unset().

Egy objektum-metódust tömbként kell megadni úgy, hogy a 0 indexű elem az objektumot tartalmazza, az 1 indexű elem pedig a metódus nevét.

Statikus osztálymetódusok is átadhatók anélkül, hogy példányosítanánk. Ebben az esetben a 0 indexnél az osztály nevét kell megadni objektum helyett.

Példa 11-13. Példák visszahívható függvény használatára

<?php 
// egy példa visszahívandó függvény
function sajat_visszahivhato_fuggveny() {
  echo 'helló világ!';
}

// egy példa visszahívandó metódus
class Osztalyocskam {
  function sajatVisszahivhatoMetodus() {
    echo 'Helló Világ!';
  }
}

// 1. típus: Egyszerű visszahívható függvény alkalmazása
call_user_func('sajat_visszahivhato_fuggveny'); 

// 2. típus: Statikus osztálymetódus visszahívása példányosítás nélkül
call_user_func(array('Osztalyocskam', 'sajatVisszahivhatoMetodus')); 

// 3. típus: Objektum metódusának visszahívása
$obj = new Osztalyocskam();
call_user_func(array(&$obj, 'sajatVisszahivhatoMetodus'));
?>


Bűvészkedés a típusokkal

A PHP nem követeli meg (nem támogatja) az explicit típusdefiníciót a változók deklalárásakor; egy változó típusát a környezet határozza meg, amiben a változót használjuk. Vagyis ha egy stringet rendelünk $var-hoz, akkor $var string lesz. Ha ezután egy egészet rendelünk hozzá, $var egész lesz.

Egy példa a PHP automatikus típuskonverziójára az összeadás '+' operátora. Ha bármely operandusa lebegőpontos, akkor mindegyik operandusból lebegőpontos lesz, és az eredmény is az lesz. Máskülönben, ha az operandusok egészek, az eredmény is egész lesz. Figyeljünk azonban arra, hogy az operandusok típusát NEM változtatja meg; csupán a kiértékelés módját határozza meg.

<?php
$ize = "0";         // $ize egy string (ASCII 48)
$ize += 2;          // $ize most egész (2)
$ize = $ize + 1.3;      // $ize most lebegőpontos (3.3)
$ize = 5 + "10 Kis Pingvin"; // $ize egész (15)
$ize = 5 + "10 Kismalac";  // $ize egész (15)
?>

Ha az utolsó két példa furcsának tűnik, nézd meg a String konvertálása számmá című részt.

Ha egy változót adott típussal szeretnél használni egy kifejezésben, nézd meg a Típus konverziókat. Ha a változó típusát akarod megváltoztatni, használd a settype() függvényt.

Ha az ebben a fejezetben található példákat ki szeretnéd próbálni, használd a var_dump() függvényt a típusok és értékek kiírására.

Megjegyzés: Egy tömb típusának automatikus konverziója jelenleg nem definiált.

<?php
$a = "1";  // $a egy string
$a[0] = "f"; // Mi van a string offsettel? Mi történik?
?>

Mivel a PHP (történeti okokból) támogatja, hogy a stringet, mint karakterek tömbjét kezeljük, és "beleindexeljünk" a fenti példa problémához vezet: $a-ból most tömb legyen, aminek az eleme "f", vagy a string első karaktere legyen "f"?

Több információért lásd a String karaktereinek elérése és módosítása című részt.

A PHP jelen verziói a második értékadást string offszet meghatározásaként értelmezik, így az $a értéke "f" lesz, mindamellet, hogy ennek a konverziónak az eredményét határozatlannak tekintjük. A PHP 4 bevezette a kapcsos zárójeles szintaxist a string karaktereinek elérésére, használd ezt a szintaxist a fent bemutatott helyett.

<?php
$a  = "abc"; // $a string
$a{1} = "f";  // $a itt "afc"
?>


Típuskonverziók

PHP-ben a típuskonverzió úgy működik, mint C-ben: a kívánt típus nevét zárójelbe írjuk az elé a változó elé, amelyet cast-olni (konvertálni) akarunk.

<?php
$ize  = 10;       // $ize egész
$bigyo = (boolean) $ize; // $bigyo logikai
?>

A megengedett típusok:

 • (int), (integer) - egésszé konvertál

 • (bool), (boolean) - logikai értékké konvertál

 • (real), (double), (float) - lebegőpontos számmá konvertál

 • (string) - stringgé konvertál

 • (array) - tömbbé konvertál

 • (object) - objektummá konvertál

Megjegyzés: szóközök és tabulátorok megengedettek a string belsejében, tehát az alábbiak ugyanazt csinálják:

<?php
$ize = (int) $bigyo;
$ize = ( int ) $bigyo;

Megjegyzés: Egy változót úgy is striggé konvertálhatsz, hogy dupla idézőjelek közé teszed.

<?php
$ize = 10;      // $ize is an integer
$str = "$ize";    // $str is a string
$fst = (string) $ize; // $fst is also a string

// Ez azt írja ki, hogy "azonosak"
if ($fst === $str) {
  echo "azonosak";
}
?>

Nem mindig tiszta, hogy mi történik, ha típusok közt cast-olunk [implicit cast]. További információkért lásd az alábbi fejezeteket:


12. Fejezet. Változók

Alapok

PHP-ban a változókat egy dollárjel utáni változónév jelöli. A változónevek érzékenyek kis- és nagybetűk különbözőségére.

A változónevekre a PHP más jelzőivel azonos szabályok vonatkoznak. Egy érvényes változónév betűvel vagy aláhúzással kezdődik, amit tetszőleges számú betű, szám vagy aláhúzás követ. Reguláris kifejezéssel kifejezve ez a következőt jelenti: '[a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*'

Megjegyzés: Ebben az esetben egy betű lehet az angol abc egy betűje a-z-ig és A-Z-ig, valamint a 127-től 255-ig terjedő (0x7f-0xff) ASCII kódú karakterek.

Lásd még a Változókkal kapcsolatos függvényeket.

<?php
$var = 'Géza';
$Var = 'János';
echo "$var, $Var";      // kiírja, hogy "Géza, János"

$4site    = 'ez nem jó'; // nem érvényes, mert számmal kezdődik
$_4site    = 'ez ok';   // érvényes, aláhúzással kezdődik
$täyte    = 'mansikka'; // érvényes, az 'ä' a kiterjesztett ASCII 228-as karaktere
$tükörfúrógép = 'árvíztűrő'; // érvényes, ellenőrizheted egy ASCII táblában
?>

PHP 3-ban a változókhoz mindig értékek tartoznak. Vagyis ha egy kifejezést rendelünk egy változóhoz, az eredeti kifejezés egészének értéke másolódik a célváltozóba. Ez azt jelenti, hogy ha például egy változó értékét egy másikhoz rendeljük, egyikük megváltozása sincs hatással a másikra. Nézd át Kifejezések c. fejezetet, ahol az ilyen jellegű hozzárendelésekről több információ található.

PHP 4-től lehetőség van egy másik hozzárendelési módra: változó referencia szerinti hozzárendelésére. Ez azt jelenti, hogy az új változó egyszerűen hivatkozik (más szóval "alias lesz", vagy "rá mutat") az eredetire. Az új változón végzett változtatások az eredetit is érintik és fordítva. Ez azt is jelenti, hogy nem történik másolás; ekképpen a hozzárendelés gyorsabban történik meg. Igaz ugyan, hogy ez a sebességnövekedés csak "feszes" ciklusokban vagy nagy tömböknél ill. objektumok átadásakor jelentkezik.

Referencia szerinti értékadáshoz egyszerűen & jelet kell az átadandó változó neve elé írni. Az alábbi kód - például - kiírja kétszer, hogy 'Nevem Bob':

<?php
$ize = 'Bob';       // 'Bob' hozzárendelése $ize-hoz
$bigyo = &$ize;      // Hivatkozás $ize-ra $bigyo-ban.
$bigyo = "Nevem $bigyo";  // $bigyo megváltoztatása...
echo $bigyo;
echo $ize;         // $ize is megváltozott
?>

Fontos megjegyezni, hogy csak megnevezett változókra lehet referenciát létrehozni.

<?php
$ize = 25;
$bigyo = &$ize;   // Ez egy érvényes hozzárendelés.
$bigyo = &(24 * 7); // Érvénytelen referencia egy névtelen kifejezésre.

function test()
{
  return 25;
}

$bigyo = &test();  // Érvénytelen.
?>


Előre definiált változók

A PHP egy számos előre definiált változót biztosít az bármely futó szkript számára. Sokat ezek közül nem lehet teljes pontossságal dokumentálni, mert függnek a a futtató szervertől, a használt verziótól, a konfigurálástól, és egyéb tényezőktől. Néhány ilyen változó nem elérhető, ha a PHP parancssorból fut. Ezen változókról találsz egy listát Fenntartott előredefiniált változók c. részben.

Figyelem

A PHP 4.2.0 és későbbi verzióiban a register_globals direktíva alapértelmezett értéke off. Ez a PHP-nek egy jelentős változása. A register_globals off-ra állítása befolyásolja az előredefiniált változók készletét a globális hatáskörben. Például a DOCUMENT_ROOT lekéréséhez a $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] formát kell használnod $DOCUMENT_ROOT helyett, vagy http://www.pelda.hu/teszt.php?id=3 URL esetén $_GET['id']-t az $id helyett, vagy $_ENV['HOME'] alakot a $HOME helyett.

Több információért olvasd el a register_globals-ról szóló bejegyzést, a biztonságról szóló fejezetben a Register Globals használatáról szóló részt, valamint a PHP 4.1.0 és 4.2.0 verzióinak bejelentését.

A PHP-ben rendelkezésre álló fenntartott előredefiniált változók, mint például a szuperglobális tömbök használata ajánlottabb.

A 4.1.0-s verziótól a PHP további előredefiniált tömböket biztosít, amelyek webszerverektől (ha van), környezetből, és felhasználótól származó változókat tartalmaznak. Ezek az új tömbök elég sajátosak, mivel automatikusan globálisak, azaz automatikusan rendelkezésre állnak minden hatáskörben. Ezért gyakran nevezik ezeket 'autoglobálisn' vagy 'szuperglobális' tömböknek. (A felhasználónak nincs lehetősége szuperglobális változók definiálására.) A szuperglobális tömbök alább vannak felsorolva; viszont a PHP előredefiniált változóinak tartalma és természetüknek tárgyalása a Fenntartott előredefiniált változók című részben olvasható, ahol a régebbi előredefiniált változók ($HTTP_*_VARS) létezéséről is tudomást szerezhetsz. Az 5.0.0 változattól kezdődően az előre definiált hosszú PHP változók létrehozása kikapcsolható a register_long_arrays direktíva segítségével.

Változó változók: A szuperglobális változók nem használhatók változó változókként függvényekben és osztályok metódusaiban.

Megjegyzés: Annak ellenére, hogy egyidőben létezhet a szuperglobális és a HTTP_*_VARS tömb, ezen nem azonosak, tehát az egyiknek a módosítása nem változtatja meg a másikat is.

Ha bizonyos változók nincsenek megjelölve a variables_order-ben akkor a megfelelő PHP előredefiniált tömbök üresek.

PHP szuperglobális változók

$GLOBALS

Minden olyan változóhoz tartalmaz egy referenciát, amely pillanatnyilag a szkript globális hatáskörében létezik. Ennek a tömbnek a kulcsai a globális változók nevei. A $GLOBALS tömb a PHP 3-tól létezik.

$_SERVER

Olyan változók amelyeket a webszerver állított be vagy amelyek szorosan összefüggenek a szkript futtatási környezetével. Analógiája a régebbi $HTTP_SERVER_VARS tömbnek (amely még mindig rendelkezésre áll, de használata nem ajánlott).

$_GET

HTTP GET kérés által létrejövő változók. Analógiája a régebbi $HTTP_GET_VARS tömbnek (amely még mindig rendelkezésre áll, de használata nem ajánlott).

$_POST

HTTP POST kérés által létrejövő változók. Analógiája a régebbi $HTTP_POST_VARS tömbnek (amely még mindig rendelkezésre áll, de használata nem ajánlott).

$_COOKIE

HTTP sütikből (cookie) származó változók. Analógiája a régebbi $HTTP_COOKIE_VARS tömbnek (amely még mindig rendelkezésre áll, de használata nem ajánlott).

$_FILES

HTTP post fájlfeltöltés által létrejövő változók. Analógiája a régebbi $HTTP_POST_FILES tömbnek (amely még mindig rendelkezésre áll, de használata nem ajánlott). További információ a POST típusú fájlfeltöltésről szóló fejezetben.

$_ENV

A környezetből származó változók. Analógiája a régebbi $HTTP_ENV_VARS tömbnek (amely még mindig rendelkezésre áll, de használata nem ajánlott).

$_REQUEST

HTTP GET, POST és COOKIE bementekből származó változók, azaz amelyekben nem lehet megbízni. A jelenléte és a változók tömbbe való besorolásának sorrendje a PHP variables_order konfigurációs direktívája szerint van definiálva. Ennek nincs közvetlen analógiája a PHP 4.1.0-nál előbbi verzióiban. Lásd még: import_request_variables().

Figyelem

A PHP 4.3.0 óta a $_FILES-ban szereplő fájlinformációk nem szerepelnek a $_REQUEST-ben.

Megjegyzés: Parancssori futtatás esetén ez nem tartalmazza az argv and argc bejegyzéseket; ezek a $_SERVER tömbben szerepelnek.

$_SESSION

Olyan változók, amelyek a szkript munkamanetéhez vannak rendelve. Analógiája a régebbi $HTTP_SESSION_VARS tömbnek (amely még mindig rendelkezésre áll, de használata nem ajánlott). További információért lásd a Munkamenet kezelő függvények című részt.


Változók hatásköre

[Ezt a fejezetet érdemes elolvasni, még akkor is, ha profi vagy valamilyen programozási nyelvben, mert a PHP tartogat egy-két érdekes meglepetést...]

A változó hatásköre az a környezet, amelyben a változó definiált. A legtöbb esetben minden PHP változónak egyetlen hatásköre van. Ez az egyetlen hatáskör kiterjed az include és a require segítségével használt fájlokra is. Például:

<?php
$a = 1;
include 'b.inc';
?>

Itt az $a változó elérhető lesz az beillesztett b.inc szkriptben is. A felhasználói függvényekkel a lokális függvényhatáskör kerül bevezetésre. Alapértelmezés szerint minden, függvényen belül használt változó ebbe a lokális függvényhatáskörbe tartozik, például:

<?php
$a = 1; /* globális hatáskör */

function Test ()
{
  echo $a; /* egy helyi változót vár */
}

Test();
?>

Ez a szkript nem fog semmilyen kimenetet sem eredményezni, mivel az echo kifejezés az $a változónak egy helyi - függvényen belüli - változatára utal, és ebben a hatáskörben ehhez nem rendeltek értéket. Ez valamelyest különbözik a C nyelv filozófiájától, ahol a globális változók automatikusan elérhetők bármely függvényből, feltéve ha a függvényben újra nem definiáltad azt a változót. Ez problémák forrása lehet, ha az ember véletlenül megváltoztat egy globális változót. A PHP-ben a globális változókat global kulcsszóval kell deklarálni a függvényekben.


A global kulcsszó

Először nézzünk egy példát a global használatára:

Példa 12-1. A global használata

<?php 
$a = 1;
$b = 2;

function Osszead()
{
  global $a, $b;

  $b = $a + $b;
}

Ossszead();
echo $b;
?>

A fenti szkript kiírja, hogy "3". $a és $b global-ként való deklarálásával minden utalás ezekre a változókra a globális változót fogja érinteni. Nincs megkötve, hány globális változót kezelhet egy függvény.

Globális változók elérésének másik módja a PHP által definiált speciális $GLOBALS tömb használata. Az előbbi példával egyenértékű megoldás:

Példa 12-2. A $GLOBALS használata global helyett

<?php
$a = 1;
$b = 2;

function Osszead()
{
  $GLOBALS['b'] = $GLOBALS['a'] + $GLOBALS['b'];
}

Osszead();
echo $b;
?>

A $GLOBALS asszociatív tömb, ahol a globális változó neve jelenti a kulcsot, és a változó értéke a tömbelem értéke. Vedd észre, hogy a $GLOBALS tömb minden hatáskörben létezik, mivel a $GLOBALS egy szuperglobális változó. A következő példa a szuperglobális változók erejét szemlélteti.

Példa 12-3. Példa szuperglobális változók és a hatáskör szemléltetésére

<?php
function global_teszt()
{
  // A legtöbb előredefiniált változó nem "szuper" és
  // megkövetelik a 'global' használatát, hogy elérhetőek
  // legyenek függvények helyi hatáskörében.
  global $HTTP_POST_VARS;
  
  echo $HTTP_POST_VARS['nev'];
  
  // A szuperglobális változók elérhetőek bármilyen 
  // hatáskörben, és nem szükséges a 'global' kulcsszó.
  // A szuperglobális változók a PHP 4.1.0-től használhatóak,
  // a HTTP_POST_VARS pedig már elavultnak számít.
  echo $_POST['nev'];
}
?>


Statikus változók használata

A változók hatáskörének másik fontos lehetősége a static (statikus) változó. A statikus változó csak lokális hatáskörben él - egy függvényen belül, de két függvényhívás közt nem veszti el az értékét, a változó hatásköréből való kilépés esetén is megmarad az értéke:

Példa 12-4. Statikus változók szükségességét szemléltető példa

<?php
function Test()
{
  $a = 0;
  echo $a;
  $a++;
}
?>

Ez nagyon haszontalan függvény, mivel nem csinál mást, mint minden meghívásakor $a-t 0-ra állítja, aztán kiírja a 0-t. Az $a++ teljesen felesleges, mert amint vége a függvény futásának az $a változó megszűnik. Ahhoz, hogy ebből értelmes számlálófüggvény legyen - megmaradjon a számláló értéke -, az $a változót statikusnak kell deklarálni:

Példa 12-5. Példa statikus változók használatára

<?php
function Test()
{
  static $a = 0;
  echo $a;
  $a++;
}
?>

Most már valahányszor meghívódik a Test() függvény, kiírja $a értékét, majd azt megnöveli eggyel.

A statikus változókat a rekurzív függvények megvalósításában is felhasználhatjuk. Rekurzívnak nevezzük azt a függvényt, amely saját magát hívja meg. Ezt természetesen feltételhez kell kötni, nehogy végtelen rekurzióba kerüljön a vezérlés és meghatározatlan időre a függvényen belül csapdába esik. Mindig meg kell bizonyosodni arról, hogy megfelelő feltétel rendelkezésre áll a rekurzió befejezéséhez. A következő függvény rekurzívan elszámol 10-ig a statikus $count változó segítségével: [A static kulcsszó nagyon fontos!]

Példa 12-6. Statikus változók rekurzív függvényekkel

<?php
function Test()
{
  static $count = 0;

  $count++;
  echo $count;
  if ($count < 10) {
    Test();
  }
  $count--;
}
?>

Megjegyzés: Statikus változókat a fenti példákban szereplő módon lehet deklarálni. Ha olyan értéket próbálsz értékül adni neki, amely egy kifejezés eredménye, az parse error-t fog okozni.

Példa 12-7. Statikus változók deklarálása

<?php
function ize(){
  static $int = 0;     // jó 
  static $int = 1+2;    // rossz (mivel ez egy kifejezés)
  static $int = sqrt(121); // rossz (szintén kifejezés)

  $int++;
  echo $int;
}
?>


Referenciák globális és statikus változókkal

A PHP 4-et működtető Zend Engine 1, a statikus és globális változó módosítókat referenciákkal implementálja. Például egy valódi globális változó beemelve egy függvény hatáskörébe a global utasítással tulajdonképpen létrehoz egy referenciát a globális változóhoz. Ez váratlan viselkedésmódhoz vezethet, amelyet a következő példa illusztrál:

<?php
function test_global_ref() {
  global $obj;
  $obj = &new stdclass;
}

function test_global_noref() {
  global $obj;
  $obj = new stdclass;
}

test_global_ref();
var_dump($obj);
test_global_noref();
var_dump($obj);
?>

A példában szereplő kód végrahajtása a következő kimenetet produkálja:

NULL
object(stdClass)(0) {
}

Hasonló viselkedésmód jellemzi a static utasítást. A referenciák nem statikusan vannak tárolva:

<?php
function &get_instance_ref() {
  static $obj;

  echo 'Statikus objektum: ';
  var_dump($obj);
  if (!isset($obj)) {
    // Hozzárendel egy referenciát a statikus változóhoz
    $obj = &new stdclass;
  }
  $obj->property++;
  return $obj;
}

function &get_instance_noref() {
  static $obj;

  echo 'Statikus objektum: ';
  var_dump($obj);
  if (!isset($obj)) {
    // Hozzárendeli az objektumot a statikus változóhoz
    $obj = new stdclass;
  }
  $obj->property++;
  return $obj;
}

$obj1 = get_instance_ref();
$still_obj1 = get_instance_ref();
echo "\n";
$obj2 = get_instance_noref();
$still_obj2 = get_instance_noref();
?>

A példa végrehajtása a következő kimenetet eredményezi:

Statikus objektum: NULL
Statikus objektum: NULL

Statikus objektum: NULL
Statikus objektum: object(stdClass)(1) {
 ["property"]=>
 int(1)
}

A példa azt szemlélteti, hogy amikor hozzárendelsz egy referenciát egy statikus változóhoz, az nem lesz megjegyezve amikor újra meghívod a &get_instance_ref() függvényt.


Változó változók

Néha kényelmes változó változók használata. Ez olyan változó jelent, amelynek a nevét dinamikusan lehet beállítani. A normál változót így adunk értéket:

<?php
$a = 'hello';
?>

A változó változó veszi egy változó értékét, amelyet egy másik változó értékének tekinti. A fenti példában a hello, egy változó neveként használható, a $a elé még egy $-t írva.

<?php
$$a = 'világ';
?>

Ekkor már két változó van a PHP szimbólumtáblájában: $a, amelynek tartalma "hello", és $hello, amelynek a tartalma "világ". Ennélfogva a következő programsor:

<?php
echo "$a ${$a}";
?>

pontosan ugyanazt csinálja, mintha ezt írtuk volna:

<?php
echo "$a $hello";
?>

Mindkettő kiírja, hogy: hello világ.

Annak érdekében, hogy változó változókat tömbökkel együtt is használhassuk, fel kell oldani a következő kétértelműséget. A $$a[1] kifejezés kiértékelésekor a feldolgozónak tudnia kell, hogy ez a $a[1] értékét tekintse a hivatkozott változó neveként, vagy $$a-t - és ekkor és ennek a tömbnek 1. indexű elemére történt a hivatkozás. Az első esetben ${$a[1]}, míg a másodikban ${$a}[1] írandó.

Figyelem

Jó, ha észben tartod, hogy változó változókat nem használhatsz a PHP szuperglobális tömbjeivel függvényekben és osztályeljárásokban.


Változók a PHP-n kívülről

HTML űrlapok (GET és POST)

Egy HTML űrlap (form) elküldésével az űrlapból származó összes adat automatikusan elérhetővé válik a szkript számára a PHP segítségével. Többféle mód létezik ezen információk elérésére:

Példa 12-8. Egy egyszerű HTML form

<form action="ize.php" method="post">
  Nev:  <input type="text" name="usernev" /><br />
  Email: <input type="text" name="email" /><br />
  <input type="submit" name="submit" value="Elküld" />
</form>

Az egyéni beállításaidtól függően több mód is létezik HTML formok által beküldött adatok elérésére. Íme néhány példa:

Példa 12-9. Egy egyszerű HTML POST űrlapból származó adatok elérése

<?php 
// PHP 4.1.0-tól használható

  echo $_POST['usernev'];
  echo $_REQUEST['usernev'];

  import_request_variables('p', 'p_');
  echo $p_usernev;

// PHP 3-tól használható. PHP 5.0.0 óta ezek a hosszú előredefiniált
// változók letilthatók a register_long_arrays direktívával.

  echo $HTTP_POST_VARS['usernev'];

// Használható, ha a register_globals PHP direktíva értéke = on.
// A PHP 4.2.0 óta a register_globals alapértelmezett értéke = off. 
// E mód használata nem ajánlott.

  echo $usernev;
?>

Egy GET form használata hasonló, kivéve hogy a megfelelő GET előredefiniált változókat kell használnod. A GET a QUERY_STRING-re vonatkozik (az információ, ami az URL-ben a '?' után szerepel). Például a http://www.pelda.hu/teszt.php?azon=3 tartalmaz egy GET adatot, amely $_GET['azon'] módon érhető el. Lásd még: $_REQUEST, import_request_variables()

Megjegyzés: A szuperglobális tömbök, mint például a $_POST vagy a $_GET, a PHP 4.1.0-től állnak rendelkezésre.

Mint láttuk, a PHP 4.2.0 előtt a register_globals alapértelmezett értéke on volt, PHP 3-ban pedig mindig be volt állítva. A PHP közösség azt javasolja mindenkinek, hogy ne alapozzon erre a direktívára, mert az off-ra állítását sokkal inkább részesítík előnyben; ennek megfelelően érdemes programozni.

Megjegyzés: A magic_quotes_gpc konfigurációs beállítás hatással van a GET, POST és COOKIE metódusokkal kapott értékekre. Bekapcsolva a (Ez a "PHP", biz'a!) szövegből automágikusan (Ez a \"PHP\", biz\'a!) lesz, hogy megkönnyítse az adatbázisba írást. Lásd még: addslashes(), stripslashes() és magic_quotes_sybase!

A PHP megérti és kezeli a tömbökbe rendezett űrlapváltozókat. (Lásd kapcsolódó Gy.I.K.!) Hasznos lehet csoportosítani az összetartozó változókat, vagy az olyan űrlapelemeket, ahol több lehetőség közül nem csak egy választható. Példaképpen küldjünk el egy űrlapot saját magának, és elküldéskor jelenítsük meg az adatot.

Példa 12-10. Összetettebb űrlapváltozók

<?php
if (isset($_POST['muvelet']) && $_POST['muvelet'] == 'bekuldve') {
  echo '<pre>';
  print_r($_POST);
  echo '<a href="'. $_SERVER['PHP_SELF'] .'">Próbáld újra</a>';

  echo '</pre>';
} else {
?>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post">
  Név: <input type="text" name="szemelyes[nev]" /><br />
  Email: <input type="text" name="szemelyes[email]" /><br />
  Sör: <br />
  <select multiple name="sor[]">
    <option value="warthog">Warthog</option>
    <option value="guinness">Guinness</option>
    <option value="stuttgarter">Stuttgarter Schwabenbräu</option>
  </select><br />
  <input type="hidden" name="muvelet" value="bekuldve" />
  <input type="submit" name="submit" value="Küld!" />
</form>
<?php
}
?>

PHP 3-ban ilyen módon csak egydimenziós tömbök hozhatók létre, míg PHP 4-től nincs ilyen korlátozás.


IMAGE SUBMIT változónevek

Az űrlap elküldésekor megoldható, hogy gomb helyett képet használunk ilyesféle jelölés segítségével:

<input type="image" src="kep.gif" name="elkuld">

Ha a felhasználó a képre kattint, a kiszolgálóra a következő két változó jut el: elkuld_x-et és elkuld_y-t. Ezek tartalmazzák a kattintás képen belüli koordinátáit. A tapasztaltabbak biztos megjegyeznék, hogy a változónevek nem aláhúzást, hanem pontot tartalmaznak, de a PHP a pontot automatikusan aláhúzássá konvertálja.


HTTP sütik (cookie)

A PHP támogatja a Netscape specifikációja által definiált HTTP sütiket. A süti olyan mechanizmus, amely a távoli böngészőn tesz lehetővé adattárolást, és így lehetővé teszi a visszatérő felhasználók azonosítását. A sütiket a setcookie() függvénnyel lehet beállítani. A sütik a HTTP fejléc részei, így a SetCookie függvényt bármilyen kimenet generálása előtt kell meghívni. Ugyanezt a megkötést kell betartani a header() függvénnyel. A süti adatok a megfelelő tömbökben találhatóak, mint például a $_COOKIE, $HTTP_COOKIE_VARS valamint a $_REQUEST. További részleteket és példákat a kézikönyv setcookie() oldalán találsz.

Ha több adatot akarsz rendelni egy sütiváltozóhoz, egyszerűen tekintsd egy tömbnek. Például:

<?php 
 setcookie("Sutikem[ize]", 'Teszt 1', time()+3600); 
 setcookie("Sutikem[bigyo]", 'Teszt 2', time()+3600); 
?>

Ez két különböző süti, viszont a szkriptedben a Sutikem egyetlen tömb lesz. Ha egy sütiben szeretnél tárolni összetett adatokat, használhatod a serialize() vagy az explode() függvényeket.

Vigyázz, mert a süti felülírja az előző azonos nevű sütit, hacsak nem különbözik a path vagy a domain. Így pl. egy bevásárlókocsi megírásakor jó egy számlálót is elhelyezni, hogy elkerüljük a problémát.

Példa 12-11. Példa a setcookie() használatára

<?php
if (isset($_COOKIE['szamlalo'])) {
  $szamlalo = $_COOKIE['szamlalo'] + 1;
} else {
  $szamlalo = 1;
}
setcookie('szamlalo', $szamlalo, time()+3600);
setcookie("Kosar[$szamlalo]", $elem, time()+3600);
?>

Pontok a bejövő változónevekben

Általában a PHP nem változtatja meg a változók neveit, amikor a szkript megkapja őket. A pont viszont nem érvényes karakter egy PHP változóneven belül. Az ok megértéséért nézd ezt:
<?php
$varname.ext; /* érvénytelen változónév */
?>
Most az elemző lát egy $varname nevű változót, amelyet stringösszefűző operátor (.) követ, majd egy csupasz sztring: az ext - idézőjel nélküli string, amely nem egyezik semmilyen ismert vagy lefoglalt kulcsszóval. Ez nyilván nem a kívánt eredményt adná.

Emiatt fontos, hogy PHP automatikusan helyettesíti a pontokat aláhúzásjellel.


Változótípusok meghatározása

Mivel a PHP határozza meg a változók típusát és konvertálja őket (általában) szükség szerint, nem mindig nyilvánvaló, hogy milyen típusú egy pillanatban egy adott változó. A PHP-nek számos függvénye van, amelyek egy változó típusát hivatottak eldönteni, mint például: gettype(), is_array(), is_float(), is_int(), is_object(), és is_string(). Lásd még a típusokról szóló fejezetet.


13. Fejezet. Állandók

Az állandó egy skalár érték azonosítója (neve). Mint ahogy az elnevezése is mutatja, a program futása során nem változik/hat meg az értéke. Kivételt képeznek a mágikus konstansok, amelyek tulajdonképpen nem is konstansok. Az állandók alapesetben érzékenyek a kis- és nagybetűs irásmódra. Megállapodás szerint általában csupa nagybetűs neveket használunk az állandók neveiként.

Az állandók neveire a PHP más jelzőivel azonos szabályok vonatkoznak. Egy érvényes állandó-név betűvel vagy aláhúzással kezdődik, amit tetszőleges számú betű, szám vagy aláhúzás követ. Reguláris kifejezéssel kifejezve ez a következőt jelenti: [a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*

Példa 13-1. Helyes és helytelen konstans nevek

<?php

// Helyes konstans nevek
define("IZE",    "valami");
define("IZE2",   "valami más");
define("IZEÜBIGYO", "valami egészen más");

// Helytelen konstans nevek
define("2IZE",   "valami");

// Ez helyes, de jobb nem használni, mivel
// előfordulhat, hogy egyszer a PHP-nek lesz
// ilyen nevű mágikus konstansa, ami
// működésképtelenné teszi a szkriptedet
define("__IZE__",  "valami"); 

?>

Megjegyzés: Ebben az esetben egy betű lehet az angol abc egy betűje a-z-ig és A-Z-ig, valamint a 127-től 255-ig terjedő (0x7f-0xff) ASCII kódú karakterek.

Hasonlóan a szuperglobális változókhoz, az állandók bárhonnan elérhetőek. Az aktuális hatáskörtől (scope) függetlenül bárhol használhatók. A változók hatásköre című részben tobbet megtudhatsz a hatáskörökről.


Szintakszis

A define() függvénnyel lehet állandót létrehozni, amelynek definiálása után később nem lehet törölni vagy megváltoztatni az értékét.

Csak skaláris adat (boolean, integer, float vagy string típusú) lehet egy konstans tartalma.

A konstans értékére a nevének megadásával lehet hivatkozni. A változókkal ellentétben nem szabad $ jelet tenned a konstand neve elé. Egy konstans értékének lekérésére használhatod még a constant() függvényt is, abban az esetben, ha a konstans nevét dinamikusan szeretnéd megkapni. A get_defined_constants() függvénnyel lehet a definiált konstansok listáját megkapni.

Megjegyzés: A konstansok és a (globális) változók különböző névtérben vannak. Ez azt jelenti, hogy a TRUE és a $TRUE két különböző dolgot jelent.

Ha egy definiálatlan konstanst próbálsz meg használni, a PHP a konstans nevét veszi karaktersorozatként értékül (KONSTANS és "KONSTANS"). Ilyen esetekben egy E_NOTICE szintű hiba keletkezik. Lásd még a kézikönyvnek azt a részét, ahol azt tárgyalja, miért nem jó az $ize[bigyo] használata, abban az esetben, ha előtte nem definiáltad a bigyo-t konstansként. Ha szeretnéd megtudni, hogy egy konstans definiálva van, használd a defined() függvényt.

A következők a fontosabb különbségek a változókhoz képest:

 • Az állandók nevét nem kell dollár jellel $ kezdeni.

 • Az állandók akárhol definiálhatók, és akárhonnan elérhetők, a változók környezeti korlátozásaitól függetlenül.

 • Az állandók nem módosíthatóak, és nem törölhetőek, miután egyszer létrehozták azokat.

 • Az állandók csak skaláris értékeket tartalmazhatnak.

Példa 13-2. Konstansok definiálása

<?php
define("KONSTANS", "Helló világ!");
echo KONSTANS; // kiírja, hogy "Helló világ!"
echo Konstans; // kiírja, hogy "Konstans" és hibát eredményez
?>


Mágikus konstansok

A PHP számos előredefiniált állandót biztosít a szkripteknek. Ezek többnyire a különböző kiterjesztések által meghatározott állandók, és csak akkor léteznek, ha az adott kiterjesztés is elérhető/használható akár dinamikusan betöltve vagy előre befordítva.

5 mágikus konstans létezik, amelyek változnak aszerint, hogy hol használják. Például a __LINE__ értéke attól függ, hogy a szkript melyik sorában használják. Ezek a speciális állandók nem érzékenyek a kis- és nagybetűkre.

Táblázat 13-1. Néhány "mágikus" konstans

NévLeírás
__LINE__ A fájl aktuális sorának száma.
__FILE__ Az állomány teljes elérési útvonala és neve. Ha include-al beillesztett fájlban használod, a beillesztett fájl nevét tartalmazza. A PHP 4.0.2 óta a __FILE__ mindig az abszolút útvonalat tartalmazza, míg a régebbi verziókban egyes esetekben a relatív útvonalat tartalmazta.
__FUNCTION__ A függvény neve. (A PHP 4.3.0-ban került a nyelvbe.) A PHP 5-től a függvény nevét olyan formában adja meg, ahogy deklarálva volt (figyelembe veszi a kis- és nagybetűket). PHP 4-ben csupa kisbetűvel adja meg a függvény nevét.
__CLASS__ Az osztály neve. (A PHP 4.3.0-ban került a nyelvbe.) A PHP 5-től az osztály nevét olyan formában adja meg, ahogy deklarálva volt (figyelembe veszi a kis- és nagybetűket). PHP 4-ben csupa kisbetűvel adja meg az osztály nevét.
__METHOD__ Az osztály metódusának neve. (PHP 5.0.0-ban került a nyelvbe.) A metódus nevét olyan formában adja meg, ahogy deklarálva volt (figyelembe veszi a kis- és nagybetűket).

Lásd még a get_class(), get_object_vars(), file_exists() és function_exists() függvényeket.


14. Fejezet. Kifejezések

A kifejezések a PHP legfontosabb építőkövei. A PHP-ban majdnem minden, amit leírsz, egy kifejezés. A lehető legegyszerűbb és mégis pontos definíciója a kifejezésnek: "mindaz, amelynek értéke van".

A kifejezések legalapvetőbb formái az állandók és a változók. Az "$a = 5" az '5'-öt az $a változóhoz rendeli. Az '5'-nek nyilván 5 az értéke, vagyis más szavakkal az '5' olyan kifejezés, melynek értéke 5 (itt az '5' egy egész típusú állandó).

Ez után a hozzárendelés után $a értéke 5 kell legyen, sőt, $b = $a esetén az eredménynek azonosnak kell lennie azzal, mint $b = 5 esetén. Másképp megfogalmazva az $a olyan kifejezés, amelynek értéke 5. Ha minden jól megy, pontosan ez fog történni.

Kissé bonyolultabb példák a kifejezésekre a függvények. Például tekintsük az alábbi függvényt:

<?php
function ize()
{
  return 5;
}
?>

Megelőlegezzük, hogy nem idegen Tőled a függvények koncepciója - ha nem így lenne, akkor olvasd el a függvényekről szóló fejezetet. Amint az elvárható, a $c = foo() lényegében azonos $c = 5 beírásával. A függvények olyan kifejezések, amelyeknek az értéke a visszatérési értékük. Mivel foo() 5-tel tér vissza, a 'foo()' kifejezés értéke 5. Általában a függvények nem arra használatosak, hogy egy bedrótozott számmal térjenek vissza, hanem valamilyen számolt származtatott értékkel.

Természetesen a változóknak a PHP-ben nem kell egésznek lenniük, és nagyon gyakran nem is azok. A PHP négy féle skalártípust támogat: egész (integer), lebegőpontos (float), sztring (string) és logikai (boolean) értékeket (skalárnak az számít, amit nem lehet kisebb darabokra bontani, eltérően - például - a tömböktől). A PHP két nem skalár típust is támogat: a tömb és objektum típust. Mindegyikükhöz lehet értéket rendelni, és mindegyikük lehet egy függvény visszatérési értéke.

A PHP továbbfejleszti a kifejezés fogalmát, ahogy azt sok hasonló nyelv teszi. A PHP egy kifejezés-orientált nyelv, abból a szempontból, hogy majdnem minden kifejezés. Tekintsük a példát, amivel eddig foglalkoztunk: '$a = 5'. Látható, hogy két értéket szerepel benne: az egész konstans '5' és $a értéke, amelyet az 5 értékkel frissítettünk. Az igazság azonban az, hogy még egy érték is van a kifejezésben, a magáé a hozzárendelésé. A hozzárendelés maga kiértékeli az átadandó értéket, ebben az esetben az 5-öt. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy a '$a=5', a hatásától eltekintve egy kifejezés, amelynek az értéke 5. Ha ezért olyasmit írunk, hogy '$b=($a=5)', akkor az olyasmi, mintha '$a=5; $b=5;'-t írtunk volna (a pontosvessző jelöli az állítás végét). Mivel a hozzárendelés jobbról balra történik, ez írható zárójelek nélkül is: '$b=$a=5'.

A kifejezés-orientáltság másik jó példája az elő- és utónövekményes operátor. A PHP használóinak és sok más nyelvet használónak ismerős lehet a változó++ és változó-- jelölés. Ezek a növelő és csökkentő operátorok. A PHP/FI 2-ben a '$a++'-nek nincs értéke (mert nem kifejezés), és ezért nem is lehet semmihez hozzárendelni, vagy valamire használni. A PHP kiterjesztette az inkrementálás/dekrementálás lehetőségeit azzal, hogy ezeket is kifejezésekké alakította, mint ahogyan a C nyelvben is megtették. A PHP-ben a C nyelvhez hasonlóan kétféle növekményes operátor van: elő- és utó(növekményes). Mindkettő megnöveli a változó értékét, tehát a változó szempontjából nézve nincs különbség, a kifejezés értékében annál inkább. A '++$változó' formájú előnövekményes a megnövelt értéket adja vissza. (A PHP először növeli a változót, majd kiértékeli, innen jön az 'elő'). A '$változó++' alakú utónövekményes a változó eredeti értéket adja. (A PHP először kiértékeli, aztán növeli a változót, innen jön az 'utó'). [A csökkentő operátorokkal értelemszerűen ugyanez a helyzet.]

A kifejezések egy gyakori típusai az összehasonlító kifejezések. Ezen kifejezéseknek az értékei FALSE vagy TRUE. A PHP támogatja a > (nagyobb), >= (nagyobb, vagy egyenlő), == (egyenlő), != (nem egyenlő), < (kisebb) és a <= (kisebb, vagy egyenlő) operátorokat. A nyelv támogat még néhány szigorú ekvivalencia operátort: === (egyenlő és azonos típusú) és !== (nem egyenlő vagy nem azonos típusú). Ezeket a kifejezéseket általában feltételes kifejezésekben szokták használni. Ilyen pl. az if kifejezés.

Az utolsó példa, amivel itt foglalkozunk, a kombinált hozzárendelés-operátor kifejezés. Már tudhatod, hogy ha $a-t eggyel szeretnéd megnövelni, akkor egyszerűen írhatod, hogy '$a++' vagy '++$a'. Mi van akkor, hogy ha nem eggyel, hanem 3-mal kell megnövelni? Lehet háromszor egymás után írni, hogy '$a++', de ez nem valami hatékony és üdvözítő megoldás. Sokkal jobb gyakorlat az '$a=$a+3' használata. Ez kiértékeli az $a + 3-at, és hozzárendeli az $a-hoz, amelynek az lesz a végső eredménye, hogy $a értéke megnő hárommal. A PHP-ben - több más C-szerű nyelvhaz hasonlóan - ennél rövidebb formában is megadható: '$a+=3'. Ez pontosan azt jelenti, hogy "vedd $a értékét, és adjál hozzá hármat, és írd vissza az eredményt $a-ba". Amellett, hogy rövidebb és érthetőbb, még gyorsabb is. '$a+=3' értéke, mint egy normál értékadásé a hozzárendelt érték. Ez persze NEM 3, hanem $a + 3 (hiszen ezt az értéket rendeltük $a-hoz). Az összes többi kétoperandusú operátort lehet ilyenformán hozzárendelő-operátorként használni, például '$a-=5' (kivon 5-öt $a-ból), '$b*=7' (megszorozza $b-t 7-tel), stb.

Létezik még egy kifejezés, amely elég különösnek tűnhet, hacsak nem láttad már más nyelvekben: a háromoperandusú feltételes operátor:

<?php
$elso ? $masodik : $harmadik
?>

Értéke: ha az első kifejezés értéke TRUE(nem nulla), akkor a második részkifejezés, egyébként a harmadik részkifejezés. Egy segítő példa:

<php
$b = $todo == 'növel' ? $a+5 : $a-5; // $b $a+5 lesz, ha $todo értéke 'növel'
                   // egyébként $b $a-5 lesz
?>

Ez megegyezik az alábbi kóddal:

<?php
if ($todo == 'növel') $b = $a+5 else $b = $a-5;
?>

Az alábbi példa segíthet az elő- és utónövekményes illetve csökkentő operátorok és kifejezéseik jobb megértésében:

<?php
function duplaz($i)
{
  return $i*2;
}

$b = $a = 5;    /*ötöt rendelünk $a és $b változókhoz */

$c = $a++;     /* utónövekményes, $c 5 lesz, mert
            először $a kiértékelődik, csak aztán nő */

$e = $d = ++$b;   /* előnövekményes, $b növelt értéke (6)
            adódik tovább $d-nek és $e-nek */

          /* itt $d és $e hat */

$f = duplaz($d++); /* $d kétszeresének hozzárendelése mielőtt
            inkrementálódik, 2*6 = 12 lesz $f */

$g = duplaz(++$e);  /* $e kétszeresének hozzárendelése miután
            inkrementálódik 2*7=14 lesz $g */

$h = $g += 10;    /* először $g 10-zel nő, így 24 lesz az értéke,
            ez adódik tovább $h-nak, az is 24 lesz*/
?>

Egyes kifejezések tekinthetők utasításoknak. Ebben az esetben egy utasítás 'kif' ';' alakú, vagyis kifejezés utána pontosvesszővel. A '$b=$a=5;'-ben $a=5 érvényes kifejezés, de nem érvényes utasítás önmagában. A teljes '$b=$a=5;' már igen.

Még egy említésre méltó dolog a kifejezések igaz értéke. Sok esetben főleg feltételes elágazásokban és ciklusokban, nem igazán érdekes, hogy a kifejezésnek mi az értéke, csak az, hogy igaz (TRUE) vagy hamis (FALSE). A TRUE és FALSE konstansok (nevük nem függ a kis- és nagybetűs írásmódtól) a PHP két lehetséges logikai értékei. Amikor szükséges, a kifejezések automatikusan logikai értékké alakulnak. Lásd a típuskonverziókról szóló fejezetet további részletekért.

A PHP a kifejezések egy teljes és hatékony megvalósítását biztosítja, és teljes dokumentációja meghaladja e kézikönyv kereteit. A fenti példák rávilágítanak, hogy mi is az a kifejezés, és hogyan kell létrehozni hasznos kifejezéseket. A kézikönyv hátralevő részében az expr alatt egy érvényes PHP kifejezést értünk.


15. Fejezet. Operátorok

Az operátor egy olyan dolog, aminek adsz egy vagy több értéket (vagy szakmai nyelven: kifejezést), ami kiad egy másik értéket (úgy hogy a kapott konstrukció kifejezéssé alakuljon). Tehát úgy gondolhatsz a függvényekre és az olyan konstrukciókra, amelyek értéket adnak vissza (pl. print), mint operátorok, azokra pedig, amelyek nem adnak vissza semmit (pl. echo), mint valami másféle dolgokra.

Három féle operátor létezik. Az első fajta operátor az unáris, amely csak egy értékkel dolgozik, például a ! (a negációs operátor) vagy ++ (a növelő operátor). A második csoportot a bináris operátorok képviselik; ez a csoport foglalja magába a PHP által nyújtott operátorok közül a legtöbbet, találsz ezekről egy listát lejjebb az Operátorok precedenciája című részben.

A harmadik kategória a ternáris operátoré: ?:. Ezt arra érdemes használni, hogy válasszunk két kifejezés közül egy harmadik kifejezéstől függően, inkább mintsem két mondat vagy két végrehajtási út között. A ternáris kifejezések bezárójelezése igen jó ötlet.


Operátorok precedenciája

Az operátorok precedenciája azt határozza meg, hogy milyen "szorosan" köt össze két kifejezést. Például az 1 + 5 * 3 kifejezésben, a kifejezés értéke 16, és nem 18, mert a szorzás operátorának, a ("*")-nak nagyobb precedenciája van, mint az összeadásénak ("+"). Zárójelek segítségével tetszőleges precedenciát lehet felállítani egy kifejezésen belül, ha szükséges. Például a (1 + 5) * 3 eredménye 18 lesz.

Az alábbi táblázat az operátorokat precedenciájuk szerint csökkenő sorrendben tartalmazza.

Táblázat 15-1. Operátorok precedenciája

asszociativitásoperátorokegyéb információ
nem köthetőnewnew
jobbról balra[array()
nem köthető++ -- növelő/csökkentő operátorok
nem köthető! ~ - (int) (float) (string) (array) (object) @ típusok
balról jobbra* / % aritmetikai operátorok
balról jobbra+ - . aritmetikai operátorok és string operátorok
balról jobbra<< >> bitorientált operátorok
nem köthető< <= > >= összehasonlító operátorok
nem köthető== != === !== összehasonlító operátorok
balról jobbra& bitorientált operátorok és referenciák
balról jobbra^ bitorientált operátorok
balról jobbra| bitorientált operátorok
balról jobbra&& logikai operátorok
balról jobbra|| logikai operátorok
balról jobbra? : a ternáris operátor
jobbról balra = += -= *= /= .= %= &= |= ^= <<= >>= értékadó operátorok
balról jobbraand logikai operátorok
balról jobbraxor logikai operátorok
balról jobbraor logikai operátorok
balról jobbra,sokféle használat

[Az asszociativitás talán megér egy kis magyarázatot. Ez azt határozza meg, hogy az adott szinten levő operátorok egymás utáni, zárójel nélküli használatát hogyan értelmezi a fordító. Egy példán keresztül talán érthetőbbé válik: 1-2+3 értelmezhető (1-2)+3-nak (= 2), vagy 1-(2+3)-nak (= -4). Az előbbi kiértékelés, amely balról jobbra asszociatív, a helyes ebben az esetben. A második kiértékelés pedig jobbról balra asszociatív - ilyen lenne például a hatványozás, amely nincs a nyelvben implementálva (erre szolgál pow()). Ha a ** lenne a hatványozás, akkor a 2**3**2 helyesen 2 a 9-en = 512 lenne. Vannak nem köthető (nem asszociatív) operátorok is, ilyenek az összehasonlító operátorok. A PHP-ban tehát nem értelmes a 2<$x<4 kifejezés.]

A balról jobbra asszociativitás azt jelenti, hogy a kifejezés kiértékelése balról jobbra történik, a jobbról balra pedig ennek az fordítottját.

Példa 15-1. Asszociativitás

<?php
$a = 3 * 3 % 5; // (3 * 3) % 5 = 4
$a = true ? 0 : true ? 1 : 2; // (true ? 0 : true) ? 1 : 2 = 2

$a = 1;
$b = 2;
$a = $b += 3; // $a = ($b += 3) -> $a = 5, $b = 5
?>
Használj zárójeleket, hogy olvashatóbb legyen a kódod!

Megjegyzés: Annak ellenére, hogy a ! operátornak nagyobb a precedenciája, mint a = operátornak, a PHP elfogadja az ehhez hasonló kifejezéseket is: if (!$a = ize()), ebben az esetben az ize() által visszaadott érték $a-ba kerül bele.


Aritmetikai operátorok

Emlékszel az elemi aritmetikára a suliból? Ezek pont úgy működnek, mint ott.

Táblázat 15-2. Aritmetikai operátorok

PéldaNévEredmény
-$aNegáció$a ellentettje
$a + $bÖsszeadás$a és $b összege
$a - $bKivonás$a és $b különbsége
$a * $bSzorzás$a és $b szorzata
$a / $bOsztás$a és $b hányadosa
$a % $bModulus$a / $b maradéka

Az osztás operátor ("/") mindig lebegőpontos számot ad eredményül, mégha mindkét operandus egész típusú vagy egész típusúvá alakított string.

Megjegyzés: Ha az $a negatív, akkor az $a % $b maradék is negatív lesz.

Lásd még a kézikönyv matematikai függvényekről szóló oldalát.


Hozzárendelő operátorok

Az alapvető hozzárendelő operátor az "=". Elsőre azt hihetnénk, hogy ez az "egyenlő valamivel" jele. Valójában azt jelenti, hogy a bal oldali operandus [ami az egyenlőségjel bal oldalán áll] a jobb oldali kifejezést kapja értékül.

A hozzárendelő kifejezés értéke a bal oldalhoz rendelt érték. Vagyis a "$a = 3" értéke 3. Ez lehetőséget ad néhány trükkös dologra:

<?php

$a = ($b = 4) + 5; // $a most 9, és $b 4

?>

Az alapvető hozzárendelő operátoron felül vannak ún. "kombinált" operátorok is az összes kétoperandusú aritmetikai és sztring operátorok számára, amelyek lehetővé teszik, hogy használjunk egy változót egy kifejezésben, majd rögtön be is állítsuk a változót a kifejezés értékére. Például:

<?php

$a = 3;
$a += 5; // $a-t 8-ra állítja, mintha $a = $a + 5;-öt írtunk volna
$b = "Csecs ";
$b .= "Emő"; // $b "Csecs Emő" lesz, egyenértékű párja: $b = $b . "Emő";

?>

A hozzárendelés az eredeti változót az újba másolja érték szerint, így az egyiken elvégzett változtatások a másikat nem érintik. Ezt fontos tudni, például egy sokszor végrehajtott ciklus belsejében nagy tömbök másolásakor. A PHP 4 óta használható a $var =&$othervar; szintaxisú referencia szerinti érték hozzárendelés is, de ez PHP 3-ban nem működik. A 'referencia szerinti értékhozzárendelés' azt jelenti, hogy mindkét változó ugyanarra az adatra fog mutatni, és nem történik meg a változó értékének lemásolása. További információkat a referenciákról a Referenciák részletesen című fejezetben olvashatsz.


Bitorientált operátorok

A bitorientált operátorok teszik lehetővé, hogy egész típusú számokon belül bizonyos biteket beállítsunk, vagy lefedjünk (maszkolás). Ha viszont az opertáron mindkét oldalán sztring típusú változó áll, akkor a bitorientált operátorok a sztringek karakterein dolgoznak úgy, hogy a karakterek ASCII kódjain végzik el a műveletet, és az eredményül adódó számot ASCII kóddal megadott karakternek értelmezi.

<?php
  echo 12 ^ 9; // '5' -öt ír ki

  echo "12" ^ "9"; // kiírja a visszaperjel karaktert (ASCII #8), mert
           // ('1' (ASCII #49)) ^ ('9' (ASCII #57)) = (ASCII #8)

  echo "hallo" ^ "hello"; // eredmény: #0 #4 #0 #0 #0
              // 'a' ^ 'e' = #4
?>

Táblázat 15-3. Bitorientált operátorok

PéldaNévEredmény
$a & $bÉsOtt lesz '1' az eredményben, ahol $a és $b mindegyikében az a bit '1'-es. Minden más biten '0'.
$a | $bVagyOtt lesz '1' az eredményben, ahol $a és $b közül legalább az egyik azon a bitje '1'-es. Minden más biten '0'.
$a ^ $bKizáró vagyOtt lesz '1' az eredményben, ahol $a és $b közül csakis pontosan az egyikben '1' állt. Minden más biten '0'. [Más közelítésben ott lesz '1' az eredményben, ahol különböző bitek álltak $a-ban és $b-ben; megint más közelítésben $a azon bitjei invertálódnak, amely helyeken $b-ben '1' áll]
~ $aNem$a összes bitjét invertálja
$a << $bEltolás balra$a bitjeit $b számú bittel balra tolja (minden bitnyi eltolás 2-vel való szorzást jelent [amíg el nem fogynak a bitek, utolsó helyen előjelbit van ?!])
$a >> $bEltolás jobbra$a bitjeit $b számú bittel jobbra tolja (minden bitnyi eltolás 2-vel való egész-osztást jelent. [Vigyázz, negatív számot inkább ne tolj jobbra!])

Figyelem

32 bites rendszeren ne végezz 32 bitnyinél nagyobb jobbratolást. Ne végezz balratolást olyankor, amikor az 32 bitnél hosszabb számot eredményezne.


Összehasonlító operátorok

Az összehasonlító operátorok, mint nevük is sugallja, két érték összehasonlítására szolgálnak. Érdekesek lehetnek még a típus összehasonlítási táblázat, mivel mutat néhány példát különböző típusok összehasonlítására.

Táblázat 15-4. Összehasonlító operátorok

PéldaNévEredmény
$a == $bEgyenlőIgaz (TRUE), ha $a és $b értéke egyenlő
$a === $bAzonosIgaz (TRUE), ha $a és $b értéke egyenlő, és azonos típusúak (PHP 4-től)
$a != $bNem egyenlőIgaz (TRUE), ha $a és $b értékei különbözők
$a <> $bNem egyenlőIgaz (TRUE), ha $a és $b értékei különbözők
$a !== $bNem azonosIgaz (TRUE), ha $a és $b értékei vagy típusai különbözők (csak PHP 4-től)
$a < $bKisebb mintIgaz (TRUE), ha $a szigorúan kisebb, mint $b
$a > $bNagyobb mintIgaz (TRUE), ha $a szigorúan nagyobb, mint $b
$a <= $bKisebb, vagy egyenlőIgaz (TRUE), ha $a kisebb, vagy egyenlő, mint $b
$a >= $bNagyobb, vagy egyenlőIgaz (TRUE), ha $a nagyobb, vagy egyenlő, mint $b

Ha egészet hasonlítasz stringgel, a string előbb számmá konvertálódik. Ha két számot reprezentáló stringet hasonlítasz össze, egész számokként lesznek összehasonlítva. Ezek a szabályok a switch utasítás esetén is érvényesek.

<?php
var_dump(0 == "a"); // 0 == 0 -> true
var_dump("1" == "01"); // 1 == 1 -> true

switch ("a") {
case 0:
  echo "0";
  break;
case "a": // nem éri el az "a"-t, mert egyezett 0-val
  echo "a";
  break;
}
?>

Ha az operandusok típusa különböző, akkor az összehasonlítás az alábbi táblázat alapján történik (sorrendben).

Táblázat 15-5. Különböző típusú összehasonlítása

Első operandus típusaMásodik operandus típusaEredmény
null vagy stringstringNULL konvertálása ""-é, numerikus vagy lexikális összehasonlítás
bool vagy nullbármiKonvertálás bool-lá, FALSE < TRUE
objektumobjektumA beépített osztályok definiálhatják saját összehasonlítási módot, különböző osztályok összehasonlíthatatlanok, azonos osztályok esetén a tulajdonságokat a tömbökhöz hasonló módon hasonlítja össze
string, erőforrás vagy numerikusstring, erőforrás vagy numerikusA stringek és erőforr'sok átalakulnak számokká, majd a szokásos matematikai összehasonlítás
tömbtömbA kisebb elemszámú tömb a kisebb, ha az első operandus kulcsa nem létezik a második operandusban, akkor a tömbök összehasonlíthatatlanok, egyébként a értékről értékre történő összehasonlítás következik (lásd a lenti példát)
tömbbármiA tömb mindig nagyobb
objektumbármiAz objektum mindig nagyobb

Példa 15-2. A standard tömbösszehasonlítás másolata

<?php
// A tömbök ilyen módon lesznek összehasonlítva, 
// standard összehasonlító operátorokkal
function standard_array_compare($op1, $op2)
{
  if (count($op1) < count($op2)) {
    return -1; // $op1 < $op2
  } elseif (count($op1) > count($op2)) {
    return 1; // $op1 > $op2
  }
  foreach ($op1 as $key => $val) {
    if (!array_key_exists($key, $op2)) {
      return null; // uncomparable
    } elseif ($val < $op2[$key]) {
      return -1;
    } elseif ($val > $op2[$key]) {
      return 1;
    }
  }
  return 0; // $op1 == $op2
}
?>

Lásd még: strcasecmp(), strcmp(), tömboperátorok, típusok.


A ternáris operátor

Egy másik feltételes operátor a "?:" (ternáris) operátor.

Példa 15-3. Alapértelmezett érték beállítása

<?php
// Példa ternáris operátor használatára
$muvelet = (empty($_POST['muvelet'])) ? 'alap' : $_POST['muvelet'];

// A fenti azonos az alábbi az if/else utasítással:
if (empty($_POST['muvelet'])) {
  $muvelet = 'alap';
} else {
  $muvelet = $_POST['muvelet'];
}
?>
A (expr1) ? (expr2) : (expr3) kifejezés kif2-t értékeli ki, ha kif1 értéke igaz (TRUE), és kif3-at, ha kif1 értéke hamis (FALSE).

Megjegyzés: A ternáris operátor egy kifejezést alkot, ezért kiértékelése nem egy változót ad, hanem egy értéket. Ez azért fontos, mert ha egy változót referencia szerint akarsz átadni, és a return $var == 42 ? $a : $b; alakot használod, a referencia szerinti átadás nem fog működni és az újabb PHP verziók esetén figyelmeztetést is kapsz.


Hibakezelő operátorok

A PHP egy hibakezelő operátort támogat, az at jelet (@ - kukac). PHP kifejezés elé írva a kifejezés által esetlegesen generált hibaüzenete(ke)t figyelmen kívül hagyja a rendszer.

Ha a track_errors szolgáltatás be van kapcsolva, bármilyen a kifejezés által generált hibaüzenet a $php_errormsg változóba kerül tárolásra. Ez a változó minden hiba esetén felülíródik, ezért használható információk kinyerése érdekében a kifejezést követően ezt minél hamarabb ellenőrizni kell.

<?php
/* Szándékos állomány megnyitási hiba */
$file = @file ('nem_letezo_allomany') or
  die ("Nem lehet megnyitni, a hiba: '$php_errormsg'");

// bármilyen kifejezésre működik, nem csak függvényekre
$ertek = @$tomb[$kulcs];
// nem ad notice szintű hibát, ha a $kulcs kulcs nem létezik
?>

Megjegyzés: A @ operátor csak kifejezésekre működik. Egyszerű ökölszabályként alkalmazandó, ha valaminek az értelmezett az értéke, akkor az elé a @ operátor is oda tehető. Ekképpen például használható változók, függvények és include() hívások, állandók neve előtt és sok más esetben. Nem használható azonban függvény és osztály definíciók vagy nyelvi szerkezetek (mint például if és foreach utasítások) előtt.

Lásd még: error_reporting(), valamint a Hibakezelő és naplózó függvényeket.

Figyelem

Jelenleg a "@" hibakezelő operátor kikapcsolja azon kritikus hibák jelentését is, amelyek megszakítják a szkript futását. Más problémák mellett, ha függvényből érkező hibaüzenetek elnyelésére használod a "@" jelet, le fog állni a szkript futása, ha nem létezik a megadott függvény vagy elírtad annak nevét.


Végrehajtó operátorok

A PHP-ban létezik egy program-végrehajtó operátor: a visszaidézőjel (backtick) [aki tudja az igazi nevét, ne rejtse véka alá!] (``). Ezek nem szimpla idézőjelek! A PHP megpróbálja a sztring tartalmát parancssorból futtatandó utasításként végrehajtani, amelynek a kimenete lesz az operátor értéke. Ez nem egyszerűen a kimenetre kerül, hanem hozzárendelhető egy változóhoz. A visszaidézőjel (backtick) operátor azonos a shell_exec() függvénnyel.

[Az alábbi kis példa az aktuális könyvtár tartalmát (hosszú lista, rejtett fájlok is) formázva írja ki (fix szélességű betűket használva, újsor karaktereket tiszteletben tartva)]

<?php
$output = `ls -al`;
echo "<pre>$output</pre>";
?>

Megjegyzés: A végrehajtó operátor nem használható, ha a safe mode be van kapcsolva vagy amikor a shell_exec() függvény le van tiltva.

Lásd még a kézikönyv Programfuttató függvények című részét, popen() proc_open() függvényeket, valamint a Parancssori programozás a PHP-ben című fejezetet.


Növelő/csökkentő operátorok

A PHP támogatja a C-szerű ún. elő- és utónövekményes ill. csökkentő operátorokat.

Táblázat 15-6. Növelő/csökkentő operátorok

PéldaNévHatás
++$aelőnövekményesNöveli $a-t eggyel, majd visszaadja $a értékét
$a++utónövekményesVisszaadja $a értékét, majd növeli $a-t eggyel
--$aelőcsökkentőCsökkenti $a-t eggyel, majd visszaadja $a értékét
$a--utócsökkentőVisszaadja $a értékét, majd csökkenti $a-t eggyel

Itt egy egyszerű példaprogram:

<?php
echo "<h3>Utónövekményes</h3>";
$a = 5;
echo "5-nek kell lennie: " . $a++ . "<br />\n";
echo "6-nak kell lennie: " . $a . "<br />\n";

echo "<h3>Előnövekményes</h3>";
$a = 5;
echo "6-nak kell lennie: " . ++$a . "<br />\n";
echo "6-nak kell lennie: " . $a . "<br />\n";

echo "<h3>Előcsökkentő</h3>";
$a = 5;
echo "5-nek kell lennie: " . $a-- . "<br />\n";
echo "4-nek kell lennie: " . $a . "<br />\n";

echo "<h3>Utócsökkentő</h3>";
$a = 5;
echo "4-nek kell lennie: " . --$a . "<br />\n";
echo "4-nek kell lennie: " . $a . "<br />\n";
?>

Aritemtikai műveletek karakterváltozókon való végzésénél a PHP a Perl szabályait követi, és nem a C szabályait. Például a Perlben 'Z'+1 kifejezé értéke 'AA' lesz, a C-ben pedig 'Z'+1 értéke '[' ( ord('Z') == 90, ord('[') == 91 ). Megjegyzés: a karakterváltozók növelhetőek, de nem csökkenthetőek.

Példa 15-4. Aritmetikai műveletek karakterváltozókon

<?php
$i = 'W';
for ($n=0; $n<6; $n++) {
  echo ++$i . "\n";
}
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

X
Y
Z
AA
AB
AC

Boolean változók növelésének, csökkentésének nincs hatása.


Logikai operátorok

Táblázat 15-7. Logikai operátorok

PéldaNévEredmény
$a and $bÉsPontosan akkor igaz (TRUE), ha mind $a mind $b igazak (TRUE).
$a or $bVagyPontosan akkor igaz (TRUE), ha $a és $b között van igaz (TRUE).
$a xor $bKizáró vagyPontosan akkor igaz (TRUE), ha $a és $b közül pontosan egy igaz (TRUE).
! $aTagadásPontosan akkor igaz (TRUE), ha $a nem igaz (TRUE).
$a && $bÉsPontosan akkor igaz (TRUE), ha mind $a mind $b igaz (TRUE).
$a || $bVagyPontosan akkor igaz (TRUE), ha $a és $b között van igaz (TRUE).

Az "és" és a "vagy" operátorok két variációjára a magyarázat az operátorok precedenciájában van. (Lásd: Operátorok Precedenciája.)


String operátorok

Két string operátor van. Az egyik az összefűzés operátor ('.'), amely bal és jobb oldali operandusának összefűzöttjével tér vissza. A második az összefűző-hozzárendelő operátor ('.='), amely hozzáfűzi a jobb oldalon szereplő szöveges értéket a bal oldali operandus végéhez. Olvasd el a Hozzárendelő operátorok című részt!

<?php

$a = "Para ";
$b = $a . "Zita"; // most $b értéke "Para Zita"

$a = "Dárdarázó ";
$a .= "Vilmos"; // most $a értéke "Dárdarázó Vilmos"

?>

Lásd még a kézikönyv Stringek és String függvények című részeit.


Tömb operátorok

Táblázat 15-8. Tömb operátorok

PéldaNévEredmény
$a + $bEgyesítés$a és $b egyesítése.
$a == $bEgyenlőTRUE ha $a és $b ugyanazokból az kulcs/érték párokból áll.
$a === $bAzonosTRUE ha $a és $b ugyanazokat az kulcs/érték párokat tartalmazza és ugyanolyan sorrendben
$a != $bNem egyenlőTRUE ha $a nem egyenlő $b-vel.
$a <> $bNem egyenlőTRUE ha $a nem egyenlő $b-vel.
$a !== $bNem azonosTRUE ha $a nem azonos $b-vel.

A + a jobboldali tömböt a baloldalihoz fűzi úgy, hogy az ismétlődő indexen levő elem nem írja felül az eredeti elemet.

<?php
$a = array("a" => "alma", "b" => "banán");
$b = array("a" => "körte", "b" => "eper", "c" => "cseresznye");

$c = $a + $b; // $a és $b egyesítése
echo "\$a és \$b egyesítése: \n";
var_dump($c);

$c = $b + $a; // $b és $a egyesítése
echo "\$b és \$a egyesítése: \n";
var_dump($c);
?>

When executed, this script will print the following:
$a és $b egyesítése:
array(3) {
 ["a"]=>
 string(4) "alma"
 ["b"]=>
 string(5) "banán"
 ["c"]=>
 string(10) "cseresznye"
}
$b és $a egyesítése:
array(3) {
 ["a"]=>
 string(5) "körte"
 ["b"]=>
 string(4) "eper"
 ["c"]=>
 string(10) "cseresznye"
}

Az összehasonlítás számára a tömbelemek akkor egyenlőek, ha megegyezik a kulcsuk és az értékük.

Példa 15-5. Tömbök összehasonlítása

<?php
$a = array("alma", "banán");
$b = array(1 => "banán", "0" => "alma");

var_dump($a == $b); // bool(true)
var_dump($a === $b); // bool(false)
?>

Lásd még a Tömbök és a Tömbkezelő függvények című részeket.


Típus operátorok

A PHP egyetlen típus operátora az instanceof. Az instanceof arra való, hogy megállapítsuk, hogy egy adott objektum eleme-e egy bizonyos objektum osztály.

Az instanceof operátor a PHP 5-ben került bevezetésre. Azelőtt az is_a() függvényt használták de használata ma nem ajánlott a instanceof létezése miatt.

<?php
class A { }
class B { }

$valami = new A;

if ($valami instanceof A) {
  echo 'A';
}
if ($valami instanceof B) {
  echo 'B';
}
?>

Mivel $valami egy A típusú objektum, de nem B típusú csak az A-túl függő blokk fog végrehajtódni:

A

Lásd még: get_class(), is_a().


16. Fejezet. Vezérlési szerkezetek

Az összes PHP szkript utasítások sorozatából áll. Az utasítás lehet hozzárendelő utasítás, függvényhívás, ciklus, feltételes utasítás, vagy üres utasítás. Az utasítások általában pontosvesszővel végződnek. Ezenkívül az utasításokat csoportosítani lehet; utasításblokkba foglalhatók kapcsos zárójelek segítségével. Az utasításblokkok maguk is utasítások. A különféle utasítástípusokat ebben a fejezetben tárgyaljuk.


if

Az if szerkezet az egyik legfontosabb szerkezete a legtöbb nyelvnek - így a PHP-nek is. A PHP a C-ben megismerthez hasonló if szerkezettel bír:

if (kifejezés)
  utasítás

Amint a kifejezésekről szóló fejezetben szerepel, a kifejezés logikai értéke értékelődik ki. Ha kifejezés TRUE, akkor a PHP végrehajtja az utasítást; ha FALSE, akkkor figyelmen kívül hagyja. Arról, hogy mely értékek tekinthetők FALSE-nak, a Logikai értékké alakítás c. fejezetben olvashatsz.

Az alábbi példa kiírja, hogy a nagyobb, mint b, ha $a nagyobb, mint $b:

<?php
if ($a > $b)
  echo "a nagyobb, mint b";
?>

Gyakran sok utasítást kell feltételhez kötve végrehajtani. Természetesen nem kell minden utasításhoz külön if-et írni. Az utasításokat utasításblokkba lehet összefogni. Az alábbi kód például kiírja, hogy a nagyobb, mint b ha $a nagyobb, mint $b, és utána hozzárendeli $a értékét $b-hez:

<?php
if ($a > $b) {
  echo "a nagyobb, mint b";
  $b = $a;
}
?>

A feltételes utasítások vég nélkül további if utasításokba ágyazhatók, amely a program különböző részeinek feltételes végrehajtását igen hatékonnyá teszi.


else

Gyakori, hogy egy bizonyos feltétel teljesülése esetén valamilyen utasítást kell végrehajtani, és valamilyen másik utasítást, ha nem teljesül a feltétel. Erre való az else. Az else kibővíti az if utasítást, hogy akkor hajtson végre utasítást, amikor az if kifejezés FALSE-ként értékelődik ki. Az alábbi kód például kiírja, hogy a nagyobb, mint b ha $a $b-nél nagyobb, egyébként az a NEM nagyobb, mint b üzenetet írja ki:

<?php
if ($a > $b) {
  echo "a nagyobb, mint b";
} else {
  echo "a NEM nagyobb, mint b";
}
?>

Az else utasítás csak akkor hajtódik végre, ha az if kifejezés és az összes elseif kifejezés is FALSE értékű. Az elseif -ről most olvashatsz.


elseif

Az elseif, amint azt a neve is sugallja, az if és az else kombinációja. [perlesek figyelem, itt elseif-nek hívják!!!] Az else-hez hasonlóan az if utasítást terjeszti ki, hogy különböző utasításokat hajtson végre abban az esetben, ha az eredeti if kifejezés értéke FALSE lenne. Azonban az else-sel ellentétben csak akkor hajtra végre az alternatív kódrészt, ha az elseif kifejezés TRUE. Az alábbi kód például - $a értékétől függően - üdvözli Menő Manót, és Víz Eleket, vagy kiírja, hogy ismeretlen:

<?php
if ($a == "Menő Manó") {
  echo "Szervusz Menő Manó! Rég láttalak!";
} elseif ($a == 'Víz Elek') { #szimpla idézőjel is használható
  echo "Üdv Víz Elek!";
} else {
  echo "Szervusz, idegen. Hát téged mi szél hozott ide?";
}
?>

Egy if kifejezést több elseif követhet. Az első olyan elseif kifejezés hajtódik végre (ha van), amely értéke TRUE. A PHP-ban az 'else if' is (különírva) használható és ugyanúgy fog viselkedni, mint az 'elseif' (egybeírva). A szintaktikai jelentés 'kicsit' eltérő (ha ismered a C-t, nos ez pont úgy működik) de végülis ugyanaz lesz a végeredmény.

Az elseif ág csak akkor hajtódik végre, ha az őt megelőző if kifejezés, és az összes köztes elseif kifejezések FALSE értékűek, de az adott elseif kifejezése TRUE.


Vezérlési szerkezetek alternatív szintaxisa

A PHP bizonyos vezérlési szerkezeteihez egy alternatív szintaxist is nyújt; név szerint: az if, while, for, foreach, és switch számára. Minden esetben az alternatív szintaxisnál a nyitó kapcsos zárójel helyett kettőspontot (:) kell írni, a záró zárójel helyett pedig a vezérlési szerkezetnek megfelelő endif;, endwhile;, endfor;, endforeach;, vagy endswitch; utasításokat értelemszerűen.

<?php if ($a == 5): ?>
A most éppen 5.
<?php endif; ?>

A fenti példában az "A most éppen 5." egy alternatív szintaxisú if kifejezésbe van ágyazva. A HTML rész csak akkor íródik ki, ha $a egyenlő 5-tel.

Az alternatív szintaxis az else-re és az elseif-re is alkalmazható. Az alábbi példa egy if szerkezet, amiben van elseif és else is alternatív formában:

<?php
if ($a == 0.5):
  echo "a most fél.";
  echo "De vajon kitől?";
elseif ($a == 8):
  echo "Nekem nyolc, hogy mennyi az a.";
  echo "Úgyis megváltoztatom az értékét.";
  $a++;
else:
  echo "Ez így nem vicces, hogy a se nem fél, se nem nyolc";
endif;
?>

Lásd még a while, for, és if szerkezeteket további példák reményében!


while

A while ciklusok a PHP legegyszerűbb ciklusai. Éppen úgy viselkednek, mint a C nyelvbeli megfelelőik. A while általános szintaxisa:

while (kifejezés) 
  utasítás

A while utasítás jelentése egyszerű. Azt mondja a PHP-nek, hogy mindaddig ismételje az utasítás(ok) végrehajtását, amíg a while kifejezés TRUE. Iterációnak nevezzük azt, amikor a PHP egyszer végrehajtja az utasítást/utasításblokkot egy ciklus részeként. A kifejezés értéke a ciklus kezdetekor értékelődik ki, tehát még ha az utasításblokk belsejében hamissá is válik a feltétel, a blokk végrehajtása akkor sem áll meg, csak az iteráció végén [feltéve ha közben megint meg nem változik a feltétel]. Amikor a while kifejezés értéke már az első vizsgálatkor FALSE, akkor az utasítás(blokk) egyszer sem kerül végrehajtásra.

Az if szerkezethez hasonlóan több utasítást csoportosítani lehet a while ciklusban kapcsos zárójelekkel, vagy az alternatív szintaxis használatával:

while (kifejezés): 
  utasítás 
  ... 
endwhile;

Az alábbi példák ugyanazt csinálják - 1-től 10-ig kiírják a számokat:

<?php
/* 1. variáció */

$i = 1;
while ($i <= 10) {
  echo $i++; /* a kiírt érték $i, csak
          utána növelünk
          (post-inkrementáció) */
}

/* 2. variáció */

$i = 1;
while ($i <= 10):
  echo $i;
  $i++;
endwhile;
?>


do-while

A do-while ciklusok nagyon hasonlóak a while ciklusokhoz, a különbség mindössze annyi, hogy a kifejezés igaz volta itt az iteráció végén értékelődik ki, és nem az elején. A fő különbség a hagyományos while ciklushoz képest, hogy a do-while ciklus első iterációja garantáltan lefut (a kifejezés igazságértékét csak az iteráció végén ellenőrzi), amely nem garantált a hagyományos while ciklusnál (itt a kifejezés igazságértéke az iteráció kezdetén kerül kiértékelésre, ha értéke kezdetben FALSE, akkor a ciklus végrehajtása azonnal befejeződik).

Csak egy szintaxisa van a do-while ciklusnak:

<?php
$i = 0;
do {
  echo $i;
} while ($i > 0);
?>

A fenti ciklus pontosan egyszer fut le, mert az első iteráció után, amikor a kifejezés igazságértéke vizsgálatra kerül, kiderül, hogy FALSE ($i nem nagyobb, mint 0) és a ciklus végrehajtása befejeződik.

Haladó C programozók már bizonyára jártasak a do-while ciklus másfajta használatában. Például utasításblokk közepén ki lehet lépni a blokkból, ha az utasításblokkot do-while (0), közé tesszük, és break utasítást használunk. A következő kódrészlet ezt szemlélteti:

<?php
do {
  if ($i < 5) {
    echo "i nem elég nagy";
    break;
  }
  $i *= $factor;
  if ($i < $minimum_limit) {
    break;
  }
  echo " i most jó";

   /* i feldolgozása */

} while (0);
?>

Ne aggódj, ha ezt nem azonnal vagy egyáltalán értetted meg. Lehet szkripteket - sőt hatékony szkripteket - írni ennek a lehetőségnek a használata nélkül is.


for

A for cilus a legbonyolultabb ciklus a PHP-ben. Éppen úgy viselkedik, mint a C nyelvbeli párja (–> C-ben értőknek tovább gomb). A for ciklus szintaxisa:

for (kif1; kif2; kif3) 
  utasítás

[A fenti for szerkezettel megegyező az alábbi, remélhetőleg már ismerős kifejezés:

kif1;
while (kif2) {
  utasítás;
  kif3;
}

Remélem így már érthetőbb lesz az alábbi magyarázat].

Az első kifejezés (kif1) a ciklus kezdetén egyszer kerül végrehajtásra.

Minden iteráció elején kif2 kiértékelődik. Ha értéke TRUE, akkor a ciklus folytatódik, és az utasításra kerül a vezérlés. Ha értéke FALSE, akkor a ciklus véget ér.

Minden iteráció végén kif3 is végrehajtásra kerül.

Bármelyik kifejezést el lehet hagyni. Ha kif2 üres, az azt jelenti, hogy a ciklus a végtelenségig fut [hacsak nem jön a jó tündér break utasítás képében...] (A PHP implicit TRUE-nak feltételezi az üres kif2-t, mint a C.) Ez nem annyira haszontalan, mint elsőre amennyire elsőnek tűnik, hiszen gyakran fejezheted be a ciklust egy feltételes kifejezésbe ágyazott break kifejezéssel a for feltétel kifejezésének kiértékelése helyett.

Nézd az alábbi példákat, mindegyikük kiírja a számokat 1-től 10-ig:

<?php
/* téma */

for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
  echo $i;
}

/* 1. variáció */

for ($i = 1; ; $i++) {
  if ($i > 10) {
    break;
  }
  echo $i;
}

/* 2. variáció */

$i = 1;
for (; ; ) {
  if ($i > 10) {
    break;
  }
  echo $i;
  $i++;
}

/* 3. variáció - Coda :-) */

for ($i = 1; $i <= 10; print $i, $i++);
?>

Természetesen "a téma" a legbarátságosabb (vagy esetleg a 3. variáció). Sok helyen hasznos azonban, hogy üres kifejezés is írható for ciklusba...

A PHP a for ciklus esetén is megengedi az alternatív szintaxishasználatát:

for (kif1; kif2; kif3):
  utasítás
  ...
endfor;


foreach

A PHP 4-től a Perlhez és más nyelvekhez hasonlóan létezik az ún. foreach szerkezet is. Ez jól használható eszközt ad a tömbökön végzett iterációkhoz. Más típusú vagy inicializálatlan változóra nem lehet használni, azokra hibát jelez. Két szintaxisa létezik, a második egy apró, de hasznos kiegészítéssel nyújt többet az elsőhöz képest.

foreach (tömb_kifejezés as $ertek) 
  utasítás
foreach (tömb_kifejezés as $kulcs => $ertek)
  utasítás

Az első forma végigmegy a tömb_kifejezés szolgáltatta tömbön. Minden alkalommal az aktuális elem értéke a $ertek változóba kerül, és a belső tömb mutató növelésre kerül. (A következő alkalommal tehát a soron következő elemet fogja venni).

A második forma ugyanezt végzi el, de az aktuális elem kulcsa a $kulcs változóba kerül.

A PHP 5-től kezdődően lehetséges az obejktumokon való iteráció is.

Megjegyzés: Amikor a foreach indul, a belső tömb mutató az első elemre áll. Ez azt jelenti, hogy nem kell meghívni a reset() függvényt egy foreach ciklus előtt.

Megjegyzés: Hacsak nem referenciaként adjuk meg az átnyálazandó tömböt, a foreach függvény a megadott tömb egy másolatával dolgozik és nem magával a tömbbel. Ezért az each()-el ellentétben az eredeti tömb mutatója nem változik meg, és a tömbön végzett módosítások sem kerülnek be az eredeti tömbbe. Azonban az eredeti tömb belső mutatója növelésre kerül a tömb feldolgozása során. Feltéve ha a foreach ciklus végig lefut, a tömb belső mutatója a tömb végén lesz.

A PHP 5-ös verziójától könnyedén megváltoztathatod a tömb elemeit, úgy hogy az $ertek elé egy & jelet írsz. Ez ahelyett hogy átmásolná az értéket, referenciaként adja át

<?php
$arr = array(1, 2, 3, 4);
foreach ($arr as &$ertek) {
  $ertek = $ertek * 2;
}
// az $arr most array(2, 4, 6, 8)
?>

Ez csak akkor lehetséges, ha a végigjárt tömb hivatkozható (azaz változó).

Megjegyzés: A foreach nem támogatja a @ hiba-elnyelő operátor használatát!

Talán már tudod, hogy az alábbi példák egyenértékűek:

<?php
$arr = array("egy", "kettő", "három");
reset($tomb);
while (list(, $ertek) = each($tomb)) {
  echo "Érték: $ertek<br />\n";
}

foreach ($tomb as $ertek) {
  echo "Érték: $ertek<br />\n";
}
?>

Az alábbiak is azonos eredményt szolgáltatnak:

<?php
$arr = array("egy", "kettő", "három");
reset($tomb);
while (list($kulcs, $ertek) = each($tomb)) {
  echo "Kulcs: $kulcs, Érték: $ertek<br />\n";
}

foreach ($tomb as $kulcs => $ertek) {
  echo "Kulcs: $kulcs, Érték: $ertek<br />\n";
}
?>

Néhány további felhasználási példa:

<?php
/* első foreach példa: csak érték */

$tomb = array(1, 2, 3, 17);

foreach ($tomb as $ertek) {
  echo "Az aktuális értéke \$tomb-nek: $ertek.\n";
}

/* második foreach példa: érték (a kulcs csak illusztráció) */

$tomb = array(1, 2, 3, 17);

$i = 0; /* csak pedagógiai okokból :) */

foreach ($tomb as $ertek) {
  echo "\$tomb[$i] => $ertek.\n";
  $i++;
}

/* harmadik foreach példa: kulcs és érték */

$a = array(
  "egy" => 1,
  "kettő" => 2,
  "három" => 3,
  "tizenhét" => 17
);

foreach ($tomb as $kulcs => $ertek) {
  echo "\$tomb[$kulcs] => $ertek.\n";
}

/* negyedik foreach példa: többdimenziós tömb */
$a = array();
$tomb[0][0] = "a";
$tomb[0][1] = "b";
$tomb[1][0] = "y";
$tomb[1][1] = "z";

foreach ($tomb as $belsotomb) {
  foreach ($belsotomb as $ertek) {
    echo "$ertek\n";
  }
}

/* ötödik foreach példa: dinamikus tömbök */

foreach (array(1, 2, 3, 4, 5) as $ertek) {
  echo "$ertek\n";
}
?>


break

A break azonnal kilép az aktuális for, foreach, while, do-while ciklusból vagy switch szerkezetből.

A break elfogad egy elhagyható szám paramétert, amely megadja, hogy hány egymásba ágyazott struktúrából kell egyszerre 'kiugrani'.

<?php
$tomb = array('egy', 'kettő', 'három', 'négy', 'stop', 'öt');
while (list (, $ertek) = each($tomb)) {
  if ($ertek == 'stop') {
    break;  /* írhattál volna ide 'break 1;'-et is */
  }
  echo "$ertek<br />\n";
}

/* Az elhagyható paraméter használata */

$i = 0;
while (++$i) {
  switch ($i) {
  case 5:
    echo "5 esetén<br />\n";
    break 1; /* csak a switch-ből lép ki */
  case 10:
    echo "10 esetén kilépés<br />\n";
    break 2; /* a switch és a while befejezése */
  default:
    break;
  }
}
?>


continue

A continue ciklusok belsejében használható arra, hogy átugorjuk az aktuális iteráció hátralevő részét, és a végrehajtást a feltételkiértékeléssel, majd a következő iterációval folytassuk.

Megjegyzés: Megjegyezzük, hogy a PHP-ben a switch utasítást ciklus utasításnak tartjuk, a continue definíciója miatt.

A continue elfogad egy elhagyható szám paramétert, amely megadja, hogy hány egymásba ágyazott struktúrának a hátralévő részét kell átugrani.

<?php
while (list ($kulcs, $ertek) = each($tomb)) {
  if (!($kulcs % 2)) { // a páros indexűek kihagyása
    continue;
  }
  valami_paratlan_dolog($ertek);
}

$i = 0;
while ($i++ < 5) {
  echo "Külső while<br />\n";
  while (1) {
    echo "&nbsp;&nbsp;Középső while<br />\n";
    while (1) {
      echo "&nbsp;&nbsp;Belső while<br />\n";
      continue 3;
    }
    echo "Ezt soha nem fogja kiírni.<br />\n";
  }
  echo "Ezt sem...<br />\n";
}
?>

A pontosvessző elhagyása a continue után zavarhoz vezethet. Íme egy példa arra, hogy milyen helyzet nem kellene előforduljon:

<?php
 for ($i = 0; $i < 5; ++$i) {
   if ($i == 2)
     continue
   print "$i\n";
 }
?>

Az elvárt eredmény ez lehetne:

0
1
3
4

de a szkript ezt fogja kiírni:

2

mert a print() által visszatérített érték int(1), ami úgy tűnhet, mintha a fent tárgyalt opcionális paraméter lenne.


switch

A switch kifejezés hasonló egy sereg IF kifejezéshez, ahol a kifejezésekben ugyanaz szerepel. [Pont olyan, mint a C-ben, C-s gyakorlattal rendelkezőknek Tovább gomb]. Gyakori, hogy ugyanazt a változót (vagy kifejezést) kell összehasonlítani több különböző értékkel, és más-más kódot végrehajtani a változó (kifejezés) értékétől függően. Pontosan erre való a switch.

Megjegyzés: Néhány más nyelvvel ellentétben, a continue utasítás használható switch-ben és ugyanúgy működik mint a break. Ha van egy switch-et egy cikluson belül, és a ciklusban szeretnél továbblépni, a continue 2 parancsot kell kiadnod.

Az alábbi két példa két különböző módon írja ki ugyanazt, az egyik egy sor if utasításokat használ, a másik pedig a switch-et:

Példa 16-1. A switch szerkezet

<?php
if ($i == 0) {
  echo "i most 0";
} elseif ($i == 1) {
  echo "i most 1";
} elseif ($i == 2) {
  echo "i most 2";
}

switch ($i) {
case 0:
  echo "i most 0";
  break;
case 1:
  echo "i most 1";
  break;
case 2:
  echo "i most 2";
  break;
}
?>

Példa 16-2. A switch szerkezetben használhatók stringek

<?php
switch ($i) {
case "alma":
  echo "i most: alma";
  break;
case "bigyo":
  echo "i most: bigyo";
  break;
case "torta":
  echo "i most: torta";
  break;
}
?>

A hibák elkerülése végett fontos megérteni, hogy hogyan kerül végrehajtásra a switch szerkezet. A switch vagyis utasításról utasításra hajtódik végre. Nem hajtódik végre semmilyen utasítás, csak akkor, ha egy olyan case kifejezést talál a PHP, amely egyezik a switch kifejezés értékével. Ezután a PHP addig folytatja az utasítások végrehajtását, amíg el nem éri a switch blokk végét, vagy nem találkozik egy break utasítással. FONTOS! Ha nem nincs break egy case-hez tartozó utasítás(sorozat) végén, akkor a PHP végrehajtja a soron következő case-hez tartozó utasításokat is! Például:

<?php
switch ($i) {
  case 0:
    echo "i most 0";
  case 1:
    echo "i most 1";
  case 2:
    echo "i most 2";
}
?>

Itt, ha $i értéke 0, akkor a PHP az összes kiíró utasítást végrehajtja! Ha $i értéke 1, akkor a PHP az utolsó két echo-t hajtja végre, és csak ha $i értéke 2, akkor kapod a 'kívánt' eredményt (csak az 'i most 2' íródik ki). Tehát nagyon fontos nem elfelejteni a break utasítást (bár bizonyos körülmények között lehet, hogy pont ennek elhagyása a szándékos).

A switch kifejezésben a feltétel csak egyszer értékelődik ki és a kapott eredmény lesz összehasonlítva a case kifejezések mindegyikével. Ha elseif kifejezéseket használsz, a kifejezések újra és újra kiértékelődnek. [és újra és újra be kell gépelni. Ez nem csak fárasztó, de hiba forrása is lehet.] Ha a kifejezés bonyolult, vagy egy ciklus belsejében van, a switch a gyorsabb.

Egy eset (case) utasításlistája üres is lehet, így a vezérlés a következő case-címkére adódik.

<?php
switch ($i) {
case 0:
case 1:
case 2:
  echo "i 3-nál kisebb, de nem negatív";
  break;
case 3:
  echo "i pont 3";
}
?>

Egy különleges eset a default [alapértelmezett] címke. Ez a címke bármivel egyezik, amivel a korábbi case elemek nem egyeztek. Ennek kell az utolsó elemnek lennie. Például:

<?php
switch ($i) {
case 0:
  echo "i most 0";
  break;
case 1:
  echo "i most 1";
  break;
case 2:
  echo "i most 2";
  break;
default:
  echo "i se nem 0, se nem 1, se nem 2";
}
?>

A case kifejezés tetszőleges kifejezés, aminek egyszerű a típusa, vagyis egész vagy lebegőpontos szám, vagy string. Tömbök és objektumok itt nem használhatók, csakis egy-egy elemük ill. változójuk egyszerű típusként.

Az alternatív szintaxis működik a switch-ekkel is. Bővebb információért lásd: Vezérlési szerkezetek alternatív szintaxisa.

<?php
switch ($i):
case 0:
  echo "i most 0";
  break;
case 1:
  echo "i most 1";
  break;
case 2:
  echo "i most 2";
  break;
default:
  echo "i se nem 0, se nem 1, se nem 2";
endswitch;
?>


declare

A declare egy kódblokk számára adott futtatási direktívák beállítását teszi lehetővé. A declare szintaxisa hasonló a vezérlési szerkezetekéhez:

declare (direktíva)
  utasítás

A direktíva rész a declare blokk működését szabályozza. Jelenleg csak egy direktíva használható, a ticks. (Lásd lejjebb a ticks részleteit)

A declare blokk utasítás része mindig egyszer fut le. Az, hogy miképp, és milyen mellékhatásokkal, a direktíva részben megadottaktól függ.

A declare konstukció globális hatáskörben is használható, ilyenkor hatással van minden utána következő kódra.

<?php
// ezek ekvivalensek:

// használhatod ezt:
declare(ticks=1) {
  // entire script here
}

// vagy használhatod ezt:
declare(ticks=1);
// entire script here
?>


Tick-ek

A tick egy olyan esemény, amely minden N db alacsony szintű utasítás végrehajtásakor bekövetkezik a declare blokkban. Az N értéket a ticks=N szintaxissal kell megadni a declare blokk direktíva részében.

Az egyes tick-ekre bekövetkező esemény(ek) a register_tick_function() függvénnyel állítható(ak) be. Lásd az alábbi példát. Akár több esemény is bekövetkezhet egy tick-re.

Példa 16-3. A PHP kód egy részének időmérése

<?php
// Ez a függvény megjegyzi a hívása időpontjait
function idopontok($visszaadni = FALSE)
{

  static $idopontok;

  // Visszaadja a $profile tartalmát, és törli
  if ($visszaadni) {
    $idok = $idopontok;
    unset($idopontok);
    return $idok;
  }

  $idopontok[] = microtime();
}

// A tick kezelő beállítása
register_tick_function("idopontok");

// Beállítjuk az első időpontot a declare előtt
idopontok();

// A kódblokk futtatása, minden második utasítás egy tick
declare(ticks = 2) {
  for ($x = 1; $x < 50; ++$x) {
    echo similar_text(md5($x), md5($x*$x)), "<br />";
  }
}

// Az időmérő függvény adatainak kiírása
print_r(idopontok(TRUE));
?>
A fenti példa a declare blokkban lévő PHP kód sebességét méri, rögzítve minden második alacsonyszintű utasítás végrehajátásának időpontját. Ez az információ alkalmas lehet arra, hogy megtaláld a lassan futó részeket a kódodban. Ezt a hatást másképp is el lehet érni, de tick-eket használva sokkal kényelmesebb és könnyebben megvalósítható megoldást kapsz.

A tick-ek kiválóan alkalmasak hibakeresésre, egyszerű multitasking megvalósítására, háttérben futattott I/O-ra, és sok más feladatra.

Lásd még a register_tick_function() és az unregister_tick_function() függvényeket!


return

A return() utasítás függvényen belül használva azonnal befejezi a folyó függvény futását, és a paramétereként megadott érték szolgáltatja a függvény visszatérési értékét. A return() az eval() függvénnyel futatott kód vagy a szkript futását is leállítja.

A globális érvényességi körben használva a folyó szkript futását szakítja meg. Ha ez a szkript az include() vagy a require() hatására lett futtatva, akkor a vezérlés visszaadódik arra a fájlra, ahol ezek az utasítások szerepelnek, valamint include() esetén a return() paramétere lesz az include() utasítás visszatérési értéke. Ha a return() a fő szkriptben lett kiadva, akkor befejeződik a szkript futása. Ha ez a auto_prepend_file vagy auto_append_file php.ini-ben szereplő fájlok valamelyikében történik akkor, (csak) ezeknek a futása fejeződik be.

További magyarázatért lásd Visszatérési értékek c. fejezetet!

Megjegyzés: Mivel a return() nyelvi szerkezet és nem függvény, a paraméterét körülvevő zárójelek csak akkor szükségesek, ha az argumentum kifejezést tartalmaz. Általános szokás, hogy nem használják amikor egy változót térítenek vissza, különösen azért mert a PHP-nek így kevesebb munkát kell végeznie.

Megjegyzés: Return utasításban soha ne írj zárójelet a valtozó köré, ha azt referencia szerint akarod visszaadni, mert úgy nem fog működni. Referencia szerint csak változót adhatsz át, kifejezés eredményét nem. Ha return ($a); alakban írod, akkor nem a változót adod vissza, hanem a ($a) kifejezés értékét (ami természetesen az $a változó értéke).


require()

A require() beilleszti és feldolgozza a megadott fájlt. Ennek részletes mikéntjéről, lásd include()!

A require() és az include() megegyezik egymással a hibakezelését leszámítva. Az include() nem fatális hibát, figyelmeztetést generál, a require() viszont fatális hibát jelez. Másszóval, ahol az igényelt fájl nemlétekor a futást meg kell szakítani, ajánlott a require(). Az include() nem így viselkedik, a hibától függetlenül a szkript futtatása folytatódik. Bizonyosodj meg, hogy a include_path helyesen van beállítva!

Példa 16-4. Egyszerű require() példák

<?php

require 'prepend.php';

require $valamifajl;

require ('valamifajl.txt');

?>

Lásd az include() oldalát még több példáért!

Megjegyzés: PHP 4.0.2 előtt, a következők szerint működött. A require() mindig beolvasta a kívánt fájlt, még ha az a require()-t tartalmazó sorra soha nem is került vezérlés. A feltételes szerkezetek nem befolyásolták a működését. Mégis, ha a require()-t tartalmazó sorra nem került vezérlés a megadott fájlban lévő kód nem futott le. Ehhez hasonlóan, a ciklusok sem befolyásolták a működését. Habár a fájlban szereplő kód függött az azt körülölelő ciklustól, a require() maga csak egyszer történt meg.

Megjegyzés: Mivel ez egy nyelvi konstrukció és nem egy függvény, nem hívható meg a változó változók lehetőség felhasználásának segítségével.

Figyelem

A PHP Windows rendszeren futó verziója a 4.3.0-ásnál régebbi változataiban nem támogatja a távoli állomány elérést e függvény használatakor, még akkor sem, ha az allow_url_fopen engedélyezett.

Lásd még: include(), require_once(), include_once(), eval(), file(), readfile() és virtual() függvényeket valamint az include_path beállítást!


include()

Az include() beilleszti és feldolgozza a megadott fájlt.

Az alábbiak igazak a require()-ra is. A require() és az include() megegyezik egymással a hibakezelését leszámítva. Az include() nem fatális hibát, figyelmeztetést generál, a require() viszont fatális hibát jelez. Magyarán, ahol az igényelt fájl nemlétekor a futást meg kell szakítani, ajánlott a require(). Az include() nem így viselkedik, a hibától függetlenül a szkript futtatása folytatódik. Bizonyosodj meg, hogy a include_path helyesen van beállítva! Jegyezd meg, hogy a szintaktikai hiba a include()-olt fájlban nem okozza a feldolgozás megszakítását a PHP 4.3.5 verziója előtt, ettől a verziótól kezdve viszont igen.

A beillesztendő fájlokat először az aktuális könyvtárhoz viszonyított include_path-ban keresi, majd az aktuális szkript könyvtárához viszonyított include_path-ban. Például ha az include_path a ., aktuális könyvtár a /www/, beillesztetted az include/a.php-t amelyben van egy include "b.php" utasítás, a b.php-t először a /www/-ben keresi, majd a /www/include/-ban. Ha a fájlnév ../ karakterekkel kezdődik, csak aktuális munkakönyvtárhoz viszonyított include_path-ban keresi.

A fájl beillesztése során a megadott fájl örökli az include() helyén érvényes változó hatáskört. Bármely változó, amely azon a ponton elérhető, elérhető a beillesztett fájlban is. Ellenben a beillesztett fájlban szereplő függvény- és osztálydefiníciók, globális láthatósággal rendelkeznek.

Példa 16-5. Egyszerű include() példa

valtozok.php
<?php

$szin   = 'zöld';
$gyumolcs = 'alma';

?>

teszt.php
<?php

echo "Egy $szin $gyumolcs"; // Egy

include 'valtozok.php';

echo "egy $szin $gyumolcs"; // Egy zöld alma

?>

Függvény belsejében a megadott fájlban szereplő kód úgy fog viselkedni, mintha az magában a függvényben szerepelt volna. Ez azt jelenti, hogy a fájl örökli a változók érvényességi körét.

Példa 16-6. Függvényen belüli beillesztés

<?php

function ize()
{
  global $szin;

  include 'valtozok.php';

  echo "Egy $szin $gyumolcs";
}

/* valtozok.php az ize() függvény hatóköréébe esik, *
 * így a $gyumolcs nem elérhető a főggvényen kívül. *
 * A $szin igen, mivel globálisnak lett deklarálva. */

ize();           // Egy zöld alma
echo "Egy $szin $gyumolcs"; // Egy zöld

?>

Ha egy fájlt beillesztünk az include()-dal vagy require()-ral, akkor a célfájl elején az elemző kilép a PHP módból HTML módba, majd visszaáll PHP módba a fájl végén. Ennek okán bármely beillesztendő fájlban levő PHP kódot közre kell fogni egy érvényes PHP kezdő- és zárójelöléssel.

Ha a "fopen wrappers" szolgáltatás engedélyezve van (mint például az alapértelmezett konfigurációban), a beillesztendő fájlt megadhatod URL-ként (HTTP-ként vagy más támogatott wrapperként - a protokollok listáját itt találhatod: M Függelék), ahelyett hogy helyi útvonalként adnád meg. Ha a célszerver PHP kódként feldolgozza a fájlt, akkor átadhatsz változókat a hívott fájlnak HTTP GET lekérési formában. Ez nem teljesen ugyanaz, mintha a include()-dal hívott fájl örökölné a helyi változókat, mivel a szkript valójában a távoli szerveren fut le, és a futási eredmény kerül beépítésre a helyi szkriptbe.

Figyelem

A PHP Windows rendszeren futó verziója a 4.3.0-ásnál régebbi változataiban nem támogatja a távoli állomány elérést e függvény használatakor, még akkor sem, ha az allow_url_fopen engedélyezett.

Példa 16-7. include() HTTP-n keresztül

/* Ezek a példák feltételezik, hogy a szerver be van állítva a .php   
 * fájlok feldolgozására és nincs beállítva a .txt fájlok feldolgozására 
 * A 'működik' azt jelenti, hogy az $ize és $bigyo változók elérhetőek  
 * a hívott fájlban. */

// Nem működik: a file.txt nem kerül feldolgozásra
include ("http://szerver/file.txt?ize=1&bigyo=2");

// Nem működik: egy 'file.php?ize=1&bigyo=2' nevű fájlt keres a helyi gépen
include ("file.php?ize=1&bigyo=2");

// Működik
include ("http://szerver/file.php?ize=1&bigyo=2");

$ize = 1;
$bigyo = 2;
include ("file.txt"); /* Működik */
incluie ("file.php"); /* Működik */
A kapcsolodó információkért lásd még: Távoli fájlok eléréséről szóló részt, valamint a fopen() és a file() függvényt!

Mivel az include() és a require() különleges nyelvi elem, kapcsos zárójelekkel kell közrefogni, ha egy feltételes utasításon belül szerepel.

Példa 16-8. include() feltételes blokkon belül

/*Ez NEM JÓ, és nem a várt eredményt adja */

if ($feltetel)
  include($file);
else
  include($other);

/* Ez a HELYES */

if ($feltetel) {
  include($file);
} else {
  include($other);
}

return utasítást lehet elhelyezni egy include()-olt fájlban annak érdekében, hogy a kiértékelés ott befejeződjön, és visszaadjon egy értéket a hívó szkriptnek. A visszatérési értéket ugyanúgy használhatod, mint egy közönséges függvénynél. Ez azonban nem lehetséges távoli fájlok beillesztésénél, kivéve akkor, ha a távoli fájl kimenete érvényes kezdő és záró tag-ekkel rendelkezik (mint bármilyen helyi fájl). A szükséges változókat deklarálhatod a tag-ek között, és be lesznek vezetve bármely ponton ahol a fájl beillesztésre került.

Mivel az include() egy speciális nyelvi konstrukció, nem szükséges bezárójelezni az argumenumát. Vigyázz amikor a visszatérítési értékét hasonlítod.

Példa 16-9. Az include visszatérítési értékének hasonlítása

<?php
// nem múködik, mivel include(('vars.php') == 'OK') -ként értelmezi, azaz include('')
if (include('vars.php') == 'OK') {
  echo 'OK';
}
 
// működik
if ((include 'vars.php') == 'OK') {
  echo 'OK';
}
?>

Megjegyzés: PHP 3, a return nem jelenhet meg függvény blokkon kívül máshol, amely esetben a függvényből történő visszatérést jelöli.

Példa 16-10. Az include() és a return() utasítás

return.php
<?php

$var = 'PHP';

return $var;

?>

noreturn.php
<?php

$var = 'PHP';

?>

testreturns.php
<?php

$ize = include 'return.php';

echo $ize; // kiírja: 'PHP'

$bigyo = include 'noreturn.php';

echo $bigyo; // kiírja: 1

?>

$bigyo értéke 1, mert a beillesztés sikeres volt. Figyeld meg a különbséget a két fenti példa között. Az első a return() segítségével visszaadott egy értéket, a második nem. Ha nem tudja beilleszteni a fájlt, FALSE-t ad vissza és E_WARNING szintű hibát ad.

Ha a beillesztett fájlban vannak függvénydefiníciók, azokat használni lehet a fő állományban függetelenül attól, hogy a return() előtt vagy után vannak. Ha a fájl kétszer kerül beillesztésre, a PHP 5 fatális hibát ad, mivel a függvények már deklarálva voltak. A PHP 4 nem panaszkodik miattuk a return() után definiált függvények miatt. Ajánlott a include_once() használata, ahelyett hogy a beillesztett fájlban vizsgáld, hogy már be volt-e illesztve és ez esetben return-al kilépjél.

Egy másik módja a PHP fájlok beemelésének a kimenet elfogása a kimenet szabályzó függvények és az include() használatával.

Példa 16-11. PHP file kimenetének stringbe gyűjtése kimenetszabályozás használatával

<?php
$string = get_include_contents('somefile.php');

function get_include_contents($filename) {
  if (is_file($filename)) {
    ob_start();
    include $filename;
    $contents = ob_get_contents();
    ob_end_clean();
    return $contents;
  }
  return false;
}

?>

Az automatikus fájlbeillesztéssel kapcsolatban lásd a auto_prepend_file és a auto_append_file php.ini konfigurációs beállításokat.

Megjegyzés: Mivel ez egy nyelvi konstrukció és nem egy függvény, nem hívható meg a változó változók lehetőség felhasználásának segítségével.

Lásd még a require(), require_once(), include_once(), readfile() és virtual() függvényeket!


require_once()

Az require_once() beilleszt és feldolgoz fájlokat a program futása közben. Ez hasonló az require() működéséhez, azzal a fontos különbséggel, hogy ha a már egyszer beillesztésre került kódot a PHP nem próbálja meg ismét betölteni.

A require_once() használatos azokban az esetekben, amikor ugyanaz a fájl esetleg többször kerülhet beillesztésre a szkript futása során, de biztosítani kell, hogy ez ténylegesen csak egyszer történjen meg, így megelőzve a függvények újradefiniálását, változók értékének átállítását, stb.

További példákhoz az require_once() és include_once() használatához nézd meg a PEAR kódot, ami a legfrissebb PHP disztribúciókban megtalálható.

A visszatérítési értékek ugyanolyanok mint az include() esetében. Ha a fájl már egyszer be volt illesztve, ez a függvény TRUE-t ad vissza.

Megjegyzés: A require_once() PHP 4.0.1pl2 verzióban került a nyelvbe.

Megjegyzés: Különös figyelemmel kell lenni arra, hogy hogyan viselkedik a a require_once() és a include_once() olyan operációs rendszereken, ahol az állománynevek nem nagybetűérzékenyek (mint pl. Windows)

Példa 16-12. require_once() Windows-on nagybetűérzékeny

<?php
require_once("a.php"); // a.php kerül beillesztésre
require_once("A.php"); // ismét a.php kerül beillesztésre pl. Windows-on! (csak PHP 4-ben)
?>
Ez a viselkedésmód a PHP 5-ben megváltozott: az útvonalat előbb normalizálja, tehát a C:\PROGRA~1\A.php-t ugyanúgy értelmezi mint a C:\Program Files\a.php-t, és a fájlt csak egyszer require-olja.

Figyelem

A PHP Windows rendszeren futó verziója a 4.3.0-ásnál régebbi változataiban nem támogatja a távoli állomány elérést e függvény használatakor, még akkor sem, ha az allow_url_fopen engedélyezett.

Lásd még a include(), require(), include_once(), get_required_files(), get_included_files(), readfile() és virtual() függvényeket!


include_once()

Az include_once() beilleszt és feldolgoz fájlokat a program futása közben. Ez hasonló az include() működéséhez, azzal a fontos különbséggel, hogy ha a már egyszer beillesztésre került kódot a PHP nem próbálja meg ismét betölteni.

Az include_once() használatos azokban az esetekben, amikor ugyanaz a fájl esetleg többször kerülhet beillesztésre a szkript futása során, de biztosítani kell, hogy ez ténylegesen csak egyszer történjen meg, így megelőzve a függvények újradefiniálását, változók értékének átállítását, stb.

További példákhoz az require_once() és include_once() használatához nézd meg a PEAR kódot, ami a legfrissebb PHP disztribúciókban megtalálható.

A visszatérítési értékek ugyanolyanok mint az include() esetében. Ha a fájl már egyszer be volt illesztve, ez a függvény TRUE-t ad vissza.

Megjegyzés: Az include_once() PHP 4.0.1pl2 verzióban került a nyelvbe.

Megjegyzés: Különös figyelemmel kell lenni arra, hogy hogyan viselkedik a a require_once() és a include_once() olyan operációs rendszereken, ahol az állománynevek nem nagybetűérzékenyek (mint pl. Windows)

Példa 16-13. require_once() Windows-on nagybetűérzékeny

<?php
require_once("a.php"); // a.php kerül beillesztésre
require_once("A.php"); // ismét a.php kerül beillesztésre pl. Windows-on! (csak PHP 4-ben)
?>
Ez a viselkedésmód a PHP 5-ben megváltozott: az útvonalat előbb normalizálja, tehát a C:\PROGRA~1\A.php-t ugyanúgy értelmezi mint a C:\Program Files\a.php-t, és a fájlt csak egyszer include-olja.

Figyelem

A PHP Windows rendszeren futó verziója a 4.3.0-ásnál régebbi változataiban nem támogatja a távoli állomány elérést e függvény használatakor, még akkor sem, ha az allow_url_fopen engedélyezett.

Lásd még a include(), require(), require_once(), get_required_files(), get_included_files(), readfile() és virtual() függvényeket!


17. Fejezet. Függvények

Felhasználó által definiált függvények

Függvényeket a következő szintaxis szerint definiálhatod:

Példa 17-1. Pszeudokód a függvényhasználat bemutatására

<?php
function foo($arg_1, $arg_2, /* ..., */, $arg_n)
{
  echo "Példa függvény.\n";
  return $retval;
}
?>

Bármely érvényes PHP kód megjelenhet egy függvényen belül, akár még más függvény vagy osztály definíciók is.

PHP 3-ban a függvényeket definiálni kell, mielőtt hivatkozás történik rájuk (függvényhívás előtt). PHP 4-től nincs ez a megkötés, kivéve amikor egy függvény feltételesen van definiálva, mint ahogy az alábbi két példa mutatja.

When a function is defined in a conditional manner such as the two examples shown. Its definition must be processed prior to being called.

Példa 17-2. Feltételesen definiált függvények

<?php

$izet_definialni = true;

/* Innen nem tudjuk meghívni az ize() függvényt mivel még nem létezik, 
  viszont a bigyo() függvényt meghívhatjuk */

bigyo();

if ($izet_definialni) {
 function ize()
 {
  echo "Én nem létezem mígnem a program futása eljut hozzám.\n";
 }
}

/* Most nyugodtan meghívhatjuk az ize() függvényt,
  abban az esetben, ha az $izet_definialni változó értéke true */

if ($izet_definialni) ize();

function bigyo() 
{
 echo "Én létezek már a program futásának megkezdésekor is..\n";
}

?>

Példa 17-3. Függvények függvényekben

<?php
function ize() 
{
 function bigyo() 
 {
  echo "Én nem létezek amíg az ize() nincs meghívva.\n";
 }
}

/* Itt nem hívhatjuk meg a bigyo() függvényt
  mivel még nem létezik. */

ize();

/* Itt már meghívhatjuk a bigyo()-t,
  mivel az ize() függvény feldolgozása
  elérhetővé tette. */

bigyo();

?>

Minden függvény és osztály láthatósága globális: függvényen kívülről is meghívható, akkor is ha függvényen belül definiálták, és fordítva.

A PHP nem támogatja a függvények polimorfizmusát (többalakúságát), a függvényekdefiníciókat nem lehet megszüntetni vagy már definiált függvényeket újradefiniálni.

Megjegyzés: A függvénynevek nem érzékenyek a kis- és nagybetűkre, bár rendszerint jó gyakorlat olyan formában meghívni őket, ahogyan deklaráltuk.

A PHP 3 nem támogatja a változó számú függvényargumentumokat, bár az argumentumok kezdőértéke támogatott. Lásd az Argumentumok kezdőértéke című részt bővebb információért. A PHP 4 és a későbbi változatok mindkettő lehetőséget támogatják. Lásd a Változó számú függvényargumentumok című részt és a func_num_args(), func_get_arg() és a func_get_args() függvényeket részletesebb leírásért.

PHP-ben lehetséges rekurzív függvények hívása. Kerüld azonban a 100-200 rekurziós szint elérését, mert ez felemésztheti az egész vermet, így a szkript váratlanul befejezheti a futását.

Példa 17-4. Rekurzív függvények

<?php
function rekurzio($a)
{
  if ($a < 20) {
    echo "$a\n";
    rekurzio($a + 1);
  }
}
?>


Függvényargumentumok

Az információ a függvényekhez az argumentumlistán keresztül jut el, ami vesszővel elválasztott kifejezések listája.

A PHP támogatja az érték szerinti (ez az alapértelmezett) referenciakénti paraméterátadást is, és az argumentumok kezdőértékét. A változó hosszúságú argumentumlisták csak a PHP 4-ben jelentek meg. Lásd a változó hosszúságú argumentumlistákat és a func_num_args(), func_get_arg() és a func_get_args() függvényeket részletesebb leírásért. PHP 3-ban hasonló hatás érhető el a függvénynek tömb típusú változó paraméterként történő átadásával:

Példa 17-5. Tömb átadása függvénynek

<?php
function tombot_kezel($input)
{
  echo "$input[0] + $input[1] = ", $input[0]+$input[1];
}
?>


Referencia szerinti argumentumfeltöltés

Alapértelmezésben a függvény paraméterei érték szerint adódnak át (vagyis ha megváltoztatod a változót a függvényen belül, annak a függvényen kívülre nincs hatása). Ha szeretnéd megengedni, hogy a függvény módosítsa az átadott paramétereket, referencia szerint kell átadni azokat.

Ha egy függvényargumentum mindig referencia szerint kell átadni, akkor a függvénydefinícióban az argumentum neve elé egy & jelet kell írni.

Példa 17-6. Referencia szerinti paraméterátadás

<?php
function fgv_extrakkal(&$string)
{
  $string .= 'és a szükséges plusssz.';
}
$str = 'Ez egy karakterfüzér, ';
fgv_extrakkal($str);
echo $str;  // kiírja, hogy 'Ez egy karakterfüzér, és a szükséges plusssz.'
?>


Argumentumok kezdőértékei

Bármely függvény skalár-argumentumainak megadhatsz kezdőértéket a C++ szintaxisnak megfelelően:

Példa 17-7. Alapértelmezett paraméterek használata függvényekben

<?php

function kavet_csinal($tipus = "cappucino")
{
  return "Csinálok egy pohár " . $tipus . "t.\n";
}
echo kavet_csinal();
echo kavet_csinal("espresso");

?>

A fenti kód kimenete:

Csinálok egy pohár cappucinot.
Csinálok egy pohár espressot.

A PHP azt is megengedi, hogy tömböt vagy a speciális NULL típust használd alapértelmezett értékként. Például:

Példa 17-8. Nem-skaláris értékek használata alapértelmezett értékként

<?php
function kavet_foz($tipusok = array("cappuccino"), $kaveFozo = NULL)
{
  $eszkoz = is_null($kaveFozo) ? "kézzel" : $kaveFozo;
  return "Főzök egy csésze ".join(", ", $tipusok)." $eszköz.\n";
}
echo kavet_foz();
echo kavet_foz(array("cappuccino", "lavazza"), "teafőzővel");
?>

A kezdőértéknek konstans kifejezésnek kell lennie, nem lehet változó, objektum vagy függvényhívás.

Figyelj arra, hogy a kezdőértékkel rendelkező argumentumok más argumentumoktól jobbra helyezkedjenek el; különben a dolgok nem úgy mennek majd, ahogy azt várnád [hanem úgy, ahogy írtad :)]. Lásd a következő kódot:

Példa 17-9. Az alapértelmezett függvényargumentumok helytelen használata

<?php
function joghurtot_keszit($type = "acidophilus", $flavour)
{
  return "Készítek egy köcsög $flavour ízű $type-t.\n";
}

echo joghurtot_keszit("eper");  // nem úgy működik, mint szeretnéd !?!?
?>

A fenti példa kimenete:

Warning: Missing argument 2 in call to joghurtot_keszit() in
/usr/local/etc/httpd/htdocs/phptest/functest.php on line 41
Készítek egy köcsög ízű eper-t.

Most hasonlítsd össze az alábbival:

Példa 17-10. Az alapértelmezett függvényargumentumok helyes használata

<?php
function joghurtot_keszit($flavour, $type = "acidophilus")
{
  return "Készítek egy köcsög $flavour ízű $type-ot.\n";
}

echo joghurtot_keszit("eper");  // ez már jó
?>

A fenti példa kimenete:

Készítek egy eper ízű acidophilus-t.

Megjegyzés: [Azért vannak kiskapuk... Az argumentumokat adjuk át egy asszociatív tömbben! Az alapértékeket pedig egy másik tömbben. Ezután vegyük végig az alapértékeket tartalmazó tömb elemeit. Ha nem definiáltak a kapott tömbben, akkor írjuk felül az alapértékeket tartalmazó tömb megfelelő elemével. Így bármelyik argumentum elhagyható, sőt még annyit is nyerünk a dolgon, hogy nem kell megjegyeznünk a paraméterek sorrendjét. (forrás: egy bő lére eresztett amerikai PHP 3 könyv)]

Megjegyzés: A PHP 5-ös változatától kezdődően a referenciaként átadott argumentumokat is el lehet látni alapértékkel.


Változó hosszúságú argumentumlista

A PHP 4 és a későbbi váltizatok támogatják a változó hosszúságú argumentumlistát a felhasználók által definiált függvényekben. Valóban nagyon egyszerű kezelni ezt a func_num_args(), func_get_arg() és a func_get_args() függvényekkel.

Semmilyen különleges szintakszist nem igényel és az argumentumlista lehet explicit módon adott és viselkedhet úgy is, mint egy normál függvény.


Visszatérési értékek

Az elhagyható return állítást használva adhatnak vissza értéket a függvények. Bármely típus visszaadható, beleértve a listákat és az objektumokat is. A függvény végrehajtása azonnal befejeződik, és a vezérlés visszakerül a függvényhívás utáni pozícióba. További részletes információkért lásd: return()!

Példa 17-11. A return() használata

<?php
function negyzete($num)
{
  return $num * $num;
}
echo negyzete(4);  // kiírja '16'.
?>

Megjegyzés: [Ha nincs return, az utolsó kifejezés értékével tér viszsza a függvény]

Több értéket nem tud visszaadni a függvény, de hasonló hatás érhető el ezen többszörös értékek listába szervezésével.

Példa 17-12. Összetett adatok tömbként történő visszatérítése

<?php
function kis_szamok()
{
  return array(0, 1, 2);
}
list($nulla, $egy, $ketto) = kis_szamok();
?>

Ha a függvénynek referenciával kell visszatérnie, akkor az & referencia operátort kell alkalmaznod a függvény deklarásákor és a a visszatérési érték megadásakor is.

Példa 17-13. Referencia visszatérítése

<?php
function &referenciat_ad_vissza()
{
  return &$valtozo;
}

$hivatkozas = &referenciat_ad_vissza();
?>

További információkért lásd a Referenciák fejezetet!


Függvényváltozók

A PHP lehetővé teszi a függvényváltozók használatát. Ha egy változónevet kerek zárójelek követnek, akkor a PHP megkeresi a változó értékével azonos nevű függvényt, és megpróbálja azt végrehajtani. Ezt többek között visszahívandó (callback) függvények vagy függvénytáblák implementálására használható.

A függvényváltozók nem fognak működni az olyan nyelvi elemekkel, mint például az echo(), print(), unset(), isset(), empty(), include(), require() és hasonlók. Ahhoz, hogy használhasd ezeket a konstrukciókat függvényváltozóként definiálnod kell saját csomagolófüggvényeket.

Példa 17-14. Függvényváltozó példa

<?php
function ize()
{
  echo "Az ize()-ben<br />\n";
}

function bigyo($param = '')
{
  echo "A bigyo()-ban; az argumentum: '$param'.<br />\n";
}

// Ez az echo-nak a csomagolófüggvénye
function echoit($string)
{
  echo $string;
}

$func = 'ize';
$func();          // Ez meghívja ize()-t

$func = 'bigyo';
$func('Stex van Boeven'); // Ez meghívja bigyo()-t

$func = 'echoit';
$func('teszt');      // Ez meghívja az echoit()-ot
?>

Egy objektum metódusát is meghívhatod a függvényváltozókat használva.

Példa 17-15. Metódusváltózó példa

<?php
class Ize
{
  function Valtozo()
  {
    $nev = 'Bigyo';
    $this->$nev(); // Ez meghívja a Bigyo() metódust
  }
  
  function Bigyo()
  {
    echo "Itt Bigyo!";
  }
}

$ize = new Ize();
$fnev = "Valtozo";
$ize->$fnev(); // Ez meghívja az $ize->Valtozo() -t
?>

Lásd még a call_user_func(), variable variables és function_exists() függvényeket.


Belső (beépített) függvények

A PHP rengeteg függvényt és konstrukciót biztosít. Ezen kívül vannak függvények, amelyek bizonyos lefordított PHP kiterjesztéseket igényelnek, különben "undefined function" (definiálatlan függvény) fatális hibát okoznak. Például az image függvények használatához (mint például a imagecreatetruecolor()) a PHP GD támogatással kell legyen lefordítva. Vagy a mysql_connect() használatához a PHP-be bele kell fordítani a MySQL támogatást. Sok olyan alapvető függvény van, amely minden PHP verzióban megtalálható, mint például a string és a változó függvények. A phpinfo() vagy a get_loaded_extensions() függvény kiírja mely kiterjesztések vannak betöltve a PHP-be. Sok kiterjesztés van alapértelmezésben engedélyezve. A PHP kézikönyv kiterjesztések szerint van felosztva. Egyéb információért a PHP beállításával kapcsolatban lásd még a konfiguráció, telepítés, és a kiterjesztések különálló fejezeteit.

A Hogyan értelmezzünk egy függvénydefiníciót (prototípust) című fejezetben van tárgyalva hogyan kell értelmezni a függvények kézikönyvben szereplő leírását. Fontos megérteni, hogy egy függvény mit ad vissza vagy hogy egy függvény közvetlenül az átadott értéket módosítja. Például a str_replace() a módosított karakterláncot adja vissza, miközben a usort() magán az átadott értéken dolgozik. A kézikönyvnek minden oldala sajátos információkat is tartalmaz a függvényekről, mint például a paraméterek, viselkedésmód változása, visszatérítési értékek siker és sikertelenség esetén és az információ érvényessége. Ezen fontos (viszont sokszor hajszálnyi) különbségek ismerete döntő jelentőségű lehet helyes PHP kód írásához.

Lásd még: function_exists(), teljes függvény referencia, get_extension_funcs() és dl() függvényeket.


18. Fejezet. Osztályok, objektumok (PHP 4-ben)

class

Az osztály (objektumtípus) változók és rajtuk műveletet végző függvények [metódusok] együttese. Osztályt az alábbi szintakszis szerint lehet definiálni:

<?php
class Kosar {
  var $dolgok; // A kosárban levő dolgok

  // berak a kosárba $db darabot az $sorsz indexű dologból

  function berak($sorsz, $db) {
    $this->dolgok[$sorsz] += $db;
  }

  // kivesz a kosárból $db darabot az $sorsz indexű dologból

  function kivesz($sorsz, $db) {
    if ($this->dolgok[$sorsz] > $db) {
      $this->dolgok[$sorsz] -= $db;
      return true;
    } elseif ($this->dolgok[$sorsz] == $db) {
      unset($this->dolgok[$sorsz]);
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }
}
?>

Ez definiál egy Kosar nevű osztályt, ami a kosárban levő áruk asszociatív tömbjéből áll, és definiál 2 funkciót hozzá, hogy bele lehessen rakni, illetve kivenni a kosárból.

Figyelem

Egy osztálydefiníciót NEM szedhetsz szét több fájlra. Szintén NEM darabolhatsz egy osztálydefiníciót több PHP blokkra, hacsak nem egy metódus közepén teszed ezt valamilyen oknál fogva. A következő példakód tehát működésképtelen:

<?php
class teszt {
<?php
?>
  function teszt() {
    print 'oké';
  }
}
?>

Ez viszont rendben van:

<?php
class teszt {
  function teszt() {
    ?>
    <?php
    print 'oké';
  }
}
?>

Az alábbi figyelmeztetések a PHP 4-es verziójára érvényesek.

Figyelem

Az stdClass név le van foglalva, mivel belsőleg a Zend motor használja. Emiatt nem lehet egy stdClass nevű osztályod PHP-ben.

A __sleep és __wakeup nevek speciálisak a PHP osztályokban. Nem szabad ezeket a neveket használni a metódusokhoz, hacsak nem a hozzájuk tartozó speciális funkcionalitást szeretnéd felülírni. Lásd az alábbi részletes leírást.

A PHP számára lefoglalt az összes __ karakterekkel kezdődő metódusnév, mint speciális név. Nem szabad __ karakterekkel kezdődő metódusnevet adni, hacsak nem a dokumentált funkciókat szeretnéd használni.

PHP 4-ben csak állandó értékű var inicializáló értékek megengedettek. Ha nem állandó értéket szeretnél beállítani, írnod kell egy inicializáló metódust, ami automatikusan meghívódik, amikor egy objektumpéldány létrejön az osztályból. Az ilyen metódusokat hívjuk konstruktoroknak (lásd lentebb).

class Kosar {
  /* Egyik alábbi értékadás sem működik PHP 4-ben */
  var $mai_datum = date("Y. m. d.");
  var $nev = $csaladi_nev;
  var $tulajdonos = 'Ferenc ' . 'János';
  /* Ámde tömböt konstans elemekkel megadhatunk */
  var $termekek = array("Videó", "TV");
}

/* Így kell a fenti beállításokat elérni */
class Kosar {
  var $mai_datum;
  var $nev;
  var $tulajdonos;
  var $termekek = array("Videó", "TV");

  function Kosar() {
    $this->mai_nap = date("Y. m. d.");
    $this->nev = $GLOBALS['csaladi_nev'];
    /* stb. . . */
  }
}
?>

Az osztályok típusok, vagyis az aktuális változók tervrajzai. A kívánt típusú változót a new operátorral hozhatod létre.

<?php
$kosar = new Kosar;
$kosar->berak("10", 1);

$masik_kosar = new Kosar; 
$masik_kosar->berak("0815", 3); 
?>

Ez létrehozza a Kosar objektumosztály $kosar és $masik_kosar nevű objektumpéldányait. A $kosar objektum berak() függvényét meghívtuk, hogy a 10-es számú árucikkből rakjon 1 darabot a kosárba. Három darab 0815 számú ternék került a $masik_kosar nevű kosárba.

Mind a $kosar, mind a $masik_kosar objektumoknak megvannak a berak() és kivesz() metódusai, és tulajdonságai. Ezek azonban egymástól független metódusok és tulajdonságok. Az objektumokról hasonlóan gondolkozhatsz, mint a könyvtárakról az állományrendszerben. Lehetséges, hogy két különböző OLVASSEL.TXT állományod van, ha ezek két különböző könyvtárban vannak. Úgy mint a könytáraknál, ahol meg kell adnod a teljes elérési utat, hogy egy állományra szeretnél hivatkozni a gyökérkönyvtárban, a teljes metódusnevet meg kell adnod, hogy meg tudd azt hívni. A PHP nyelvben a gyökérkönyvtár analógiája a globális környezet, és az elérési út elválasztója a ->. Ezért a $kosar->dolgok név és a $masik_kosar->dolgok név két különböző változót ad meg. Figyeld meg, hogy a változót $kosar->dolgok néven kell elérni, és nem $kosar->$dolgok néven, azaz a PHP változók neveibe csak egy dollárjelet kell tenned.

Egy osztály definiálásakor nem tudhatod, milyen néven lesz majd elérhető az objektumod a PHP programban: a Kosar osztály készítése idején nem volt ismert, hogy később $kosar vagy $masik_kosar néven nevezzük-e majd az objektumpéldányt. Ezért nem használhatod a Kosar osztályban a $kosar->dolgok hivatkozást. De hogy el tudjad érni az osztály saját metódusait és tulajdonságait az objektumpéldány nevétől függetlenül, használhatod a $this kvázi-változót, amit 'a sajátom' vagy 'az aktuális objektumpéldány' értelemben alkalmazhatsz. Ezért a '$this->dolgok[$sorsz] += $db' úgy olvasható, hogy 'adj $db darab $sorsz sorszámú terméket a saját dolgok tömbömhöz', vagy 'adj $db darab $sorsz sorszámú terméket az aktuális objektumpéldány dolgok tömbjéhez'.

Megjegyzés: A $this néven futó kvázi-változó statikusan hívott osztálymetódusok esetében nincs jelen. Ez alól kivétel az az eset, amikor statikusan hívjuk meg a metódust egy példányosított objektumon belülről. Ez esetben a $this a meghívó objektumra fog hivatkozni. Ezt mutatja be szemléletesebben az alábbi példa:

<?php
class A {
  function ize() {
    if (isset($this)) {
      echo '$this definiálva van (';
      echo get_class($this);
      echo ")\n";
    } else {
      echo "\$this nincs definiálva.\n";
    }
  }
}

class B {
  function bigyo() {
    A::ize();
  }
}

$a = new A();
$a->ize();
A::ize();
$a = new B();
$b->bigyo();
B::bigyo();
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

$this definiálva van (a)
$this nincs definiálva.
$this definiálva van (b)
$this nincs definiálva.

Megjegyzés: Van pár hasznos függvény az osztályok és objektumok kezeléséhez. Lásd az Osztály és objektum függvények című részt.


extends

Gyakori, hogy szeretnél olyan osztályokat kialakítani, amelyek egy már meglévő osztályhoz hasonló tulajdonságokkal és metódusokkal rendelkeznek. Tulajdonképpen jó gyakorlat egy általános osztályt definiálni, amit minden projektedben használhatsz, és ezt az osztályt alakítani az egyes projektek igényeinek megfelelően. Ennek a megvalósítása érdekében az osztályok lehetnek más osztályok kiterjesztései. A kiterjesztett, vagy származtatott osztály minden tulajdonággal és metódussal rendelkezik, ami a kiindulási osztályban megvolt (ezt nevezzük öröklésnek, bár senki sem hal meg a folyamat során). Amit hozzáadsz a kiindulási osztályhoz, azt nevezzük kiterjesztésnek. Nem lehetséges megcsonkítani egy osztályt, azaz megszüntetni egy metódust, vagy tulajdonságot. Egy leszármazott osztály mindig pontosan egy alaposztálytól függ, azaz egyidejűéleg többszörös leszármaztatás nem támogatott. A kiterjesztés kulcsszava az 'extends'.

<?php
class Birtokolt_Kosar extends Kosar {
  var $tulaj;
  function tulajdonos_beallitasa($nev) {
    $this->tulaj = $nev;
  }
}
?>

Ez definiál egy Birtokolt_Kosar nevű osztályt, ami a Kosar összes változójával és metódusával rendelkezik, és van egy saját változója, a $tulaj, no meg egy saját metódusa, a tulajdonos_beallitasa(). Az így gazdával ellátott kosarat a hagyományos módon hozhatod létre, és a kosár tulajdonosát is be tudod állítani, le tudod kérdezni [ebben az esetben favágó módszerrel]. A gazdás kosarakon továbbra is lehet használni a Kosar függvényeit:

<?php
// Gazdás kosár létrehozása
$gkosar = new Birtokolt_Kosar;
// a tulaj beállítása
$gkosar->tulajdonos_beallitasa("Namilesz Teosztasz");
// a tulajdonos neve
print $gkosar->tulaj;
// (Kosar-ból öröklött funkcionalitás)
$gkosar->berak("10", 1);
?>

Ezt "szülő-gyermek" kapcsolatnak is hívják. Egy osztály akkor válik szülőosztállyá, ha más osztály létrehozásakor ezt veszik alapul az extends kulcsszó használatával. Ezzel a kiterjesztéssel definiált osztályt hívjuk gyermek-osztálynak -- ebben a kapcsolatban. Ugyanis ezek után ez a gyermekosztály is lehet más osztályok szülőosztálya, ha belőle is származtatnak egy osztályt.

Megjegyzés: Az osztálydefinicióknak a további felhasználásuk előtt rendelkezésre kell állniuk! Ha a Gazdas_Kosar-ra van szükség a Kosar kiterjesztéseként, akkor előbb a Kosar osztályt kell definiálni. Ha egy újabb osztályt származtatunk Sarga_Gazdas_Kosar néven a Gazdas_Kosar osztályból, akkor a Gazdas_Kosar osztálydefiniciónak előbb kell szerepelnie. Röviden, az osztálydefiniciók sorrendje nagyon fontos. Az osztálydefiníciókat hierarchia legfelső szintjén álló osztállyal kell kezdeni, azzal, amelyik minden más osztálynak az ősének számít (szülő vagy nagy-, déd-, ük-, szépszülő).


Konstruktor

A konstruktorok az osztályok olyan metódusai, amelyek automatikusan meghívásra kerülnek egy új objektumpéldány new kulcsszóval történő létrehozása során. Egy függvény akkor lesz konstruktor, ha a neve megegyezik az hordozó osztály nevével. Ha az osztálynak nincs konstruktora, a szülő osytály konstruktora lesz meghívva, már ha létezik.

<?php
class Auto_Kosar extends Kosar {
  function Auto_Kosar () {
    $this->berak("10", 1);
  }
}
?>

Ez egy olyan Auto_Kosar nevű osztályt [objektumtípust] hoz létre, mint a Kosar, csak rendelkezik egy konstruktorral, amely inicializálja a kosarat 1 darab "10"-es áruval, valahányszor a new operátorral hozzuk létre az objektumot. [de csak akkor!!!] A konstruktoroknak is lehet átadni paramétereket, és ezek lehetnek elhagyhatók is, amely még hasznosabbá teszi őket. Ha paraméterek nélkül is használható osztályt szeretnél, állíts be minden paraméternek alapértéket.

<?php
class Konstruktoros_Kosar extends Kosar {
  function Konstruktoros_Kosar ($sorsz = "10", $db = 1) {
    $this->berak($sorsz, $db);
  }
}
 
// Mindig ugyanazt az uncsi dolgot veszi...
$kiindulo_kosar = new Konstruktoros_Kosar;
 
// Igazi vásárlás
$masik_kosar = new Konstruktoros_kosar ("20", 17);
?>

Az @ operátor használatával elnémíthatók a konstruktorban fellépő hibák, használata ilyen esetben: @new.

<?php
class A {
  function A() {
    echo "Én vagyok az A osztály konstruktora.<br />\n";
  }

  function B() {
    echo "Én egy B nevű metódus vagyok az A osztályban.<br />\n";
    echo "Nem vagyok A konstruktora.<br />\n";
  }
}

class B extends A {
}

// Ez meghívja B()-t, mint konstruktort
$b = new B;

Az A osztály B() metódusa hirtelen konstruktorrá válik a B osztályban, habár ez soha sem volt cél. A PHP 4 nem foglalkozik azzal, hogy a metódus a B osztályban van-e definiálva, vagy öröklés útján áll rendelkezésre.

Figyelem

A PHP 4 nem hívja meg a szülő osztály konstruktorát automatikusan egy leszármazott osztály definiált konstruktorából. A te feladatod, hogy meghívd a szülő konstruktorát, ha szükséges.

A destruktor olyan metódus, ami automatikusan meghívódik, amikor egy objektum megszűnik, akár az unset() meghívásával, akár a környezete megszűnése miatt. PHP-ben nincsenek destruktorok. Ennek pótálsaképp a legtöbb esetben jól alkalmazható a register_shutdown_function() függvény.


Hatókör megadó operátor (::)

Figyelem

Az alábbiak csak PHP 4-től érvényesek.

Időnként hasznos az ősosztályok metódusaira vagy tulajdonságaira hivatkozni, vagy olyan osztálymetódusokat meghívni, amelyek nem példányosított objektumokhoz tartoznak. A :: operátor erre használható.

<?php
class A {
  function pelda() {
    echo "Én az eredeti A::pelda() metódus vagyok.<br />\n";
  }
}

class B extends A {
  function pelda() {
    echo "Én a felüldefiniáló B::pelda() metódus vagyok.<br />\n";
    A::example();
  }
}

// nincs semmilyen objektum az A osztályból
// ez azonban ki fogja írni:
//  Én az eredeti A::pelda() metódus vagyok.<br />
A::pelda();

// B egy objektuát hozzuk létre
$b = new B;

// ez ki fogja írni:
//  Én a felüldefiniáló B::pelda() metódus vagyok.<br />
//  Én az eredeti A::pelda() metódus vagyok.<br />
$b->pelda();
?>

A fenti példa meghívja az A osztály pelda() metódusát, habár nincs konkrét példányunk az A osztályból, tehát ezt nem írhatnánk le az $a->pelda()-hoz hasonlóan. Ehelyett a pelda() egy 'osztálymetódusként' viselkedik, azaz az osztály egy függvényeként, és nem egy példány metódusaként.

Osztálymetódusok léteznek, de osztálytulajdonságok (változók) nem. Mivel a hívás pillanatában semmilyen objektum nem létezik, egy osztálymetódus nem használhat objektum változókat, és egyáltalán nem használhatja a $this speciális referenciát. Egy objektummetódus azonban természetesen dolgozhat globális változókkal és lokális változókkal is.

A fenti példa a B osztályban felüldefiniálja a pelda() metódust. Az A osztálytól örökölt eredeti definíció eltűnik, és többé nem érhető el, hacsak nem az A osztályban megvalósított pelda() függvényre hivatkozol közvetlenül, a :: operátor segítségével. Ennek eléréséhez A::pelda()-t kell használni (ebben az esetben írhatnál parent::pelda()-t is, ahogy az a következő szakaszban olvasható).

Ebben a környezetben van aktuálisan használt objektum, és ennek lehetnek objektum változói (tulajdonságai). Ekképpen ha egy objektummetóduson belül használod ezt az operátort, akkor alkalmazhatod a $this-t, és felhasználhatod az objektum tulajdonságait.


parent

Gyakran van szükség arra, hogy a szülő tulajdonságaira vagy metódusaira hivatkozzunk leszármazott osztályokban. Ez különösen igaz, ha a leszármazott osztály egy finomítása, vagy specializálása az alaposztálynak.

Ahelyett, hogy a szülő osztály nevét megadd minden ilyen meghíváskor (mint a hogy a :: operátor példája mutatta), használhatod a parent speciális nevet, ami tulajdonképpen a szülő osztály nevét jelenti, amit az extends kulcsszónál megadtál. Ennek a speciális névnek a használatával elkerülöd a szülő osztály nevének ismétlődését. Ha a megvalósítás során a leszármazási fát meg kell változtatni, csak egy helyen, az extends kulcsszónál kell átírnod a nevet.

<?php
class A {
  function pelda() {
    echo "Én A::pelda() vagyok egyszerű funkcióval.<br />\n";
  }
}

class B extends A {
  function pelda() {
    echo "Én B::pelda() vagyok több funkcióval.<br />\n";
    parent::pelda();
  }
}

$b = new B;

// Ez a B::pelda() metódust hívja, ami az A::pelda()-t hívja
$b->pelda();
?>


Objektumok szerializációja, objektumok session-ökben

Megjegyzés: A PHP 3-ban az objektumok elveszítik az osztály-hozzárendelésüket a szerializációs, és deszerializációs folyamat során. Az eredmény objektum típusú, de nem tartozik semelyik osztályhoz, és nincs egy metódusa sem, tehát eléggé használhatatlan (csupán egy tömb, furcsa szintakszissal).

Figyelem

A következő információk csak a PHP 4-es változatára érvényesek.

A serialize() egy karaktersorozatot ad vissza, ami az átadott érték byte-sorozatban megadott megfelelője. Az unserialize() visszaalakít egy ilyen karaktersorozatot az eredeti értékké. A szerializációs folyamat során egy objektum átadásával elmenthetjük az objektum minden tulajdonságát (változóját). A függvények nem kerülnek elmentésre, csak az osztály neve.

Ahhoz, hogy az unserialize() segítségével vissza lehessen állítani egy objektumot, az objektum osztályának (típusának) már definiálva kell lennie. Ez a következőket jelenti egy példán keresztül megvilágítva: Ha az elso.php oldalon az A osztályú $a objektumot szerializálod, akkor kapsz egy olyan karaktersorozatot, amely az A osztályra hivatkozik, és tartalmazza az összes $a-ban lévő változó (tulajdonság) értékét. Ha ezt a karaktersorozatot a masodik.php oldalon objektummá szeretnéd alakítani, újra létrehozva az A osztályú $a nevű objektumot, akkor az A osztály definíciójának rendelkezésre kell állnia a masodik.php oldalon is. Ez úgy érhető el, hogy az A osztály definícióját egy külső állományban tárolod, és ezt alkalmazod mind az elso.php, mind a masodik.php oldalon.

<?php
// aosztaly.inc:

 class A {
   var $egy = 1;

   function egyet_mutat() {
     echo $this->egy;
   }
 }

// elso.php:
 include("aosztaly.inc");

 $a = new A;
 $s = serialize($a);
 // tároljuk az $s-t valahol, ahol masodik.php megtalálja
 $fp = fopen("tarolas", "w");
 fwrite($fp, $s);
 fclose($fp);

// masodik.php:
 // ez szükséges, hogy a deszerializáció rendben menjen
 include("aosztaly.inc");

 $s = implode("", @file("tarolas"));
 $a = unserialize($s);

 // most már használható az egyet_mutat() metódus
 $a->egyet_mutat();
?>

Ha session-öket alkalmazol, és a session_register() függvénnyel regisztálsz objektumokat, ezek az objektumok automatikusan szerializálódnak minden PHP program futása után, és deszerializálódnak minden további programban. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy ezek az objektumok akármelyik oldalon feltűnhetnek, miután a session részévé váltak.

Erősen javasolt, hogy minden regisztrált objektum osztály definícióját betöltsd minden oldalon, még akkor is, ha éppen nem használod azokat. Ha ezt nem teszed meg, és egy objektum úgy deszerializálódik, hogy nem áll rendelkezésre az osztály definícója, el fogja veszteni az osztály hozzárendelését, és az stdClass osztály egy példánya lesz, metódusok nélkül, így használhatatlanná válik.

Ezért ha a fenti példában az $a a session részévé válik a session_register("a") meghívásával, akkor be kell töltened az aosztaly.inc külső állományt minden oldalon, nem csak az elso.php és masodik.php programokban.


A speciális __sleep és __wakeup metódusok

A serialize() ellenőrzi, hogy van-e az osztályodnak __sleep nevű metódusa. Ha van, ez lefut a szerializáció előtt. Ez megtisztíthatja az objektumot, és végül egy tömbbel tér vissza, amely tartalmazza az adott objektum ténylegesen szerializálandó tulajdonságainak neveit.

A __sleep célja, hogy bezárjon minden adatbázis kapcsolatot, a várakozó adatokat lementse, és hasonló 'tisztító' jellegű tevékenységeket végezzen. Hasznos lehet akkor is, ha nagyon nagy objektumaid vannak, amelyeket külön szeretnél lementeni.

Ezzel szemben az unserialize() a speciális __wakeup nevű függvényt használja. Ha ez létezik, ez a függvény alkalmazható arra, hogy visszaállítsa az objektum erőforrásait.

A __wakeup célja lehet például, hogy visszaállítson egy adatbázis kapcsolatot, ami a szerializáció során elveszett, és hasonló beállítási feladatokat végezzen.


Referenciák a konstruktorban

Referenciák képzése kontruktorokban problémás helyzetekhez vezethet. Ez a leírás segít a bajok elkerülésében.

<?php
class Ize {
  function Ize($nev) {
    // egy referencia létrehozása a globális $globalref változóban
    global $globalref;
    $globalref[] = &$this;
    // a név beállítása a kapott értékre
    $this->nevBeallitas($nev);
    // és kiírás
    $this->nevKiiras();
  }

  function nevKiiras() {
    echo "<br />",$this->nev;
  }

  function nevBeallitas($nev) {
    $this->nev = $nev;
  }
}
?>

Nézzük, hogy van-e különbség az $obj1 és az $obj2 objektum között. Az előbbi a = másoló operátorral készült, az utóbbi a =& referencia operátorral készült.

<?php
$obj1 = new Ize('konstruktorban beállított');
$obj1->nevKiiras();
$globalref[0]->nevKiiras();

/* kimenete:
konstruktorban beállított
konstruktorban beállított
konstruktorban beállított */

$obj2 =& new Ize('konstruktorban beállított');
$obj2->nevKiiras();
$globalref[1]->nevKiiras();

/* kimenete:
konstruktorban beállított
konstruktorban beállított
konstruktorban beállított */
?>

Szemmel láthatóan nincs semmi különbség, de valójában egy nagyon fontos különbség van a két forma között: az $obj1 és $globalref[0] _NEM_ referenciák, NEM ugyanaz a két változó. Ez azért történhet így, mert a "new" alapvetően nem referenciával tér vissza, hanem egy másolatot ad.

Megjegyzés: Nincsenek teljesítménybeli problémák a másolatok visszaadásakor, mivel a PHP 4 és újabb verziók referencia számlálást alkalmaznak. Legtöbbször ellenben jobb másolatokkal dolgozni referenciák helyett, mivel a referenciák képzése eltart egy kis ideig, de a másolatok képzése gyakorlatilag nem igényel időt. Ha egyik sem egy nagy tömb, vagy objektum, és a változásokat nem szeretnéd mindegyik példányban egyszerre látni, akkor másolatok használatával jobban jársz.

Hogy bebizonyítsuk, amit fent írtunk, lásd az alábbi kódot:

<?php
// Most megváltoztatjuk a nevet. Mit vársz?
// Számíthatsz arra, hogy mind $obj1 és $globalref[0] megváltozik...
$obj1->nevBeallitas('kívülről beállítva');

// mint korábban írtuk, nem ez a helyzet
$obj1->nevKiiras();
$globalref[0]->nevKiiras();

/* kimenet:
konstruktorban beállított
kívülről beállítva */

// lássuk mi a különbség az $obj2 és $globalref[1] esetén
$obj2->nevBeallitas('kívülről beállítva');

// szerencsére ezek nem csak egyenlőek, hanem éppen ugyan az
// a két változó, így $obj2->nev és $globalref[1]->nev ugyanaz
$obj2->nevKiiras();
$globalref[1]->nevKiiras();

/* kimenete:
kívülről beállítva
kívülről beállítva */
?>

Végül még egy utolsó példa, próbáld meg megérteni.

<?php
class A {
  function A($i) {
    $this->ertek = $i;
    // próbáld meg kitalálni, miért nem kell itt referencia
    $this->b = new B($this);
  }

  function refLetrehozas() {
    $this->c = new B($this);
  }

  function ertekKiiras() {
    echo "<br />",get_class($this),' osztály: ',$this->value;
  }
}


class B {
  function B(&$a) {
    $this->a = &$a;
  }

  function ertekKiiras() {
    echo "<br />",get_class($this),' osztály: ',$this->a->value;
  }
}

// próbáld meg megérteni, hogy egy egyszerű másolás
// miért okoz nem várt eredményeket a *-al jelölt sorban
$a =& new A(10);
$a->refLetrehozas();

$a->ertekKiiras();
$a->b->ertekKiiras();
$a->c->ertekKiiras();

$a->ertek = 11;

$a->ertekKiiras();
$a->b->ertekKiiras(); // *
$a->c->ertekKiiras();
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

A osztály: 10
B osztály: 10
B osztály: 10
A osztály: 11
B osztály: 11
B osztály: 11


Objektuok összehasonlítása

PHP 4-ben az objektumok igen egyszerű módon kerülnek összevetésre: Két objektumpéldány megegyezik, ha azonos attribútumaik, értékeik vannak, és ugyanazon osztály megtestesülései. Hasonló szabályok érvényesek két objektum azonosságának vizsgáltaára az egyezőség operátor (===) hasznélatakor.

Ha a lenti példakódot lefuttatjuk:

Példa 18-1. Példa objektum-összehasonlításra PHP 4-ben

<?php
function bool2str($bool) {
  if ($bool === false) {
      return 'HAMIS';
  } else {
      return 'IGAZ';
  }
}

function compareObjects(&$o1, &$o2) {
  echo 'o1 == o2 : '.bool2str($o1 == $o2)."\n";
  echo 'o1 != o2 : '.bool2str($o1 != $o2)."\n";
  echo 'o1 === o2 : '.bool2str($o1 === $o2)."\n";
  echo 'o1 !== o2 : '.bool2str($o1 !== $o2)."\n";
}

class Flag {
  var $flag;

  function Flag($flag=true) {
      $this->flag = $flag;
  }
}

class SwitchableFlag extends Flag {

  function turnOn() {
    $this->flag = true;
  }

  function turnOff() {
    $this->flag = false;
  }
}

$o = new Flag();
$p = new Flag(false);
$q = new Flag();

$r = new SwitchableFlag();

echo "Azonos paraméterekkel létrehozott példányok összehasonlítása\n";
compareObjects($o, $q);

echo "\nEltérő paraméterekkel létrehozott példányok összehasonlítása\n";
compareObjects($o, $p);

echo "\nEgy szülő és annak gyerek osztályábók képzett példényok összehasonlítása\n";
compareObjects($o, $r);
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

Azonos paraméterekkel létrehozott példányok összehasonlítása
o1 == o2 : IGAZ
o1 != o2 : HAMIS
o1 === o2 : IGAZ
o1 !== o2 : HAMIS

Eltérő paraméterekkel létrehozott példányok összehasonlítása
o1 == o2 : HAMIS
o1 != o2 : IGAZ
o1 === o2 : HAMIS
o1 !== o2 : IGAZ

Egy szülő és annak gyerek osztályábók képzett példényok összehasonlítása
o1 == o2 : HAMIS
o1 != o2 : IGAZ
o1 === o2 : HAMIS
o1 !== o2 : IGAZ
Ez tehát az az elvárt működés, amit a fentebb megfogalmazott szabályok alapján tapasztalnunk kell. Csak azon példányok fognak megegyezőnek bizonyulni, amelyeknek azonos értékeik és attribútumaik vannak és egyazon osztályból lettek példányosízva.

Akkor is ezek a szabályok vannak érvényben, ha több, egységbe foglalt objektum egyben való vizsgálatáról van szó. A következő példában egy olyan hordozó osztályt hasznélunk, amely egy asszociatív tömbben tárol a fenti példából már ismert Flag típusú objektumokat.

Példa 18-2. Vegyített objektumok összehasonlítása PHP 4-ben

<?php
class FlagSet {
  var $set;

  function FlagSet($flagArr = array()) {
    $this->set = $flagArr;
  }

  function addFlag($name, $flag) {
    $this->set[$name] = $flag;
  }

  function removeFlag($name) {
    if (array_key_exists($name, $this->set)) {
      unset($this->set[$name]);
    }
  }
}

$u = new FlagSet();
$u->addFlag('flag1', $o);
$u->addFlag('flag2', $p);
$v = new FlagSet(array('flag1'=>$q, 'flag2'=>$p));
$w = new FlagSet(array('flag1'=>$q));

echo "\nVegyes objektumok: u(o,p) és v(q,p)\n";
compareObjects($u, $v);

echo "\nu(o,p) and w(q)\n";
compareObjects($u, $w);
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

Vegyes objektumok: u(o,p) és v(q,p)
o1 == o2 : IGAZ
o1 != o2 : HAMIS
o1 === o2 : IGAZ
o1 !== o2 : HAMIS

u(o,p) and w(q)
o1 == o2 : HAMIS
o1 != o2 : IGAZ
o1 === o2 : HAMIS
o1 !== o2 : IGAZ


19. Fejezet. Osztályok és objektumok (PHP 5)

Bevezetés

A PHP 5-ben új objektummodell van. A PHP objektumkezelését teljesen újraírtuk a jobb teljesítmény, és a több lehetőség figyelembevételével.

Tipp: You may also want to take a look at the R Függelék.


Az alapok

class

Minden osztálydefiníció a class kulcsszóval kezdődik, amit az osztály neve követ, ami bármi lehet, kivéve fenntartott szó a PHP-ban. Ez egy pár kapcsos zárójel ( { és } ) követ, ami tartalmazza az adattagok és metódusok definícióját. Az álváltozó, $this hozzáférhető amikor a metódust objektumon belül hívtuk meg. $this egy referencia a hívó objektumra (rendszerint az az objektum, amihez a metódus tartozik, de lehet más objektum is, ha a metódust statikusan hívtuk meg vagy másodlagos objektumból). Ezt mutatják be a következő példák:

Példa 19-1. A $this változó objektum-orientált nyelvben

<?php
class A
{
  function foo()
  {
    if (isset($this)) {
      echo '$this definiálva van (';
      echo get_class($this);
      echo ")\n";
    } else {
      echo "\$this nincs definiálva.\n";
    }
  }
}

class B
{
  function bar()
  {
    A::foo();
  }
}

$a = new A();
$a->foo();
A::foo();
$b = new B();
$b->bar();
B::bar();
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

$this definiálva van (a)
$this nincs definiálva.
$this definiálva van (b)
$this nincs definiálva.

Példa 19-2. Egyszerű Osztálydefiníció

<?php
class SimpleClass
{
  // adattag deklaráció
  public $var = 'alapértelmezett érték';

  // metódus deklaráció
  public function displayVar() {
    echo $this->var;
  }
}
?>

Az alapértelmezett értéknek állandos (konstans) kifejezésnek kell lennie, nem (például) egy változó, osztály adattag vagy függvényhívás.

Példa 19-3. Osztály adattagok alapértelmezett értékei

<?php
class SimpleClass
{
  // érvénytelen adattag-deklarációk:
  public $var1 = 'hello '.'world';
  public $var2 = <<<EOD
hello world
EOD;
  public $var3 = 1+2;
  public $var4 = self::myStaticMethod();
  public $var5 = $myVar;

  // érvényes adattag-deklarációk:
  public $var6 = myConstant;
  public $var7 = self::classConstant;
  public $var8 = array(true, false);
  
  
}
?>

Megjegyzés: Itt található néhány hasznos függvény osztályok és objektumok kezeléséhez. Ehhez nézdd meg a Osztály/Objektum Függvények részt.


new

Egy osztálypéldány létrehozásához új objektumot kell létrehozni és változóba tárolni. Az objektum mindig bekerül a változóba létrehozáskor, kivéve ha az új objektumnak van konstruktora, és ez kivételt (exception) dob vagy hibát okoz. Az osztályokat használat előtt kellene definiálni (és néhány esetben ez egy követelmény).

Példa 19-4. Osztálypéldány létrehozása

<?php
$instance = new SimpleClass();
?>

Amikor egy előre létrehozott objektumpéldányt tárolunk új változóba, az új változó hozzáfér ugyanahhoz a példányhoz, amit tároltunk. Így viselkedik akkor is, amikor az objetumpéldányt függvénynek adjuk át. Egy, már meglévő objektumnak a másolatát klónozással lehet elkészíteni.

Példa 19-5. Objektumok értékadása

<?php
$assigned  = $instance;
$reference =& $instance;

$instance->var = '$assigned-nek ez az értéke lesz';

$instance = null; // $instance és $reference értéke null lesz

var_dump($instance);
var_dump($reference);
var_dump($assigned);
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

NULL
NULL
object(SimpleClass)#1 (1) {
  ["var"]=>
   string(30) "$assigned-nek ez az értéke lesz"
}

extends

Egy osztály örökölhet metódusokat és adattagokat már osztályoktól az extends kulcsszót használva az osztálydeklarációban. Nem lehetséges öröklös egyszerre több osztálytól, egy osztály egyszerre csak egy alap osztálytól örökölhet.

Az örökölt metódusok és adattagok felülírhatóak, hacsak nem ha azok a szülő osztályban a final kulcsszóval vannak definiálva, és ugyanazzal a névvel van definiálva a szülő osztályban. Lehetséges a hozzáférés a felülírt metódusokhoz és adattagokhoz ezeket renerenciaként használva a parent::-tal.

Példa 19-6. Egyszerű osztályöröklődés

<?php
class ExtendClass extends SimpleClass
{
  // Szülő osztály metódusának újradefiniálása
  function displayVar()
  {
    echo "Öröklő osztály\n";
    parent::displayVar();
  }
}

$extended = new ExtendClass();
$extended->displayVar();
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

Öröklő osztály
alapértelmezett érték

Automatikusan betöltődő objektumok

Több objektum-orientált programot készítő fejlesztő létrehoz egy külön PHP forrásfájlt osztálydefiníciónként. Egy a legnagyobb bosszankodások közül az, hogy hosszú listát kell írni a fájlok beágyazása miatt minden program elején (egy beágyazás minden egyes osztályra).

A PHP 5-ben, ez többé nem szükséges. Te definiálhatsz egy __autoload nevű függvényt ami automatikusan meghívódik minden esetben, amikor egy olyan próbálsz meg osztályt használni, ami még nincs definiálva. Ezt a függvényt meghívva a programmotor egy utolsó esélyt ad az osztály betöltésére, mielőtt a PHP hibát eredményez.

Megjegyzés: Az __autoload függvényben dobott kivételeket nem lehet catch blokkal elkapni, és mert fatális hibát eredményez.

Példa 19-7. Autoload példa

Ez a példa megpróbálja betölteni a MyClass1 és a MyClass2 osztályokat a MyClass1.php, illetve a MyClass2.php fájlokból.

<?php
function __autoload($class_name) {
  require_once $class_name . '.php';
}

$obj = new MyClass1();
$obj2 = new MyClass2(); 
?>


Konstruktorok és destruktorok

Konstruktor

void __construct ( [mixed args [, ...]] )

A PHP 5 lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy konstruktor metódust deklaráljanak osztályoknak. Azok az osztályok, melyeknek van konstruktor metódusuk, meghívják ezt a metódust minden egyes újonnan létrehozott objektumon, ezért ez alkalmas bármilyen kezdeti beállításhoz ami az objektum számára szükséges a használata előtt.

Megjegyzés: A szülő konstruktor nem hívódik meg, ha az utód osztály definiál egy konstruktort. A szülő konstruktor futtatásához meg kell hívni a parent::__construct() metódust az utód konstruktorban.

Példa 19-8. Új egységes konstruktorok használata

<?php
class BaseClass {
  function __construct() {
    print "BaseClass konstruktor\n";
  }
}

class SubClass extends BaseClass {
  function __construct() {
    parent::__construct();
    print "SubClass konstruktor\n";
  }
}

$obj = new BaseClass();
$obj = new SubClass();
?>

A visszafelé kompatibilitás érdekében ha a PHP 5 nem talál __construct() függvényt az addot osztályban, megkeresi a régi stílusú konstruktor függvényt, aminek a neve megegyezik az osztályéval. Hathatósan ez azt jelenti, hogy csak akkor van kompatibilitási probléma, ha az osztálynak van egy metódusa __construct() néven és másmilyen a szemantikája (más lenne az eredeti célja, nem az, hogy konstruktor legyen).


Destruktor

void __destruct ( void )

A PHP 5 által bevezetett destruktor hasonló a többi objektum-orientált nyelvekéhez, mint a C++. A destruktor metódus akkor hívódik meg, amint az összes referencia az egyéni objektumhoz vagy amikor az objektum nyíltan megsemmisül.

Példa 19-9. Destruktor példa

<?php
class MyDestructableClass {
  function __construct() {
    print "Konstruktor\n";
    $this->name = "MyDestructableClass";
  }

  function __destruct() {
    print $this->name . " megsemmisítése\n";
  }
}

$obj = new MyDestructableClass();
?>

A konstruktorokhoz hasonlóan, a szülő destruktort nem hívja meg a motor közvetlenül. A szülő destruktor futtatásához nyíltan meg kell hívnod a parent::__destruct() metódust a destruktorban.

Megjegyzés: A destruktor a program leállítása során hívódik meg, tehát a fejlécek már mindig el vannak küldve.

Megjegyzés: Kivétel dobása a desturktorból fatális hibát eredményez.


Láthatóság

Egy tulajdonság vagy metódus láthatóságát közvetlenül a deklaráció előtt kell megadni a public, protected vagy privát kulcsszavakkal. A publikusként (public) deklarált elemek bárhonnan elérhetőek. A védetteket (protected) csak az öröklő és szülő osztályokból lehet elérni (és abból az osztályból, amelyik definiálja az elemet). A privát (private) láthatóságúakat csak a definiáló osztály éri el.


Adattagok láthatósága

Az osztály adattagokat publikusként, privátként vagy védettként kell definiálni.

Példa 19-10. Adattag deklaráció

<?php
/**
 * MyClass definiálása
 */
class MyClass
{
  public $public = 'Publikus';
  protected $protected = 'Védett';
  private $private = 'Privát';

  function printHello()
  {
    echo $this->public;
    echo $this->protected;
    echo $this->private;
  }
}

$obj = new MyClass();
echo $obj->public; // Működik
echo $obj->protected; // Fatális hiba
echo $obj->private; // Fatális hiba
$obj->printHello(); // Kiírja hogy Publikus, Védett és Privát


/**
 * MyClass2 definiálása
 */
class MyClass2 extends MyClass
{
  // Újradeklarálhatjuk a publikus és a védett adattagot, de a privátot nem
  protected $protected = 'Védett2';

  function printHello()
  {
    echo $this->public;
    echo $this->protected;
    echo $this->private;
  }
}

$obj2 = new MyClass2();
echo $obj->public; // Működik
echo $obj2->private; // Meghatározatlan
echo $obj2->protected; // Fatális hiba
$obj2->printHello(); // Kiírja hogy Publikus és Védett2, de nem írja ki hogy Privát

?>

Megjegyzés: A PHP 4 változó deklarálási metódusa a var kulcsszóval még támogatott kompatibilitási okok miatt (a public kulcsszó szinonímájaként). Az 5.1.3 verzió előtti PHP 5 motorok E_STRICT típusú hibát generáltak.


Metódus láthatóság

Az osztály metódosuait publikusként, privátként vagy védettként kell defiiálni. A láthatóság nélküli metódusok pulikusak lesznek.

Példa 19-11. Method Declaration

<?php
/**
 * MyClass definiálása
 */
class MyClass
{
  // A kostruktoroknak pulikusnak kell lenniük
  public function __construct() { }

  // Publikus metódus deklarálása
  public function MyPublic() { }

  // Védett metódus deklarálása
  protected function MyProtected() { }

  // Privát metódus deklarálása
  private function MyPrivate() { }

  // Ez is publikus
  function Foo()
  {
    $this->MyPublic();
    $this->MyProtected();
    $this->MyPrivate();
  }
}

$myclass = new MyClass;
$myclass->MyPublic(); // Működik
$myclass->MyProtected(); // Fatális hiba
$myclass->MyPrivate(); // Fatális hiba
$myclass->Foo(); // A publikus, a védett és a privát is működik


/**
 * MyClass2 definiálása
 */
class MyClass2 extends MyClass
{
  // Ez is publikus
  function Foo2()
  {
    $this->MyPublic();
    $this->MyProtected();
    $this->MyPrivate(); // Fatális hiba
  }
}

$myclass2 = new MyClass2;
$myclass2->MyPublic(); // Működik
$myclass2->Foo2(); // A publikus és a védett múködik, a privát nem
?>


Scope Resolution Operator (::)

The Scope Resolution Operator (also called Paamayim Nekudotayim) or in simpler terms, the double colon, is a token that allows access to static, constant, and overridden members or methods of a class.

When referencing these items from outside the class definition, use the name of the class.

Paamayim Nekudotayim would, at first, seem like a strange choice for naming a double-colon. However, while writing the Zend Engine 0.5 (which powers PHP 3), that's what the Zend team decided to call it. It actually does mean double-colon - in Hebrew!

Példa 19-12. :: from outside the class definition

<?php
class MyClass {
  const CONST_VALUE = 'A constant value';
}

echo MyClass::CONST_VALUE;
?>

Two special keywords self and parent are used to access members or methods from inside the class definition.

Példa 19-13. :: from inside the class definition

<?php
class OtherClass extends MyClass
{
  public static $my_static = 'static var';

  public static function doubleColon() {
    echo parent::CONST_VALUE . "\n";
    echo self::$my_static . "\n";
  }
}

OtherClass::doubleColon();
?>

When an extending class overrides the parents definition of a method, PHP will not call the parent's method. It's up to the extended class on whether or not the parent's method is called. This also applies to Constructors and Destructors, Overloading, and Magic method definitions.

Példa 19-14. Calling a parent's method

<?php
class MyClass
{
  protected function myFunc() {
    echo "MyClass::myFunc()\n";
  }
}

class OtherClass extends MyClass
{
  // Override parent's definition
  public function myFunc()
  {
    // But still call the parent function
    parent::myFunc();
    echo "OtherClass::myFunc()\n";
  }
}

$class = new OtherClass();
$class->myFunc();
?>

A static kulcsszó

A statikus (static) osztály adattagok vagy metódusok elérhetőek bármilyen osztálypéldány segítsége nélkül. Egy statikusként deklarált adattag nem érhető el egy példányosított objektumból (bár egy statikus metódust el lehet érni).

A statikus deklarációnak a láthatóság deklarációja után kell lenni. A PHP 4-gyel való kompatibilitás miatt, ha nincs láthatóság deklaráció, az adattag vagy metódus publikus láthatósággal fog rendelkezni.

Mivel a statikus metódusok meghívhatóak osztálypéldány nélkül, a $this ál-változó nem érhető el a statikus metóduson belül.

Valójában a statikus metódushívások a fordítás idejében meghatározódnak. Amikor egyértelmű osztálynevet használsz egy, már teljesen azonosított metódus használatánál, nincs semmilyen öröklődési szabály. Ha a hívást self-fel végzed, a self-et a jelenlegi osztályként fordítja le a motor, ez az az oszály, amelyikhez a kód tartozik. Itt sincs semmilyen öröklődési szabály.

Statikus tulajdonságok nem érhetőek el az objektumon keresztül a -> operátort használva.

Nem statikus metódusok statutikus meghívása esetén a motor E_STRICT szintű hibát generál.

Példa 19-15. Statikus adattag példa

<?php
class Foo
{
  public static $my_static = 'foo';

  public function staticValue() {
    return self::$my_static;
  }
}

class Bar extends Foo
{
  public function fooStatic() {
    return parent::$my_static;
  }
}


print Foo::$my_static . "\n";

$foo = new Foo();
print $foo->staticValue() . "\n";
print $foo->my_static . "\n";   // Meghatározatlan addattag: my_static 

// $foo::my_static nem lehetséges.

print Bar::$my_static . "\n";
$bar = new Bar();
print $bar->fooStatic() . "\n";
?>

Példa 19-16. Statikus metódus példa

<?php
class Foo {
  public static function aStaticMethod() {
    // ...
  }
}

Foo::aStaticMethod();
?>

Osztály konstansok

Lehetséges konstans értékek definiálása amelyeknek értéke állandó, és megváltozhatatlan. A konstansok használata annyiban tér el a rendes változóktól, hogy nem kell a $ jelet használni deklarálásukhoz vagy elérésükhöz. A statikus adattagokhoz hasonlóan, a konstant értékekhez sem lehet közvetlenül hozzáférni az objektumpéldányon keresztül ($object::constant használata).

Az értéknek konstant kifejezésnek kell lennie, nem (például) egy változó, egy osztály adattag, egy matematikai művelet eredménye vagy függvényhívás.

Példa 19-17. Konstans definiálása és használata

<?php
class MyClass
{
  const constant = 'konstans érték';

  function showConstant() {
    echo self::constant . "\n";
  }
}

echo MyClass::constant . "\n";

$class = new MyClass();
$class->showConstant();
// echo $class::constant; nem engedélyezett
?>

Elvont osztályok (abstract)

A PHP 5 lehetővé teszi az elvont osztályok és metódusok használatát. Nem lehet elvont osztálynak objektumtumpéldányát készíteni. Minden osztálynak elvontnak kell lennie, ami legalább egy elvont metódust tartalmaz. Az elvont metódusokak egyszerű metódusként kell deklarálni, de nem tartalmazhatnak belső kódot.

Amikor egy osztály elvont osztálytól örököl, minden elvont metódust deklarálni kell az osztályban; pótlólag ezeknek a metódusoknak ugyanolyan (vagy gyengébb) láthatósággal (visibillity) kell rendelkeznie. Például, ha egy elvont metódus "protected", a függvénynek vagy "protected"-nek, vagy "public"-nak kell lennie.

Példa 19-18. Elvont osztály példa

<?php
abstract class AbstractClass
{
  // Kényszerítjük az utód osztályt a deklarálásra
  abstract protected function getValue();
  abstract protected function prefixValue($prefix);

  // Közös metódus
  public function printOut() {
    print $this->getValue() . "\n";
  }
}

class ConcreteClass1 extends AbstractClass
{
  protected function getValue() {
    return "ConcreteClass1";
  }

  public function prefixValue($prefix) {
    return "{$prefix}ConcreteClass1";
  }
}

class ConcreteClass2 extends AbstractClass
{
  public function getValue() {
    return "ConcreteClass2";
  }

  public function prefixValue($prefix) {
    return "{$prefix}ConcreteClass2";
  }
}

$class1 = new ConcreteClass1;
$class1->printOut();
echo $class1->prefixValue('FOO_') ."\n";

$class2 = new ConcreteClass2;
$class2->printOut();
echo $class2->prefixValue('FOO_') ."\n";
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

ConcreteClass1
FOO_ConcreteClass1
ConcreteClass2
FOO_ConcreteClass2

Öreg kódnak, melynek nincs felhasználó által definált 'abstarct' nevű osztálya vagy függvénye módosítások nélkül futnia kell.


Objektum interfészek

Az objektum interfészek lehetővé teszik, hogy létrehozz egy kódot mely megszabja, milyen metódusokat kötelező implementálni anélkül, hogy definiáljuk ezeknek a metódusoknak a kezelését.

Az interfészeket az interface kulcsszóval lehet definiálni, ugyanúgy mint az általános osztályokat, de a metódusok tartalma nélkül.

Minden interfészben definiált metódusnak publikusnak kell lennie, ez a természetes egy interfészben.


implements

Egy interfész megvalósításához az implements kezelőt kell használni. Minden interfészben szereplő metódust meg kell valósítani az osztályba, különben a program fatális hibát eredményez. Az osztályok több, mint egy interfészt is megvalósíthatnak, ha ezeket vesszővel választjuk el.

Megjegyzés: Egy osztály nem valósíthat meg két interfészt amelyek azonos függvényneveket tárolnak, ugyanis ez kétértelműséget okozhat.


Példák

Példa 19-19. Interface example

<?php
// Az "iTemplate" interfész definiálása
interface iTemplate
{
  public function setVariable($name, $var);
  public function getHtml($template);
}

// Interfész megvalósítása
// Ez múködni fog
class Template implements iTemplate
{
  private $vars = array();
 
  public function setVariable($name, $var)
  {
    $this->vars[$name] = $var;
  }
 
  public function getHtml($template)
  {
    foreach($this->vars as $name => $value) {
      $template = str_replace('{' . $name . '}', $value, $template);
    }
 
    return $template;
  }
}

// Ez nem működik
// Fatal error: Class BadTemplate contains 1 abstract methods
// and must therefore be declared abstract (iTemplate::getHtml)
// Fatális hiba: A BadTemplate tarmalmaz 1 elvont metódust és ezért ezt definiálni kell (iTemplate::getHtml)
class BadTemplate implements iTemplate
{
  private $vars = array();
 
  public function setVariable($name, $var)
  {
    $this->vars[$name] = $var;
  }
}

?>

Lásd még az instanceof operátort.


Overloading

Both method calls and member accesses can be overloaded via the __call, __get and __set methods. These methods will only be triggered when your object or inherited object doesn't contain the member or method you're trying to access. All overloading methods must not be defined as static. In PHP 5.0.x, all overloading methods must be defined as public.

Since PHP 5.1.0 it is also possible to overload the isset() and unset() functions via the __isset and __unset methods respectively.


Member overloading

void __set ( string name, mixed value )

mixed __get ( string name )

bool __isset ( string name )

void __unset ( string name )

Class members can be overloaded to run custom code defined in your class by defining these specially named methods. The $name parameter used is the name of the variable that should be set or retrieved. The __set() method's $value parameter specifies the value that the object should set the $name.

Példa 19-20. overloading with __get, __set, __isset and __unset example

<?php
class Setter
{
  public $n;
  private $x = array("a" => 1, "b" => 2, "c" => 3);

  private function __get($nm)
  {
    echo "Getting [$nm]\n";

    if (isset($this->x[$nm])) {
      $r = $this->x[$nm];
      print "Returning: $r\n";
      return $r;
    } else {
      echo "Nothing!\n";
    }
  }

  private function __set($nm, $val)
  {
    echo "Setting [$nm] to $val\n";

    if (isset($this->x[$nm])) {
      $this->x[$nm] = $val;
      echo "OK!\n";
    } else {
      echo "Not OK!\n";
    }
  }

  private function __isset($nm)
  {
    echo "Checking if $nm is set\n";

    return isset($this->x[$nm]);
  }

  private function __unset($nm)
  {
    echo "Unsetting $nm\n";

    unset($this->x[$nm]);
  }
}

$foo = new Setter();
$foo->n = 1;
$foo->a = 100;
$foo->a++;
$foo->z++;

var_dump(isset($foo->a)); //true
unset($foo->a);
var_dump(isset($foo->a)); //false

// this doesn't pass through the __isset() method
// because 'n' is a public property
var_dump(isset($foo->n));

var_dump($foo);
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

Setting [a] to 100
OK!
Getting [a]
Returning: 100
Setting [a] to 101
OK!
Getting [z]
Nothing!
Setting [z] to 1
Not OK!

Checking if a is set
bool(true)
Unsetting a
Checking if a is set
bool(false)
bool(true)

object(Setter)#1 (2) {
 ["n"]=>
 int(1)
 ["x:private"]=>
 array(2) {
  ["b"]=>
  int(2)
  ["c"]=>
  int(3)
 }
}

Method overloading

mixed __call ( string name, array arguments )

Class methods can be overloaded to run custom code defined in your class by defining this specially named method. The $name parameter used is the name as the function name that was requested to be used. The arguments that were passed in the function will be defined as an array in the $arguments parameter. The value returned from the __call() method will be returned to the caller of the method.

Példa 19-21. overloading with __call example

<?php
class Caller
{
  private $x = array(1, 2, 3);

  private function __call($m, $a)
  {
    print "Method $m called:\n";
    var_dump($a);
    return $this->x;
  }
}

$foo = new Caller();
$a = $foo->test(1, "2", 3.4, true);
var_dump($a);
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

Method test called:
array(4) {
  [0]=>
  int(1)
  [1]=>
  string(1) "2"
  [2]=>
  float(3.4)
  [3]=>
  bool(true)
}
array(3) {
  [0]=>
  int(1)
  [1]=>
  int(2)
  [2]=>
  int(3)
}

Object Iteration

PHP 5 provides a way for objects to be defined so it is possible to iterate through a list of items, with, for example a foreach statement. By default, all visible properties will be used for the iteration.

Példa 19-22. Simple Object Iteration

<?php
class MyClass
{
  public $var1 = 'value 1';
  public $var2 = 'value 2';
  public $var3 = 'value 3';

  protected $protected = 'protected var';
  private  $private  = 'private var';

  function iterateVisible() {
    echo "MyClass::iterateVisible:\n";
    foreach($this as $key => $value) {
      print "$key => $value\n";
    }
  }
}

$class = new MyClass();

foreach($class as $key => $value) {
  print "$key => $value\n";
}
echo "\n";


$class->iterateVisible();

?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

var1 => value 1
var2 => value 2
var3 => value 3

MyClass::iterateVisible:
var1 => value 1
var2 => value 2
var3 => value 3
protected => protected var
private => private var

As the output shows, the foreach iterated through all visible variables that can be accessed. To take it a step further you can implement one of PHP 5's internal interface named Iterator. This allows the object to decide what and how the object will be iterated.

Példa 19-23. Object Iteration implementing Iterator

<?php
class MyIterator implements Iterator
{
  private $var = array();

  public function __construct($array)
  {
    if (is_array($array)) {
      $this->var = $array;
    }
  }

  public function rewind() {
    echo "rewinding\n";
    reset($this->var);
  }

  public function current() {
    $var = current($this->var);
    echo "current: $var\n";
    return $var;
  }

  public function key() {
    $var = key($this->var);
    echo "key: $var\n";
    return $var;
  }

  public function next() {
    $var = next($this->var);
    echo "next: $var\n";
    return $var;
  }

  public function valid() {
    $var = $this->current() !== false;
    echo "valid: {$var}\n";
    return $var;
  }
}

$values = array(1,2,3);
$it = new MyIterator($values);

foreach ($it as $a => $b) {
  print "$a: $b\n";
}
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

rewinding
current: 1
valid: 1
current: 1
key: 0
0: 1
next: 2
current: 2
valid: 1
current: 2
key: 1
1: 2
next: 3
current: 3
valid: 1
current: 3
key: 2
2: 3
next:
current:
valid:

You can also define your class so that it doesn't have to define all the Iterator functions by simply implementing the PHP 5 IteratorAggregate interface.

Példa 19-24. Object Iteration implementing IteratorAggregate

<?php
class MyCollection implements IteratorAggregate
{
  private $items = array();
  private $count = 0;

  // Required definition of interface IteratorAggregate
  public function getIterator() {
    return new MyIterator($this->items);
  }

  public function add($value) {
    $this->items[$this->count++] = $value;
  }
}

$coll = new MyCollection();
$coll->add('value 1');
$coll->add('value 2');
$coll->add('value 3');

foreach ($coll as $key => $val) {
  echo "key/value: [$key -> $val]\n\n";
}
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

rewinding
current: value 1
valid: 1
current: value 1
key: 0
key/value: [0 -> value 1]

next: value 2
current: value 2
valid: 1
current: value 2
key: 1
key/value: [1 -> value 2]

next: value 3
current: value 3
valid: 1
current: value 3
key: 2
key/value: [2 -> value 3]

next:
current:
valid:

Megjegyzés: For more examples of iterators, see the SPL Extension.


Patterns

Patterns are ways to describe best practices and good designs. They show a flexible solution to common programming problems.


Factory

The Factory pattern allows for the instantiation of objects at runtime. It is called a Factory Pattern since it is responsible for "manufacturing" an object. A Parameterized Factory receives the name of the class to instantiate as argument.

Példa 19-25. Parameterized Factory Method

<?php
class Example
{
  // The parameterized factory method
  public static function factory($type)
  {
    if (include_once 'Drivers/' . $type . '.php') {
      $classname = 'Driver_' . $type;
      return new $classname;
    } else {
      throw new Exception ('Driver not found');
    }
  }
}
?>

Defining this method in a class allows drivers to be loaded on the fly. If the Example class was a database abstraction class, loading a MySQL and SQLite driver could be done as follows:

<?php
// Load a MySQL Driver
$mysql = Example::factory('MySQL');

// Load a SQLite Driver
$sqlite = Example::factory('SQLite');
?>

Singleton

The Singleton pattern applies to situations in which there needs to be a single instance of a class. The most common example of this is a database connection. Implementing this pattern allows a programmer to make this single instance easily accessible by many other objects.

Példa 19-26. Singleton Function

<?php
class Example
{
  // Hold an instance of the class
  private static $instance;
  
  // A private constructor; prevents direct creation of object
  private function __construct() 
  {
    echo 'I am constructed';
  }

  // The singleton method
  public static function singleton() 
  {
    if (!isset(self::$instance)) {
      $c = __CLASS__;
      self::$instance = new $c;
    }

    return self::$instance;
  }
  
  // Example method
  public function bark()
  {
    echo 'Woof!';
  }

  // Prevent users to clone the instance
  public function __clone()
  {
    trigger_error('Clone is not allowed.', E_USER_ERROR);
  }

}

?>

This allows a single instance of the Example class to be retrieved.

<?php
// This would fail because the constructor is private
$test = new Example;

// This will always retrieve a single instance of the class
$test = Example::singleton();
$test->bark();

// This will issue an E_USER_ERROR.
$test_clone = clone($test);

?>

Magic Methods

The function names __construct, __destruct (see Constructors and Destructors), __call, __get, __set, __isset, __unset (see Overloading), __sleep, __wakeup, __toString, __set_state, __clone and __autoload are magical in PHP classes. You cannot have functions with these names in any of your classes unless you want the magic functionality associated with them.

Figyelem

PHP reserves all function names starting with __ as magical. It is recommended that you do not use function names with __ in PHP unless you want some documented magic functionality.


__sleep and __wakeup

serialize() checks if your class has a function with the magic name __sleep. If so, that function is executed prior to any serialization. It can clean up the object and is supposed to return an array with the names of all variables of that object that should be serialized.

The intended use of __sleep is to close any database connections that the object may have, commit pending data or perform similar cleanup tasks. Also, the function is useful if you have very large objects which do not need to be saved completely.

Conversely, unserialize() checks for the presence of a function with the magic name __wakeup. If present, this function can reconstruct any resources that the object may have.

The intended use of __wakeup is to reestablish any database connections that may have been lost during serialization and perform other reinitialization tasks.

Példa 19-27. Sleep and wakeup

<?php
class Connection {
  protected $link;
  private $server, $username, $password, $db;
  
  public function __construct($server, $username, $password, $db)
  {
    $this->server = $server;
    $this->username = $username;
    $this->password = $password;
    $this->db = $db;
    $this->connect();
  }
  
  private function connect()
  {
    $this->link = mysql_connect($this->server, $this->username, $this->password);
    mysql_select_db($this->db, $this->link);
  }
  
  public function __sleep()
  {
    mysql_close($this->link);
  }
  
  public function __wakeup()
  {
    $this->connect();
  }
}
?>

__toString

The __toString method allows a class to decide how it will react when it is converted to a string.

Példa 19-28. Simple example

<?php
// Declare a simple class
class TestClass
{
  public $foo;

  public function __construct($foo) {
    $this->foo = $foo;
  }

  public function __toString() {
    return $this->foo;
  }
}

$class = new TestClass('Hello');
echo $class;
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

Hello

It is worth noting that before PHP 5.2.0 the __toString method was only called when it was directly combined with echo() or print().


__set_state

This static method is called for classes exported by var_export() since PHP 5.1.0.

The only parameter of this method is an array containing exported properties in the form array('property' => value, ...).


A final kulcsszó

A PHP 5 bevezeti a final kulcsszót, ami megakadályozza ezzel a kulcsszóval definiált metódusok felülírását az öröklő osztályokban. Ha az oszály a final kulcsszóval van definiálva, nem lehet már egy osztálynak se szülő osztálya.

Példa 19-29. Zárt metódus példa

<?php
class BaseClass {
  public function test() {
    echo "BaseClass::test() meghívva\n";
  }
  
  final public function moreTesting() {
    echo "BaseClass::moreTesting() meghívva\n";
  }
}

class ChildClass extends BaseClass {
  public function moreTesting() {
    echo "ChildClass::moreTesting() meghívva\n";
  }
}
// Results in Fatal error: Cannot override final method BaseClass::moreTesting()
// Fatális hiba: Nem lehet felülírni a zárt metódost: BaseClass::moreTesting()
?>

Példa 19-30. Zárt osztály példa

<?php
final class BaseClass {
  public function test() {
    echo "BaseClass::test() meghívva\n";
  }

  // Itt nem gond, ha a függvényt zártként határozod meg, vagy nem
  final public function moreTesting() {
    echo "BaseClass::moreTesting() meghívva\n";
  }
}

class ChildClass extends BaseClass {
}
// Results in Fatal error: Class ChildClass may not inherit from final class (BaseClass)
// Fatális hiba: A ChildClass osztály nem örökölhet zárt osztálytól (BaseClass)
?>

Objektum klónozás

Egy objektum másolatának az elkészítéséhez az összes tulajdonság teljes másolásával nem mindig eredményezi a várt viselkedést. Egy jó példa, amikor a konstruktorok másolata szükséges, ha neked van egy objektumod ami GTK ablakot képvisel, és te létre akarsz hozni egy új ablakot ugyanazokkal a tulajdonságokkal hogy az új objektum tárolja a forrását az új ablaknak. Másik példa ha a te objektumod referenciát tárol egy másik objektumhoz, és ha te létre akarsz hozni egy másolat objektumot, amiben ennek a másik objektumnak is külön másolata lesz.

Egy objektum másolatát a clone kulcsszó használatával lehet létrehozni (ami meghívja az objektum __clone() metódusát, ha lehetséges). Az objektum __clone() metódusa nem hívható meg közvetlenül.

$copy_of_object = clone $object;

Amikor egy objektum klónozott, a PHP 5 létrehoz egy felületes másolatot az objektum tulajdonságairól. Valamennyi tulajdonság, ami referencia más változókhoz, referencia fog maradni. Ha a _clone() metódus definiált, az újonnan elkészített objektum __clone() metódusa fog meghívódni, hogy engedélyezze bármely szükség esetén a tulajdonságok cseréjét.

Példa 19-31. Objektum klónozása

<?php
class SubObject
{
  static $instances = 0;
  public $instance;

  public function __construct() {
    $this->instance = ++self::$instances;
  }

  public function __clone() {
    $this->instance = ++self::$instances;
  }
}

class MyCloneable
{
  public $object1;
  public $object2;

  function __clone()
  {
    // Kényszerítjük a this->object másolatát, különben 
    // ugyanarra az objektumra mutatna.
    $this->object1 = clone($this->object1);
  }
}

$obj = new MyCloneable();

$obj->object1 = new SubObject();
$obj->object2 = new SubObject();

$obj2 = clone $obj;


print("Eredeti Objektum:\n");
print_r($obj);

print("Klónozott Objektum:\n");
print_r($obj2);

?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

Eredeti Objektum:
MyCloneable Object
(
  [object1] => SubObject Object
    (
      [instance] => 1
    )

  [object2] => SubObject Object
    (
      [instance] => 2
    )

)
Klónozott Objektum:
MyCloneable Object
(
  [object1] => SubObject Object
    (
      [instance] => 3
    )

  [object2] => SubObject Object
    (
      [instance] => 2
    )

)

Comparing objects

In PHP 5, object comparison is more complicated than in PHP 4 and more in accordance to what one will expect from an Object Oriented Language (not that PHP 5 is such a language).

When using the comparison operator (==), object variables are compared in a simple manner, namely: Two object instances are equal if they have the same attributes and values, and are instances of the same class.

On the other hand, when using the identity operator (===), object variables are identical if and only if they refer to the same instance of the same class.

An example will clarify these rules.

Példa 19-32. Example of object comparison in PHP 5

<?php
function bool2str($bool)
{
  if ($bool === false) {
    return 'FALSE';
  } else {
    return 'TRUE';
  }
}

function compareObjects(&$o1, &$o2)
{
  echo 'o1 == o2 : ' . bool2str($o1 == $o2) . "\n";
  echo 'o1 != o2 : ' . bool2str($o1 != $o2) . "\n";
  echo 'o1 === o2 : ' . bool2str($o1 === $o2) . "\n";
  echo 'o1 !== o2 : ' . bool2str($o1 !== $o2) . "\n";
}

class Flag
{
  public $flag;

  function Flag($flag = true) {
    $this->flag = $flag;
  }
}

class OtherFlag
{
  public $flag;

  function OtherFlag($flag = true) {
    $this->flag = $flag;
  }
}

$o = new Flag();
$p = new Flag();
$q = $o;
$r = new OtherFlag();

echo "Two instances of the same class\n";
compareObjects($o, $p);

echo "\nTwo references to the same instance\n";
compareObjects($o, $q);

echo "\nInstances of two different classes\n";
compareObjects($o, $r);
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

Two instances of the same class
o1 == o2 : TRUE
o1 != o2 : FALSE
o1 === o2 : FALSE
o1 !== o2 : TRUE

Two references to the same instance
o1 == o2 : TRUE
o1 != o2 : FALSE
o1 === o2 : TRUE
o1 !== o2 : FALSE

Instances of two different classes
o1 == o2 : FALSE
o1 != o2 : TRUE
o1 === o2 : FALSE
o1 !== o2 : TRUE


Reflection

Introduction

PHP 5 comes with a complete reflection API that adds the ability to reverse-engineer classes, interfaces, functions and methods as well as extensions. Additionally, the reflection API also offers ways of retrieving doc comments for functions, classes and methods.

The reflection API is an object-oriented extension to the Zend Engine, consisting of the following classes:

<?php
class Reflection { }
interface Reflector { }
class ReflectionException extends Exception { }
class ReflectionFunction implements Reflector { }
class ReflectionParameter implements Reflector { }
class ReflectionMethod extends ReflectionFunction { }
class ReflectionClass implements Reflector { }
class ReflectionObject extends ReflectionClass { }
class ReflectionProperty implements Reflector { }
class ReflectionExtension implements Reflector { }
?>

Megjegyzés: For details on these classes, have a look at the next chapters.

If we were to execute the code in the example below:

Példa 19-33. Basic usage of the reflection API

<?php
Reflection::export(new ReflectionClass('Exception'));
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

Class [ <internal> class Exception ] {

 - Constants [0] {
 }

 - Static properties [0] {
 }

 - Static methods [0] {
 }

 - Properties [6] {
  Property [ <default> protected $message ]
  Property [ <default> private $string ]
  Property [ <default> protected $code ]
  Property [ <default> protected $file ]
  Property [ <default> protected $line ]
  Property [ <default> private $trace ]
 }

 - Methods [9] {
  Method [ <internal> final private method __clone ] {
  }

  Method [ <internal> <ctor> public method __construct ] {

   - Parameters [2] {
    Parameter #0 [ <required> $message ]
    Parameter #1 [ <required> $code ]
   }
  }

  Method [ <internal> final public method getMessage ] {
  }

  Method [ <internal> final public method getCode ] {
  }

  Method [ <internal> final public method getFile ] {
  }

  Method [ <internal> final public method getLine ] {
  }

  Method [ <internal> final public method getTrace ] {
  }

  Method [ <internal> final public method getTraceAsString ] {
  }

  Method [ <internal> public method __toString ] {
  }
 }
}


ReflectionException

ReflectionException extends the standard Exception and is thrown by Reflection API. No specific methods or properties are introduced.


ReflectionFunction

The ReflectionFunction class lets you reverse-engineer functions.

<?php
class ReflectionFunction implements Reflector
{
  final private __clone()
  public object __construct(string name)
  public string __toString()
  public static string export(string name, bool return)
  public string getName()
  public bool isInternal()
  public bool isUserDefined()
  public string getFileName()
  public int getStartLine()
  public int getEndLine()
  public string getDocComment()
  public array getStaticVariables()
  public mixed invoke(mixed args)
  public mixed invokeArgs(array args)
  public bool returnsReference()
  public ReflectionParameter[] getParameters()
  public int getNumberOfParameters()
  public int getNumberOfRequiredParameters()
}
?>

Megjegyzés: getNumberOfParameters() and getNumberOfRequiredParameters() were added in PHP 5.0.3, while invokeArgs() was added in PHP 5.1.0.

To introspect a function, you will first have to create an instance of the ReflectionFunction class. You can then call any of the above methods on this instance.

Példa 19-34. Using the ReflectionFunction class

<?php
/**
 * A simple counter
 *
 * @return  int
 */
function counter() 
{
  static $c = 0;
  return $c++;
}

// Create an instance of the Reflection_Function class
$func = new ReflectionFunction('counter');

// Print out basic information
printf(
  "===> The %s function '%s'\n".
  "   declared in %s\n".
  "   lines %d to %d\n",
  $func->isInternal() ? 'internal' : 'user-defined',
  $func->getName(),
  $func->getFileName(),
  $func->getStartLine(),
  $func->getEndline()
);

// Print documentation comment
printf("---> Documentation:\n %s\n", var_export($func->getDocComment(), 1));

// Print static variables if existant
if ($statics = $func->getStaticVariables())
{
  printf("---> Static variables: %s\n", var_export($statics, 1));
}

// Invoke the function
printf("---> Invokation results in: ");
var_dump($func->invoke());


// you may prefer to use the export() method
echo "\nReflectionFunction::export() results:\n";
echo ReflectionFunction::export('counter');
?>

Megjegyzés: The method invoke() accepts a variable number of arguments which are passed to the function just as in call_user_func().


ReflectionParameter

The ReflectionParameter class retrieves information about a function's or method's parameters.

<?php
class ReflectionParameter implements Reflector
{
  final private __clone()
  public object __construct(string name)
  public string __toString()
  public static string export(mixed function, mixed parameter, bool return)
  public string getName()
  public bool isPassedByReference()
  public ReflectionFunction getDeclaringFunction()
  public ReflectionClass getDeclaringClass()
  public ReflectionClass getClass()
  public bool isArray()
  public bool allowsNull()
  public bool isPassedByReference()
  public bool getPosition()
  public bool isOptional()
  public bool isDefaultValueAvailable()
  public mixed getDefaultValue()
}
?>

Megjegyzés: getDefaultValue(), isDefaultValueAvailable() and isOptional() were added in PHP 5.0.3, while isArray() was added in PHP 5.1.0. getDeclaringFunction() and getPosition() were added in PHP 5.1.3.

To introspect function parameters, you will first have to create an instance of the ReflectionFunction or ReflectionMethod classes and then use their getParameters() method to retrieve an array of parameters.

Példa 19-35. Using the ReflectionParameter class

<?php
function foo($a, $b, $c) { }
function bar(Exception $a, &$b, $c) { }
function baz(ReflectionFunction $a, $b = 1, $c = null) { }
function abc() { }

// Create an instance of Reflection_Function with the
// parameter given from the command line.  
$reflect = new ReflectionFunction($argv[1]);

echo $reflect;

foreach ($reflect->getParameters() as $i => $param) {
  printf(
    "-- Parameter #%d: %s {\n".
    "  Class: %s\n".
    "  Allows NULL: %s\n".
    "  Passed to by reference: %s\n".
    "  Is optional?: %s\n".
    "}\n",
    $i, 
    $param->getName(),
    var_export($param->getClass(), 1),
    var_export($param->allowsNull(), 1),
    var_export($param->isPassedByReference(), 1),
    $param->isOptional() ? 'yes' : 'no'
  );
}
?>

ReflectionClass

The ReflectionClass class lets you reverse-engineer classes.

<?php
class ReflectionClass implements Reflector
{
  final private __clone()
  public object __construct(string name)
  public string __toString()
  public static string export(mixed class, bool return)
  public string getName()
  public bool isInternal()
  public bool isUserDefined()
  public bool isInstantiable()
  public bool hasConstant(string name)
  public bool hasMethod(string name)
  public bool hasProperty(string name)
  public string getFileName()
  public int getStartLine()
  public int getEndLine()
  public string getDocComment()
  public ReflectionMethod getConstructor()
  public ReflectionMethod getMethod(string name)
  public ReflectionMethod[] getMethods()
  public ReflectionProperty getProperty(string name)
  public ReflectionProperty[] getProperties()
  public array getConstants()
  public mixed getConstant(string name)
  public ReflectionClass[] getInterfaces()
  public bool isInterface()
  public bool isAbstract()
  public bool isFinal()
  public int getModifiers()
  public bool isInstance(stdclass object)
  public stdclass newInstance(mixed args)
  public stdclass newInstanceArgs(array args)
  public ReflectionClass getParentClass()
  public bool isSubclassOf(ReflectionClass class)
  public array getStaticProperties()
  public mixed getStaticPropertyValue(string name [, mixed default])
  public void setStaticPropertyValue(string name, mixed value)
  public array getDefaultProperties()
  public bool isIterateable()
  public bool implementsInterface(string name)
  public ReflectionExtension getExtension()
  public string getExtensionName()
}
?>

Megjegyzés: hasConstant(), hasMethod(), hasProperty(), getStaticPropertyValue() and setStaticPropertyValue() were added in PHP 5.1.0, while newInstanceArgs() was added in PHP 5.1.3.

To introspect a class, you will first have to create an instance of the ReflectionClass class. You can then call any of the above methods on this instance.

Példa 19-36. Using the ReflectionClass class

<?php
interface Serializable
{
  // ...
}

class Object
{
  // ...
}

/**
 * A counter class
 */
class Counter extends Object implements Serializable 
{
  const START = 0;
  private static $c = Counter::START;

  /**
   * Invoke counter
   *
   * @access public
   * @return int
   */
  public function count() {
    return self::$c++;
  }
}

// Create an instance of the ReflectionClass class
$class = new ReflectionClass('Counter');

// Print out basic information
printf(
  "===> The %s%s%s %s '%s' [extends %s]\n" .
  "   declared in %s\n" .
  "   lines %d to %d\n" .
  "   having the modifiers %d [%s]\n",
    $class->isInternal() ? 'internal' : 'user-defined',
    $class->isAbstract() ? ' abstract' : '',
    $class->isFinal() ? ' final' : '',
    $class->isInterface() ? 'interface' : 'class',
    $class->getName(),
    var_export($class->getParentClass(), 1),
    $class->getFileName(),
    $class->getStartLine(),
    $class->getEndline(),
    $class->getModifiers(),
    implode(' ', Reflection::getModifierNames($class->getModifiers()))
);

// Print documentation comment
printf("---> Documentation:\n %s\n", var_export($class->getDocComment(), 1));

// Print which interfaces are implemented by this class
printf("---> Implements:\n %s\n", var_export($class->getInterfaces(), 1));

// Print class constants
printf("---> Constants: %s\n", var_export($class->getConstants(), 1));

// Print class properties
printf("---> Properties: %s\n", var_export($class->getProperties(), 1));

// Print class methods
printf("---> Methods: %s\n", var_export($class->getMethods(), 1));

// If this class is instantiable, create an instance
if ($class->isInstantiable()) {
  $counter = $class->newInstance();

  echo '---> $counter is instance? '; 
  echo $class->isInstance($counter) ? 'yes' : 'no';

  echo "\n---> new Object() is instance? ";
  echo $class->isInstance(new Object()) ? 'yes' : 'no';
}
?>

Megjegyzés: The method newInstance() accepts a variable number of arguments which are passed to the function just as in call_user_func().

Megjegyzés: $class = new ReflectionClass('Foo'); $class->isInstance($arg) is equivalent to $arg instanceof Foo or is_a($arg, 'Foo').


ReflectionObject

The ReflectionObject class lets you reverse-engineer objects.

<?php
class ReflectionObject extends ReflectionClass
{
  final private __clone()
  public object __construct(mixed object)
  public string __toString()
  public static string export(mixed object, bool return)
}
?>


ReflectionMethod

The ReflectionMethod class lets you reverse-engineer class methods.

<?php
class ReflectionMethod extends ReflectionFunction
{
  public __construct(mixed class, string name)
  public string __toString()
  public static string export(mixed class, string name, bool return)
  public mixed invoke(stdclass object, mixed args)
  public mixed invokeArgs(stdclass object, array args)
  public bool isFinal()
  public bool isAbstract()
  public bool isPublic()
  public bool isPrivate()
  public bool isProtected()
  public bool isStatic()
  public bool isConstructor()
  public bool isDestructor()
  public int getModifiers()
  public ReflectionClass getDeclaringClass()

  // Inherited from ReflectionFunction
  final private __clone()
  public string getName()
  public bool isInternal()
  public bool isUserDefined()
  public string getFileName()
  public int getStartLine()
  public int getEndLine()
  public string getDocComment()
  public array getStaticVariables()
  public bool returnsReference()
  public ReflectionParameter[] getParameters()
  public int getNumberOfParameters()
  public int getNumberOfRequiredParameters()
}
?>

To introspect a method, you will first have to create an instance of the ReflectionMethod class. You can then call any of the above methods on this instance.

Példa 19-37. Using the ReflectionMethod class

<?php
class Counter
{
  private static $c = 0;

  /**
   * Increment counter
   *
   * @final
   * @static
   * @access public
   * @return int
   */
  final public static function increment()
  {
    return ++self::$c;
  }
}

// Create an instance of the Reflection_Method class
$method = new ReflectionMethod('Counter', 'increment');

// Print out basic information
printf(
  "===> The %s%s%s%s%s%s%s method '%s' (which is %s)\n" .
  "   declared in %s\n" .
  "   lines %d to %d\n" .
  "   having the modifiers %d[%s]\n",
    $method->isInternal() ? 'internal' : 'user-defined',
    $method->isAbstract() ? ' abstract' : '',
    $method->isFinal() ? ' final' : '',
    $method->isPublic() ? ' public' : '',
    $method->isPrivate() ? ' private' : '',
    $method->isProtected() ? ' protected' : '',
    $method->isStatic() ? ' static' : '',
    $method->getName(),
    $method->isConstructor() ? 'the constructor' : 'a regular method',
    $method->getFileName(),
    $method->getStartLine(),
    $method->getEndline(),
    $method->getModifiers(),
    implode(' ', Reflection::getModifierNames($method->getModifiers()))
);

// Print documentation comment
printf("---> Documentation:\n %s\n", var_export($method->getDocComment(), 1));

// Print static variables if existant
if ($statics= $method->getStaticVariables()) {
  printf("---> Static variables: %s\n", var_export($statics, 1));
}

// Invoke the method
printf("---> Invokation results in: ");
var_dump($method->invoke(NULL));
?>

Megjegyzés: Trying to invoke private, protected or abstract methods will result in an exception being thrown from the invoke() method.

Megjegyzés: For static methods as seen above, you should pass NULL as the first argument to invoke(). For non-static methods, pass an instance of the class.


ReflectionProperty

The ReflectionProperty class lets you reverse-engineer class properties.

<?php
class ReflectionProperty implements Reflector
{
  final private __clone()
  public __construct(mixed class, string name)
  public string __toString()
  public static string export(mixed class, string name, bool return)
  public string getName()
  public bool isPublic()
  public bool isPrivate()
  public bool isProtected()
  public bool isStatic()
  public bool isDefault()
  public int getModifiers()
  public mixed getValue(stdclass object)
  public void setValue(stdclass object, mixed value)
  public ReflectionClass getDeclaringClass()
  public string getDocComment()
}
?>

Megjegyzés: getDocComment() was added in PHP 5.1.0.

To introspect a property, you will first have to create an instance of the ReflectionProperty class. You can then call any of the above methods on this instance.

Példa 19-38. Using the ReflectionProperty class

<?php
class String
{
  public $length = 5;
}

// Create an instance of the ReflectionProperty class
$prop = new ReflectionProperty('String', 'length');

// Print out basic information
printf(
  "===> The%s%s%s%s property '%s' (which was %s)\n" .
  "   having the modifiers %s\n",
    $prop->isPublic() ? ' public' : '',
    $prop->isPrivate() ? ' private' : '',
    $prop->isProtected() ? ' protected' : '',
    $prop->isStatic() ? ' static' : '',
    $prop->getName(),
    $prop->isDefault() ? 'declared at compile-time' : 'created at run-time',
    var_export(Reflection::getModifierNames($prop->getModifiers()), 1)
);

// Create an instance of String
$obj= new String();

// Get current value
printf("---> Value is: ");
var_dump($prop->getValue($obj));

// Change value
$prop->setValue($obj, 10);
printf("---> Setting value to 10, new value is: ");
var_dump($prop->getValue($obj));

// Dump object
var_dump($obj);
?>

Megjegyzés: Trying to get or set private or protected class property's values will result in an exception being thrown.


ReflectionExtension

The ReflectionExtension class lets you reverse-engineer extensions. You can retrieve all loaded extensions at runtime using the get_loaded_extensions().

<?php
class ReflectionExtension implements Reflector {
  final private __clone()
  public __construct(string name)
  public string __toString()
  public static string export(string name, bool return)
  public string getName()
  public string getVersion()
  public ReflectionFunction[] getFunctions()
  public array getConstants()
  public array getINIEntries()
  public ReflectionClass[] getClasses()
  public array getClassNames()
}
?>

To introspect an extension, you will first have to create an instance of the ReflectionExtension class. You can then call any of the above methods on this instance.

Példa 19-39. Using the ReflectionExtension class

<?php
// Create an instance of the ReflectionProperty class
$ext = new ReflectionExtension('standard');

// Print out basic information
printf(
  "Name    : %s\n" .
  "Version   : %s\n" .
  "Functions  : [%d] %s\n" .
  "Constants  : [%d] %s\n" .
  "INI entries : [%d] %s\n" .
  "Classes   : [%d] %s\n",
    $ext->getName(),
    $ext->getVersion() ? $ext->getVersion() : 'NO_VERSION',
    sizeof($ext->getFunctions()),
    var_export($ext->getFunctions(), 1),

    sizeof($ext->getConstants()),
    var_export($ext->getConstants(), 1),

    sizeof($ext->getINIEntries()),
    var_export($ext->getINIEntries(), 1),

    sizeof($ext->getClassNames()),
    var_export($ext->getClassNames(), 1)
);
?>

Extending the reflection classes

In case you want to create specialized versions of the built-in classes (say, for creating colorized HTML when being exported, having easy-access member variables instead of methods or having utility methods), you may go ahead and extend them.

Példa 19-40. Extending the built-in classes

<?php
/**
 * My Reflection_Method class
 */
class My_Reflection_Method extends ReflectionMethod
{
  public $visibility = '';

  public function __construct($o, $m)
  {
    parent::__construct($o, $m);
    $this->visibility= Reflection::getModifierNames($this->getModifiers());
  }
}

/**
 * Demo class #1
 *
 */
class T {
  protected function x() {}
}

/**
 * Demo class #2
 *
 */
class U extends T {
  function x() {}
}

// Print out information
var_dump(new My_Reflection_Method('U', 'x'));
?>

Megjegyzés: Caution: If you're overwriting the constructor, remember to call the parent's constructor _before_ any code you insert. Failing to do so will result in the following: Fatal error: Internal error: Failed to retrieve the reflection object


Type Hinting

PHP 5 introduces Type Hinting. Functions are now able to force parameters to be objects (by specifying the name of the class in the function prototype) or arrays (since PHP 5.1).

Példa 19-41. Type Hinting examples

<?php
// An example class
class MyClass
{
  /**
   * A test function
   *
   * First parameter must be an object of type OtherClass
   */
  public function test(OtherClass $otherclass) {
    echo $otherclass->var;
  }


  /**
   * Another test function
   *
   * First parameter must be an array
   */
  public function test_array(array $input_array) {
    print_r($input_array);
  }
}

// Another example class
class OtherClass {
  public $var = 'Hello World';
}
?>

Failing to satisfy the type hint results in a fatal error.

<?php
// An instance of each class
$myclass = new MyClass;
$otherclass = new OtherClass;

// Fatal Error: Argument 1 must be an object of class OtherClass
$myclass->test('hello');

// Fatal Error: Argument 1 must be an instance of OtherClass
$foo = new stdClass;
$myclass->test($foo);

// Fatal Error: Argument 1 must not be null
$myclass->test(null);

// Works: Prints Hello World
$myclass->test($otherclass);

// Fatal Error: Argument 1 must be an array
$myclass->test_array('a string');

// Works: Prints the array
$myclass->test_array(array('a', 'b', 'c'));
?>

Type hinting also works with functions:

<?php
// An example class
class MyClass {
  public $var = 'Hello World';
}

/**
 * A test function
 *
 * First parameter must be an object of type MyClass
 */
function MyFunction (MyClass $foo) {
  echo $foo->var;
}

// Works
$myclass = new MyClass;
MyFunction($myclass);
?>

Type Hints can only be of the object and array (since PHP 5.1) type. Traditional type hinting with int and string isn't supported.


20. Fejezet. Kivételek (Exceptions)

A PHP 5 kivétel modellje hasonló más programozási nyelvekéhez. Egy kivételt dobhatunk (throw) és elkaphatunk (catch) a PHP-val. A kódot try blokkba kell tenni, hogy megkönnyítsük lehetséges kivétélek kezelését. Minden try blokknak rendelkezni kell legalább egy megfelelő catch blokkal. Többszörös catch blokkokat is használhatunk, így különböző osztályú kivételeket kaphatunk el. A program (ha nincs kivétel a try blokkban, vagy ha a kivétel nem illeszkedik egy catch blokkra sem) az utolsó catch blokk után folytatódik. Kivételek dobhatóak (throw) (vagy újradobhatóak) a catch blokkban.

Ha kivételt dobtunk, a blokkban a következő kód már nem fut le, és a PHP megkeresi az első catch blokkot, amire illeszkedik a kivétel. Ha a kivételt nem sikerült elkapni, a PHP fatális hibát (Fatal Error) ad ki "Uncaught Exception ..." szöveggel, hacsak nincs a set_exception_handler() beállítva.

Példa 20-1. Kivétel küldése (throw Exception)

<?php
try {
  $error = 'Mindig küldd el ezt a hibát';
  throw new Exception($error);

  // A köv. kód már nem fut le.
  echo 'Sose fut le';

} catch (Exception $e) {
  echo 'Elkapott kivétel: ', $e->getMessage(), "\n";
}

// Futás folytatása
echo 'Hello World';
?>

Kivételek kiterjesztése

A felhaszánló is hozhat létre saját kivételeket, amiket a beépített Exception osztályra kell kiterjeszteni. A tagok és tuladonságok lejjebb megmutatják, mihez lehet hozzáférni az utód osztályban, amit a beépített Exception osztálytól örököl.

Példa 20-2. A beépített Exception osztály

<?php
class Exception
{
  protected $message = 'Unknown exception';  // kivétel üzenet
  protected $code = 0;            // felhasználó által megadott hibakód
  protected $file;              // kivétel forrásának fájlneve
  protected $line;              // kivétel forrásának sora

  function __construct($message = null, $code = 0);

  final function getMessage();        // hibaüzenet megszerzése
  final function getCode();          // kivétel kódja
  final function getFile();          // forrás fájl
  final function getLine();          // forrás sor
  final function getTrace();         // backtrace() tömb
  final function getTraceAsString();     // formázott "trace" karakterlánc

  /* Felülírható */
  function __toString();            // formázott karakterlánc megjelenítéshez
}
?>

Ha az osztály utódja a beépített Exception osztálynak, és újradefinálja a konstruktort, erősen ajánlott, hogy meghívja a parent::__construct() metódust hogy biztosítsa, minden hozzáférhető adat helyesen legyen tárolva. A __toString() metódus úrjaírható, hogy tetszőleges legyen az objektum által prezentált karakterlánc.

Példa 20-3. Exception osztály kiterjesztése

<?php
/**
 * Saját kivétel osztály létrehozása
 */
class MyException extends Exception
{
  // Újradefinálás, $message nem opcinális
  public function __construct($message, $code = 0) {
    // Kód...
  
    // legyünk biztosak benne, hogy minden rendben tárolva
    parent::__construct($message, $code);
  }

  // saját __toString() függvény
  public function __toString() {
    return __CLASS__ . ": [{$this->code}]: {$this->message}\n";
  }

  public function customFunction() {
    echo "Saját függvény egy ilyen típusú kivételnek\n";
  }
}


/**
 * Osztály kivétel tesztelésére
 */
class TestException
{
  public $var;

  const THROW_NONE  = 0;
  const THROW_CUSTOM = 1;
  const THROW_DEFAULT = 2;

  function __construct($avalue = self::THROW_NONE) {

    switch ($avalue) {
      case self::THROW_CUSTOM:
        // throw custom exception
        throw new MyException('1 is an invalid parameter', 5);
        break;

      case self::THROW_DEFAULT:
        // throw default one.
        throw new Exception('2 isn\'t allowed as a parameter', 6);
        break;

      default: 
        // No exception, object will be created.
        $this->var = $avalue;
        break;
    }
  }
}


// 1. Példa
try {
  $o = new TestException(TestException::THROW_CUSTOM);
} catch (MyException $e) {   // Elkapva
  echo "Caught my exception\n", $e;
  $e->customFunction();
} catch (Exception $e) {    // Kihagyva
  echo "Caught Default Exception\n", $e;
}

// Futás folytatása
var_dump($o);
echo "\n\n";


// 2. Példa
try {
  $o = new TestException(TestException::THROW_DEFAULT);
} catch (MyException $e) {   // Nem ez a típus
  echo "Caught my exception\n", $e;
  $e->customFunction();
} catch (Exception $e) {    // Elkapva
  echo "Caught Default Exception\n", $e;
}

// Futás folytatása
var_dump($o);
echo "\n\n";


// 3. Példa
try {
  $o = new TestException(TestException::THROW_CUSTOM);
} catch (Exception $e) {    // Elkapva
  echo "Default Exception caught\n", $e;
}

// Futás folytatása
var_dump($o);
echo "\n\n";


// 4. Példa
try {
  $o = new TestException();
} catch (Exception $e) {    // Ez nem kivétel
  echo "Default Exception caught\n", $e;
}

// Futás folytatása
var_dump($o);
echo "\n\n";
?>

21. Fejezet. Referenciák

Mik a referenciák

A referenciák lehetőséget adnak PHP-ben azonos változó tartalom elérésére különböző nevek alatt. Ezek szimbólumtábla bejegyzések, nem olyanok, mint a C nyelv mutatói. PHP-ben a változók neve és tartalma két különböző dolog, tehát ugyanaz a tartalom kaphat különböző neveket. A legjobb hasonlat talán a UNIX állománynevek és állományok rendszere. A változóneveket könyvtár bejegyzésekként foghatod fel, a változók tartalmát állományokként. A referenciák olyanok, mint UNIXban a hardlinkek.


Mit lehet referenciákkal tenni

A PHP referenciák lehetőséget adnak arra, hogy egy értékhez két nevet lehessen rendelni. Ez azt jelenti, hogy a következő programban:

<?php
$a =& $b;
?>

Az $a és $b nevek ugyanarra az értékre hivatkoznak.

Megjegyzés: Az $a és a $b nevek teljesen egyenrangúak. Nem arról van szó, hogy az $a a $b-re mutat, vagy fordítva, hanem arról, hogy az $a és a $b név ugyanannak az értéknek két elnevezése.

Megjegyzés: Ha egy referenciákat tartalmazó tömböt másolunk, a referenciák másolódnak, nem az értékek. Ugyanez igaz az érték szerinti paraméterátadásnál is.

Ugyanez a forma használható az olyan függvényeknél, amelyek referenciát adnak vissza, vagy a new operátor használatakor (a PHP 4.0.4 és későbbi verziókban):

<?php
$obj =& new valamilyen_osztaly();
$ize =& valtozo_kereses($valami);
?>

Megjegyzés: Ha nem használod az & -t, akkor az osztálypéldány másoláta adódik át. A $this objektumon belüli használatával ugyanazon az objektumpéldányon dolgozol. Ha az értékadás során az & -t elhagyod, akkor az objektumról másolat készül és a $this már ezen a másolaton fog dolgozni. Van, amikor ez nem kívánatos, mivel általában egy példányon szeretnénk dolgozni a jobb memóriahasználat és teljesítmény érdekében.

Az @ operátort nem lehet együtt használni a &new utasítással, amivel el lehetne nyomni a konstruktorban fellépő hibákról történő jelzéseket. Ez a jelenlegi Zend motor egyik korlátja, és ezért fordítási hibát (parse error-t) fog jelezni, ha ilyet talál.

Figyelem

Ha egy függvényen belül egy global jelzővel ellátott változóhoz referenciát rendelsz hozzá, az a referencia csak a függvény belsejében lesz látható. Ennek elkerülésére használd a $GLOBALS tömböt.

Példa 21-1. Globális változók hivatkozása függvény belsejében

<?php
$var1 = "Példa változó";
$var2 = "";

function globalis_referenciak($globals_hasznalata)
{
  global $var1, $var2;
  if (!$globals_hasznalata) {
    $var2 =& $var1; // csak a függvény belsejében látható
  } else {
    $GLOBALS["var2"] =& $var1; // globális hatáskörben látható
  }
}

globalis_referenciak(false);
echo "var2 értéke '$var2'\n"; // var2 értéke ''
globalis_referenciak(true);
echo "var2 értéke '$var2'\n"; // var2 értéke 'Példa változó'
?>
Gondolj a global $var;-ra úgy, mint a $var =& $GLOBALS['var']; egy rövídítése. Ezért egy másik referencia hozzárendelése a $var-hoz csak a helyi változó referenciáját változtatja meg.

Megjegyzés: Ha egy referenciákkal rendelkező változót adsz meg a foreach utasításban, a referenciák is fognak módosulni.

Példa 21-2. Referenciák és a foreach

<?php
$ref = 0;
$sor =& $ref;
foreach (array(1, 2, 3) as $sor) {
  // csinal valamit
}
echo $ref; // 3 - a bejárt tömb utolsó eleme
?>

Figyelem

Az összetettebb tömbök inkább átmásolódnak mint hogy referenciák készüljenek róluk. Ennek következtében a következő példa nem úgy fog működni ahogy azt elárnánk.

Példa 21-3. Referenciák összetett tömbökre

<?php
$top = array(
  'A' => array(),
  'B' => array(
    'B_b' => array(),
  ),
);

$top['A']['parent'] = &$top;
$top['B']['parent'] = &$top;
$top['B']['B_b']['data'] = 'test';
print_r($top['A']['parent']['B']['B_b']); // array()
?>

A a referenciákat paraméterátadáskor is lehet használni. Ebben az esetben a meghívott függvény egy lokális változója és a hívó környezet egy változója ugyanazt az értéket fogja képviselni. Például:

<?php
function ize(&$valtozo)
{
  $valtozo++;
}

$a = 5;
ize($a);
?>

Ez a kód az $a változó értékét 6-ra állítja. Ez azért történik meg, mivel az ize függvényben a $valtozo egy referencia a $a változó értékére. A részletes leírást a referenciakénti paraméterátadás c. fejezetben olvashatod.

A referenciák harmadik felhasználási módja a refencia visszatérési-érték.


Mit nem lehet referenciákkal tenni

Mint korábban írtuk, a referenciák nem mutatók. A következő konstrukció ezért nem a vártnak megfelelően viselkedik:

<?php
function ize(&$valtozo)
{
  $valtozo =& $GLOBALS['valami'];
}
ize($valami);
?>

Az ize függvényben a $valtozo változó a $valami értékéhez lesz kötve, de utána ezt megváltoztatjuk a $GLOBALS["valami"] értékére. Nincs lehetőség a referenciák segítségével a $valami más értékhez kötésére a hívó környezetben, mivel a $valami nem áll rendelkezésre az ize függvényben. Ott a $valtozo reprezentálja az értékét, amely csak változó tartalommal bír és nem név-érték kötéssel a hívó szimbólumtáblájában. A függvény által kijelölt változó hivatkozásához használhatod a referencia visszatérítést.


Referenciakénti paraméterátadás

A függvényeknek változókat referenciaként is át lehet adni, így a függvény tudja módosítani a hívó környezetben definiált értéket. Ez a következőképpen oldható meg:

<?php
function ize(&$valtozo)
{
  $valtozo++;
}

$a = 5;
ize($a);
// $a itt 6
?>

Figyeld meg, hogy nincs referencia jelzés a függvényhíváskor, csak a függvény definíciójában. Ez önmagában elég a megfelelő működéshez. A PHP újabb verzióiban, egy figyelmeztetést fogsz kapni, hogy a referencia szerinti átadás hívásidőben (Call-time pass-by-reference) elavult, ha & jelet használsz ilyen esetben: foo(&$a);.

A következők szerepelhetnek referenciakénti paraméterátadásban:

 • Változó, például ize($a)

 • New utasítás, például ize(new osztaly())

 • Egy függvény által visszaadott referencia, például:

  <?php
  function &valami()
  {
    $a = 5;
    return $a;
  }
  ize(valami());
  ?>

  Lásd még a refencia visszatérési-érték leírását.

Minden más kifejezést kerülni kell referencia szerinti paraméterátadáskor, mivel az eredmény határozatlan lesz. A következő példákban a referencia szerinti paraméterátadás hibának minősül:

<?php
function valami() // Figyeld meg, nincs & jel!
{
  $a = 5;
  return $a;
}
ize(valami());

ize($a = 5); // Kifejezés, nem változó
ize(5); // Konstans, nem változó
?>

Ezek a meghatározások a PHP 4.0.4 és későbbi verzióira érvényesek.


Refencia visszatérési-érték

A refencia visszatérési-érték pl. olyan változók megtalálásakor lehet hasznos, amelyekről referenciát kell készíteni. Ne használj referencia szerinti visszaadást teljesítménynövelési célból, a motor elég okos ahhoz, hogy magától optimizálja a kódot, csak akkor adj vissza referenciát, ha ésszerű technikai okod van rá. Ha referenciát kell visszaadni visszatérési értékként, akkor használd az alábbi formát:

<?php
function &valtozo_kereses($param)
{
  /* ...kód... */
  return $megtalalt_valtozo;
}

$ize =& valtozo_kereses($valami);
$ize->x = 2;
?>

Ebben a példában a valtozo_kereses egy objektumot keres meg, és a megtalált objektum egy tulajdonságát állítjuk át - helyesen. A referenciák használata nélkül a másolatának egy tulajdonságán tettük volna mindezt - hibásan.

Megjegyzés: A paraméter átadással ellentétben, itt a & jelet mindkét helyen meg kell adnod a referenciavisszaadás jelöléséhez. Így nem egy másolatot kapsz, és az $ize változóra nézve referencia hozzárendelés történik, nem pedig érték hozzárendelés (értékmásolás).

Megjegyzés: Ha ilyen szintaxissal akarsz referenciát visszaadni függvényből: return ($found_var);, akkor ez nem fog működni, mivel ez egy kifejezés eredményét adja vissza, és nem egy változót referencia szerint. Csak változót adhatsz vissza referencia szerint, semmi mást.


Referenciák megszüntetése

Amikor megszüntetsz egy referenciát, csak megszakítod a változónév és az érték közötti kapcsolatot. Ez nem azt jelenti, hogy a váltózó értékét törlöd. Például:

<?php
$a = 1;
$b =& $a;
unset($a);
?>

nem fogja megszüntetni a $b nevet, csak az $a nevet, így az érték a $b néven továbbra is elérhető.

Ismét érdemes a Unix unlink parancsával és az állományrendszerrel való hasonlatosságra gondolni.


A PHP által használt referenciák

Sok konstrukció a PHP-ben referenciák segítségével valósul meg, azért minden fentebb tárgyalt kérdés ezekre az elemekre is igaz. Néhány olyan konstrukciót, mint a referencia átadást vagy visszatérést már kifejtettünk, más referenciákat használó konstrukciók:


global referenciák

Amikor egy változót a global $valtozo formával globálisként használsz, tulajdonképpen egy referenciát képzel a megfelelő globális változóra,azaz a következő kódnak megfelelő történik:

<?php
$valtozo =& $GLOBALS['valtozo'];
?>

Ez például azt is jelenti, hogy a $valtozo törlése nem fogja törölni a globális változót.


$this

Egy objektum metódusban a $this mindig az aktuális példányra egy referencia.


22. Fejezet. Bevezetés

A PHP egy igen hatékony nyelv és feldolgozó program, akár kiszolgálómodulként, akár egy különálló CGI futtatható állományként működik. Képes elérni fájlokat, futtatni parancsokat és hálózati kapcsolatokat nyitni a szerveren. Ezek a tulajdonságok alapesetben veszélyessé is tehetik más, a webszerveren futó alkalmazások számára. A PHP-t azonban úgy fejlesztették, hogy biztonságosabb legyen CGI programok írására, mint a Perl vagy C nyelvek. A PHP a fordítási és futásidejű beállítások helyes megválasztásával, és megfelelő programírási módszerek betartásával a szabadság és biztonság kívánt kombinációját biztosítja a fejlesztők számára.

Mivel sokféleképpen és sok mindenre lehet használni a PHP-t, számos konfigurációs lehetőség van a működésének szabályozására. A lehetőségek nagy száma garantálja, hogy a PHP-t sokféleképpen fel lehet használni, de egyben azt is jelenti, hogy ezek és a webkiszolgáló beállításainak kombinációi kritikus helyzeteket teremthetnek.

A beállítások sokszínűsége egyenlő mértékű a kódok sokszínűségével. A PHP használható teljes szerver-alkalmazások készítésére, egy shell felhasználó minden lehetőségével, vagy használható egyszerű 'server side include'-oknál, kis kockázattal egy szigorúan ellenőrzött rendszerben. Az, hogy hogyan kell kialakítani egy környezetet, milyen biztonságosan, nagyban a PHP fejlesztőn múlik.

Ez a fejezet néhány biztonsági tanácsot tárgyal, a különböző beállítási lehetőségeket és azokat a helyzeteket tárja fel, amelyekben ezeket biztonsággal lehet használni. Utána néhány kódolási szempontot is érint a különböző szintű védelem szempontjából.


23. Fejezet. Általános szempontok

A teljesen biztonságos rendszer kialakítani tulajdonképpen lehetlen, ezért a védelmi szakterületen alkalmazott megközelítés a kockázat és a használhatóság közti egyensúly megteremtésére törekszik. Ha minden a felhasználó által küldött adat két biometrikus érvényesítést (pl. retina- és ujjlenyomatvizsgálatot) igényel, akkor igen magas szintű a rendszer "felelősségre vonhatósága" (accountability). Ez azonban azt jelentené, hogy félórába telne kitölteni egy meglehetősen összetett űrlapot, ami arra ösztökélné a felhasználókat, hogy valahogy megkerüljék ezt a védelmet.

A legjobb védelem gyakran a kevésbé alkalmatlankodó és nem annyira feltűnő fajta, amely megfelel a követelményeknek anélkül, hogy megakadályozná a felhasználókat a munkájuk elvégzésében vagy túlterhelné a program íróit annak túlzott mérvű bonyolultsága. Valójában néhány biztonsági támadás pusztán a kiaknázása az olyasfajta túlságosan is kiépített védelemnek, amely hajlamos elerodálódni az idővel.

Egy mondatot érdemes megjegyezni: A rendszer csakis annyira jól védett, amennyire a leggyengébb láncszeme. Ha minden tranzakcióról feljegyzés készül idő, hely és tranzakciótípus alapján is, de a felhasználót csak egy egyszerű süti (cookie) alapján azonosítja a rendszer, akkor a felhasználók és a naplózott tranzakciók közti összefüggések érvényessége, megbízhatósága igen gyenge.

Tesztelés során figyelembe kell venni, hogy képtelenség minden lehetőséget kipróbálni már a legegyszerűbb oldalak esetén is. A programozó által várt adatok teljesen különbözőek azoktól és minden összefüggést nélkülöznek azokkal, amelyeket egy zsémbelődő alkalmazott képes elküldeni, vagy amelyeket egy szoftverkalóz (cracker) több havi munkájával állít össze, vagy amit egy házimacska a billenytyűzeten végiggyalogolva bevisz. Ezért a legjobb a programot logikai nézőpontból megközelíteni, hogy sikerüljön észrevenni, hol jöhetnek elő nem várt adatok és azok a továbbiakban hogyan módosulhatnak, tűnhetnek el vagy erősödhetnek fel a hatásuk.

Az Internet tele van olyan emberekkel, akik azzal akarnak maguknak nevet szerezni, hogy feltörik az oldalaidat, tönkreteszik a programjaidat, nem helyénvaló tartalommal töltik fel azokat, mellesleg egy - két izgalmas(?) napot szerezve ezzel Neked. Nem számít, hogy kis vagy nagy webhelyről van szó, elég indok a támadásra, hogy az rá van kapcsolva a hálóra, van egy szerver, amelyhez csatlakozni lehet. Sok kódtörő program nem foglalkozik a méretekkel, egyszerűen csak nagy mennyiségű IP blokkokra vadászik áldozatokat keresve ezzel magának. Próbálj meg nem egy lenni közülük!


24. Fejezet. CGI futtatható állományként telepített PHP

Lehetséges támadások

A PHP CGI futtatható állományként való használata egy telepítési lehetőség azok számára, akik valami oknál fogva nem szeretnék a PHP-t modulként a szerverbe integrálni (pl. Apache), vagy a PHP-t más CGI wrapper-ekkel szeretnék használni biztonságos chroot és setuid környezet kialakítása érdekében. Ez a forma magával vonja azt, hogy a PHP a szerver cgi-bin könyvtárába legyen telepítve. A CERT advisory CA-96.11 azt tanácsolja, hogy ne tegyél feldolgozó (interpreter) programot a cgi-bin könyvtárba. Bár a PHP használható mint egy egyedülálló feldolgozó program, a PHP-t úgy tervezték, hogy az ilyen telepítésekből adódó támadásokat kivédje:

 • Rendszerfájlok elérése: http://domain.nev/cgi-bin/php?/etc/passwd

  Az URL lekérési információja (query information), ami a kérdőjel (?) után található, parancssori paraméterként kerül átadásra a feldolgozónak. Általában a feldolgozók megnyitják, és lefuttatják az első paraméterként adott fájlt.

  Ha a PHP CGI futtatható állományként hívódik meg, nem veszi figyelembe a parancssori paramétereket.

 • Bármilyen web dokumentum elérése a szerveren: http://domain.nev/cgi-bin/php/titkos/doc.html

  Az elérési út információ (path information) az URL része, a futtatható fájl neve után lévő /titkos/doc.html a CGI program által megnyitásra és futtatásra kerülő fájl elérésének meghatározására használatos. Tipikusan néhány webkiszolgáló beállítási lehetőség (Apache-ban: Action) használatos a kérések átirányítására a dokumentumhoz, mint a http://domain.nev/titkos/szkript.php a PHP értelmező számára. Ezzel a beállítással a szerver először ellenőrzi az elérési engedélyeket a /titkos könyvtárra, és ezután állítja elő az átirányító kérést a http://domain.nev/cgi-bin/php/titkos/szkript.php oldalra, amit így már a PHP feldolgoz. Azonban ha eredetileg is ebben a formában volt megadva a kérés, nem történik elérési ellenőrzés a /titkos/szkript.php fájlra, csak a /cgi-bin/php fájlra. Ilyen módon bárki, aki elérheti a /cgi-bin/php címet, egyben tetszőleges védett dokumentumot is elérhet.

  A PHP esetében az --enable-force-cgi-redirect fordítási paraméter, a doc_root és user_dir konfigurációs lehetőségek használhatóak ennek kivédésére, ha a szerver dokumentumainak könyvtárfájában van olyan könyvtár, ami elérési korlátozásokkal bír. Nézd meg az alábbi lehetőségeket a különböző kombinációkhoz!


1. eset : csak publikus fájlok

Ha a szerveren nincs olyan tartalom, ami jelszó vagy IP alapú védelemmel van ellátva, nincs szükség ezekre a konfigurációs beállításokra. Ha a kiszolgáló nem engedélyezi az átirányításokat, illetve ha nincs módja biztonságos átirányítással küldeni a kérést a PHP számára, megadhatod az --enable-force-cgi-redirect opciót a "configure" szkript számára. Meg kell győződnöd arról, hogy a PHP szkriptjeid nem függnek egy speciális szkript-hívási formától sem, mint a http://domain.nev/cgi-bin/php/dir/szkript.php vagy a http://domain.nev/dir/szkript.php.

Az átirányítás beállítása Apache alatt az AddHandler és Action direktívákkal történik (lásd lentebb).


2. eset : az --enable-force-cgi-redirect használata

Ez a fordítási paraméter megakadályozza, hogy bárki meghívja a PHP-t egy http://domain.nev/cgi-bin/php/titkos/szkript.php. URL-el. Ehelyett a PHP csak akkor fog elfogadni egy ilyen kérést ha egy szerver átirányításban kapta.

Apache esetében tipikusan a következő direktívákkal történik a beállítás:

Action php-script /cgi-bin/php
AddHandler php-script .php

Ez a lehetőség csak az Apache web szerverrel tesztelt és azon múlik, hogy az Apache beállítja a nem standard REDIRECT_STATUS CGI környezeti változót ha átirányított kérésről van szó. Ha a webkiszolgálód semmilyen módon nem közli, hogy ez egy direkt vagy átirányított kérés volt-e, nem használhatod ezt az opciót, így valamelyik másik módot kell használnod.


3. eset : a doc_root vagy user_dir beállítása

Aktív tartalom elhelyezése a normál dokumentumok között, (pl. szkriptek és futtatható állományok) veszélyes gyakorlat lehet. Ha például valamilyen beállítási hiba miatt a szkriptek ahelyett, hogy lefutnának hagyományos HTML dokumentumokként jelennek meg, mindenki számára tisztán láthatóvá válnak kódolási technikáid és titkos információk, mint például adatbázis jelszavaid. Ezért néhány rendszeradminisztrátor inkább egy külön könyvtárat jelöl ki, ami csak a PHP CGI által elérhető, és így mindig feldolgozásra kerül és nem jelenik meg a szkript kódja.

Ha a fent leírt átirányítás azonosítási mód nem működik, fontos, hogy egy különálló szkript doc_root-ot határozz meg, ami nem azonos a web doc_root-al.

A PHP szkript dokumentumok gyökérkönyvtárát a doc_root konfigurációs beállítással határozhatod meg a konfigurációs fájlban, vagy a PHP_DOCUMENT_ROOT környezeti változóban adhatod meg ezt az értéket. Ha ez be van állítva a PHP CGI verziója a fájl elérési útját a doc_root és a kérés elérési út információja (path information) alapján állítja elő, ami azt jelenti, hogy ezen a könyvtáron kívül nem futtatható fájl. (kivéve a user_dir esetét).

Egy másik itt használható opció a user_dir. Ha ez nincs megadva, csak a doc_root szabályozza a megnyitható fájlok körét. Ekkor egy http://domain.nev/~user/doc.php URL nem a "user" nevű felhasználó home könyvtárában lévő fájlt keresi, hanem a ~user/doc.php fájlt keresi a doc_root alatt (igen, egy tilde karakterrel kezdődő könyvtárban [~]).

Ha a user_dir meg van adva, például public_php, akkor a fenti http://domain.nev/~user/doc.php kérés a doc.php nevű fájlt fogja megnyitni a "user" nevű felhasználó home könyvtárában lévő public_php könyvtárban. Ha a "user" home könyvtára /home/user, a lefuttatandó fájl a /home/user/public_php/doc.php lesz.

A user_dir kifejtés a doc_root beállítástól függetlenül működik, úgyhogy a dokumentum gyökér és felhasználói könyvtár beállításokat külön is használhatod.


4. eset : PHP feldolgozó a web könyvtárfán kívül

Rendkívül biztonságos lehetőség a PHP feldolgozót valahol a webről látható könyvtárakon kívülre tenni. Például az /usr/local/bin könyvtárba. Az egyetlen igazi hátránya ennek az opciónak az, hogy minden PHP szkript első sorának egy ehhez hasonló sort kell megadnod:

#!/usr/local/bin/php

ami meghatározza, hogy hol található a PHP feldolgozó, ami lefuttatja majd ezt a kódot. Ráadásul minden PHP szkriptnek futási jogot kell adni. Azaz úgy kell eljárni, mint bármilyen más nyelven megírt CGI programmal, amit Perl, sh vagy és a #! shell-escape mechanizmust használja önmaga futtatására.

Ahhoz, hogy ebben az esetben a PHP helyesen kezelje a PATH_INFO és a PATH_TRANSLATED információkat, a PHP feldolgozót az --enable-discard-path "configure" paraméterrel kell fordítani.


25. Fejezet. Apache modulként telepített PHP

A PHP-t Apache modulként használva örökli az Apache-t futtató felhasználó (tipikusan a "nobody") jogait. Ennek többféle hatása van a biztonságra és az azonosításra. PHP-n keresztüli adatbázis elérés esetén például, az adatbázist elérhetővé kell tenni ezen felhasználó számára is, kivéve ha az adatbázisnak beépített azonosítása van. Ez azt jelenti, hogy egy rosszindulatú szkript elérheti, és módosíthatja az adatbázist, akár felhasználói név és jelszó nélkül is. Lehetséges, hogy egy keresőrobot beleakadjon az adatbázis-adminisztrációs oldalak egyikébe, és kiürítse az összes adatbázist. Természetesen lehet ez ellen védekezni Apache azonosítási technikákkal, vagy LDAP segítségével megvalósítotott saját elérési modellekkel, vagy külön .htaccess fájlokkal, stb., és ezeket a saját PHP kód részevé is lehet tenni így.

Általában, ha a biztonságot akkora szintre tudjuk emelni, hogy a PHP felhasználó (ebben az esetben az Apache-é) igen kis kockázattal fut, akkor nem képes például akármilyen fájlok írására a user könyvtárakba. Letilthatjuk számára egy adatbázis elérését vagy megváltoztatását. Tipikusan ebben a helyzetben már azokat a fájlokat sem tudja írni, amit kellene, vagy egyaránt nem tud végrehajtani jó és rosszindulatú adatbázis tranzakciókat egyaránt.

Gyakori hiba ezen a ponton, hogy az Apache-nak root jogokat adnak vagy valamilyen egyéb módon bővítik az Apache jogait / lehetőségeit.

Az Apache felhasználó jogainak root szintre bővítése különösen veszélyes, és tönkreteheti a teljes rendszert, tehát sudo, chroot vagy más hasonló eszközök használata elkerülendő, ha nem vagy biztonsági szakember.

Van néhány egyszerűbb megoldás is. Az open_basedir használatával szabályozni lehet, hogy mely könyvtárakat olvashatja a PHP. Ki lehet jelölni ún. csak apache-s területeket, hogy minden web alapú művelet ide, csak ezekre a nem rendszer- és nem felhasználói fájlokra korlátozódjon.


26. Fejezet. Fájlrendszer biztonság

A PHP tiszteli a rendszerbe épített biztonsági megoldásokat, különös tekintettel a fájlok és könyvtárak hozzáférési jogosultságaira. Ez lehetőséget ad arra, hogy megszabd, mely fájlok olvashatóak a rendszerben. A mindenki számára olvasható fájloknál ügyelni kell arra, hogy ne tartalmazzanak olyan fontos adatot, amit nem szabad elolvasnia akármelyik felhasználónak a rendszeren.

Mivel a PHP úgy készült, hogy felhasználói szintű fájlrendszer hozzáférést ad, lehetséges olyan program készítése, amely a rendszerfájlokat olvassa, mint pl. az /etc/passwd fájl, ethernet kapcsolatokat módosít, nagyméretű nyomtatási feladatokat küld, stb. Ez maga után von egy nyilvánvaló következtetést, neveztesen minden esetben meg kell győződni a programokban arról, hogy a helyes fájlokat olvassa illetve írja a program.

Nézzük a következő szkriptet, ahol a felhasználó megadja, hogy le szeretne törölni egy fájlt a könyvtárában. Ez többnyire egy webes felületet jelent, ahol egy PHP program használatos fájlkezelésre, ezért az Apache-t futtató felhasználónak engedélyezni kell a fájlok törlését a felhasználó könyvtárában.

Példa 26-1. A helytelen változó használat ...

<?php
// egy fájl törlése a user könyvtárából
$usernev = $_POST["user_altal_beadott_nev"];
$konyvtar = "/home/$usernev";
$torlendo_file = "$userfile";
unlink ($konyvtar/$torlendo_file);
echo "$torlendo_file törölve!";
?>
Mivel a $usernev egy HTML űrlapból érkezik, a felhasználó beírhat tetszőleges felhasználói nevet és fájlnevet, így akár más könyvtárát is manipulálhatja. Ebben az esetben általában valamilyen felhasználó-azonosítási eljárást kell alkalmazni. Lássuk, mi történik, ha a beadott változók a "../etc/" és a "passwd". A kód akkor így alakulna (az adatokat behelyettesítve):

Példa 26-2. ... fájlrendszer támadáshoz vezethet

<?php
// egy fájl törlése akárhonnan, ahol a PHP usernek
// joga van erre. Ha a PHP root userként fut:
$usernev = "../etc/"
$konyvtar = "/home/../etc/";
$torlendo_file = "passwd";
unlink ("/home/../etc/passwd");
echo "/home/../etc/passwd törölve!";
?>
Két fontos komponensre kell odafigyelni, hogy megelőzhessük az ilyen problémákat:

 • Csak korlátozott jogok beállítása a PHP-t futtató felhasználónak.

 • Minden felhasználótól bejövő adat ellenőrzése.

Egy jobban átgondolt, tökéletesitett szkript:

Példa 26-3. Biztonságosabb fájl ellenőrzés

<?php
// egy fájl törlése akárhonnan, ahol a PHP usernek
// joga van erre.
$usernev = $_SERVER['REMOTE_USER']; // ez a user azonosított neve
                       // (ha volt előtte azonosítás)

$konyvtar = "/home/$usernev";

$torlendo_file = basename("$userfile"); // elérési trükközés eldobása
unlink ($konyvtar/$torlendo_file);

$fp = fopen("/home/logging/filedelete.log","+a"); // törlés naplózása
$logstring = "$usernev $konyvtar $torlendo_file";
fputs ($fp, $logstring);
fclose($fp);

echo "$torlendo_file törölve!";
?>
Mindamellett, ez sem mentes a hiányosságoktól. Ha az aktuálisan használt hitelesítési módszer (authentication) megengedi a felhasználóknak, hogy saját loginnevet válasszanak, és az egyikük a "../etc/" -t választja, akkor a rendszer ugyanolyan védtelenné válik. Ebből kiindulva a jobban testreszabott ellenőrzés a következőképp alakulna:

Példa 26-4. Biztonságosabb fájlnév-ellenőrzés

<?php
$usernev = $_SERVER['REMOTE_USER']; // hitelesites
$homedir = "/home/$usernev"; $homedir = "/home/$usernev";

if (!ereg('^[^./][^/]*$', $userfile))
  die('rossz fájlnév'); // vége, nincs feldolgozás

if (!ereg('^[^./][^/]*$', $usernev))
  die('rossz usernev'); // vége, nincs feldolgozás
//stb...
?>

A használt operációs rendszertől függően széles a védeni kívánt fájlok skálája, beleértve az eszköz hivatkozásokat (/dev/ vagy COM1), konfigurációs fájlokat (/etc/ és az .ini fájlok), jól ismert tárolóhelyek (/home/, My Documents), stb. E sokaság miatt könnyebb egy olyan rendszert készíteni, ahol mindent tiltunk azon kívül, amelyet kifejezetten megengedünk.


27. Fejezet. Adatbázis biztonság

Mostanában, a dinamikus tartalmat szolgáltató web alkalmazások sarokkövének számítanak az adatbázisok. Mivel nagyon kényes, titkos adatok tárolására szolgálhatnak ezek az adatbázisok, erősen megfontolandó, miképp védjük meg ezeket.

Információk tárolásához vagy visszakereséséhez csatlakozni kell az adatbázishoz, egy érvényes lekérdezést kell küldeni, az eredményt ki kell olvasni, és le kell zárni a kapcsolatot. Manapság ebben a párbeszédben a Structured Query Language (SQL) a leggyakrabban használt lekérdezőnyelv. Figyeld meg, miként lehet SQL lekérdezéseket megbabrálni!

Mint látható, a PHP egymagában, magától nem képes megvédeni az adatbázist. A következő bekezdések célja, hogy betekintést adjanak az alapokba, hogyan kell adatbázisokat elérni és módosítani egy PHP programon belül.

Tartsd észben a következő egyszerű szabályt: tagoltan védekezni. Minél több helyen minél többet teszel a biztonság növeléséért, annál kisebb a valószínűsége, hogy a támadók sikerrel járjanak, és kiteregessék titkos adataidat, vagy visszaéljenek velük. A jó adatbázis- és alkalmazástervezés mindig a legnagyobb félelmek figyelembevételéről ismerszik meg.


Adatbázis-tervezés

Az első lépés mindig az adatbázis létrehozása, hacsak nem egy kívülállóét kell használni. Az adatbázis létrehozásakor az a tulajdonosáé lesz, azé, aki lefuttatta az utasításokat. Általában csak a tulajdonos - esetleg az ún. superuser - jogosult bármiféle az adatbázis elemeit érintő műveletre. Annak érdekében, hogy más felhasználók is hozzáférjenek, jogokat kell nekik biztosítani.

Az alkalmazásoknak soha nem szabad a tulajdonosaként vagy superuserként csatlakozni az adatbázishoz, mert ezek bármilyen utasítást és lekérdezést tetszés szerint futtathatnak, pl. a szerkezeti módosítást (táblák megszüntetése) vagy táblák komplett törlése.

Létre lehet hozni különböző, szigorúan korlátozott jogosultásgú adatbázis- felhasználókat, melyek mindegyike az adatbázis manipulációnak egy-egy különböző nézőpontjáért felelősek. Mindig csak a legszükségesebb jogokat szabad engedélyezni, és el kell kerülni, hogy ugyanazt a felhasználót használjuk szerepeiben egymástól különböző esetekben. Ez azt jelenti, hogy ha a behatoló meg is szerzi valamelyik ilyen minősítést (hitelesítési információt = felhasználói név + jelszó), akkor is csak akkora változást tud okozni, mint az alkalmazás maga.

Nem kell minden feladatfüggő szabályozást a webalkalmazásban (PHP szkriptben) kódolni, ehelyett inkább használd az adatbázis lehetőségeit: view-k (nézetek), trigger-ek, rule-ok (szabályok). Ha a rendszer fejlődik, és más alkalmazásokat is csatlakoztatni kell az adatbázishoz, akkor mindegyiknél újra kellene programozni ezeket a szabályokat. Mindezen felül a triggerek arra is jók, hogy átlátszó módon és automatikusan kezeljenek egyes mezőket az adatbázisban, amelyek gyakran bepillantást adnak abba, hogy mi is történik/történt egy tranzakció közben, vagy nagyon hasznosnak bizonyulhatnak hibakeresés során.


Kapcsolódás az adatbázishoz

Elképzelhető, hogy SSL-n keresztül szeretnél kapcsolódni az adatbázishoz, hogy a kiszolgáló és ügyfél közti teljes kommunikáció titkosításával növeld a védelmet. Használhatsz ssh-t is erre a célra. Akármelyik is áll, nagyon nehéz lesz a forgalom lehallgatásából információkat kinyerni ezek után.


Titkosított tárolás

SSL/SSH az ügyfél és kiszolgáló közt mozgó adatokat védi, és nem védi az adatbázisban tárolt megmaradó adatokat. Az SSL - kapcsolati protokoll.

Mihelyst a támadó közvetlen hozzáférést szerzett az adatbázishoz - megkerülve a webszervert -, a tárolt adatok védtelenné váltak, és visszaélhet velük, ha csak maga az adatbázis nem védi valahogy azokat. Az adatok titkosítása kellőképp enyhíti ezt a veszélyt, de jelenleg nagyon kevés adatbázis kezelő támogatja a titkosítást.

Ez a legkönnyebben saját titkosító csomag írásával oldható meg, amelyet utána a PHP szkriptből el lehet érni. Ebben az esetben a PHP segítséget nyújthat néhány kiterjesztésével, mint például az Mcrypt vagy az Mhash, amelyek nagyon sokféle titkosító algoritmust fednek le. A szkript az adatbázisban való tárolás előtt titkosítja a tárolni kívánt adatot, majd visszakereséskor visszafejti azokat. Nézd meg a hivatkozott fejezeteket további példákért, hogyan kell a titkosítást végrehajtani.

Olyan teljesen rejtett adatok esetén, amelyeknek nyílt ábrázolásukra nincs szükség, mert nem lesznek kiíratva, a hashelés alkalmazása is meggondolandó. A hashelés jól ismert példája az, hogy a jelszavak helyett, azoknak csak MD5 hash értékét tárolják az adatbzisban. Lásd még: crypt() és md5()!

Példa 27-1. Hashelt jelszó mező használata

<?php

// jelszó hash értékének tárolása
$query = sprintf("INSERT INTO users(name,pwd) VALUES('%s','%s');",
      addslashes($username), md5($password));
$result = pg_query($connection, $query);

// lekérdezés, vajon a felhasználó a helyes jelszót adta-e meg
$query = sprintf("SELECT 1 FROM users WHERE name='%s' AND pwd='%s';",
      addslashes($username), md5($password));
$result = pg_query($connection, $query);

if (pg_num_rows($result) > 0) {
  echo "Üdvözöllek, $username!";
} else {
  echo "$username hitelesítése nem sikerült.";
}

?>

SQL "beoltás"

Sok web fejlesztő nincs tudatában annak, hogy hogyan lehet megbabrálni az SQL utasításokat, ezért az SQL utasításokat megbízható parancsoknak feltételezik. Ez azt jelenti, hogy az SQL lekérdezésekkel ki lehet játszani a hozzáférés szabályozásokat, meg lehet kerülni a szabályos engedélyezési folyamatokat , és néha az SQL lekérdezésekkel a gazdagépen operációs rendszer szintű hozzáférést is lehet létrehozni.

A "közvetlen SQL utasítás befecskendezés" olyan módszer, amellyel a támadó a régi SQL utasításokat módosítja vagy újakat ad hozzájuk annak érdekében, hogy titkos információkhoz jusson hozzá, vagy felülírja azokat, vagy veszélyes rendszer szintű parancsokat futtasson az adatbázis gazdagépén. Ez olyan alkalmazások esetén tehető meg, amelyek a felhasználótól származó adatokból és statikus paraméterekből állítanak össze SQL lekérdezéseket. Sajnos, a következő példák mind megtörtént eseteken alapulnak.

Az, hogy az adatbázishoz superuserként (olyan személyként, aki superusert képes létrehozni) csatlakozott az alkalmazás, és a bevitt adatok ellenőrzésének hiánya odavezethet, hogy a támadó superuser hozzáférést hozhat létre az adatbázishoz.

Példa 27-2. A keresési eredmények lapokra tördelése ... és superuserek létrehozása (PostgreSQL)

<?php

$offset = $argv[0]; // Vigyázz, nincs beviteli ellenőrzés!
$query = "SELECT id, name FROM products ORDER BY name LIMIT 20 OFFSET $offset;";
$result = pg_query($conn, $query);
?>
A szokványos felhasználó az 'előző', 'következő' linkekre kattint, ahol az $offset az URL-be van kódolva. A szkript azt várja, hogy $offset decimális szám. Mégis, valaki megpróbálhatja a következő utasítás urlencode() alakját hozzáfűzni az URL-hez:

0;
insert into pg_shadow(usename,usesysid,usesuper,usecatupd,passwd)
  select 'crack', usesysid, 't','t','crack'
  from pg_shadow where usename='postgres';
--

Ha ez megtörténne, akkor a szkript megajándékozná a támadót egy superuser hozzáféréssel. A 0; arra való, hogy érvényes offset-et biztosítson az eredeti lekérdezésnek.

Megjegyzés: Általános módszer, hogy a -- jellel kényszerítik ki, hogy az SQL elemző figyelmen kívül hagyja a lekérdezésként átadott string fennmaradó részét, mivel ez a megjegyzés szabványos jelölése SQL-ben.

Egy lehetséges módja a jelszavak megszerzésének, hogy kijátszák a kereső oldalak találati listájának lekérdezéseit. A támadónak mindössze annyit kell tennie, hogy végig próbálja melyik elküldött SQL lekérdezésben használt változó nincs megfelelően lekezelve. Ezeket általában egy megelőző űrlapon lehet beállítani, hogy testre szabjuk a SELECT utasítás WHERE, ORDER BY, LIMIT és OFFSET klauzuláit. Ha a használt adatbáziskezelő támogatja a UNION szerkezetet, akkor a támadó esetleg hozzáfűzhet egy teljesen új lekérdezést a már meglevőhöz, hogy kilistázza valamelyik táblában tárolt jelszavakat. Titkosított tárolás erősen ajánlott!

Példa 27-3. Árucikkek listázása ... és néhány jelszóé (valamilyen adatbázis kezelő)

<?php

$query = "SELECT id, name, inserted, size FROM products
         WHERE size = '$size' AND inserted BETWEEN '$min_date' AND '$max_date'
         ORDER BY $order LIMIT $limit, $offset;";
$result = odbc_exec($conn, $query);

?>
A lekérdezés statikus része egy másik SELECT utasítással kombinálható, ami az összes jelszót kilistázza:

'
union select '1', concat(uname||'-'||passwd) as name, '1971-01-01', '0' from usertable;
--

Ha ezt a lekérdezést (a ' és -- megfelelő használatával) valamelyik $query-ben használt változóhoz sikerülne hozzárendelni, akkor a szörny felébredne.

SQL UPDATE parancsok ugyancsak ki vannak téve az adatbázisok elleni támadásoknak. Ezeket az utasításokat is fenyegetik az előzőekben megismert megrövidítő és hozzáfűző technikák. Ám emellett a támadó meghamisíthatja a SET klauzulát is. Ebben az esetben némi séma információval rendelkeznie kell a támadónak, hogy sikerrel járjon. Ezeket az információkat az űrlapváltozók neveiből szerezhetik meg, vagy egyszerűen próbálgatással. Az általánosan használt elnevezések a felhasználói névre és jelszóra nem nagyon különböznek egymástól.

Példa 27-4. Jelszó átírásától ... új jogok megszerzéséig (valamilyen adatbázis kezelő)

<?php
$query = "UPDATE usertable SET pwd='$pwd' WHERE uid='$uid';";
?>
A rosszindulatú felhasználó a ' or uid like'%admin%'; -- értéket adja át a $uid változónak, és ezzel megváltoztatja az adminisztrátor jelszavát, vagy egyszerűen a $pwd-nek a "hehehe', admin='yes', trusted=100 " (lezáró szóközzel) értéket adva még több jogot szerez magának. Ezt az SQL parancsot ezek így ferdítik el:

// $uid == "' or uid like'%admin%'; --"
$query = "UPDATE usertable SET pwd='...' WHERE uid='' or uid like '%admin%'; --';";

// $pwd == "hehehe', admin='yes', trusted=100 "
$query = "UPDATE usertable SET pwd='hehehe', admin='yes', trusted=100 WHERE ...";

Egy ijesztő példa, hogyan lehet az adatbázis gazdagépén operációs rendszerszintű parancsokat futtatni.

Példa 27-5. Az adatbázis-gazdagép operációs rendszere elleni támadás (MSSQL Server)

<?php

$query = "SELECT * FROM products WHERE id LIKE '%$prod%'";
$result = mssql_query($query);

?>
Ha a támadó az a%' exec master..xp_cmdshell 'net user test testpass /ADD' -- értéket küldi el a $prod változónak, akkor a $query a következőképp alakul:

$query = "SELECT * FROM products
          WHERE id LIKE '%a%'
          exec master..xp_cmdshell 'net user test testpass /ADD'--%'";
$result = mssql_query($query);

MSSQL Server futtatja a kötegbe fogott SQL utasításokat, köztük azt is, amelyik új felhasználót vesz fel az adatbázis kiszolgálógépen. Ha az alkalmazás sa jogosultsággal fut és az MSSQLSERVER service megfelelő jogokkal fut, akkor a támadónak most már hozzáférése van ehhez a géphez.

Megjegyzés: A példák némelyike bizonyos adatbáziskezelőhöz kötődik. Ez nem azt jelenti, hogy hasonló támadás elképzelhetetlen más termékek ellen. Az általad használt adatbázis-kezelő ugyanilyen sérülékeny lehet, akár más módon.


Elhárítási módszerek

Ellenevetésként felmerülhet, hogy a példák többségében a támadónak rendelkeznie kell valamennyi előzetes információval az adatbázis felépítéséről. Ez igaz, de soha nem lehet tudni, hogy mikor, hol, hogyan szerezhetik meg ezeket, és ha ez megtörtént, az adatbázisod védtelenné válik. A behatolók könnyen hozzájuthatnank a program egy darabjához nyílt forráskódú, vagy olyan nyilvánosan elérhető adatbázis-kezelő programcsomag használatakor, amelyik egy fórum vagy tartalomszolgáltató rendszer része. Ez különösen veszélyes lehet, ha ezek kevéssé átgondoltak és gyengén megtervezettek.

Ezek a támadások alapvetően olyan programoknak a kijátszásán alapulnak, amelyek a védelmet/biztonságot figyelmen kívül hagyva születtek. Soha nem lehet megbízni semmilyen bejövő adatban, főleg ha az a kliens oldalról érkezik, még akkor sem, ha az egy általunk megadott süti (cookie), vagy rejtett mező (hidden input) értéke esetleg egy legördülő lista eleme. Még egy olyan ártatlan lekérdezés, mint ami az első példában látható, katasztrófát okozhat.

 • Soha ne csatlakozz az adatbázishoz tulajdonosaként vagy superuser-ként. Mindig kevés jogosultsággal rendelkező, testreszabott felhasználókat használj!

 • Ellenőrizd a bejövő adat típusát, hogy az a vártnak megfelelő-e! A PHP a bevitelt ellenőrző függvények széles körével rendelkezik kezdve a legegyszerűbbektől - pl.: Változókkal kapcsolatos függvények közül is_numeric() vagy a Character Type Functions közül a ctype_digit() - a Perl kompatibilis reguláris kifejezések támogatásáig.

 • Ha az alkalmazás számot vár, akkor megfontolandó az is_numeric() függvénnyel ellenőrizni a típusát, vagy csendben megváltoztatni a típusát a settype() függvénnyel, vagy szám szerinti ábrázolását használni az sprintf() függvénnyel.

  Példa 27-6. A lapozáshoz használt lekérdezés összeállításának biztonságosabb módja

  <?php
  
  settype($offset, 'integer');
  $query = "SELECT id, name FROM products ORDER BY name LIMIT 20 OFFSET $offset;";
  
  // Figyelj a %d -re a formázó sztringben, a %s használat értelmetlen lenne
  $query = sprintf("SELECT id, name FROM products ORDER BY name LIMIT 20 OFFSET %d;", $offset);
  
  ?>

 • Idézőjelek közé kell tenni minden nem szám jellegű, felhasználótól származó adatot, erre használható az adatbázis-specifikus escape függvény (pl. mysql_escape_string(), sql_escape_string(), stb.). Ha nincs ilyen adatbázis-specifikus escape mechanizmus, akkor hasznosnak bizonyulhatnak az addslashes() és a str_replace() függvények (az adatbázistól függően). Lásd még az első példát! Ahogy a példa is mutatja, a statikus részbe beírt idézőjelek nem elegendőek, mivel ez a lekérdezést könnyen feltörhetővé teszi.

 • Semmilyen adatbázisra jellemző információt - különösen szerkezetit - nem szabad kiírni, ha törik, ha szakad. Lásd még: Hibajelzés és Hibakezelő és naplózó függvények!

 • Tárolt eljársokat és előre definiált kurzorokat is használhatsz, hogy az adatbázis elérést absztraháld annak érdekében, hogy a felhasználók ne közvetlenül a táblákhoz vagy nézetekhez férjenek hozzá. Ennek a megoldás azonban egyéb hatásai vannak.

Ezeken kívül, hasznot hajthat a lekérdezések naplózása akár a szkripteken belül, akár ha az adatbázis kezelő maga teszi ezt. Nyilvánvalóan ez nem tud megakadályozni egyetlen ártalmas próbálkozást sem, de segítséget nyújthat annak felderítésében, hogy melyik alkalmazás lett kijátszva. A naplózás önmagában nem, csak a benne megjelenő információkon keresztül válik hasznossá: általában a több részlet, hasznosabb.


28. Fejezet. Hibakezelés

A PHP biztonsági kérdések felől a hibajelzéseknek két oldaluk van. Az egyiket nézve hasznos a védelem növelése szempontjából, a másik szemszögből viszont káros.

Egy szokásos támadási technika minél több információ begyűjtése a rendszerről. Ezt úgy próbálják megoldani, hogy helytelen adatokat küldenek be, és rögzítik a hibaüzenetek típusait és környezetüket. Ez lehetőséget ad a crackernek, hogy elég információt gyűjtsön a rendszerről, és meghatározza a lehetséges gyenge pontokat. Ha például a támadó összeszedegetett elég információt az előző űrlap kitöltések alapján, akkor megpróbálhatja a változókat felülírni vagy megváltoztatni őket:

Példa 28-1. Változók elleni támadás egy HTML oldallal

<form method="post" action="tamadas_celpontja?usernev=rosszize&jelszo=rosszize">
<input type="hidden" name="usernev" value="rosszize">
<input type="hidden" name="jelszo" value="rosszize">
</form>

A PHP által visszaadott hibaüzenetek általában hasznosak a hibákat kereső fejlesztő számára, megjelölve a fájlt, és a függvényt, ami hibás, megadva a megfelelő programsor számát. Ez az összes információ, amit ki lehet nyerni. Nem ritka, hogy egy PHP fejlesztő a show_source(), highlight_string(), vagy highlight_file() függvényeket a fejlesztés során hibakeresésre is használja, de egy élesben lévő webhelyen ez rejtett változókat, ellenőrizetlen kódokat, és más veszélyes információkat fedhet fel. Kifejezetten veszélyes beépített hibakezelővel rendelkező ismert forrású kódok használata. Ha a támadó ráismer valamilyen általános programozási technikára, akkor megpróbálhatja a nyers erőre alapozva feltörni az oldalt a különböző megszokott hibakereső (debugging) változók elküldésével:

Példa 28-2. Szokványos hibakereső változók kihasználása

<form method="post" action="tamadas_celpontja?errors=Y&amp;showerrors=1&debug=1">
<input type="hidden" name="errors" value="Y">
<input type="hidden" name="showerrors" value="1">
<input type="hidden" name="debug" value="1">
</form>

A hibakezelés módjától függetlenül az a lehetőség, hogy egy rendszerben hibák után kuthatnak, odavezet, hogy a támadók is több információhoz jutnak.

Az általános hibaüzenetek nagyrészéből például beazonosítható, hogy a rendszer PHP-t használ. Ha a támadó egy .html oldalt látott, és ismert hibákat kihasználva meg akarta tudni, hogy milyen alkalmazást használ a rendszer, hibás adatokat beküldve azonosíthatja, hogy az oldalt egy PHP program állította elő.

Egy függvényhiba elárulhatja, hogy a rendszer milyen adatbázismotort használ, vagy hogy milyen programozói stílussal készült az adott weblap. Ez mélyebb kutatásokra ad lehetőséget nyitott adatbázisportok irányában, vagy tipikus hibák illetve gyengeségek keresését jelentheti. Különböző hibás adatok küldésével a támadó meg tudja állapítani, hogy milyen sorrendben végzed az azonosításokat (a hibák sorszámaiból). Ezzel a gyenge pontok is könnyen megtalálhatóak egy szkriptben.

A fájlrendszer vagy általános PHP hibák jelezhetik, hogy milyen jogokkal rendelkezik a webszerver, és megmutathatják a fájlok elrendezését és struktúráját. A fejlesztő által írt hibás kód súlyosbíthatja a helyzetet, egykori 'rejtett' információk könnyű kiderítését téve lehetővé.

Három megoldási lehetőség adódik erre a problémára. Az első, megvizsgálni alaposan a függvényeket, és megpróbálni elkerülni a hibákat. A második a a hibajelzés kikapcsolása a teljes kódon belül. A harmadik a PHP testreszabható hibajelentési funkcióinak használata, hogy saját hibakezelőket definiálj. A már megtett biztonsági intézkedésektől függően esetleg mindhárom fenti módszert választható.

Megelőzendő a bajt hasznot hajthat a PHP beépített error_reporting() függvénye, amely segít biztonságosabbá tenni a programokat és megtalálni a változók vészelyeket rejtő használati formáit. A bevezetés előtti tesztelés során E_ALL beálllítással gyorsan meg lehet találni azokat a pontokat, ahol a változók könnyen és/vagy rosszindulatúan módosíthatók. Ha a program már kész bevezetésére, teljesen kikapcsolhatod a hibajelentést az error_reporting() 0-ra állításával, vagy kikakpcsolod a hibák megmutatását a php.ini display_errors opciójával, ezzel teljesen leszigetelve a kódot a további vizslatásoktól. Ha az utóbbit választod, meg kell adnod a naplófájl útvonalát az error_log ini direktívával, majd a log_errors direktívát on-ra kell állítanod.

Példa 28-3. Veszélyes változók felderítése az E_ALL segítségével

<?php
if ($usernev) { // nincs inicializálva vagy ellenőrizve használat előtt
  $jo_belepes = 1;
}
if ($jo_belepes == 1) { // ha az előző feltétel hamis, nincs inicializálva vagy ellenőrizve használat előtt
  fpassthru ("/nagyon/kenyes/adatok/index.html");
}
?>


29. Fejezet. Globálisan is elérhető változók (Register Globals) használata

A legvitatottabb változtatás a PHP-ben talán az, amikor register_globals direktíva alapértelmezett értéke ON-ról OFF-ra változott a PHP 4.2.0-ban. Erre a direktívára való támaszkodás meglehetősen népszerű volt, sokan még azt sem tudták, hogy létezik és azt feltételezték, hogy ez csupán a PHP működésének tudható be. Ez az oldal azt taglalja, hogyan lehet nem biztonságos kódot írni ezzel a direktívával, de tartsd észben azt is, hogy maga a direktíva nem veszélyes, annál inkább az a helytelen használata.

Amikor a register_globals be van állítva, megmérgezi a szkriptjeidet mindenféle változóval, mint például a HTML formokból származókkal. Ehhez hozzájön az, hogy a PHP nem követeli meg a változók inicializálását, így sokkal könnyeb veszélyes kódot írni. Nehéz döntés volt, de a PHP közösség úgy döntött, hogy ez a direktíva alap állapotban ki kell legyen kapcsolva. Amikor bekapcsolt állapotban van, úgy használják a változókat, hogy valójában nem is tudják honnan származik, csak feltételezik. A szkriptben definiált változók összekeverednek a felhasználótól érkezőkkel, de a register_globals kikapcsolása ezt megváltoztatja. Itt egy példa, amely a register_globals helytelen használatát szemlélteti:

Példa 29-1. Helytelen használat register_globals = on esetben

<?php
// $jogosult = true csak akkor ha a felhasználó sikeresen azonosítva van
if (azonositott_felhasznalo()) {
  $jogosult = true;
}

// Mivel nem inicializáltuk az $authorized változót false-ra, előfordulhat,
// hogy definiálva lett a register_globals hatására, mint például
// GET beleptet.php?jogosult=1 
// Így bárki jogosult lehet érzékeny adatok elérésére.
if ($jogosult) {
  include "/nagyon/erzekeny/adat.php";
}
?>

Amikor register_globals = on, a fenti logikánkon kicsit javítani kell. Amikor off, a $jogosult változó nem állítható be a felhasználótól érkező adatokból, tehát minden rendben, bár valójában a változók inicializálása rendszerint jó programozási gyakorlat. Például a fenti kódrészletben előbb egy $jogosult = false értékadást kellett volna írnunk. Ha így teszünk, a kódunk működik a register_globals on és off értékével egyaránt, azaz a felhasználók alapból jogosulatlanok lesznek.

Egy másik példa a munkamenetkezeléshez kötődik. Amikor register_globals = on, az alábbi példában használhatnánk egy $usernev változót, de gondolj bele, hogy a $usernev máshonnan is származhat, mint például GET paraméterből (URL-en keresztül).

Példa 29-2. Példa munkamenetek használatára, register_globals on vagy off

<?php
// Nem tudhatjuk, hogy a $usernev honnan származik, de azt igen, hogy
// a $_SESSION a munkamenet adatokat hivatkozza
if (isset($_SESSION['usernev'])) {

  echo "Hello, <b>{$_SESSION['usernev']}</b>";

} else {

  echo "Hello, <b>Vendég</b><br />";
  echo "Szeretnél belépni?";

}
?>

Okosan használva, még azt képes lehet jelezni, ha hamisítást kíséreltek meg. Ha előre tudható, hogy mely változóknak honnan kell érkezniük, akkor azt is megvizsgálhatod, hogy vajon más módon nem próbálták-e elküldeni ezt a változót. Ez nem garantálja, hogy az adatok nem hamisíthatók, azonban megköveteli a támadótól, hogy az rátaláljon a megfelelő hamisítási módszerre. Az is lehetséges, hogy megelőző intézkedéseket tegyünk, hogy figyelmeztetést kapjunk, amikor hamisítást kíséreltek meg. Ha előre tudható, hogy mely változóknak pontosan honnan kell érkezniük, akkor azt is megvizsgálhatod, hogy vajon más módon nem próbálták-e elküldeni ezt a változót. Ez nem garantálja, hogy az adatok nem hamisíthatók, azonban megköveteli a támadótól, hogy az rátaláljon a megfelelő hamisítási módszerre. Ha nem számít, hogy a beküldött adat honnan jön, használhatod a $_REQUEST-et, mivel ez tartalmazza a GET, POST és COOKIE adatok keverékét. Lásd még a kézikönyv PHP-n kívüli változók használatáról szóló részt.

Példa 29-3. Egyszerű "változómérgezés" feltárása

<?php
if (isset($_COOKIE['MAGIC_COOKIE'])) {

  // A MAGIC_COOKIE cookie-ból érkezik.
  // Ne felejtsd el ellenőrizni a cookie adatot!

} elseif (isset($_GET['MAGIC_COOKIE']) || isset($_POST['MAGIC_COOKIE'])) {

  mail("admin@pelda.hu", "Lehetseges betoresi probalkozas", 
$_SERVER['REMOTE_ADDR']);
  echo "Betörési próbálkozás. Adminisztrátor értesítve.";
  exit;

} else {

  // A MAGIC_COOKIE nincs beállítva ebben a kérésben

}
?>

A register_globals kikapcsolása természetesen nem jelenti azt, hogy a kódod biztonságos. Minden beérkező adatot valamilyen egyéb módon is ellenőrizni kell. Mindig ellenőrizd a felhasználótól érkező adatokat és inicializáld a változóidat! Az inicializálatlan változók felfedezéséhez bekapcsolhatod az error_reporting()-ot hogy kiírja az E_NOTICE szintű hibákat.

A FAQ-ban olvashatsz arról, hogyan lehet emulálni a register_globals On vagy Off értékét.

A szuperglobális változók használhatósága: A 4.1.0 változattól kezdődően bevezetésre kerültek olyan szuperglobális hatókörű tömbök, mint a $_GET, $_POST, $_SERVER, stb. További infórmációk a superglobals oldalon olvashatók.


30. Fejezet. Felhasználótól érkező adatok

A legtöbb probléma sok PHP programban nem a nyelvben rejlik, hanem abból fakad, hogy a kód nem a biztonságosságot szem előtt tartva készült. Emiatt mindig kellő időt kell szánni annak ellenőrzésére, hogy egy adott kódrészletre milyen hatással lehet egy váratlan hibás adat.

Példa 30-1. Veszélyes változóhasználat

<?php
// egy fájl törlése a user könyvtárából... vagy
// talán valaki máséból?
unlink ($ordogi_valtozo);

// Az elérés naplózása... vagy egy /etc/passwd bejegyzésé?
fputs ($fp, $ordogi_valtozo);

// Valami egyértelmű dolog futtatása.. vagy rm -rf *?
system ($ordogi_valtozo);
exec ($ordogi_valtozo);
?>
Mindig alaposan meg kell vizsgálni a felhasználók által beadott adatokat, feltéve a következő kérdéseket:

 • Biztos, hogy ez a szkript csak a kívánt fájlokat fogja módosítani?

 • Előfordulhat egy ponton, hogy szokatlan vagy nem kívánatos adat jelenjen meg?

 • Használható-e az adott szkript nem kívánatos formában?

 • Felhasználható-e más szkriptekkel együtt egy negatív hatás elérésére?

 • Megfelelően naplózásra kerülnek-e a tranzakciók (elérések, változtatások)?

Kellőképpen átgondolva a fenti kérdéseket a szkript írásakor, megkímélhet attól, hogy később végiggondolva a problémákat szerencsétlen módon újra kelljen írni a teljes kódot a védelem növelése érdekében. Ezzel sem lehet garantálni a rendszer biztonságát, de segíthet annak növelésében/ fenntartásában.

Számításba lehet venni a register_globals, magic_quotes és más kényelmi szolgáltatások kikapcsolásának a gondolatát is, mivel ezek megfosztanak az adatok forrásának, helyességének, tartalmának ismeretétől. A PHP*t maximális hibajelentési szinten használva - az error_reporting E_ALL beállításával - figyelmeztetést ad előzetes érték nélküli, definiálatlan változókról, ezzel védve attól, hogy véletlenül hibás adatokkal dolgozzon a program.


31. Fejezet. Magic Quotes

Magic Quotes is a process that automagically escapes incoming data to the PHP script. It's preferred to code with magic quotes off and to instead escape the data at runtime, as needed.


What are Magic Quotes

When on, all ' (single-quote), " (double quote), \ (backslash) and NULL characters are escaped with a backslash automatically. This is identical to what addslashes() does.

There are three magic quote directives:

 • magic_quotes_gpc

  Affects HTTP Request data (GET, POST, and COOKIE). Cannot be set at runtime, and defaults to on in PHP.

  See also get_magic_quotes_gpc().

 • magic_quotes_runtime

  If enabled, most functions that return data from an external source, including databases and text files, will have quotes escaped with a backslash. Can be set at runtime, and defaults to off in PHP.

  See also set_magic_quotes_runtime() and get_magic_quotes_runtime().

 • magic_quotes_sybase

  If enabled, a single-quote is escaped with a single-quote instead of a backslash. If on, it completely overrides magic_quotes_gpc. Having both directives enabled means only single quotes are escaped as ''. Double quotes, backslashes and NULL's will remain untouched and unescaped.

  See also ini_get() for retrieving its value.


Why use Magic Quotes

 • Useful for beginners

  Magic quotes are implemented in PHP to help code written by beginners from being dangerous. Although SQL Injection is still possible with magic quotes on, the risk is reduced.

 • Convenience

  For inserting data into a database, magic quotes essentially runs addslashes() on all Get, Post, and Cookie data, and does so automagically.


Why not to use Magic Quotes

 • Portability

  Assuming it to be on, or off, affects portability. Use get_magic_quotes_gpc() to check for this, and code accordingly.

 • Performance

  Because not every piece of escaped data is inserted into a database, there is a performance loss for escaping all this data. Simply calling on the escaping functions (like addslashes()) at runtime is more efficient.

  Although php.ini-dist enables these directives by default, php.ini-recommended disables it. This recommendation is mainly due to performance reasons.

 • Inconvenience

  Because not all data needs escaping, it's often annoying to see escaped data where it shouldn't be. For example, emailing from a form, and seeing a bunch of \' within the email. To fix, this may require excessive use of stripslashes().


Disabling Magic Quotes

The magic_quotes_gpc directive may only be disabled at the system level, and not at runtime. In otherwords, use of ini_set() is not an option.

Példa 31-1. Disabling magic quotes server side

An example that sets the value of these directives to Off in php.ini. For additional details, read the manual section titled How to change configuration settings.

; Magic quotes
;

; Magic quotes for incoming GET/POST/Cookie data.
magic_quotes_gpc = Off

; Magic quotes for runtime-generated data, e.g. data from SQL, from exec(), etc.
magic_quotes_runtime = Off

; Use Sybase-style magic quotes (escape ' with '' instead of \').
magic_quotes_sybase = Off

If access to the server configuration is unavailable, use of .htaccess is also an option. For example:

php_flag magic_quotes_gpc Off

In the interest of writing portable code (code that works in any environment), like if setting at the server level is not possible, here's an example to disable magic_quotes_gpc at runtime. This method is inefficient so it's preferred to instead set the appropriate directives elsewhere.

Példa 31-2. Disabling magic quotes at runtime

<?php
if (get_magic_quotes_gpc()) {
  function stripslashes_deep($value)
  {
    $value = is_array($value) ?
          array_map('stripslashes_deep', $value) :
          stripslashes($value);

    return $value;
  }

  $_POST = array_map('stripslashes_deep', $_POST);
  $_GET = array_map('stripslashes_deep', $_GET);
  $_COOKIE = array_map('stripslashes_deep', $_COOKIE);
  $_REQUEST = array_map('stripslashes_deep', $_REQUEST);
}
?>


32. Fejezet. A PHP elrejtése

Általában a rejtegetésen és félrevezetésen alapuló védelem az egyik leggyengébb formája a védekezésnek, azonban néha minden apró többlet kívánatos lehet.

Néhány egyszerű módszerrel elrejthető, hogy PHP-t használsz, így lassítva le a támadót, aki fel akarja deríteni a rendszer gyenge pontjait. A php.ini-ben az expose_php = off beállítással csökkentheted ezeket az információkat.

Másik taktika a webszerver (pl. apache) olyan beállítása a .htaccess-en vagy az apache konfigurációs fájlában, hogy különböző típusú fájlokat is PHP-n keresztül futtasson. Más félrevezető fájlkiterjesztések alkalmazására példa:

Példa 32-1. PHP elrejtése más nyelvként

# úgy tűnik, mintha PHP helyett más szerver oldali alkalmazás futna 
AddType application/x-httpd-php .asp .py .pl
vagy egy teljesen ismeretlennel is eltakarható:

Példa 32-2. ismeretlen típusok használata PHP fájlok kiterjesztéseként

# PHP kódok teljesen ismeretlen típusúnak tűnnek
AddType application/x-httpd-php .bop .foo .133t
vagy html típus mögé is elrejthetők a PHP fájlok, ami csekély teljesítménycsökkenést okoz, mivel minden html oldal átmegy a PHP-n:

Példa 32-3. html típus használata PHP fájlkiterjesztésként

# PHP kódok html típusúnak tűnnek
AddType application/x-httpd-php .htm .html
Ahhoz, hogy ez jól működjön, minden PHP fájlt át kell nevezni a fenti kiterjesztések valamelyikének megfelelően. Mivel ez is az elrejtőzésen / ismeretlenségen alapuló védelmi forma, kevés hátránya mellett csekély megakadályozó intézkedést jelent.


33. Fejezet. Fontos aktuálisnak maradni

A PHP, mint bármilyen más nagy rendszer állandóan változások és fejlesztések alatt áll. Minden új változat kisebb-nagyobb változtatásokat tartalmaz, feljesztve a nyelvet, kijavítva biztonsági hibákat, beállítási kellemetlenségeket, és más olyan elemeket, amik a teljes rendszer stabilitására és biztonságára hatnak.

Mint más rendszerszintű nyelvek és programok esetében, a legjobb hozzáállás a gyakori frissítés, valamint a friss változatokról, és a fellépő változásokról való informálódás.


34. Fejezet. HTTP hitelesítés PHP-vel

A HTTP hitelesítési (authentication) funkciók csak akkor elérhetőek PHP-ben, ha az Apache modulként fut, bár régebben ez a CGI módú használat során is működött, azonban ez a lehetőség már megszűnt. Az Apache modulként futó PHP esetében a header() függvényt kell használni arra, hogy egy "Authentication Required" üzenetet küldjön a kliens böngészőnek, aminek hatására az egy Username/Password bemeneti ablakot nyit meg a felhasználó számára. Ha a látogató kitöltötte a username és password mezőket, az URL, ami a PHP szkriptre mutat, ismét meghívásra kerül, és rendelkezésre állnak a PHP_AUTH_USER, PHP_AUTH_PW és a AUTH_TYPE változók, amik a felhasználói név, jelszó és azonosítási típus értékeket tartalmazzák értelemszerűen. Mind a "Basic", mind a "Digest" (PHP 5.1.0 óta) azonosítási típus támogatott. További információt a header() függvény dokumentációjában találsz.

PHP verziókhoz kötödő megjegyzés: Az autoglobális változók, mint például a $_SERVER, a PHP 4.1.0 változatától elérhetőek. PHP 3-ban helyette a HTTP_SERVER_VARS használható.

Egy egyszerű példa PHP szkript, ami kliens azonosítást vált ki:

Példa 34-1. HTTP azonosítási példa (Basic)

<?php
 if( !isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER']) ) {
  header('WWW-Authenticate: Basic realm="Azonosítsd magad!"');
  header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
  echo 'Ez jelenik meg, ha a Cancel gombot nyomja a felhasználó';
  exit;
 } else {
  echo "<p>Helló {$_SERVER['PHP_AUTH_USER']}.</p>";
  echo "<p>A megadott jelszavad: {$_SERVER['PHP_AUTH_PW']}.</p>";
 }
?>

Példa 34-2. HTTP azonosítási példa (Digest)

Az alábbi példamutatja be, hogy lehet összeállítani egy Digest típusú HTTP azonosítást végző szkriptet. A dologról bővebb információkat az RFC 2617 leírásában találsz.

<?php
$realm = 'Ide csak úgy ben nem lépsz!';

// felhasználónév => jelszó
$felhasznalok = array('admin' => 'mypass', 'guest' => 'guest');


if (!isset($_SERVER['PHP_AUTH_DIGEST'])) {
  header('HTTP/1.1 401 Unauthorized');
  header('WWW-Authenticate: Digest realm="'.$realm.
      '" qop="auth" nonce="'.uniqid().'" opaque="'.md5($realm).'"');

  die('Ez a szöveg jelenik meg, ha a túloldalon Mégsemet (Cancel) nyomtak');
}

// A PHP_AUTH_DIGEST-ben kapottak analizálása
preg_match('/username="(?P<username>.*)",\s*realm="(?P<realm>.*)",\s*nonce="(?P<nonce>.*)",\s*uri="(?P<uri>.*)",\s*response="(?P<response>.*)",\s*opaque="(?P<opaque>.*)",\s*qop=(?P<qop>.*),\s*nc=(?P<nc>.*),\s*cnonce="(?P<cnonce>.*)"/', $_SERVER['PHP_AUTH_DIGEST'], $digest);

if (!isset($felhasznalok[$digest['username']]))
  die('A felhasználónév nem megfelelő!');


// generate the valid response
$A1 = md5($digest['username'] . ':' . $realm . ':' . $felhasznalok[$digest['username']]);
$A2 = md5($_SERVER['REQUEST_METHOD'].':'.$digest['uri']);
$valid_response = md5($A1.':'.$digest['nonce'].':'.$digest['nc'].':'.$digest['cnonce'].':'.$digest['qop'].':'.$A2);

if ($digest['response'] != $valid_response)
  die('Az azonosítás sikertelen!');

// minden oké, jó a felhasználónév / jelszó páros
echo 'Beléptél ezen a néven: ' . $digest['username'];

?>

Megjegyzés: Vigyázni kell a HTTP fejlécek írásakor! A maximális kompatibilitás eléréséhez a "Basic" kulcsszót nagy B betűvel kell kezdeni, a "realm" részt mindenképpen idézőjelbe (és nem aposztrófok közé) kell tenni! Végül pontosan egy szóközt hagyj ki a "401" előtt a "HTTP/1.0 401" fejléc sorban.

Egy valós esetben persze nem a $PHP_AUTH_USER és $PHP_AUTH_PW kiírása az elérni kívánt cél, így általában a felhasználói név és jelszó ellenőrzése következik. Természetesen lehetőség van ezt egy adatbázis lekérdezéssel megoldani, vagy egy dbm fájlban utánanézni a szükséges adatoknak.

Figyelj az Internet Explorer böngészők hibáira, ezek nem fogadják el tetszőleges sorrendben a HTTP fejléceket. A tesztek azt mutatják, hogy a WWW-Authenticate elküldése a HTTP/1.0 401 előtt megoldja a problémát.

Mivel a hagyományos HTTP azonosítás során a PHP 4.3.0-ás változatától kezdődően a jelszó rejtett az elért szkript előtt, a PHP nem állítja be a PHP_AUTH változókat ha az adott file-ra ha hagyományos azonosítás is engedélyezett és a ??? bekapcsolt állapotban van. Így nem deríthető ki a user jelszava. Ebben az esetben a REMOTE_USER változó tartalmazza a már azonosított felhasználó nevét, azaz $_SERVER['REMOTE_USER']-ként férhetünk hozzá.

Beállítási megjegyzés: A PHP az AuthType direktíva megléte alapján dönti el, hogy rajta kívülálló azonosítás történik-e.

Vedd észre, hogy ez nem küszöböli ki azt a problémát, hogy más nem azonosítás-köteles URL címeken lévő szkriptek ugyanazon a szerveren megszerezzék a jelszavakat az azonosított URL-ekről.

A Netscape Navigator és Internet Explorer böngészők törölni fogják a böngésző adott oldalhoz tartozó azonosítási tárát (authentication cache), amennyiben egy 401-es szerver üzenetet kapnak. Ez gyakorlatilag kilépteti a user-t, ami azt jelenti, hogy legközelebb ismét meg kell adnia a nevét és jelszavát. Időnként ezt arra használják, hogy lejárati időt rendelve a belépésekhez egy idő után megszüntessék azokat, vagy egy kilépés gombot biztosítsanak.

Példa 34-3. HTTP azonosítási példa, ami új nevet és jelszót kér

<?php
 function azonositas() {
  header( "WWW-Authenticate: Basic realm=\"Azonosítási Rendszer Teszt\"");
  header( "HTTP/1.0 401 Unauthorized");
  echo "Érvényes nevet és jelszót kell megadnod, hogy elérd ezt a szolgáltatást!\n";
  exit;
 }
 if (!isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER']) ||
   ($_POST['SeenBefore'] == 1 && $_POST['OldAuth'] == $_SERVER['PHP_AUTH_USER'])) {
  azonositas();
 }
 else {
  echo "<p>Üdv néked, {$_SERVER['PHP_AUTH_USER']}<br>";
  echo "Régebben: {$_REQUEST['OldAuth']}";
  echo "<form action='{$_SERVER['PHP_SELF']}' method='post'>\n";
  echo "<input type='hidden' name='JartMarItt' value='1' />\n";
  echo "<input type='hidden' name='RegiUser' value='{$_SERVER['PHP_AUTH_USER']}' />\n";
  echo "<input type='submit' value='Újraazonosítás' />\n";
  echo "</form></p>\n";
 }
?>

A HTTP Basic azonosítási standard nem követeli meg ezt a viselkedést a böngészők részéről, tehát ne építs rá! Lynx-el végzett tesztek azt mutatták, hogy a Lynx nem törli az azonosítási bizonyítványokat a 401-es szerver válasz hatására, tehát egy back és forward lépéssel ismét megnyílik az oldal, feltéve, hogy az azonosítási feltételek nem változtak. Ellenben a felhasználó megnyomhatja a '_' billentyűt, hogy törölje az azonosítási információkat.

Szintén fontos megjegyezni, hogy ez a módszer nem vezet eredményre (A PHP 4.3.3 változatáig bezárólag), ha Microsoft IIS szervert használsz CGI módú PHP-val, az IIS korlátai miatt. Ahhoz, hogy ezt a PHP 4.3.3 változatától kezdve használhasd, bele kell kicsit nyúlni az IIS beállításaiba. A "Directory Security" beállításainál kattints az "Edit" gombra és csak az "Anonymous Access"-t hagyd bekapcsolva.

Egy másik korlátozása az IIS (ISAPI) modulnak, hogy a PHP_AUTH_* változók nem kapnak értéket. Helyette a HTTP_AUTHORIZATION áll rendelkezésre. Egy kis példakód ötletképpen: list($user, $pw) = explode(':', base64_decode(substr($_SERVER['HTTP_AUTHORIZATION'], 6)));

Megjegyzés az IIS kapcsán:: Ahhoz, hogy a HTTP azonosítás működjn IIS alatt, 0-ra kell állítani a cgi.rfc2616_headers PHP konfigurációs direktíva értékét (ez az alapértelmezett értéke).

Megjegyzés: Ha safe mode be van kapcsolva, akkor a WWW-Authenticate fejléc realm részéhez a szkript UID-ja is hozzáadódik. the header.


35. Fejezet. Sütik (cookie-k)

A PHP támogatja a HTTP cookie-k kezelését. A sütik lehetőséget adnak arra, hogy adatokat tárolj a kliens gépen, így követve vagy azonosítva a visszatérő látogatókat. Sütik beállítására a setcookie() vagy a setrawcookie() függvénnyel nyílik lehetőség. A sütik részei a HTTP fejlécnek, így a setcookie() függényt azelőtt kell meghívni, mielőtt bármilyen kimenetet küldesz a böngészőnek. Ez a header() függvénnyel megegyező korlátozást jelent. A kimenet szabályozó függvényeket használhatod a kimenet késleltetésére addig, amíg minden sütit és fejlécet elküldtél.

Minden süti, amit a klienstől visszakapsz, automatikusan PHP változóvá válik, pont úgy, mint a GET és a POST kérésekkel érkező adatok, feltéve, hogy a register_globals és variables_order php.ini beállítások ennek megfelelően vannak beállítva. Ha több értéket szeretnél adni egy sütinek, add a szokásos [] végződést a süti nevéhez.

A PHP 4.1.0 és későbbi változataiban a $_COOKIE nevű mindenhonnan látható változó mindig létrejön, tartalmazva a klienstől érkezett sütiket. A $HTTP_COOKIE_VARS a korábbi verziókban használható, ha a track_vars php.ini beállítás be van kapcsolva, bár ez a változó nem látszik mindenhonnan. (A 4.0.3-as változattól felfele ez mindig be van kapcsolva)

Részletesebb információk, beleértve a böngésző hibákat, a setcookie() setrawcookie() függvények dokumentációs oldalain olvashatók.


36. Fejezet. Sessions

Session support in PHP consists of a way to preserve certain data across subsequent accesses. This enables you to build more customized applications and increase the appeal of your web site. All information is in the Session reference section.


37. Fejezet. Dealing with XForms

XForms defines a variation on traditional webforms which allows them to be used on a wider variety of platforms and browsers or even non-traditional media such as PDF documents.

The first key difference in XForms is how the form is sent to the client. XForms for HTML Authors contains a detailed description of how to create XForms, for the purpose of this tutorial we'll only be looking at a simple example.

Példa 37-1. A simple XForms search form

<h:html xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
    xmlns="http://www.w3.org/2002/xforms">
<h:head>
 <h:title>Search</h:title>
 <model>
 <submission action="http://example.com/search"
       method="post" id="s"/>
 </model>
</h:head>
<h:body>
 <h:p>
 <input ref="q"><label>Find</label></input>
 <submit submission="s"><label>Go</label></submit>
 </h:p>
</h:body>
</h:html>

The above form displays a text input box (named q), and a submit button. When the submit button is clicked, the form will be sent to the page referred to by action.

Here's where it starts to look different from your web application's point of view. In a normal HTML form, the data would be sent as application/x-www-form-urlencoded, in the XForms world however, this information is sent as XML formatted data.

If you're choosing to work with XForms then you probably want that data as XML, in that case, look in $HTTP_RAW_POST_DATA where you'll find the XML document generated by the browser which you can pass into your favorite XSLT engine or document parser.

If you're not interested in formatting and just want your data to be loaded into the traditional $_POST variable, you can instruct the client browser to send it as application/x-www-form-urlencoded by changing the method attribute to urlencoded-post.

Példa 37-2. Using an XForm to populate $_POST

<h:html xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
    xmlns="http://www.w3.org/2002/xforms">
<h:head>
 <h:title>Search</h:title>
 <model>
 <submission action="http://example.com/search"
       method="urlencoded-post" id="s"/>
 </model>
</h:head>
<h:body>
 <h:p>
 <input ref="q"><label>Find</label></input>
 <submit submission="s"><label>Go</label></submit>
 </h:p>
</h:body>
</h:html>

Megjegyzés: As of this writing, many browsers do not support XForms. Check your browser version if the above examples fails.


38. Fejezet. Fájlfeltöltés kezelése

POST metódusú feltöltések

Ez a szolgáltatás egyaránt lehetővé teszi a látogatónak szöveges és bináris fájlok feltöltését. A PHP azonosítási és fájlkezelési képességeivel teljes felügyeletet lehet gyakorolni afelett, hogy ki tölthet fel állományokat, és azokkal mi történjen.

A PHP alkalmas fájl feltöltést fogadni bármilyen RFC-1867 kompatibilis böngészőtől (mint a Netscape Navigator 3 vagy későbbi és a Microsoft Internet Explorer 3 Microsoft javítással, vagy későbbi IE javítás nélkül).

Kapcsolodó konfigurációs megjegyzés: Lásd még: file_uploads, upload_max_filesize, upload_tmp_dir, post_max_size és a max_input_time direktívákat a php.ini-ben!

A PHP támogatja a PUT metódust is, amit a Netscape Composer és a W3C Amaya kliensek használnak. Lásd a PUT metódusú feltöltések részt.

Példa 38-1. Állományfeltöltő űrlap

Az állomány feltöltési lehetőség egy különleges módon kialakított űrlappal biztosítható, amely nagyjából így néz ki:

<!-- Az adatkódolás típusát meg kell adni az enctypeban, ahogy a példa is mutatja -->
<form enctype="multipart/form-data" action="_URL_" method="post">
 <!-- A MAX_FILE_SIZE meg kell előzze a fájlkiválasztó űrlapelemet -->
 <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="30000" />
 <!-- A name-ben megadott név szerinti tömbelemben kapunk adatokat a $_FILES tömbben -->
 Állomány elküldése: <input name="userfile" type="file" />
 <input type="submit" value="OK" />
</form>

A példában szereplő _URL_ a feldolgozást végző PHP fájlra kell, hogy mutasson.

A MAX_FILE_SIZE rejtett mező a file típusú input mező előtt kell, hogy szerepeljen, és azt adja meg, hogy mekkora a maximális fájl méret (byte-okban megadva), amit a kliens jogosult feltölteni. Ez csak egy javasolt érték a böngészők számára, amit a PHP még szintén felülvizsgálhat. A böngésző oldalon ezt az értéket igen könnyű megnövelni, ezért céleszerű minden esetben a PHP-vel is a fájlok körmére nézni a méret tekintetében. Ellentétben az űrlapban beállítottal a PHP beállítása szerinti maximum méretet nem lehet semmi esetre sem túllépni semmilyen trükkel sem. Mindenesetre érdemes ezt a maximum értéket értéket az űrlapba helyezni, hogy az átlagfelhasználó ne várjon feleslegesen perceket arra hogy kiderüljön, túl nagy fájlt akar a szerverre tukmálni.

Megjegyzés: Fontos, hogy a fájlfeltöltő űrlapokban szerepeljen a enctype="multipart/form-data" meghatározás is, ellenkező esetben a feltöltés nem fog működni.

A PHP 4.1.0-ás változata óta létezik a $_FILES globálisan elérhető tömb (korábbi változatokban használd a $HTTP_POST_FILES tömböt). Ez a tömb tartalmazza a feltöltött fájlok minden adatát.

A $_FILES tartalma a fenti példa alapján a következő. Megjegyezndő, hogy az alábbi felsorolás arra épít, hogy a az állomány feltölő mező neve userfile, ahogy a fenti példában látható. Ennek természetesen mi bármilyen más nevet is adhatunk.

$_FILES['userfile']['name']

Az állomány eredeti neve a távoli kliensgépen.

$_FILES['userfile']['type']

A feltöltött állomány MIME típusa, ha a böngésző átadta ezt az információt, pl.: "image/gif".

$_FILES['userfile']['size']

A feltöltött állomány mérete bájtokban.

$_FILES['userfile']['tmp_name']

Annak az ideiglenes állománynak a neve, amely a szerveren tárolja a feltöltött állomány tartalmát.

$_FILES['userfile']['error']

Az állomány feltöltés során keletkezett hiba kódja. A PHP 4.2.0 változatától használható.

Az állományok alapbeállításban a szerver szokásos ideiglenes könyvtárában tárolódnak, ha nem adtál meg mást az upload_tmp_dir beállítással a php.ini fájlban. A szerver alapbeállítású könyvtára megváltoztatható a TMPDIR környezeti változóval abban a környezetben, ahol a PHP fut. PHP szkriptből a putenv()-el való átállítás nem működik. Ez a környezeti változó annak ellenőrzésére is használható, hogy más műveletek is végezhetőek-e a feltöltött állományokon.

Példa 38-2. Fájlfeltöltések ellenőrzése

Érdemes még rátekinteni az is_uploaded_file() és a move_uploaded_file() függvényekre is. Az itt következő példa egy űrlap által kezdeményezett fájlfeltöltést fog lekezelni.

<?php
// A PHP 4.1.0 előtti verzióiban a $_FILES helyett a 
// $HTTP_POST_FILES használandó

$uploaddir = '/var/www/uploads/';
$uploadfile = $uploaddir . basename($_FILES['userfile']['name']);

echo '<pre>';
if (move_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'], $uploadfile)) {
  echo "A fájl megfelelő. sikeresen feltöltésre került.\n";
} else {
  echo "Lehetséges fájlfeltöltés-támadás!\n";
}

echo 'Íme egy kis információ hibakereséshez:';
print_r($_FILES);

echo '</pre>';

?>

A PHP programnak, amely megkapja a feltöltött állományt, gondoskodnia kell arról is, hogy a kívánt műveleteket elvégezze az állománnyal. Például törölheti azt, ha az túl nagy, vagy túl kicsi, figyelembe véve a $_FILES['userfile']['size'] változó értékét, vagy meghatározhatja a $_FILES['userfile']['type'] alapján, hogy ez a fájl megfelel-e egy meghatározott fájltípusnak, és ha nem, törölheti. PHP 4.2.0-től kezdve a $_FILES['userfile']['error'] használható arra, hogy a hibakódoknak megfelelően változzon szkript működését. Bármi is legyen a cél a feltöltött állománnyal, a PHP szkriptnek kell gondoskodnia arról, hogy elmozgassa egy biztonságos helyre, vagy törölje az ideiglenes könyvtárból az adott ideiglenes állományt.

Ha az űrlapban nem lett fájl kijelölve feltöltésre, a PHP a $_FILES['userfile']['size'] értékeként 0-át ad vissza, valamint a $_FILES['userfile']['tmp_name'] tartalma "none" lesz.

Az ideiglenes állomány törlésre kerül az ideiglenes könyvtárból a kérés végrehajtásának végeztével, ha nem lett elmozgatva vagy átnevezve.

Példa 38-3. Példa: Több fájl feltöltése egy tömbben

A PHP támogatja a HTML adattömbök használatát fájl típusú űrlapelemek esetén is.

<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
<p>Képek:
<input type="file" name="kepek[]" />
<input type="file" name="kepek[]" />
<input type="file" name="kepek[]" />
<input type="submit" value="Feltöltés" />
</p>
</form>
<?php
foreach ($_FILES["kepek"]["error"] as $key => $error) {
  if ($error == UPLOAD_ERR_OK) {
    $tmp_name = $_FILES["kepek"]["tmp_name"][$key];
    $name = $_FILES["kepek"]["name"][$key];
    move_uploaded_file($tmp_name, "data/$name");
  }
}
?>

Hibaüzenetek magyarázatai

PHP 4.2.0-tól kezdve PHP az állományhoz tartozó tömbben a megfelelő hibakódot is visszaadja. Ezt a hibakódot a feltöltéskor létrehozott tömb error eleme tárolja. Másképp megfogalmazva, a hiba a $_FILES['userfile']['error'] hivatkozás értékeként olvasható ki.

UPLOAD_ERR_OK

érték: 0; nincs hiba, a feltöltés sikerült.

UPLOAD_ERR_INI_SIZE

érték: 1; a feltölteni kívánt fájl túl nagy a php.ini-ben megadott upload_max_filesize direktíva által megengedetthez képest.

UPLOAD_ERR_FORM_SIZE

érték: 2; a feltölteni kívánt fájl túl nagy a HTML űrlapban megadott MAX_FILE_SIZE értékhez képest.

UPLOAD_ERR_PARTIAL

érték: 3; az állomány csak részben lett feltöltve.

UPLOAD_ERR_NO_FILE

érték: 4; nem történt állomány-feltöltés.

UPLOAD_ERR_NO_TMP_DIR

érték: 6; Az átmeneti tárolókönyvtár nem létezik. (PHP 4.3.10 illetve 5.0.3-tól lett bevezetve)

Megjegyzés: Ezek állandókként is használhatók PHP 4.3.0-tól kezdve.


Tipikus csapdák

A MAX_FILE_SIZE nem tartalmazhat nagyobb értéket, mint az upload_max_filesize beállítás értéke. Az alapbeállítás 2 megabyte.

Ha a memóriakorlát be van állítva, esetleg növelni kell a memory_limit értékét. Gondoskodni kell a memory_limit kellően nagyra állításáról!

Ha a max_execution_time túl kicsire van állítva, a program futása során letelhet az idő. Ezért gondoskodni kell a max_execution_time kellően nagyra állításáról! Az állományok feltöltése nem számít bele a max_execution_time időbe, de egy nagyobb állomány feldolgozása lehetséges, hogy több időt vesz igénybe a program számára.

Megjegyzés: A max_execution_time csupán csak a szkriptek lefutásának idejére vonatkozik. Minden olyan tevékenység, amely a szkript futásán kívül történik, mint például a system(), sleep() függvényhívás, az adatbázis lekérések feldolgozása adatbázis oldalon, vagy történetesen a fájfeltöltés ideje nem számít bele a futtatási időbe.

Figyelem

A max_input_time adja meg másodpercekben azt a leghosszabb időt, amennyi időt a szkript eltölthet az adatok átvételével. Ilyen a fájlfeltöltés is. Nagyobb állományok feltöltése esetén nem árt, ha a PHP által alapértelmezett 60 másodperces időtt nagyobbra állítjuk.

Ha a post_max_size túl kicsi, nagy állományok nem tölthetőek fel. Gondoskodni kell a post_max_size kellően nagyra állításáról!

Ellenőrizni kell mindig, hogy pontosan mely állományokon végez műveletet a program. A felhasználók esetleg más könyvtárakhoz is hozzáférhetnek.

A CERN httpd szerver úgy tűnik, hogy eldob mindent a klienstől kapott Content-type MIME fejlécben az első szóközt követően. Amíg ez fennáll, a CERN httpd szerver nem fogja támogatni a fájl feltöltéseket.

Köszönhetően a nagyon sokféle állomány elnevezési lehetőségnek, konvenciónak nam garantálható, hogy a különleges nevű (pl. szóközt tartalmazó) állományok feltöltése mindig a megfelelően működik.

A fájl típusú adatok nem keverhetőek közös tömbbe más, normál adatokkal (az ize[] elnevezésre gondolva itt).


Több állomány egyidejű feltöltése

Lehetséges több állomány egyidejű feltöltése is, az input elemek name paramétereinek különbözőre állításával.

Úgyszintén lehetőség van több megegyező nevű űrlap elemmel is több állomány feltöltésére. Ebben az esetben a kapcsolódó információkat tömbökben adja vissza a PHP. Ehhez a hagyományos tömbhivatkozást kell alkalmazni, mint minden más űrlapelemnél:

Megjegyzés: Több állomány egyidejű feltöltése a PHP 3.0.10 óta lehetséges.

Példa 38-4. Több fájl egyidejű feltöltése

<form action="file-feltolt.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
 Az alábbi fájlok elküldése:<br />
 <input name="userfile[]" type="file" /><br />
 <input name="userfile[]" type="file" /><br />
 <input type="submit" value="OK" />
 </form>

Amikor a fenti űrlap adatai elküldésre kerülnek, a $_FILES['userfile'] $_FILES['userfile']['name'] és $_FILES['userfile']['size'] változók értéket kapnak. A $HTTP_POST_FILES tömbben ugyanezek elérhetőek a PHP 4.1.0 előtti verziókban. Ezek mind számokkal indexelt tömbök a tömbben beküldötteknek megfelelő értékekkel. A PHP 3-ban a $HTTP_POST_VARS használható. Ha a register_globals be van kapcsolva, globális változókat is létrehozásra kerülnek.

Páldául ha a /home/test/review.html és /home/test/xwp.out állományok kerültek feltöltésre, akkor a $_FILES['userfile']['name'][0] tartalma review.html és a $_FILES['userfile']['name'][1] tartalma xwp.out. Hasonló módon a $_FILES['userfile']['size'][0] a review.html fájl méretét tartalmazza, stb.

$_FILES['userfile']['name'][0], $_FILES['userfile']['tmp_name'][0], $_FILES['userfile']['size'][0] és $_FILES['userfile']['type'][0] szintén elérhetőek.


PUT metódusú feltöltések

A PUT feltöltés támogatása a PHP 3 és a PHP 4 között megváltozott. PHP 4-ben a PUT-al küldött adatok a szabványos bemenetről olvasva gyűjthetőek be.

Példa 38-5. HTTP PUT által feltöltött állományok lementése PHP 4-ben

<?php
/* A PUT adatok a szabványos bemeneten érkeznek */
$putdata = fopen("php://stdin", "r");
/* Egy fájl nyitása írásra */
$fp = fopen("myputfile.ext", "w");

/* Egyszerre 1KB olvasása és fájlba írása */
while ($data = fread($putdata, 1024)) {
  fwrite($fp, $data);
}

/* Az adatfolyan és a fájl zárása */
fclose($fp);
fclose($putdata);
?>

Megjegyzés: A további bekezdések csupán a PHP 3-ra vonatkoznak már.

A PHP támogatja a HTTP PUT metódust is, amit például a Netscape Composer és a W3C Amaya használ. A PUT kérések sokkal egyszerűbbek, mint az eddig tárgyalt feltöltések. A következőképpen néz ki:

PUT /eleresi/ut/filenev.html HTTP/1.1

Ez hagyományosan azt jelenti, hogy a kliens a küldött adatokat az /eleresi/ut/filenev.html fájlba szeretné elmenteni a webgyökér alatt. Az nyilvánvalóan nem lenne jó megoldás az Apache vagy a PHP részéről, ha bárkinek megengedné, hogy felülírja a fájlokat a web könyvtáradban. Éppen ezért a PUT kérések kezeléséhez be kell állítani a webszerver számára, hogy egy PHP szkriptnek küldje az ilyen bemenetet. Apache alatt ezt a Script direktívával teheted meg. Ez elhelyezhető szinte tetszőleges ponton az Apache konfigurációs fájlodban. Egy gyakori hely erre egy <Directory> blokk belseje, vagy esetleg egy <Virtualhost> blokk belseje. Például egy ilyen sor megoldja a feladatot:

Script PUT /put.php

Ez beállítja az Apache számára a PUT kérések kezelésére a put.php-t abban a környezetben, ahol ezt a sort elhelyezted a konfiguráláskor. Ez természetesen feltételezi, hogy a .php kiterjesztést a PHP kezeli és a PHP aktív.

A put.php fájlban aztán valami hasonlót tehetsz:

<?php copy($PHP_UPLOADED_FILE_NAME, $DOCUMENT_ROOT . $REQUEST_URI); ?>

Ez a kérés által meghatározott helyre másolja a küldött fájlt. Valós helyzetben természetesen szükséges valamilyen ellenőrzés, és/vagy felhasználóazonosítás, mielőtt esetleg felülírod egyik fontos fájlodat. A PHP a POST metódushoz hasonlóan egy ideiglenes fájlban tárolja a feltöltött fájlt. Amikor a kérés teljesítése befejeződött, ez az ideiglenes fájl törlődik. Ez azt jelenti, hogy a PUT kéréseket feldolgozó szkriptednek ezt a fájlt el kell mozgatnia máshova, ha meg szeretnéd tartani a feltöltött fájlt. Az ideiglenesen létrehozott fájl elérési útját a fájl nevével a $PHP_PUT_FILENAME váltózó tartalmazza, és a javasolt célt a $REQUEST_URI változó tartalmazza (bár ez lehet más is nem Apache szervereken). Ez a cél az, amit a kliens meghatározott. Neked nem kell feltétlenül ezt a helyet elfogadnod, lehet, hogy neked az a kényelmesebb (és biztonságosabb), hogy a feltöltött fájlokat egy speciális upload könyvtárban tárolod.


39. Fejezet. Távoli állományok kezelése

Amennyiben az allow_url_fopen be van kapcsolva a php.ini-ben, HTTP és FTP URL-eket lehet paraméterként átadni majdnem minden olyan függvénynek, amelyek fájlnevet kér paraméterül, beleértve az include(), include_once(), require() és require_once() utasításokat is. További információkért a használható protokollokkal kapcsolatban nézz el ide: M Függelék.

Megjegyzés: PHP 4.0.3 és régebbi verziókban az ilyen URL-ek értelmezéséhez szükséges a --enable-url-fopen-wrapper beállítás bekapcsolása.

Megjegyzés: A Windows-os, 4.3 előtti változatok PHP nem támogatják a távoli állományelérést a következő függvények esetén: include(), include_once(), require() és require_once(), valamint az imagecreatefromXXX függvények esetén. Ezekről többet: LXII, Képmanipuláló függvények Referencia

Ezt a lehetőséget lehet használni például egy távoli webszerveren lévő fájlt megnyitására, majd a kívánt adatok kigyűjtésére, vagy arra, hogy csak egyszerűen a saját oldalad kinézetével, stílusával tálald.

Példa 39-1. Egy távoli weboldal címsorának megállapítása

<?php
$file = fopen( "http://www.example.com/", "r" );
if (!$file) {
  echo "<p>Nem lehet megnyitni a külső file-t!\n";
  exit;
}
while (!feof ($file)) {
 $line = fgets( $file, 1024 );
 /* Ez csak akkor jó, ha a cím és a körbezáró tag-ek egy sorban vannak */
 if ( eregi( "<title>(.*)</title>", $line, $out ) ) {
   $title = $out[1];
   break;
 }
}
fclose($file);
?>

Lehetőség van egy FTP szerveren tárolt fájlba írásra is, feltéve, hogy megfelelő jogokkal rendelkező user-ként lépsz be. Ezzel a módszerrel csak új fájlok hozhatók létre, ha már létezik a megadott nevű állomány akkor a fopen() hívása sikertelen lesz. Ha nem 'anonymous' felhasználóként szeretnél belépni, a felhasználói nevet és jelszót az URL részeként kell megadni a alábbi formában: 'ftp://felhasznalo:jelszo@ftp.pelda.hu/eleresi/ut/alma.txt'. (Ugyanezt a módszert használható akkor is, ha olyan állományokat kell elérni HTTP-n keresztül, amelyek a Basic azonosítást igénylik.)

Példa 39-2. Adat tárolása távoli gépen

<?php
$file = fopen( "ftp://ftp.example.com/incoming/outputfile", "w" );
if (!$file) {
  echo "<p>Nem lehet megnyitni a külső file-t írásra.\n";
  exit;
}
/* Itt írunk a file-ba */
fwrite( $file, "$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']\n" );
fclose( $file );
?>

Megjegyzés: A fenti példa alapján talán azt hihetnénk, hogy ilyen technikát kell használni például távoli naplózáshoz. Sajnálatos módon azonban ez nem működik, mert a fopen() hívása sikertelen lesz, ha a távoli állomány már létezik. Az ehhez hasonló elosztott, távoli naplózáshoz a syslog() függvény szolgáltatásait kell igénybe venni.


40. Fejezet. Kapcsolatkezelés

Megjegyzés: Az alábbi fejezetek csak a PHP 3.0.7-es és későbbi verzióira vonatkoznak!

A PHP futása közben nyilvántartja a kapcsolati státuszt. Három lehetséges állapot van:

 • 0 - NORMAL (Normál)

 • 1 - ABORTED (Megszakított)

 • 2 - TIMEOUT (Időtúllépéses)

Amikor egy PHP szkript fut, alapállapotban a NORMAL állapot aktív. Ha a távoli kliens bontja a kapcsolatot, az ABORTED statátusz jelzése lesz aktív. Ez tipikusan akkor áll elő, ha a látogató a STOP gomb-ot használja a böngészőjében. Ha a PHP által felügyelt időkorált kerül túllépésre (lásd a set_time_limit() függvényt), a TIMEOUT állapot válik aktívvá.

Eldöntheted, hogy ha a kliens bontja a kapcsolatot, a szkript is leálljon-e vagy sem. Néha hasznos lehet, ha a szkriptjeid mindig végigfutnak, annak ellenére, hogy a kliens már nem fogadja a kimenetet. Alapbeállításban azonban a szkript is befejezi a futását, ha a kliens bontja a kapcsolatot. Ez a viselkedés az ignore_user_abort php.ini beállítással, valamint az ennek megfelelő "php_value ignore_user_abort" Apache .conf direktívával állítható, vagy az ignore_user_abort() függvénnyel. Ha nem konfigurálod úgy a PHP-t, hogy hagyja figyelmen kívül a kliens kapcsolatbontását, a szkriptjeid le fognak állni ilyen esetekben. Egyetlen kivétel ez alól, ha egy 'shutdown' függvényt definiálsz a register_shutdown_function()-al. Egy ilyen beállítással, ha a látogató lenyomja a STOP gombot, a szkripted következő kimenet-küldési kísérletére a PHP a 'shutdown' függvényt fogja meghívni. A 'shutdown' függvény abban az esetben is meghívásra kerül, ha a szkript normálisan befejezi a futását, tehát ha valami speciálisat szeretnél tenni, amikor a kliens bontja a kapcsolatot, a connection_aborted() függvényt használhatod. Ez igazat fog visszaadni, ha a kapcsolatot a kliens bontotta.

A szkripted a belső időmérés következtében is megállhat. Alapbeállításban egy szkript maximum 30 másodpercig futhat. Ez megváltoztatható a max_execution_time php.ini direktívával, illetve a megfelelő php_value max_execution_time Apache .conf beállítással, valamint a set_time_limit() függvénnyel. Amikor ez az idő letelik, a szkript megáll, és ha a fenti esetben említett 'shutdown' függvény definiált, az kerül meghívásra. Az időtúllépés esetét a connection_status() függvényel állapíthatod meg. Ez 2-es értéket fog visszaadni, ha időtúllépés miatt hívódott meg a 'shutdown'.

Fontos megjegyezni, hogy az ABORTED és TIMEOUT állapotok egyszerre is aktívak lehetnek, ha a PHP-ben a kliens kapcsolatbontásának figyelmen kívül hagyását kérted. A PHP tudni fogja, hogy a kliens már bontotta a kapcsolatot, de a szkript futni fog tovább. Ha ráadásul eléri az időkorlátot, a szkript megáll, és a 'shutdown' függvény hívódik meg (ha beállítottál ilyet). Ezen a ponton azt fogod tapasztalni, hogy a connection_status() függvény 3-as értékkel fog visszatérni.


41. Fejezet. Állandó adatbázis kapcsolatok

Az állandó kapcsolatok olyan összeköttetések, melyek nem szűnnek meg, ha a szkripted futása befejeződik. Ha egy állandó kapcsolatot kérsz, a PHP ellenőrzi, hogy van-e már megegyező kapcsolat (ami még az előző kérésekből maradhatott meg), és ha létezik, akkor azt használja. Ha nem talál ilyet, létrehoz egy kapcsolatot. A megegyező kapcsolat azt jelenti, hogy ugyanaz a host és ugyanaz a felhasználói név és jelszó került felhasználásra.

Ha esetleg nem ismered alaposabban a webszerverek működését, hibás kép alakulhat ki benned az állandó kapcsolatokról. Ezek a kapcsolatok nem alkalmasak arra, hogy felhasználói 'session'-öket nyiss ugyanazon az összeköttetésen. Nem adnak lehetőséget hatékony tranzakciók felépítésére. Egészen pontosan, hogy alaposabban tisztázzuk a kérdést, az állandó adatbázis kapcsolatok nem adnak semmilyen plusz lehetőséget, ami nélkülük nem létezne.

Miért?

A válaszhoz meg kell érteni, hogyan működnek együtt a webszerverek a PHP-vel. Ennek három különböző módja lehetséges.

Az első lehetőség, hogy a PHP-t CGI "wrapper"-ként használod. Ha ezt a módszert használod, minden oldal lekérésekor és feldolgozásakor egy új példány fut le a PHP feldolgozóból. Mivel a szkript futtatása után egy ilyen példány leáll, minden erőforrás, amit lefoglalt (beleértve az adatbázis kapcsolatotokat) megszűnik. Ebben az esetben semmit sem érsz azzal, hogy állandó kapcsolatot próbálsz nyitni, ez az állandóság nem valósul meg.

A népszerűbb második forma, amikor a PHP-t modulként futtatod egy több process-es webszerverben. Egy több process-es webszerver tipikusan rendelkezik egy szülő process-el, ami koordinálja a többi kapcsolódó process (a gyermekek) munkáját, amik valójában a weboldalak kiszolgálását végzik. Ha egy kérés érkezik egy klienstől, egy éppen szabad gyermekprocess kapja meg a kiszolgálásra az utasítást. Ez azt jelenti, hogy ha ugyanaz a kliens egy újabb kapcsolatot kezdeményez, esetleg egy másik gyermekprocesshez jut, mint az első alkalommal. Amennyiben állandó kapcsolator nyitsz, egy későbbi oldal fel tudja használni ugyanezt a kapcsolatot.

A harmadik módszer, hogy a PHP-t plug-in-ként használod egy 'multithreaded' web szerverben. Ez azt jelenti, hogy az ISAPI, WSAPI, és NSAPI (Windows alatt) formák használhatóak a PHP-vel. Ez a PHP 4.0.0 óta lehetséges, és így a PHP alkalmas plug-in szintű együttműködésre a Netscape FastTrack (iPlanet), a Microsoft Internet Information Server (IIS), és az O'Reilly WebSite Pro szerverekkel, valamint más, a fenti standardokat támogató szerverekkel. Ebben az esetben az állandó adatbázis kapcsolatok működése megegyezik a fent leírt több process-es modellel.

Ha az állandó adatbázis kapcsolatok nem nyújtanak plusz szolgáltatásokat, mégis mire jók?

A válasz igen egyszerű: hatékonyság! Az állandó adatbázis kapcsolatok akkor lehetnek hasznosak, ha nagy a feleslegesen adatbázishoz kapcsolódással eltöltött idő. Az, hogy ez valójában milyen esetben van így, rengeteg faktoron múlik. Például azon, hogy milyen típusú adatbázisról van szó, azonos, vagy különböző gépen van-e, mint a szerver, mennyire terhelt az SQL szerver, stb. Lényegében, ha sok időt vesz igénybe a kapcsolódás, az állandó kapcsolatok jelentős segítséget nyújthatnak neked. Egy gyermekprocess így csak egy alkalommal kell, hogy kapcsolódjon, ahelyett, hogy egy ezt kérő oldal minden feldolgozásakor megtenné. Ez azt is jelenti, hogy minden gyermekprocessnek, meglesz a maga állandó kapcsolata a szerver felé. Például, ha 20 különböző gyermekprocess dolgozott fel egy állandó adatbáziskapcsolatot kérő oldalt, 20 különböző állandó kapcsolatod lesz az SQL szerverhez, egy-egy minden gyermektől.

Fontos megjegyezni azonban, hogy ennek lehetnek hátrányos következményei is, ha az adatbázisszerver korlátozott kapcsolatainak számát az állandó kapcsolatok lefoglalják. Ha az adatbázisszervered egyidejűleg maximálisan 16 kapcsolatot képes kezelni, és egy forgalmas időszakban egyszerre 17 process próbál meg kapcsolódni az adatbázishoz, az egyik képtelen lesz erre... Ha olyan hiba van a programodban (például végetelen ciklus), ami nem hagyja a kapcsolat felbontását, egy csak 16 kapcsolattal bíró adatbázis alaposan le lesz foglalva. Nézz utána az adatbázisszervered dokumentációjában, hogy hogyan tudod lekezelni az elhagyott vagy inaktív kapcsolatokat.

Figyelem

Van még néhány faktor, amit érdemes figyelembe venned, ha állandó adatbázis kapcsolatokat használsz. Egy ilyen probléma, hogy ha tábla lezárást (lock) használsz egy állandó kapcsolaton, és a szkript valamilyen okból nem tudja feloldani a zárat, ezt a kapcsolatot használó további szkriptek nem fognak helyesen működni, és a webszerver vagy adatbázis szerver újraindítására lehet szükség a feloldáshoz. Hasonlóan ha tranzakciókat használsz, a tranzakció blokk tovább folytatódik a következő megegyező kapcsolatot használó szkriptben, ha a tranzakciót indító szkript nem tudja lezárni azt. Ezekben az esetekben a register_shutdown_function() függvényt használhatod, hogy egy egyszerű "takarító" függvényt futtass le a programod végeztével, ami visszavonja a tranzakciókat, és feloldja a tábla zárakat. Jobban teszed azonban, ha úgy kerülöd meg a problémát, hogy nem használsz állandó kapcsolatokat olyan szkriptekben, amik tábla zárakat, vagy tranzakciókat alkalmaznak.

Összefoglalva: az állandó adatbáziskapcsolatokat úgy tervezték, hogy megfeleltethetőek legyenek a hagyományos kapcsolatokkal. Ez azt jelenti, hogy minden esetben lehetőséged van az állandó kapcsolatokat hagyományos kapcsolatokra cserélni, és ez nem fogja megváltoztatni a szkriptjeid működését. Ez a lépés megváltoztathatja a szkripted hatékonyságát, de a viselkedését nem!

Lásd még fbsql_pconnect(), ibase_pconnect(), ifx_pconnect(), ingres_pconnect(), msql_pconnect(), mssql_pconnect(), mysql_pconnect(), ociplogon(), odbc_pconnect(), ora_plogon(), pfsockopen(), pg_pconnect(), és sybase_pconnect().


42. Fejezet. Safe Mode

The PHP safe mode is an attempt to solve the shared-server security problem. It is architecturally incorrect to try to solve this problem at the PHP level, but since the alternatives at the web server and OS levels aren't very realistic, many people, especially ISP's, use safe mode for now.

Figyelem

Safe Mode was removed in PHP 6.0.0.


Security and Safe Mode

Táblázat 42-1. Security and Safe Mode Configuration Directives

NameDefaultChangeableChangelog
safe_mode"0"PHP_INI_SYSTEM 
safe_mode_gid"0"PHP_INI_SYSTEMAvailable since PHP 4.1.0.
safe_mode_include_dirNULLPHP_INI_SYSTEMAvailable since PHP 4.1.0.
safe_mode_exec_dir""PHP_INI_SYSTEM 
safe_mode_allowed_env_vars"PHP_"PHP_INI_SYSTEM 
safe_mode_protected_env_vars"LD_LIBRARY_PATH"PHP_INI_SYSTEM 
open_basedirNULLPHP_INI_SYSTEM 
disable_functions""php.ini onlyAvailable since PHP 4.0.1.
disable_classes""php.ini onlyAvailable since PHP 4.3.2.
For further details and definition of the PHP_INI_* constants see ini_set().

A témába vágó konfigurációs direktívák rövid leírása

safe_mode boolean

Whether to enable PHP's safe mode.

safe_mode_gid boolean

By default, Safe Mode does a UID compare check when opening files. If you want to relax this to a GID compare, then turn on safe_mode_gid. Whether to use UID (FALSE) or GID (TRUE) checking upon file access.

safe_mode_include_dir string

UID/GID checks are bypassed when including files from this directory and its subdirectories (directory must also be in include_path or full path must including).

As of PHP 4.2.0, this directive can take a colon (semi-colon on Windows) separated path in a fashion similar to the include_path directive, rather than just a single directory.

The restriction specified is actually a prefix, not a directory name. This means that "safe_mode_include_dir = /dir/incl" also allows access to "/dir/include" and "/dir/incls" if they exist. When you want to restrict access to only the specified directory, end with a slash. For example: "safe_mode_include_dir = /dir/incl/"

If the value of this directive is empty, no files with different UID/GID can be included in PHP 4.2.3 and as of PHP 4.3.3. In earlier versions, all files could be included.

safe_mode_exec_dir string

If PHP is used in safe mode, system() and the other functions executing system programs refuse to start programs that are not in this directory. You have to use / as directory separator on all environments including Windows.

safe_mode_allowed_env_vars string

Setting certain environment variables may be a potential security breach. This directive contains a comma-delimited list of prefixes. In Safe Mode, the user may only alter environment variables whose names begin with the prefixes supplied here. By default, users will only be able to set environment variables that begin with PHP_ (e.g. PHP_FOO=BAR).

Megjegyzés: If this directive is empty, PHP will let the user modify ANY environment variable!

safe_mode_protected_env_vars string

This directive contains a comma-delimited list of environment variables that the end user won't be able to change using putenv(). These variables will be protected even if safe_mode_allowed_env_vars is set to allow to change them.

open_basedir string

Limit the files that can be opened by PHP to the specified directory-tree, including the file itself. This directive is NOT affected by whether Safe Mode is turned On or Off.

When a script tries to open a file with, for example, fopen() or gzopen(), the location of the file is checked. When the file is outside the specified directory-tree, PHP will refuse to open it. All symbolic links are resolved, so it's not possible to avoid this restriction with a symlink.

The special value . indicates that the working directory of the script will be used as the base-directory. This is, however, a little dangerous as the working directory of the script can easily be changed with chdir().

In httpd.conf, open_basedir can be turned off (e.g. for some virtual hosts) the same way as any other configuration directive with "php_admin_value open_basedir none".

Under Windows, separate the directories with a semicolon. On all other systems, separate the directories with a colon. As an Apache module, open_basedir paths from parent directories are now automatically inherited.

The restriction specified with open_basedir is actually a prefix, not a directory name. This means that "open_basedir = /dir/incl" also allows access to "/dir/include" and "/dir/incls" if they exist. When you want to restrict access to only the specified directory, end with a slash. For example: "open_basedir = /dir/incl/"

Megjegyzés: Support for multiple directories was added in 3.0.7.

The default is to allow all files to be opened.

disable_functions string

This directive allows you to disable certain functions for security reasons. It takes on a comma-delimited list of function names. disable_functions is not affected by Safe Mode.

This directive must be set in php.ini For example, you cannot set this in httpd.conf.

disable_classes string

This directive allows you to disable certain classes for security reasons. It takes on a comma-delimited list of class names. disable_classes is not affected by Safe Mode.

This directive must be set in php.ini For example, you cannot set this in httpd.conf.

Availability note: This directive became available in PHP 4.3.2

See also: register_globals, display_errors, and log_errors.

When safe_mode is on, PHP checks to see if the owner of the current script matches the owner of the file to be operated on by a file function or its directory. For example:
-rw-rw-r--  1 rasmus  rasmus    33 Jul 1 19:20 script.php 
-rw-r--r--  1 root   root    1116 May 26 18:01 /etc/passwd
Running this script.php
<?php
 readfile('/etc/passwd'); 
?>
results in this error when safe mode is enabled:
Warning: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 500 is not 
allowed to access /etc/passwd owned by uid 0 in /docroot/script.php on line 2

However, there may be environments where a strict UID check is not appropriate and a relaxed GID check is sufficient. This is supported by means of the safe_mode_gid switch. Setting it to On performs the relaxed GID checking, setting it to Off (the default) performs UID checking.

If instead of safe_mode, you set an open_basedir directory then all file operations will be limited to files under the specified directory. For example (Apache httpd.conf example):
<Directory /docroot>
 php_admin_value open_basedir /docroot 
</Directory>
If you run the same script.php with this open_basedir setting then this is the result:
Warning: open_basedir restriction in effect. File is in wrong directory in 
/docroot/script.php on line 2

You can also disable individual functions. Note that the disable_functions directive can not be used outside of the php.ini file which means that you cannot disable functions on a per-virtualhost or per-directory basis in your httpd.conf file. If we add this to our php.ini file:
disable_functions readfile,system
Then we get this output:
Warning: readfile() has been disabled for security reasons in 
/docroot/script.php on line 2

Figyelem

These PHP restrictions are not valid in executed binaries, of course.


Functions restricted/disabled by safe mode

This is a still probably incomplete and possibly incorrect listing of the functions limited by safe mode.

Táblázat 42-2. Safe mode limited functions

FunctionLimitations
dbmopen()Ellenőrzi, hogy az állományok/könyvtárak, amelyekkel dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkeznek-e, mint az éppen futó program.
dbase_open()Ellenőrzi, hogy az állományok/könyvtárak, amelyekkel dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkeznek-e, mint az éppen futó program.
filepro()Ellenőrzi, hogy az állományok/könyvtárak, amelyekkel dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkeznek-e, mint az éppen futó program.
filepro_rowcount()Ellenőrzi, hogy az állományok/könyvtárak, amelyekkel dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkeznek-e, mint az éppen futó program.
filepro_retrieve()Ellenőrzi, hogy az állományok/könyvtárak, amelyekkel dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkeznek-e, mint az éppen futó program.
ifx_*sql_safe_mode restrictions, (!= safe mode)
ingres_*sql_safe_mode restrictions, (!= safe mode)
mysql_*sql_safe_mode restrictions, (!= safe mode)
pg_lo_import()Ellenőrzi, hogy az állományok/könyvtárak, amelyekkel dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkeznek-e, mint az éppen futó program.
posix_mkfifo()Ellenőrzi, hogy a könyvtár, amelyben dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkezik-e, mint az éppen futó program.
putenv()Obeys the safe_mode_protected_env_vars and safe_mode_allowed_env_vars ini-directives. See also the documentation on putenv()
move_uploaded_file()Ellenőrzi, hogy az állományok/könyvtárak, amelyekkel dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkeznek-e, mint az éppen futó program.
chdir()Ellenőrzi, hogy a könyvtár, amelyben dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkezik-e, mint az éppen futó program.
dl()Ez a függvény nem használható, ha a safe mode be van kapcsolva.
backtick operatorEz a függvény nem használható, ha a safe mode be van kapcsolva.
shell_exec() (functional equivalent of backticks)Ez a függvény nem használható, ha a safe mode be van kapcsolva.
exec()You can only execute executables within the safe_mode_exec_dir. For practical reasons it's currently not allowed to have .. components in the path to the executable. escapeshellcmd() is executed on the argument of this function.
system()You can only execute executables within the safe_mode_exec_dir. For practical reasons it's currently not allowed to have .. components in the path to the executable. escapeshellcmd() is executed on the argument of this function.
passthru()You can only execute executables within the safe_mode_exec_dir. For practical reasons it's currently not allowed to have .. components in the path to the executable. escapeshellcmd() is executed on the argument of this function.
popen()You can only execute executables within the safe_mode_exec_dir. For practical reasons it's currently not allowed to have .. components in the path to the executable. escapeshellcmd() is executed on the argument of this function.
fopen()Ellenőrzi, hogy a könyvtár, amelyben dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkezik-e, mint az éppen futó program.
mkdir()Ellenőrzi, hogy a könyvtár, amelyben dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkezik-e, mint az éppen futó program.
rmdir()Ellenőrzi, hogy a könyvtár, amelyben dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkezik-e, mint az éppen futó program.
rename()Ellenőrzi, hogy az állományok/könyvtárak, amelyekkel dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkeznek-e, mint az éppen futó program. Ellenőrzi, hogy a könyvtár, amelyben dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkezik-e, mint az éppen futó program.
unlink()Ellenőrzi, hogy az állományok/könyvtárak, amelyekkel dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkeznek-e, mint az éppen futó program. Ellenőrzi, hogy a könyvtár, amelyben dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkezik-e, mint az éppen futó program.
copy()Ellenőrzi, hogy az állományok/könyvtárak, amelyekkel dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkeznek-e, mint az éppen futó program. Ellenőrzi, hogy a könyvtár, amelyben dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkezik-e, mint az éppen futó program. (on source and target)
chgrp()Ellenőrzi, hogy az állományok/könyvtárak, amelyekkel dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkeznek-e, mint az éppen futó program.
chown()Ellenőrzi, hogy az állományok/könyvtárak, amelyekkel dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkeznek-e, mint az éppen futó program.
chmod()Ellenőrzi, hogy az állományok/könyvtárak, amelyekkel dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkeznek-e, mint az éppen futó program. In addition, you cannot set the SUID, SGID and sticky bits
touch()Ellenőrzi, hogy az állományok/könyvtárak, amelyekkel dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkeznek-e, mint az éppen futó program. Ellenőrzi, hogy a könyvtár, amelyben dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkezik-e, mint az éppen futó program.
symlink()Ellenőrzi, hogy az állományok/könyvtárak, amelyekkel dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkeznek-e, mint az éppen futó program. Ellenőrzi, hogy a könyvtár, amelyben dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkezik-e, mint az éppen futó program. (note: only the target is checked)
link()Ellenőrzi, hogy az állományok/könyvtárak, amelyekkel dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkeznek-e, mint az éppen futó program. Ellenőrzi, hogy a könyvtár, amelyben dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkezik-e, mint az éppen futó program. (note: only the target is checked)
apache_request_headers()In safe mode, headers beginning with 'authorization' (case-insensitive) will not be returned.
header()In safe mode, the uid of the script is added to the realm part of the WWW-Authenticate header if you set this header (used for HTTP Authentication).
PHP_AUTH variables In safe mode, the variables PHP_AUTH_USER, PHP_AUTH_PW, and AUTH_TYPE are not available in $_SERVER. Regardless, you can still use REMOTE_USER for the USER. (note: only affected since PHP 4.3.0)
highlight_file(), show_source() Ellenőrzi, hogy az állományok/könyvtárak, amelyekkel dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkeznek-e, mint az éppen futó program. Ellenőrzi, hogy a könyvtár, amelyben dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkezik-e, mint az éppen futó program. (note: only affected since PHP 4.2.1)
parse_ini_file() Ellenőrzi, hogy az állományok/könyvtárak, amelyekkel dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkeznek-e, mint az éppen futó program. Ellenőrzi, hogy a könyvtár, amelyben dolgozni szeretnél, ugyanazzal a felhasználói azonosítóval (UID) rendelkezik-e, mint az éppen futó program. (note: only affected since PHP 4.2.1)
set_time_limit() Has no effect when PHP is running in safe mode.
max_execution_time Has no effect when PHP is running in safe mode.
mail() In safe mode, the fifth parameter is disabled. (note: only affected since PHP 4.2.3)
Any function that uses php4/main/fopen_wrappers.c ??


43. Fejezet. Parancssori programozás a PHP-ben

A 4.3-as verziótól felfelé a PHP támogat egy új SAPI (Server Application Programming Interface) típust, a CLI-t ami a Command Line Interface rövidítése. A nevéből következik, hogy ez a SAPI típus leginkább shell (vagy akár desktop!) alkalmazások fejlesztéséhez használatos a PHP-ben. Van néhány különbség a CLI SAPI és a többi SAPI között, ezek magyarázatára a későbbiekben rátérünk. Nem árt megjegyezni, hogy a CLI és a CGI két különböző SAPI bár elég hasonló a viselkedésmódjuk.

A CLI SAPI először a PHP 4.2.0 verziójában jelent meg, de akkor még csak kísérleti jelleggel. Használatához a --enable-cli kapcsolóval kellett indítani a ./configure scriptet installáláskor. A PHP 4.3.0 megjelenésétől megszűnt a CLI SAPI kísérleti státusza és a --enable-cli alapértelmezésben be van állítva. Kikapcsolásához a --disable-cli konfigurációs paramétert használhatod.

A PHP 4.3.0-tól a CLI/CGI binárisok neve, helye és létezése függ attól, hogyan lett a PHP telepítve. Alapértelmezésben, a make parancs végrehajtásakor, a CGI és a CLI is létre lesz hozva és a sapi/cgi/php illetve a sapi/cli/php könytárakba lesznek helyezve a PHP forráskönyvtáron belül. Észreveheted, hogy mindkettőnek a neve php. Ami a make install folyamán történik, az a configure opcióktól függ. Ha ki lett választva egy SAPI modul, mint pl. aspx, vagy a --disable-cgi meg volt adva, akkor a make install idejére a {PREFIX}/bin/php helyen a CLI lesz, egyébként pedig a CGI-t teszi oda. Például ha --with--apxs benne van a configure sorban, akkor a CLI-t másolja a {PREFIX}/bin/php helyre a make install idejére. Ha felül akarod bírálni a CGI bináris telepítését, akkor a make install után add ki a make install-cli parancsot. Egy másik lehetőség, hogy megadod a --disable-cgi configure opciót.

Megjegyzés: Mivel mind a --enable-cli mind a --enable-cgi alapértelmezésben be van állítva, az, hogy a configure sorban az --enable-cli meg van adva, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a CLI lesz a {PREFIX}/bin/php helyre másolva a make install idejére.

A PHP 4.2.0 és PHP 4.2.3 közötti windows-os csomagok a CLI-t php-cli.exe-ként tartalmazták ugyanabban a könyvtárban, mint a CGI php.exe. A PHP 4.3.0-tól kezdődően a windows-os csomag a CLI-t php.exe-ként tartalmazza egy cli nevű könyvtárban, azaz cli/php.exe. A PHP 5-től kezdődően a CLI a főkönyvtárban van és a neve php.exe. A CGI verzió a php-cgi.exe.

A PHP 5-től egy új php-win.exe nevű fájl is található a csomagban. Ez csak annyiban különbözik a CLI verziótól, hogy a kimenetre nem ír ki semmit, így nem jelenít meg konzolt (nem jelenik meg a dos ablak a képernyőn). Ez a viselkedésmód hasonló a php-gtk-éhoz. A configure opciók között az --enable-cli-win32 kell szerepeljen.

Milyen SAPI-m van?: Egy shell-be beírva a php -v elárulja hogy a php CGI vagy CLI. Lásd még a php_sapi_name() függvényt valamint a PHP_SAPI konstanst.

Megjegyzés: A PHP 4.3.2-től egy létrejött egy unix man oldal. Ezt a man php shell-be beírt paranccsal nézheted meg.

Lényegesebb különbségek a CLI SAPI és a többi SAPI között:

 • A CGI SAPI-val ellentétben soha nem ír ki fejléceket.

  Habár a CGI SAPI lehetőséget ad a HTTP fejlécek letiltására egy kapcsolóval, de ez nem egyenértékű a CLI SAPI által nyújtott megoldással.

  A CLI alapértelmezetten "csendes" (quiet) módban indul, bár a -q és a --no-header kapcsolót megtartották a kompatibilitás érdekében, hogy régebbi CGI szkripteket is problémamentesen lehessen futtatni.

  Nem cseréli fel az aktuális könyvtárat az éppen futó szkript könyvtárára. (A -C és a --no-chdir kapcsolót azért megtartották a kompatibilitás érdekében)

  Egyszerű, szöveges hibaüzenetek (nincs HTML formázás).

 • Vannak php.ini utasítások, melyeket a CLI SAPI egyszerűen figyelmen kívül hagy, mivel nincs közük a shell környezethez:

  Táblázat 43-1. Figyelmen kívül hagyott php.ini utasítások

  UtasításCLI SAPI default valueMagyarázat
  html_errorsFALSE A shellben lehetetlen elolvasni a hibaüzeneteket, ha azok zavaros HTML elemekkel tarkítva száguldanak át a képernyőn. Emiatt ez az utasítás alapértelmezetten FALSE.
  implicit_flushTRUE Általában azt akarjuk, hogy a print(), echo() és a hasonszőrű függvények mindenképpen írjanak a kimenetre és ne puffereljenek semmit. De használható a output buffering utasítás, ha a kimenet késleltetése vagy manipulálása a cél.
  max_execution_time0 (korlátlan) Minden eshetőségre felkészülve a PHP nem korlátozza a shell szkriptek futásidejét. Ez érthető, hiszen míg egy webes szkript általában nagyon gyorsan lefut, addig a shellprogramok nagyon hosszú ideig futhatnak.
  register_argc_argvTRUE

  Mivel ez a beállítás TRUE, CLI SAPI-ban mindig rendelkezésedre állnak az argc (az alkalmazásnak átadott argumentumok száma) és az argv (az aktuális argumentumok tömbje) változók.

  A PHP 4.3.0-tól a $argc és a $argv PHP változók CLI SAPI használata esetén létrejönnek és feltöltődnek a megfelelő értékekkel. Azelőtt ezen változók létrehozása ugyanúgy működött mint a CGI és MODUL verziókban, ahol a register_globals be kellett legyenek kapcsolva. A $_SERVER vagy a $HTTP_SERVER_VARS tömböt mindig használhatod függetlenül a verziótól és a register_globals beállítástól.

  Megjegyzés: Ezek az utasítások nem adhatók meg a fentiektől különböző értékekkel a konfigurációs php.ini fájlban vagy egyéb saját php.ini-ben (ismert, hogy több php.ini is használható, akár könyvtáranként más). Ez egy korlátozás, mert alapértelmezett értékeik azután aktiválódnak, miután a konfigurációs fájlok lefutottak. Azonban ezek az értékek változhatnak a szkript futása alatt (ami nincs hatással minden említett utasításra, pl. register_argc_argv).

 • Hogy kényelmesebbé tegyék a parancssori programozást, néhány konstanst előre definiáltak:

  Táblázat 43-2. Specifikus CLI konstansok

  konstansokLeírás
  STDIN Egy, már megnyitott stream (folyam) a stdin-re (standard input - bemenet). A stream következőképpen történő megnyitásától a megkímél bennünket:
  <?php
  
  $stdin = fopen('php://stdin', 'r');
  
  ?>
  Ha egyetlen sort akarsz olasni a stdin-ről, haszáld ezt:
  <?php
  $line = trim(fgets(STDIN)); // egy sor olvasása a STDIN-ről
  fscanf(STDIN, "%d\n", $number); // szám olvasása a STDIN-ről
  ?>
  STDOUT Egy, már megnyitott stream az stdout-ra (standard output - kimenet). A stream következőképpen történő megnyitásától a megkímél bennünket:
  <?php
  
  $stdout = fopen('php://stdout', 'w');
  
  ?>
  STDERR Egy, már megnyitott stream az stderr-re (ez a hibaüzenetek kiíratásáért felelős). A stream következőképpen történő megnyitásától a megkímél bennünket:
  <?php
  
  $stderr = fopen('php://stderr', 'w');
  
  ?>

  A fentieknek megfelelően nincs szükség arra, hogy pl. megnyiss egy streamet az stderr-ért, hanem egyszerűen csak használd a konstanst a stream forrás helyett:
  php -r 'fwrite(STDERR, "stderr\n");'
  Ezeket a streameket nem kell külön lezárni, a PHP ezt automatikusan megteszi a szcript futásának befejeztekor.

 • A CLI SAPI nem cseréli az aktuális könyvtára a futó szkript könyvtárára!

  Szemléletes példa erre a CGI SAPI sajátosságra:
  <?php
  // Ez a mi kis tesztprogramunk amelynek neve: test.php
  echo getcwd(), "\n";
  ?>

  A CGI verzió használatakor a következőkre számíthatunk:
  $ pwd //Linux/Unix alatt kiírja az aktuális könyvtárat 
  /tmp  //az aktuális könyvtár a /tmp
  
  $ php -q másik_könyvtár/test.php 
  /tmp/másik_könyvtár
  Ebből tisztán látszik, hogy a PHP lecserélte az aktuális könyvtárat a futtatott szkriptére.

  Ugyanez a CLI SAPI-val:
  $ pwd
  /tmp
  
  $ php -f másik_könyvtár/test.php
  /tmp
  Ez sokkal nagyobb rugalmasságot biztosít a parancssori programok írása során a PHP-ben.

  Megjegyzés: A fenti példában a CGI SAPI ugyanúgy viselkedik, mint a CLI SAPI, ha a -C kapcsolóval indítod a szkriptet a parancssorból.

Az alábbi listát a parancssori opciókról a PHP generálta. Ezt bármikor kilistáztathatod ha a PHP-t a -h kapcsolóval indítod parancssorból:
Usage: php [options] [-f] <file> [--] [args...]
    php [options] -r <code> [--] [args...]
    php [options] [-B <begin_code>] -R <code> [-E <end_code>] [--] [args...]
    php [options] [-B <begin_code>] -F <file> [-E <end_code>] [--] [args...]
    php [options] -- [args...]

 -a        Run interactively
 -c <path>|<file> Look for php.ini file in this directory
 -n        No php.ini file will be used
 -d foo[=bar]   Define INI entry foo with value 'bar'
 -e        Generate extended information for debugger/profiler
 -f <file>    Parse <file>.
 -h        This help
 -i        PHP information
 -l        Syntax check only (lint)
 -m        Show compiled in modules
 -r <code>    Run PHP <code> without using script tags <?..?>
 -B <begin_code> Run PHP <begin_code> before processing input lines
 -R <code>    Run PHP <code> for every input line
 -F <file>    Parse and execute <file> for every input line
 -E <end_code>  Run PHP <end_code> after processing all input lines
 -H        Hide any passed arguments from external tools.
 -s        Display colour syntax highlighted source.
 -v        Version number
 -w        Display source with stripped comments and whitespace.
 -z <file>    Load Zend extension <file>.

 args...     Arguments passed to script. Use -- args when first argument
          starts with - or script is read from stdin

A CLI SAPI-val háromféleképpen indíthatsz el egy PHP programot:

 1. Hogyan lehet a PHP-vel fájlokat futtatni.

  php my_script.php
  
  php -f my_script.php
  Mindkét módon (vagy használva a -f kapcsolót vagy nem) futtatja a my_script.php nevű szkriptet. Bármit futtathatsz, a PHP szkriteknek nem muszáj .php kiterjesztésűeknek lenniük, bármilyen nevű és kiterjesztésű fájl futtatható.

 2. PHP kód futtatása közvetlenül a parancssorból.

  php -r 'print_r(get_defined_constants());'
  Különösen figyelni kell a shell változók helyettesítésére és az idézőjelekre!

  Megjegyzés: A példát figyelmesen szemlélve észrevehetjük, hogy nincsenek nyitó és záró tagok. Az -r kapcsolóval ezekre nincs szükség. Ha mégis használod őket, az hibához fog vezetni.

 3. PHP kód futtatása a standard inputon (stdin) keresztül.

  Ez a módszer dinamikussá teszi a PHP kód létrehozását és egyből a futtatható binárisba táplálja a kódot, amint a következő (képzeletbeli) példában láthatjuk:
  $ valami_szkript | valami_filter | php | sort -u >eredmeny.txt

A három programfuttatási módszert nem lehet egymással kombinálni.

Mint minden shellprogram, a PHP bináris képes argumentumokat fogadni, viszont az általad írt PHP szkript is. Bármennyi argumentumot megadhatsz a szkriptednek, ezek számát nem korlátozza a PHP (A shellben van egy bizonyos határ a megadható argumentumok számát illetően, de az általában bőségesen elég). A szkriptnek átadott argumentumokat a $argv globális tömb tartalmazza. A tömb nulladik eleme mindig a szkript neve. (Ez a - karakterjel abban az esetben, ha a PHP kód az -r kapcsolóval lett indítva a parancssorból.) A másik globális tömb a $argc, ami a $argv tömb elemeinek számát tartalmazza (de ez nem egyenlő a szkriptnek átadott argumentumok számával).

Amikor különféle opciókkal akarod futtatni egy szkriptet, az argumentumoknak nem szabad - karakterrel kezdődniük. Ha mégis kiteszed a - jelet, akkor abból könnyen probléma lehet, mert a PHP úgy veszi, mintha a saját opciói közül adnál meg egyet. Hogy ezt elkerüld, használd a -- szeparátort, és az utána következő az argumentumokat a PHP változtatás nélkül továbbítja a szkriptnek.

# Ez nem fogja futtatni a megadott kódot, csak szemléltetésre jó.
$ php -r 'var_dump($argv);' -h
Usage: php [options] [-f] <file> [args...]
[...]

# Ez átadja a szkriptnek a '-h' argumentumot és megakadályozza a PHP-t abban,
# hogy a sajátjának higgye. 
$ php -r 'var_dump($argv);' -- -h
array(2) {
 [0]=>
 string(1) "-"
 [1]=>
 string(2) "-h"
}

Azonban van egy másik módja a PHP paracssori futtatásának. Lehet írni olyan programokat, melyek a #!/usr/bin/php sorral kezdődnek és ezt követi a "normál" PHP kód, a szabványos PHP kezdő-és záró tagokkal. Ha megfelelően beállítottad a fájl futtatási jogosultságát (pl. chmod +x test), úgy futtathatod a programodat, mint egy normál shell vagy perl szkriptet:
#!/usr/bin/php
<?php
var_dump($argv);
?>
Feltéve, hogy ennek a fájlnak test a neve (és az éppen aktuális könyvtárunkban van, Linux alatt), a következőket tehetjük:
$ chmod +x test
$ ./test -h -- foo
array(4) {
 [0]=>
 string(6) "./test"
 [1]=>
 string(2) "-h"
 [2]=>
 string(2) "--"
 [3]=>
 string(3) "foo"
}
Látható, hogy ebben az esetben semmi problémát nem okozott az, hogy a szkriptnek a - karakterrel adtuk át az argumentumokat.

A hosszú opciók a PHP 4.3.3-tól léteznek.

Táblázat 43-3. Parancssori opciók

OpcióHosszú opcióLeírás
-a--interactive

A PHP-t interaktív módban futtatja.

-c--php-ini

Ha nem a megszokott helyén van, akkor megadhatjuk ezzel a kapcsolóval, hogy hol a php.ini vagy megadhatunk egy saját INI fájlot (aminek nem muszáj php.ini nevet adni!), pl..:
#ezzel megmondjuk a PHP-nek, hogy a /saját/könyvtárban találja a php.ini-t
$ php -c /saját/könyvtár/ maszek.php

#ez pedig utasítja PHP-t, hogy a /saját/könyvtárban/ levő saját.ini-t
#vegye alapul a maszek.php szkript futtatásakor.
$ php -c /saját/könyvtár/saját.ini maszek.php
Ha ezt az opciót nem adod meg, az állományt az alapértelmezett helyeken keresi.

-n--no-php-ini

A php.ini teljes figyelmen kívül hagyása. Ez a kapcsoló a PHP 4.3.0 óta létezik.

-d--define

Ezzel az opcióval bármilyen konfigurációs utasítást, ami csak a php.ini-ben megtalálható, egy saját értékkel érvényesíthetünk a szkript futásának idejére. Az általános formája a következő:
-d konfigurációs_utasítás[=érték]

Példák (a sorok az olvashatóság érdekében vannak tördelve):
# Az értéket elhagyva a megadott konfigurációs utasításhoz az "1" értéket
# rendeli.
$ php -d max_execution_time 
    -r '$foo = ini_get("max_execution_time"); var_dump($foo);'
string(1) "1"

# Ha csak egy szóközt nyomunk az érték helyett, akkor a konfigurációs
# utasításnak az "" értéket adja.
$ php -d max_execution_time= 
    -r '$foo = ini_get("max_execution_time"); var_dump($foo);'
string(0) ""

# A konfigurációs utasítás értéke az lesz, amit az egyenlőségjel után írunk: 
$ php -d max_execution_time=20 
    -r '$foo = ini_get("max_execution_time"); var_dump($foo);'
string(2) "20"
$ php
    -d max_execution_time=fogalmamsincsen
    -r '$foo = ini_get("max_execution_time"); var_dump($foo);'
string(15) "fogalmamsincsen"

-e--profile-info

Aktiválja a részletes információs módot, amelyet a debugger/profiler használ.

-f--file

Értelmezi és futtatja az -f kapcsoló után megadott fájlot. Ez a kapcsoló opcionális és el lehet hagyni, pusztán a fájlnév elegendő a fájl futtatásához.

-h és -?--help és --usage Ezzel az opcióval lehet információt szerezni az aktuális parancssori opciókról és néhány sornyi magyarázatot hozzájuk.
-i--info Ez a parancsori opció meghívja a phpinfo() függvényt és kiírja az eredményét. Ha a PHP rosszul működik, ajánlatos kiadni egy php -i parancsot és figyelmesen elolvasni a hibaüzeneteket a táblázatokban. Készülj fel rá, hogy ha a CGI módot használod, akkor a kimenet HTML formázott, így a parancssorban szinte olvashatatlan. (Irányítsd át a kimenetet egy HTML fájlba (php -i >phpinfo.html) és nézd meg egy böngészővel.)
-l--syntax-check

Segítségével kényelmesen elvégezhető a szintaktikai ellenőrzés egy megadott PHP kódon. Ha nincs hiba, a standard kimenetre kiírja, hogy No syntax errors detected in <filename> És a shell visszatérési értéke 0. Hiba esetén a szöveg Errors parsing <filename>, majd kiírja a standard kimenetre a megérdemelt hibaüzenetet és a shell visszatérési értéke 255 lesz.

Ez az opció nem jelzi a végzetes hibákat (mint pl. egy definiálatlan függvény). Használd ezt az -f kapcsolóval együtt, ha végzetes hibákat is akarsz találni. ;)

Megjegyzés: Ez az opció nem használható együtt az -r kapcsolóval.

-m--modules

Eme opció használatával a PHP kilistázza a beépített (és betöltött) PHP és Zend modulokat:
$ php -m
[PHP Modules]
xml
tokenizer
standard
session
posix
pcre
overload
mysql
mbstring
ctype

[Zend Modules]

-r--run

Ez az opció teszi lehetővé, hogy PHP parancsokat adjunk ki közvetlenül a parancssorból. A kezdő és a záró PHP tagok (<?php és ?>) nem kellenek és szintaktikai hibához fog vezetni, ha mégis alkalmazod őket.

Megjegyzés: Óvatosan kell bánni ezzel a parancssori PHP futtatási módszerrel, nehogy a változó helyettesítés miatt összeakadjon a shellel.

Példa egy ilyen hibára
$ php -r "$foo = get_defined_constants();"
Command line code(1) : Parse error - parse error, unexpected '='
Itt az a probléma, hogy az sh/bash shell elvégezte a változó helyettesítést mert dupla idézőjeleket " használtunk. Mivel azonban a $foo nem definiált, a shell behelyettesíti egy üres értékre, vagyis az a helyzet, mintha a következő parancsot adtuk volna ki a PHP-nek:
$ php -r " = get_defined_constants();"
Az a helyes megoldás, ha egyszerű idézőjeleket (') használunk. Az ilyen idézőjelek közé írt változókkal nem foglalkozik az sh/bash.
$ php -r '$foo = get_defined_constants(); var_dump($foo);'
array(370) {
 ["E_ERROR"]=>
 int(1)
 ["E_WARNING"]=>
 int(2)
 ["E_PARSE"]=>
 int(4)
 ["E_NOTICE"]=>
 int(8)
 ["E_CORE_ERROR"]=>
 [...]
Ha nem sh/bash shellt használsz, egyéb problémákkal is találkozhatsz. Jelentsd a hibákat a http://bugs.php.net/ címre. Problémákat okozhat, ha shell változókat akarsz a kódba integrálni vagy blackslahes-eket használni.

Megjegyzés: A -r kapcsoló csak a CLI SAPI-ban áll rendelkezésre, a CGI SAPI-ban nem.

-B--process-begin

Az stdin feldolgozása előtt végrehajtandó PHP kód. PHP 5-től létezik.

-R--process-code

Minden bemeneti sorra végrehajtandó PHP kód. PHP 5-től létezik.

Van két speciális változó, amely ebben a módban használható: $argn és $argi. Az $argn azt a sort tartalmazza, amelyet a PHP éppen feldolgoz, az $argi pedig a sornak a sorszámát tartalmazza.

-F--process-file

Minden bemeneti sorra végrehajtandó PHP fájl. PHP 5-től létezik.

-E--process-end

Minden bemeneti sor feldolgozása után végrehajtandó PHP kód. PHP 5-től létezik.

Példa a -B, -R és -E opciók használatára: egy projekt sorainak megszámolása.
$ find my_proj | php -B '$l=0;' -R '$l += count(@file($argn));' -E 'echo "Total Lines: $l\n";'
Total Lines: 37328

-s--syntax-highlight és --syntax-highlighting

Színesben kiemelt forrását írja ki a szkriptnek.

Ez az opció egy saját algoritmust használ a fájl elemzéséhez, amivel HTML kódot generál a forrásból a standard kimenetre. Ez a kód tartalmazza a színes kiemeléshez szükséges és az egyéb formázó tag-eket, a szabványos <code> [...] </code> HTML formában, de nem tartalmazza a HTML fejléceket.

Megjegyzés: Ez az opció nem használható együtt az -r kapcsolóval.

-v--version

Kiírja a PHP, PHP SAPI, és a Zend verziószámát a standard kimenetre, pl:
$ php -v
PHP 4.3.0 (cli), Copyright (c) 1997-2002 The PHP Group
Zend Engine v1.3.0, Copyright (c) 1998-2002 Zend Technologies

-w--strip

Kommentek és felesleges sorközök nélkül listázza ki a kódot.

Megjegyzés: Ez az opció nem használható együtt az -r kapcsolóval.

-z--zend-extension

Betölti a Zend bővítményt. Ha csak a futtatandó szkript nevét adtuk meg utána, akkor a PHP megpróbálja ezt a bővítményt a rendszereden alapértelmezett függvéykönyvtár (library) útvonal alapján betölteni (Ez általában az /etc/ld.so.conf fájlban van definiálva a Linux rendszereken). Ha megadsz egy konkrét útvonalat, akkor a PHP ezt veszi alapul, nem pedig a rendszer általit. Relatív útvonalat is megadhatsz a PHP-nek, hogy az aktuális könyvtárhoz képest hol keresse a bővítményt.

A PHP futtatható állomány segítségével PHP szkripteket webszervertől függetlenül lehet futtatni. Ha egy Unix rendszeren vagy, a PHP szkripted elejére egy speciális sort kell beillesztened, majd az állományt futtathatóvá kell tenned, így a rendszer tudni fogja melyik programmal kell futtatni a szkriptet. Windows-on a .php állományokhoz hozzárendelheted a php.exe programot, vagy készíthetsz egy batch fájlt, amellyel a szkriptet PHP-n keresztül tudod futtatni. A Unix rendszerek miatt beszúrt első sor nem fog problémát okozni Windows-on, így írhatsz platformfüggetlen programot is. Alább található egy példa parancssor PHP program írására.

Példa 43-1. Parancssorból futtatható szkript (script.php)

#!/usr/bin/php
<?php

if ($argc != 2 || in_array($argv[1], array('--help', '-help', '-h', '-?'))) {
?>

Ez egy parancssori PHP szkript egy opcióval.

 Használat:
 <?php echo $argv[0]; ?> <opció>

 Az <opció> lehet bármilyen szó, amit
 szeretnél kiiratni. --help, -help, -h,
 vagy -? opciókra ezt a súgót kapod.

<?php
} else {
  echo $argv[1];
}
?>

A fenti szkriptben használtuk a speciális első sort, hogy ezt a fájlt a PHP futtassa. Most a CLI verziót használjuk, így nem lesznek HTTP fejlécek kiírva. Van két változó, amit használhatsz parancssori PHP alkalmazások írásakor: $argc and $argv. Az első megadja az argumentumok számát + 1 (a futó szkript nevét). A második egy tömb, amely az argumentumokat tartalmazza, a szkript nevével kezdődően 0-tól számozva ($argv[0]).

A fenti programban megvizsgáljuk, hogy több vagy kevesebb mint egy argumentum van-e megadva. Ekkor vagy ha az argumentum --help, -help, -h vagy -?, akkor kiíratjuk a súgó üzenetet, a szkriptnevet dinamikusan írjuk ki. Ha más argumentumot kapunk, akkor azt kiírjuk.

Ha a fenti szkriptet Unix-on szeretnéd futtatni, futtathatóvá kell tenned, majd egyszerűen meghívhatod mint például script.php echothis vagy script.php -h. Windows-on készíthetsz egy batch fájlt erre a célra:

Példa 43-2. Batch fájl parancssori PHP szkript futtatására (script.bat)

@c:\php\cli\php.exe script.php %1 %2 %3 %4

Feltételezve, hogy a fenti programot script.php-nek nevezted el, és a php.exe CLI programod a c:\php\cli\php.exe helyen van, ez a batch fájl lefutattja neked a további opciókkal: script.bat echothis vagy script.bat -h.

Lásd még a Readline kiterjesztés dokumentációját, ahol további függvényeket találsz a parancssori PHP alkalmazásaid fejlesztéséhez.

VI. Függvény referencia

See also I Függelék.

Tartalom
I. .NET Functions
II. Apache-specifikus függvények
III. Alternative PHP Cache
IV. Advanced PHP debugger
V. Tömbkezelő függvények
VI. Aspell függvények [ellenjavallt]
VII. BCMath tetszőleges pontosságú matematikai függvények
VIII. PHP bytecode Compiler
IX. Bzip2 tömörítési függvények
X. Naptár függvények
XI. CCVS függvények
XII. Osztály/Objektum függvények
XIII. Classkit Functions
XIV. ClibPDF Függvények
XV. COM and .Net (Windows)
XVI. Crack Functions
XVII. Character Type Functions
XVIII. CURL, Client URL Library Functions
XIX. Cybercash payment függvények
XX. Credit Mutuel CyberMUT functions
XXI. Cyrus IMAP administration Functions
XXII. Dátummal és időponttal kapcsolatos függvények
XXIII. DB++ Functions
XXIV. Database (dbm-style) Abstraction Layer Functions
XXV. dBase Functions
XXVI. DBM Functions [deprecated]
XXVII. dbx függvények
XXVIII. Direct IO Functions
XXIX. Könyvtárkezelő Függvények
XXX. DOM Functions
XXXI. DOM XML függvények
XXXII. enchant Functions
XXXIII. Error Handling and Logging Functions
XXXIV. Exif Functions
XXXV. Expect Functions
XXXVI. File Alteration Monitor Functions
XXXVII. Forms Data Format Functions
XXXVIII. Fileinfo Functions
XXXIX. filePro függvények
XL. Filesystem Functions
XLI. Filter Functions
XLII. Firebird/InterBase Functions
XLIII. Firebird/Interbase Functions (PDO_FIREBIRD)
XLIV. FriBiDi Functions
XLV. FrontBase Functions
XLVI. FTP Functions
XLVII. Függvénykezelő függvények
XLVIII. GeoIP Functions
XLIX. GNU Gettext
L. GMP Functions
LI. gnupg Függvények
LII. Net_Gopher
LIII. hash Functions
LIV. HTTP
LV. Hyperwave Functions
LVI. Hyperwave API Functions
LVII. IBM DB2, Cloudscape and Apache Derby Functions
LVIII. ICAP Functions [removed]
LIX. iconv Functions
LX. ID3 Functions
LXI. IIS Administration Functions
LXII. Képmanipuláló függvények
LXIII. IMAP, POP3 and NNTP Functions
LXIV. Informix Functions
LXV. Informix Functions (PDO_INFORMIX)
LXVI. Ingres II Functions
LXVII. IRC Gateway Functions
LXVIII. PHP / Java Integration
LXIX. JSON Functions
LXX. KADM5
LXXI. LDAP Functions
LXXII. libxml Functions
LXXIII. Lotus Notes Functions
LXXIV. LZF Functions
LXXV. Mail függvények
LXXVI. mailparse Functions
LXXVII. Matematikai függvények
LXXVIII. MaxDB PHP Extension
LXXIX. MCAL Functions
LXXX. Mcrypt Encryption Functions
LXXXI. MCVE (Monetra) Payment Functions
LXXXII. Memcache Functions
LXXXIII. Mhash függvények
LXXXIV. Mimetype Functions
LXXXV. Ming függvénykönyvtár Flash mozik előállításához
LXXXVI. Miscellaneous Functions
LXXXVII. mnoGoSearch Functions
LXXXVIII. Microsoft SQL Server Functions
LXXXIX. Microsoft SQL Server and Sybase Functions (PDO_DBLIB)
XC. Mohawk Software Session Handler Functions
XCI. mSQL Functions
XCII. Multibyte String Functions
XCIII. muscat Functions
XCIV. MySQL függvények
XCV. MySQL Functions (PDO_MYSQL)
XCVI. MySQL Improved Extension
XCVII. Ncurses Terminal Screen Control Functions
XCVIII. Hálózatkezelési Függvények
XCIX. Newt Functions
C. NSAPI-specific Functions
CI. Object Aggregation/Composition Functions
CII. Object property and method call overloading
CIII. Oracle 8 függvények
CIV. ODBC Functions (Unified)
CV. ODBC and DB2 Functions (PDO_ODBC)
CVI. oggvorbis
CVII. OpenAL Audio Bindings
CVIII. OpenSSL Functions
CIX. Oracle függvények
CX. Oracle Functions (PDO_OCI)
CXI. Kimenet Szabályozó Függvények
CXII. Ovrimos SQL Functions
CXIII. Paradox File Access
CXIV. Parsekit Functions
CXV. Process Control Functions
CXVI. Reguláris kifejezések függvényei (Perl kompatibilis)
CXVII. PDF Függvények
CXVIII. PDO Functions
CXIX. PHP Options&Information
CXX. POSIX Functions
CXXI. Regular Expression Functions (POSIX Extended)
CXXII. PostgreSQL függvények
CXXIII. PostgreSQL Functions (PDO_PGSQL)
CXXIV. Printer Functions
CXXV. Programfuttató függvények
CXXVI. PostScript document creation
CXXVII. Pspell Functions
CXXVIII. qtdom Functions
CXXIX. Radius
CXXX. Rar Functions
CXXXI. GNU Readline
CXXXII. GNU Recode függvények
CXXXIII. RPM Header Reading Függvények
CXXXIV. runkit Functions
CXXXV. Satellite CORBA client extension [deprecated]
CXXXVI. SDO Functions
CXXXVII. SDO XML Data Access Service Functions
CXXXVIII. SDO Relational Data Access Service Functions
CXXXIX. Semaphore, Shared Memory and IPC Functions
CXL. SESAM Database Functions
CXLI. PostgreSQL Session Save Handler
CXLII. Munkamenet kezelő függvények
CXLIII. Shared Memory Functions
CXLIV. SimpleXML függvények
CXLV. SNMP Functions
CXLVI. SOAP Functions
CXLVII. Socket Functions
CXLVIII. Standard PHP Library (SPL) Functions
CXLIX. SQLite
CL. SQLite Functions (PDO_SQLITE)
CLI. Secure Shell2 Functions
CLII. Statistics Functions
CLIII. Stream Functions
CLIV. String függvények
CLV. Shockwave Flash Functions
CLVI. Sybase Functions
CLVII. TCP Wrappers Functions
CLVIII. Tidy Functions
CLIX. Tokenizer függvények
CLX. Unicode Functions
CLXI. URL függvények
CLXII. Változók kezelésével kapcsolatos függvények
CLXIII. Verisign Payflow Pro Functions
CLXIV. vpopmail függvények
CLXV. W32api Functions
CLXVI. WDDX függvények
CLXVII. win32ps Functions
CLXVIII. win32service Functions
CLXIX. xattr Functions
CLXX. xdiff Functions
CLXXI. XML értelmező függvények
CLXXII. XML-RPC Functions
CLXXIII. XMLReader functions
CLXXIV. xmlwriter Functions
CLXXV. XSL functions
CLXXVI. XSLT függvények
CLXXVII. YAZ Functions
CLXXVIII. YP/NIS Functions
CLXXIX. Zip Fájl függvények (csak olvasáshoz)
CLXXX. Zlib Compression Functions

I. .NET Functions

Bevezetés

Figyelem

Ez a kiterjesztés KÍSÉRLETI JELLEGGEL MŰKÖDIK. Ez azt jelenti, hogy minden itt dokumentált működés, beleértve a függvények nevét, működését vagy bármi más, amit a kiterjesztés kapcsán leírtunk megváltozhat egy későbbi PHP kiadásban minden figyelmeztetés nélkül. Ezt a kiterjesztést csak a saját felelősségedre használd!

Tartalom
dotnet_load -- Loads a DOTNET module

dotnet_load

(no version information, might be only in CVS)

dotnet_load -- Loads a DOTNET module

Description

int dotnet_load ( string assembly_name [, string datatype_name [, int codepage]] )

Figyelem

Ez a függvény KÍSÉRLETI JELLEGGEL MŰKÖDIK. A függvény működése, neve, bármi amit a függévénnyel kapcsolatban dokumentáltunk megváltozhat egy későbbi PHP kiadásban minden figyelmeztetés nélkül. Ezt a függvényt csak a saját felelősségedre használd!

Figyelem

Ez a függvény jelenleg nincs dokumentálva, csak a paraméterek listája található itt.

II. Apache-specifikus függvények

Ezek a függvények csak akkor használhatók, ha a PHP Apache modulként fut.

Tartalom
apache_child_terminate -- Felszámolja az épp felhasznált Apache processzt a kérés után
apache_get_modules -- Get a list of loaded Apache modules
apache_get_version -- Fetch Apache version
apache_getenv -- Get an Apache subprocess_env variable
apache_lookup_uri --  Végrehajt egy részleges kérést a meghatározott URI-re és visszatér ennek összes információjával
apache_note -- Apache kérés megjegyzéseket kér és állít be
apache_request_headers -- visszaadja az összes HTTP-kérés fejlécet
apache_reset_timeout -- Reset the Apache write timer
apache_response_headers -- Visszadja az összes HTTP válasz fejlécet
apache_setenv -- Apache subprocess_env változóit állítja be
ascii2ebcdic -- Átalakít egy stringet ASCII-ből EBCDIC-be
ebcdic2ascii -- Átalakít egy stringet EBCDIC-ből ASCII-be
getallheaders -- Visszaadja az összes HTTP-kérés fejlécet
virtual -- Végrehajt egy Apache allekérést

apache_child_terminate

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

apache_child_terminate -- Felszámolja az épp felhasznált Apache processzt a kérés után

Leírás

bool apache_child_terminate ( void )

Az apache_child_terminate() feljegyzi megszüntetésre az aktuális PHP kérést futtató Apache processzt, azaz miután a PHP szkript futása befejeződött, az Apache megkísérli ezt a processzt bezárni. Ezt pl. sok memóriát fogyasztó processzek leállításra lehet használni, mivel ez memória csak belsőleg szabadul fel általában, és az operációs rendszer szintjén nem jelenik meg.

Visszatérési értékek

Akkor tér vissza TRUE értékkel, ha a PHP Apache 1 modulként fut, valamint a child_terminate PHP konfigurációs direktíva engedélyezve van (alapértelmezésben tiltott). Ha a fenti feltételek nem teljesülnek, FALSE lesz a visszatérési érték, valamint egy E_WARNING szintű hibajelzés is létrejön.

Megjegyzések

Megjegyzés: Ez a függvény nem működik Windows operációs rendszereken!

Lásd még

exit()

apache_get_modules

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5)

apache_get_modules -- Get a list of loaded Apache modules

Leírás

array apache_get_modules ( void )

Get a list of loaded Apache modules.

Visszatérési értékek

An array of loaded Apache modules.

Változások naplója

VáltozatLeírás
5.0.0 Became available when using Apache 1, or the PHP Apache 2 filter API. Before this time, it was only available when using the Apache 2 handler API.

Példák

Példa 1. apache_get_modules() example

<?php
print_r(apache_get_modules());
?>

A fenti példa valami ilyesmi kimenetet ad:

Array
(
  [0] => core
  [1] => http_core
  [2] => mod_so
  [3] => sapi_apache2
  [4] => mod_mime
  [5] => mod_rewrite
)

apache_get_version

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5)

apache_get_version -- Fetch Apache version

Leírás

string apache_get_version ( void )

Fetch the Apache version.

Visszatérési értékek

Returns the Apache version on success, or FALSE on failure.

Változások naplója

VáltozatLeírás
4.3.4 Became available with Apache 1.
5.0.0 Became available with the Apache 2 filter API.

Példák

Példa 1. apache_get_version() example

<?php
$version = apache_get_version();
echo "$version\n";
?>

A fenti példa valami ilyesmi kimenetet ad:

Apache/1.3.29 (Unix) PHP/4.3.4

Lásd még

phpinfo()

apache_getenv

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

apache_getenv -- Get an Apache subprocess_env variable

Leírás

string apache_getenv ( string variable [, bool walk_to_top] )

Get an Apache environment variable as specified by variable.

This function requires Apache 2 otherwise it's undefined.

Paraméterek

variable

The Apache environment variable

walk_to_top

Whether to get the top-level variable available to all Apache layers.

Visszatérési értékek

The value of the Apache environment variable on success, or FALSE on failure

Példák

Példa 1. apache_getenv() example

The example above shows how to retrieve the value of the Apache environment variable SERVER_ADDR.

<?php
$ret = apache_getenv("SERVER_ADDR");
echo $ret;
?>

A fenti példa valami ilyesmi kimenetet ad:

42.24.42.240

apache_lookup_uri

(PHP 3 >= 3.0.4, PHP 4, PHP 5)

apache_lookup_uri --  Végrehajt egy részleges kérést a meghatározott URI-re és visszatér ennek összes információjával

Leírás

object apache_lookup_uri ( string filename )

Végrehajt egy részleges kérést a meghatározott URI-re és visszatér ennek összes információjával. Elég messze elmegy ahhoz, hogy megszerezze az összes információt az adott forrásról és visszaadja ezeket egy osztályban. A visszaadott osztály tulajdonságai:

status
the_request
status_line
method
content_type
handler
uri
filename
path_info
args
boundary
no_cache
no_local_copy
allowed
send_bodyct
bytes_sent
byterange
clength
unparsed_uri
mtime
request_time

Példa 1. apache_lookup_uri() példa

<?php
$info = apache_lookup_uri('index.php?var=value');
print_r($info);

if (file_exists($info->filename)) {
  echo 'A fájl létezik!';
}
?>

A fenti példa valami ilyesmi kimenetet ad:

A fenti példa az alábbi kimenetet hozza létre:

stdClass Object
(
  [status] => 200
  [the_request] => GET /dir/file.php HTTP/1.1
  [method] => GET
  [mtime] => 0
  [clength] => 0
  [chunked] => 0
  [content_type] => application/x-httpd-php
  [no_cache] => 0
  [no_local_copy] => 1
  [unparsed_uri] => /dir/index.php?var=value
  [uri] => /dir/index.php
  [filename] => /home/htdocs/dir/index.php
  [args] => var=value
  [allowed] => 0
  [sent_bodyct] => 0
  [bytes_sent] => 0
  [request_time] => 1074282764
)
A fájl létezik!

Megjegyzés: Az apache_lookup_uri() csak akkor működik, ha a PHP Apache modulként van telepítve.

apache_note

(PHP 3 >= 3.0.2, PHP 4, PHP 5)

apache_note -- Apache kérés megjegyzéseket kér és állít be

Leírás

string apache_note ( string note_name [, string note_value] )

Az apache_note() egy Apache-specifikus függvény amely egy kérésben értékeket kér le és állít be a notes táblában. Ha egy argumentummal hívod, akkor az aktuális note_name megjegyzés értékével tér vissza. Ha két argumentummal hívod, akkor beállítja a note_name értékét note_value-ra, és a note_name korábbi értékével tér vissza.

apache_request_headers

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

apache_request_headers -- visszaadja az összes HTTP-kérés fejlécet

Leírás

array apache_request_headers ( void )

apache_request_headers() függvény az aktuális kérés összes HTTP fejlécével tér vissza, amit asszociatív tömbben ad vissza. Ez csak akkor használható, ha a PHP Apache modulként fut.

Példa 1. apache_request_headers() példa

<?php
$fejlecek = apache_request_headers();

foreach ($fejlecek as $fejlec => $ertek) {
  echo "$fejlec: $ertek <br />\n";
}
?>

A fenti példa valami ilyesmi kimenetet ad:

Accept: */*
Accept-Language: en-us
Accept-Encoding: gzip, deflate
User-Agent: Mozilla/4.0
Host: www.example.com
Connection: Keep-Alive

Megjegyzés: PHP 4.3.0-t megelőzően az apache_request_headers() neve getallheaders() volt. PHP 4.3.0-tól kezdve a getallheaders() csak álnévként szolgál a apache_request_headers() függvényhez.

Megjegyzés: A környezetből olvasva is lekérhetőek a tipikus CGI változók, és e módszer mindenképpen működik, függetlenül attól, hogy a PHP Apache modulként működik vagy sem. A phpinfo() használatával meg lehet tekinteni az ezen a módon definiált környezeti változók listáját.

Megjegyzés: A PHP 4.3.3 változatától kezdve ezt a függvényt használhatod a NSAPI szerver modullal a Netscape/iPlanet/SunONE rendszeren futó webszervereken is.

Lásd még: apache_response_headers()!

apache_reset_timeout

(no version information, might be only in CVS)

apache_reset_timeout -- Reset the Apache write timer

Leírás

bool apache_reset_timeout ( void )

apache_reset_timeout() resets the Apache write timer, which defaults to 300 seconds. With set_time_limit(0); ignore_user_abort(true) and periodic apache_reset_timeout() calls, Apache can theoretically run forever.

This function requires Apache 1.

Visszatérési értékek

Siker esetén TRUE értékkel tér vissza, ellenkező esetben FALSE értéket ad.

Megjegyzések

Megjegyzés: Ez a függvény nem használható, ha a safe mode be van kapcsolva.

apache_response_headers

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

apache_response_headers -- Visszadja az összes HTTP válasz fejlécet

Leírás

array apache_response_headers ( void )

apache_response_headers() visszaadja az összes HTTP válasz-fejlécet.

Példa 1. apache_response_headers() példa

<?php
print_r(apache_response_headers());
?>

A fenti példa valami ilyesmi kimenetet ad:

Array
(
  [Accept-Ranges] => bytes
  [X-Powered-By] => PHP/4.3.8
)

Megjegyzés: A PHP 4.3.3 változatától kezdve ezt a függvényt használhatod a NSAPI szerver modullal a Netscape/iPlanet/SunONE rendszeren futó webszervereken is.

Lásd még: apache_request_headers() és headers_sent()!

apache_setenv

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

apache_setenv -- Apache subprocess_env változóit állítja be

Leírás

int apache_setenv ( string variable, string value [, bool walk_to_top] )

Figyelem

Ez a függvény jelenleg nincs dokumentálva, csak a paraméterek listája található itt.

ascii2ebcdic

(PHP 3 >= 3.0.17)

ascii2ebcdic -- Átalakít egy stringet ASCII-ből EBCDIC-be

Leírás

int ascii2ebcdic ( string ascii_str )

Az ascii2ebcdic() egy Apache-specifikus függvény, és csak EBCDIC alapú operációs rendszereken érhető el (OS/390, BS2000). Egy ASCII kódolt ascii_str szöveget alakít át az annak megfelelő EBCDIC reprezentációvá (binary safe módon). Visszatérési értéke az eredmény.

Lásd még az ellentétes funkciót betöltő ebcdic2ascii() függvényt.

ebcdic2ascii

(PHP 3 >= 3.0.17)

ebcdic2ascii -- Átalakít egy stringet EBCDIC-ből ASCII-be

Description

int ebcdic2ascii ( string ebcdic_str )

Az ebcdic2ascii() egy Apache-specifikus függvény, és csak EBCDIC alapú operációs rendszereken érhető el (OS/390, BS2000). Egy EBCDIC kódolt ebcdic_str szöveget alakít át az annak megfelelő ASCII reprezentációvá (binary safe módon). Visszatérési értéke az eredmény.

Lásd még az ellentétes funkciót betöltő ascii2ebcdic() függvényt.

getallheaders

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

getallheaders -- Visszaadja az összes HTTP-kérés fejlécet

Leírás

array getallheaders ( void )

getallheaders() a apache_request_headers() függvény álneve. Ez a függvény az aktuális HTTP kérés összes fejlécét visszadja egy asszociatív tömbben. Bővebb információért olvasd el a apache_request_headers() dokumentációját!

Megjegyzés: PHP 4.3.0-ban a getallheaders() csak a apache_request_headers() álneveként funkcionál tovább. Valójában a függvény nevét megváltoztatták, mivel csak akkor működik, ha a PHP Apache modulként fut.

Megjegyzés: A PHP 4.3.3 változatától kezdve ezt a függvényt használhatod a NSAPI szerver modullal a Netscape/iPlanet/SunONE rendszeren futó webszervereken is.

Lásd még apache_request_headers()!

virtual

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

virtual -- Végrehajt egy Apache allekérést

Leírás

int virtual ( string filename )

A virtual() egy Apache-specifikus függvény, amely megegyezik a mod_include <!--#include virtual...--> megoldásával. Végrehajt egy Apache alkérést. Ez hasznos CGI szkriptek vagy .shtml fájlok beillesztésénél, vagy bármi másnál, amit egyébként az Apache dolgozott volna fel. Fontos a CGI szkripteknél, hogy a szkript érvényes CGI fejléceket generáljon. Ezt azt jelenti, hogy minimálisan egy Content-type fejlécet kell ki kell adnia.

Az alkérés futtatásához minden puffert le kell zárni és kiűríteni a tartalmát a kliens böngésző felé, és ezzel együtt minden függőben lévő fejléc is kiküldésre kerül.

Figyelem

Ez a függvény csak abban az esetben fog működni, ha Apache modulként működik a PHP-d, mivel annak API-ját használja az al-lekérések kivitelezéséhez. Teljes, adatokkal telitűzdelt GET hivatkozást adhatsz itt meg, de ezt csak a futtatandó script $_SERVER['QUERY_STRING'] változója fogja tükrözni. A hívó $_GET tömbjét fogja átvenni a meghívott PHP program. A QUERY_STRING átadása csak az Apache 2 használata esetén történik meg. A meghívott fájl az acces_log-ban nem fog nyomot hagyni.

A PHP 4.0.6-os változatától felfele használható a virtual() PHP fájlokra is. Persze ettől függetlenül okosabb az include() vagy require() függvényeket használni erre a célra.

III. Alternative PHP Cache

Bevezetés

The Alternative PHP Cache (APC) is a free and open opcode cache for PHP. It was conceived of to provide a free, open, and robust framework for caching and optimizing PHP intermediate code.


Telepítés

Ez a PECL kiterjesztés a PHP alapterjesztésében nem szerepel.

További információk, mint például új kiadások, letöltés, forrásállományok, karbantartók, CHANGELOG találhatóak itt: http://pecl.php.net/package/apc.

Ezen PECL kiterjesztés DLL állományát letöltheted a PHP Letöltések, vagy a http://snaps.php.net/ címről.

Megjegyzés: On Windows, APC needs a temp path to exist, and be writable by the web server. It checks TMP, TEMP, USERPROFILE environment variables in that order and finally tries the WINDOWS directory if none of those are set.

Megjegyzés: For more in-depth, highly technical implementation details, see the developer-supplied TECHNOTES file .


Futásidejű beállítások

Az alábbi függvények viselkedése befolyásolható a php.ini segítségével.

Although the default APC settings are fine for many installations, serious users should consider tuning the following parameters.

There are two main decisions you have to make. First, how much shared memory do you want to set aside for APC, and second, whether you want APC to check if a file has been modified on every request. The two ini directives involved here are apc.shm_size and apc.stat. Read the sections on these two directives carefully below.

Once you have a running server, you should copy the apc.php script that comes with the extension to somewhere in your docroot and load it up in your browser. It provides you with a detailed look at what is happening in your cache. If you have GD enabled in PHP, it will even have pretty graphs. First thing to check is of course that it is actually caching files. Assuming it is working you should then pay close attention to the Cache full count number on the left. That tells you the number of times the cache has filled up and has had to forcefully clean up any entries not accessed within the last apc.ttl seconds. You should configure your cache to minimize this number. If you are constantly filling your cache, the resulting cache churn is going to hurt performance. You should either set more memory aside for APC, or use apc.filters to cache fewer scripts.

Táblázat 1. APC configuration options

NameDefaultChangeableChangelog
apc.enabled"1"PHP_INI_ALL 
apc.shm_segments"1"PHP_INI_SYSTEM 
apc.shm_size"30"PHP_INI_SYSTEM 
apc.optimization"0"PHP_INI_ALL 
apc.num_files_hint"1000"PHP_INI_SYSTEM 
apc.ttl"0"PHP_INI_SYSTEM 
apc.gc_ttl"3600"PHP_INI_SYSTEM 
apc.cache_by_default"1"PHP_INI_SYSTEM 
apc.filtersNULLPHP_INI_SYSTEM 
apc.mmap_file_maskNULLPHP_INI_SYSTEM 
apc.slam_defense"0"PHP_INI_SYSTEM 
apc.file_update_protection"2"PHP_INI_SYSTEM 
apc.enable_cli"0"PHP_INI_SYSTEM> APC 3.0.6
apc.max_file_size"1M"PHP_INI_SYSTEM> APC 3.0.6
apc.stat"1"PHP_INI_SYSTEM> APC 3.0.9
További részletekért és a PHP_INI_* konstansok definícióiért lásd: G Függelék.

A témába vágó konfigurációs direktívák rövid leírása

apc.enabled boolean

apc.enabled can be set to 0 to disable APC. This is primarily useful when APC is statically compiled into PHP, since there is no other way to disable it (when compiled as a DSO, the extension line in php.ini can just be commented-out).

apc.shm_segments integer

The number of shared memory segments to allocate for the compiler cache. If APC is running out of shared memory but you have already set apc.shm_size as high as your system allows, you can try raising this value.

apc.shm_size integer

The size of each shared memory segment in MB. By default, some systems (including most BSD variants) have very low limits on the size of a shared memory segment.

apc.optimization integer

The optimization level. Zero disables the optimizer, and higher values use more aggressive optimizations. Expect very modest speed improvements. This is experimental.

apc.num_files_hint integer

A "hint" about the number of distinct source files that will be included or requested on your web server. Set to zero or omit if you're not sure; this setting is mainly useful for sites that have many thousands of source files.

apc.ttl integer

The number of seconds a cache entry is allowed to idle in a slot in case this cache entry slot is needed by another entry. Leaving this at zero means that your cache could potentially fill up with stale entries while newer entries won't be cached.

apc.gc_ttl integer

The number of seconds that a cache entry may remain on the garbage-collection list. This value provides a fail-safe in the event that a server process dies while executing a cached source file; if that source file is modified, the memory allocated for the old version will not be reclaimed until this TTL reached. Set to zero to disable this feature.

apc.cache_by_default boolean

On by default, but can be set to off and used in conjunction with positive apc.filters so that files are only cached if matched by a positive filter.

apc.filters string

A comma-separated list of POSIX extended regular expressions. If any pattern matches the source filename, the file will not be cached. Note that the filename used for matching is the one passed to include/require, not the absolute path. If the first character of the expression is a + then the expression will be additive in the sense that any files matched by the expression will be cached, and if the first character is a - then anything matched will not be cached. The - case is the default, so it can be left off.

apc.mmap_file_mask string

If compiled with MMAP support by using --enable-mmap this is the mktemp-style file_mask to pass to the mmap module for determing whether your mmap'ed memory region is going to be file-backed or shared memory backed. For straight file-backed mmap, set it to something like /tmp/apc.XXXXXX (exactly 6 Xs). To use POSIX-style shm_open/mmap put a .shm somewhere in your mask. e.g. /apc.shm.XXXXXX You can also set it to /dev/zero to use your kernel's /dev/zero interface to anonymous mmap'ed memory. Leaving it undefined will force an anonymous mmap.

apc.slam_defense integer

On very busy servers whenever you start the server or modify files you can create a race of many processes all trying to cache the same file at the same time. This option sets the percentage of processes that will skip trying to cache an uncached file. Or think of it as the probability of a single process to skip caching. For example, setting apc.slam_defense to 75 would mean that there is a 75% chance that the process will not cache an uncached file. So, the higher the setting the greater the defense against cache slams. Setting this to 0 disables this feature.

apc.file_update_protection integer

When you modify a file on a live web server you really should do so in an atomic manner. That is, write to a temporary file and rename (mv) the file into its permanent position when it is ready. Many text editors, cp, tar and other such programs don't do this. This means that there is a chance that a file is accessed (and cached) while it is still being written to. This apc.file_update_protection setting puts a delay on caching brand new files. The default is 2 seconds which means that if the modification timestamp (mtime) on a file shows that it is less than 2 seconds old when it is accessed, it will not be cached. The unfortunate person who accessed this half-written file will still see weirdness, but at least it won't persist. If you are certain you always atomically update your files by using something like rsync which does this correctly, you can turn this protection off by setting it to 0. If you have a system that is flooded with io causing some update procedure to take longer than 2 seconds, you may want to increase this a bit.

apc.enable_cli integer

Mostly for testing and debugging. Setting this enables APC for the CLI version of PHP. Normally you wouldn't want to create, populate and tear down the APC cache on every CLI request, but for various test scenarios it is handy to be able to enable APC for the CLI version of APC easily.

apc.max_file_size integer

Prevent files larger than this value from getting cached. Defaults to 1M.

apc.stat integer

Be careful if you change this setting. The default is for this to be On which means that APC will stat (check) the script on each request to see if it has been modified. If it has been modified it will recompile and cache the new version. If you turn this setting off, it will not check. That means that in order to have changes become active you need to restart your web server. On a production server where you rarely change the code, turning stats off can produce a significant performance boost.

For included/required files this option applies as well, but note that if you are using relative path includes (any path that doesn't start with / on Unix) APC has to check in order to uniquely identify the file. If you use absolute path includes APC can skip the stat and use that absolute path as the unique identifier for the file.


Erőforrás típusok

Ez a kiterjesztés semmilyen erőforrás típust nem definiál.


Előre definiált állandók

Ez a kiterjesztés semmilyen konstans értéket nem definiál.

Tartalom
apc_cache_info --  Retrieves cached information (and meta-data) from APC's data store
apc_clear_cache --  Clears the APC cache
apc_define_constants --  Defines a set of constants for later retrieval and mass-definition
apc_delete --  Removes a stored variable from the cache
apc_fetch --  Fetch a stored variable from the cache
apc_load_constants --  Loads a set of constants from the cache
apc_sma_info --  Retrieves APC's Shared Memory Allocation information
apc_store --  Cache a variable in the data store

apc_cache_info

(PECL)

apc_cache_info --  Retrieves cached information (and meta-data) from APC's data store

Leírás

array apc_cache_info ( [string cache_type] )

Visszatérési értékek

Array of cached data (and meta-data), or FALSE on failure

Megjegyzés: apc_cache_info() will raise a warning if it is unable to retrieve APC cache data. This typically occurs when APC is not enabled.

Paraméterek

cache_type

If cache_type is "user", the user cache will be cleared; otherwise, the system cache (cached files) will be cleared.

Példák

Példa 1. A apc_cache_info() example

<?php
print_r(apc_cache_info());
?>

A fenti példa valami ilyesmi kimenetet ad:

Array
(
  [num_slots] => 2000
  [ttl] => 0
  [num_hits] => 9
  [num_misses] => 3
  [start_time] => 1123958803
  [cache_list] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [filename] => /path/to/apc_test.php
          [device] => 29954
          [inode] => 1130511
          [type] => file
          [num_hits] => 1
          [mtime] => 1123960686
          [creation_time] => 1123960696
          [deletion_time] => 0
          [access_time] => 1123962864
          [ref_count] => 1
          [mem_size] => 677
        )
      [1] => Array (...iterates for each cached file)
)

apc_clear_cache

(PECL)

apc_clear_cache --  Clears the APC cache

Leírás

bool apc_clear_cache ( [string cache_type] )

Visszatérési értékek

Siker esetén TRUE értékkel tér vissza, ellenkező esetben FALSE értéket ad.

Paraméterek

cache_type

If cache_type is "user", the user cache will be cleared; otherwise, the system cache (cached files) will be cleared.

apc_define_constants

(PECL)

apc_define_constants --  Defines a set of constants for later retrieval and mass-definition

Leírás

bool apc_define_constants ( string key, array constants [, bool case_sensitive] )

define() is notoriously slow. Since the main benefit of APC is to increase the performance of scripts/applications, this mechanism is provided to streamline the process of mass constant definition.

Megjegyzés: To remove a set of stored constants (without clearing the entire cache), an empty array may be passed as the constants parameter, effectively clearing the stored value(s).

Paraméterek

key

The key serves as the name of the constant set being stored. This key is used to retrieve the stored constants in apc_load_constants().

constants

An associative array of constant_name => value pairs. The constant_name must follow the normal constant naming rules. value must evaluate to a scalar value.

case_sensitive

The default behaviour for constants is to be declared case-sensitive; i.e. CONSTANT and Constant represent different values. If this parameter evaluates to FALSE the constants will be declared as case-insensitive symbols.

Visszatérési értékek

Siker esetén TRUE értékkel tér vissza, ellenkező esetben FALSE értéket ad.

Példák

Példa 1. apc_define_constants() example

<?php
$constants = array(
  'ONE'  => 1,
  'TWO'  => 2,
  'THREE' => 3,
);
apc_define_constants('numbers', $constants);
apc_load_constants('numbers');
echo ONE, TWO, THREE;
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

123

apc_delete

(PECL)

apc_delete --  Removes a stored variable from the cache

Leírás

bool apc_delete ( string key )

Paraméterek

key

The key used to store the value (with apc_store()).

Visszatérési értékek

Siker esetén TRUE értékkel tér vissza, ellenkező esetben FALSE értéket ad.

Példák

Példa 1. A apc_delete() example

<?php
$bar = 'BAR';
apc_store('foo', $bar);
apc_delete('foo');
// this is obviously useless in this form
?>

apc_fetch

(PECL)

apc_fetch --  Fetch a stored variable from the cache

Leírás

mixed apc_fetch ( string key )

Paraméterek

key

The key used to store the value (with apc_store()).

Visszatérési értékek

The stored variable on success; FALSE on failure

Példák

Példa 1. A apc_fetch() example

<?php
$bar = 'BAR';
apc_store('foo', $bar);
var_dump(apc_fetch('foo'));
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

string(3) "BAR"

apc_load_constants

(PECL)

apc_load_constants --  Loads a set of constants from the cache

Leírás

bool apc_load_constants ( string key [, bool case_sensitive] )

Paraméterek

key

The name of the constant set (that was stored with apc_define_constants()) to be retrieved.

case_sensitive

The default behaviour for constants is to be declared case-sensitive; i.e. CONSTANT and Constant represent different values. If this parameter evaluates to FALSE the constants will be declared as case-insensitive symbols.

Visszatérési értékek

Siker esetén TRUE értékkel tér vissza, ellenkező esetben FALSE értéket ad.

Példák

Példa 1. apc_load_constants() example

<?php
$constants = array(
  'ONE'  => 1,
  'TWO'  => 2,
  'THREE' => 3,
);
apc_define_constants('numbers', $constants);
apc_load_constants('numbers');
echo ONE, TWO, THREE;
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

123

apc_sma_info

(PECL)

apc_sma_info --  Retrieves APC's Shared Memory Allocation information

Leírás

array apc_sma_info ( void )

Visszatérési értékek

Array of Shared Memory Allocation data; FALSE on failure.

Példák

Példa 1. A apc_sma_info() example

<?php
print_r(apc_sma_info());
?>

A fenti példa valami ilyesmi kimenetet ad:

Array
(
  [num_seg] => 1
  [seg_size] => 31457280
  [avail_mem] => 31448408
  [block_lists] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [size] => 31448408
              [offset] => 8864
            )

        )

    )

)

apc_store

(PECL)

apc_store --  Cache a variable in the data store

Leírás

bool apc_store ( string key, mixed var [, int ttl] )

Megjegyzés: Unlike many other mechanisms in PHP, variables stored using apc_store() will persist between requests (until the value is removed from the cache).

Paraméterek

key

Store the variable using this name. keys are cache-unique, so storing a second value with the same key will overwrite the original value.

var

The variable to store

ttl

Time To Live; store var in the cache for ttl seconds. After the ttl has passed, the stored variable will be expunged from the cache (on the next request). If no ttl is supplied (or if the ttl is 0), the value will persist until it is removed from the cache manually, or otherwise fails to exist in the cache (clear, restart, etc.).

Visszatérési értékek

Siker esetén TRUE értékkel tér vissza, ellenkező esetben FALSE értéket ad.

Példák

Példa 1. A apc_store() example

<?php
$bar = 'BAR';
apc_store('foo', $bar);
var_dump(apc_fetch('foo'));
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

string(3) "BAR"

IV. Advanced PHP debugger

Bevezetés

APD is the Advanced PHP Debugger. It was written to provide profiling and debugging capabilities for PHP code, as well as to provide the ability to print out a full stack backtrace. APD supports interactive debugging, but by default it writes data to trace files. It also offers event based logging so that varying levels of information (including function calls, arguments passed, timings, etc.) can be turned on or off for individual scripts.

Figyelem

APD is a Zend Extension, modifying the way the internals of PHP handle function calls, and thus may or may not be compatible with other Zend Extensions (for example Zend Optimizer).


Telepítés

APD is currently available as a PECL extension from http://pecl.php.net/package/apd. Make sure you have installed the CGI version of PHP and it is available in your current path along with the phpize script.

Run the following command to download, build, and install the latest stable version of APD:
pear install apd

This automatically installs the APD Zend module into your PHP extensions directory. It is not mandatory to keep it there; you can store the module in any directory PHP can read as long as you set the zend_extension parameter accordingly.

Windows users can download the extension dll php_apd.dll from http://snaps.php.net/win32/PECL_STABLE/.

In your INI file, add the following lines:

zend_extension = /absolute/path/to/apd.so
apd.dumpdir = /absolute/path/to/trace/directory
apd.statement_tracing = 0

Depending on your PHP build, the zend_extension directive can be one of the following:

zend_extension       (non ZTS, non debug build)
zend_extension_ts      (  ZTS, non debug build)
zend_extension_debug    (non ZTS,   debug build)
zend_extension_debug_ts   (  ZTS,   debug build)


Building on Win32

To build APD under Windows you need a working PHP compilation environment as described on http://php.net/ -- basically, it requires you to have Microsoft Visual C++, win32build.zip, bison/flex, and some know how to get it to work. Also ensure that adp.dsp has DOS line endings; if it has unix line endings, Microsoft Visual C++ will complain about it.


Futásidejű beállítások

Az alábbi függvények viselkedése befolyásolható a php.ini segítségével.

Táblázat 1. APD Configuration Options

NameDefaultChangeableChangelog
apd.dumpdirNULLPHP_INI_ALL 
apd.statement_tracing"0"PHP_INI_ALL 
További részletekért és a PHP_INI_* konstansok definícióiért lásd: G Függelék.

A témába vágó konfigurációs direktívák rövid leírása

apd.dumpdir string

Sets the directory in which APD writes profile dump files. You can specify an absolute path or a relative path.

You can specify a different directory as an argument to apd_set_pprof_trace().

apd.statement_tracing boolean

Specfies whether or not to do per-line tracings. Turning this on (1) will impact the performance of your application.


Erőforrás típusok

Ez a kiterjesztés semmilyen erőforrás típust nem definiál.


Előre definiált állandók

Ez a kiterjesztés semmilyen konstans értéket nem definiál.


How to use PHP-APD in your scripts

 1. As the first line of your PHP script, call the apd_set_pprof_trace() function to start the trace:

  apd_set_pprof_trace();

  You can insert the line anywhere in your script, but if you do not start tracing at the beginning of your script you discard profile data that might otherwise lead you to a performance bottleneck.

 2. Now run your script. The dump output will be written to apd.dumpdir/pprof_pid.ext.

  Tipp: If you're running the CGI version of PHP, you will need to add the '-e' flag to enable extended information for apd to work properly. For example: php -e -f script.php

 3. To display formatted profile data, issue the pprofp command with the sort and display options of your choice. The formatted output will look something like:
  bash-2.05b$ pprofp -R /tmp/pprof.22141.0
  
  Trace for /home/dan/testapd.php
  Total Elapsed Time = 0.00
  Total System Time = 0.00
  Total User Time  = 0.00
  
  
  Real     User    System       secs/  cumm
  %Time (excl/cumm) (excl/cumm) (excl/cumm) Calls  call  s/call Memory Usage Name
  --------------------------------------------------------------------------------------
  100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   1 0.0000  0.0009      0 main
  56.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   1 0.0005  0.0005      0 apd_set_pprof_trace
  28.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  10 0.0000  0.0000      0 preg_replace
  14.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  10 0.0000  0.0000      0 str_replace

  The -R option used in this example sorts the profile table by the amount of real time the script spent executing a given function. The "cumm call" column reveals how many times each function was called, and the "s/call" column reveals how many seconds each call to the function required, on average.

 4. To generate a calltree file that you can import into the KCacheGrind profile analysis application, issue the pprof2calltree comand.


Contact information

If you have comments, bugfixes, enhancements or want to help developing this beast, you can send an mail to apd@mail.communityconnect.com. Any help is very welcome.

Tartalom
apd_breakpoint -- Stops the interpreter and waits on a CR from the socket
apd_callstack -- Returns the current call stack as an array
apd_clunk -- Throw a warning and a callstack
apd_continue -- Restarts the interpreter
apd_croak -- Throw an error, a callstack and then exit
apd_dump_function_table -- Outputs the current function table
apd_dump_persistent_resources -- Return all persistent resources as an array
apd_dump_regular_resources -- Return all current regular resources as an array
apd_echo -- Echo to the debugging socket
apd_get_active_symbols -- Get an array of the current variables names in the local scope
apd_set_pprof_trace -- Starts the session debugging
apd_set_session_trace -- Starts the session debugging
apd_set_session -- Changes or sets the current debugging level
apd_set_socket_session_trace -- Starts the remote session debugging
override_function -- Overrides built-in functions
rename_function -- Renames orig_name to new_name in the global function_table

apd_breakpoint

(PECL)

apd_breakpoint -- Stops the interpreter and waits on a CR from the socket

Description

bool apd_breakpoint ( int debug_level )

This can be used to stop the running of your script, and await responses on the connected socket. To step the program, just send enter (a blank line), or enter a php command to be executed. A typical session using tcplisten would look like this.

bash#tcplisten localhost 7777

APD - Advanced PHP Debugger Trace File
---------------------------------------------------------------------------
Process Pid (6118)
Trace Begun at Sun Mar 10 23:13:12 2002
---------------------------------------------------------------------------
( 0.000000): apd_set_session_trace called at /home/alan/Projects/project2/test. 
php:5
( 0.074824): apd_set_session_trace_socket() at /home/alan/Projects/project2/tes 
t.php:5 returned. Elapsed (0.074824)
( 0.074918): apd_breakpoint() /home/alan/Projects/project2/test.php:7
       ++ argv[0] $(??) = 9
apd_breakpoint() at /home/alan/Projects/project2/test.php:7 returned. Elapsed ( 
-2089521468.1073275368)
>\n 
statement: /home/alan/Projects/project2/test.php:8
>\n 
statement: /home/alan/Projects/project2/test.php:8
>\n 
statement: /home/alan/Projects/project2/test.php:10
>apd_echo($i);
EXEC: apd_echo($i);
0
>apd_echo(serialize(apd_get_active_symbols()));
EXEC: apd_echo(serialize(apd_get_active_symbols()));
a:47:{i:0;s:4:"PWD";i:1;s:10:"COLORFGBG";i:2;s:11:"XAUTHORITY";i:3;s:14:"
COLORTERM_BCE";i:4;s:9:"WINDOWID";i:5;s:14:"ETERM_VERSION";i:6;s:16:"SE
SSION_MANAGER";i:7;s:4:"PS1";i:8;s:11:"GDMSESSION";i:9;s:5:"USER";i:10;s:5:"
MAIL";i:11;s:7:"OLDPWD";i:12;s:5:"LANG";i:13;s:10:"COLORTERM";i:14;s:8:"DISP
LAY";i:15;s:8:"LOGNAME";i:16;s:6:"
>apd_echo(system('ls /home/mydir'));
........
>apd_continue(0);

apd_callstack

(no version information, might be only in CVS)

apd_callstack -- Returns the current call stack as an array

Description

array apd_callstack ( void )

Returns the current call stack as an array

Példa 1. apd_callstack() example

<?php
print_r(apd_callstack());
?>

apd_clunk

(no version information, might be only in CVS)

apd_clunk -- Throw a warning and a callstack

Description

void apd_clunk ( string warning [, string delimiter] )

Behaves like perl's Carp::cluck. Throw a warning and a callstack. The default line delimiter is "<BR />\n".

Példa 1. apd_clunk() example

<?php
apd_clunk("Some Warning","<P>");
?>

apd_continue

(PECL)

apd_continue -- Restarts the interpreter

Description

bool apd_continue ( int debug_level )

Usually sent via the socket to restart the interpreter.

Példa 1. apd_continue() example

<?php
apd_continue(0);
?>

apd_croak

(no version information, might be only in CVS)

apd_croak -- Throw an error, a callstack and then exit

Description

void apd_croak ( string warning [, string delimiter] )

Behaves like perl's Carp::croak. Throw an error, a callstack and then exit. The default line delimiter is "<BR />\n".

Példa 1. apd_croak() example

<?php
apd_croak("Some Warning","<P>");
?>

apd_dump_function_table

(no version information, might be only in CVS)

apd_dump_function_table -- Outputs the current function table

Description

void apd_dump_function_table ( void )

Outputs the current function table.

Példa 1. apd_dump_function_table() example

<?php
apd_dump_function_table();
?>

apd_dump_persistent_resources

(no version information, might be only in CVS)

apd_dump_persistent_resources -- Return all persistent resources as an array

Description

array apd_dump_persistent_resources ( void )

Return all persistent resources as an array.

Példa 1. apd_dump_persistent_resources() example

<?php
print_r(apd_dump_persistent_resources());
?>

apd_dump_regular_resources

(no version information, might be only in CVS)

apd_dump_regular_resources -- Return all current regular resources as an array

Description

array apd_dump_regular_resources ( void )

Return all current regular resources as an array.

Példa 1. apd_dump_regular_resources() example

<?php
print_r(apd_dump_regular_resources());
?>

apd_echo

(PECL)

apd_echo -- Echo to the debugging socket

Description

bool apd_echo ( string output )

Usually sent via the socket to request information about the running script.

Példa 1. apd_echo() example

<?php
apd_echo($i);
?>

apd_get_active_symbols

(no version information, might be only in CVS)

apd_get_active_symbols -- Get an array of the current variables names in the local scope

Description

array apd_get_active_symbols ( )

Returns the names of all the variables defined in the active scope, (not their values)

Példa 1. apd_get_active_symbols() example

<?php
apd_echo(apd_get_active_symbols());
?>

apd_set_pprof_trace

(PECL)

apd_set_pprof_trace -- Starts the session debugging

Description

void apd_set_pprof_trace ( [string dump_directory] )

Starts debugging to {dump_directory}/pprof_{process_id}, if dump_directory is not set, then the apd.dumpdir setting from the php.ini file is used.

Példa 1. apd_set_pprof_trace() example

<?php
apd_set_pprof_trace();
?>

apd_set_session_trace

(no version information, might be only in CVS)

apd_set_session_trace -- Starts the session debugging

Description

void apd_set_session_trace ( int debug_level [, string dump_directory] )

Starts debugging to {dump_directory}/apd_dump_{process_id}, if dump_directory is not set, then the apd.dumpdir setting from the php.ini file is used.

debug_level is an integer which is formed by adding together the following values:

FUNCTION_TRACE   1
    ARGS_TRACE     2
    ASSIGNMENT_TRACE  4
    STATEMENT_TRACE   8
    MEMORY_TRACE    16
    TIMING_TRACE    32
    SUMMARY_TRACE    64

I would seriously not recommend using MEMORY_TRACE. It is very slow and does not appear to be accurate (great, huh?) also ASSIGNMENT_TRACE is not implemented. So, to turn on all functional traces (TIMING, FUNCTIONS, ARGS SUMMARY (like strace -c)) use the value 99

Példa 1. apd_set_session_trace() example

<?php
apd_set_session_trace(99);
?>

apd_set_session

(no version information, might be only in CVS)

apd_set_session -- Changes or sets the current debugging level

Description

void apd_set_session ( int debug_level )

This can be used to increase or decrease debugging in a different area of your application,.debug_level is an integer which is formed by adding together the following values:

FUNCTION_TRACE   1
    ARGS_TRACE     2
    ASSIGNMENT_TRACE  4
    STATEMENT_TRACE   8
    MEMORY_TRACE    16
    TIMING_TRACE    32
    SUMMARY_TRACE    64

Példa 1. apd_set_session() example

<?php
apd_set_session(9);
?>

apd_set_socket_session_trace

(no version information, might be only in CVS)

apd_set_socket_session_trace -- Starts the remote session debugging

Description

bool apd_set_socket_session_trace ( string ip_address_or_unix_socket_file, int socket_type, int port, int debug_level )

Connects to the tcp server (eg. tcplisten) specified IP or Unix Domain socket (like a file), and sends debugging data to the socket. You can use any port, but higher numbers are better as most of the lower numbers may be used by other system services.

the socket_type can be APD_AF_UNIX (for file based sockets) or APD_AF_INET (for standard tcp/ip)

debug_level is an integer which is formed by adding together the following values:

FUNCTION_TRACE   1
    ARGS_TRACE     2
    ASSIGNMENT_TRACE  4
    STATEMENT_TRACE   8
    MEMORY_TRACE    16
    TIMING_TRACE    32
    SUMMARY_TRACE    64

I would seriously not recommend setting the value to 'zero' to start with, and use the breakpoint methods to start debugging at a specific place in the file.

Példa 1. apd_set_socket_session_trace() example

<?php
 apd_set_socket_session_trace("127.0.0.1",APD_AF_INET,7112,0);
?>

override_function

(PECL)

override_function -- Overrides built-in functions

Description

bool override_function ( string function_name, string function_args, string function_code )

Syntax similar to create_function(). Overrides built-in functions (replaces them in the symbol table).

Példa 1. override_function() example

<?php
override_function('test', '$a,$b', 'echo "DOING TEST"; return $a * $b;');
?>

rename_function

(PECL)

rename_function -- Renames orig_name to new_name in the global function_table

Description

bool rename_function ( string original_name, string new_name )

Renames orig_name to new_name in the global function_table. Useful for temporarily overriding builtin functions.

Példa 1. rename_function() example

<?php
rename_function('mysql_connect', 'debug_mysql_connect' );
?>

V. Tömbkezelő függvények

Bevezetés

Ezekkel a függvényekkel különféle módon változtathatók, módosíthatók a tömbök. A tömbök elengedhetetlenek változók sorozatának tárolásához, rendezéséhez, igazgatásához és azok változtatásához.

A PHP az egy- és többdimenziós tömböket is támogatja, amelyeket akár "manuálisan" vagy valamilyen függvénnyel is létre lehet hozni. Vannak bizonyos adatbázis-kezelő függvények, amelyek adatbázis-lekérdezések alapján töltenek fel tömböket, és vannak, amelyek tömböket adnak vissza.

Nézd át a Tömbök fejezetet, ahol részletes leírást található a PHP-s tömbök megvalósításáról és működéséről. Hasznos információk olvashatók a Tömb operátorok oldalon arról, mi módon lehet még a tömbökön műveleteket végezni.


Követelmények

Az itt leírt függvények használatához semmilyen külső függvénykönyvtár megléte nem szükségeltetik.


Telepítés

Semmilyen telepítés nem szükséges ezen függvények használatához, a PHP alapelemei.


Futásidejű beállítások

Ez a kiterjesztés semmilyen konfigurációs beállításokat nem definiál a php.ini állományban.


Erőforrás típusok

Ez a kiterjesztés semmilyen erőforrás típust nem definiál.


Előre definiált állandók

Az itt felsorolt konstansok mindig elérthetőek, mivel részei a PHP alaptelepítésének.

CASE_LOWER (integer)

CASE_LOWER az array_change_key_case() függvény paramétereként használható, és arra utasítja a függvényt, hogy a tömb kulcsait cserélje kisbetűs megfelelőikre. Ez az array_change_key_case() alapértelmezésbeli viselkedése is.

CASE_UPPER (integer)

CASE_LOWER az array_change_key_case() függvény paramétereként használható, és arra utasítja a függvényt, hogy a tömb kulcsait cserélje nagybetűs megfelelőikre.

Rendezési irány flag-ek:

SORT_ASC (integer)

SORT_ASC - az array_multisort() használja a növekvő sorrend megadására

SORT_DESC (integer)

SORT_DESC - az array_multisort() használja a csökkenő sorrend megadására

Rendezés típus flag-ek: bizonyos rendezőfüggvények alkalmazzák

SORT_REGULAR (integer)

SORT_REGULAR - hogy a tömbelemek a megszokott módon legyenek sorrendezve.

SORT_NUMERIC (integer)

SORT_NUMERIC - hogy a tömbelemek számszerűen értelmezve legyenek sorrendezve.

SORT_STRING (integer)

SORT_STRING - hogy a tömbelemek string-ként kerüljenek sorrendezésre.

SORT_LOCALE_STRING (integer)

A SORT_LOCALE_STRING az aktuálos locale beállítás figyelembevételével hasonlítja össze a kapott értékeket. Ez a lehetőség a PHP 4.4.0 és 5.0.2 változataival lett bevezetve.

COUNT_NORMAL (integer)

COUNT_RECURSIVE (integer)

EXTR_OVERWRITE (integer)

EXTR_SKIP (integer)

EXTR_PREFIX_SAME (integer)

EXTR_PREFIX_ALL (integer)

EXTR_PREFIX_INVALID (integer)

EXTR_PREFIX_IF_EXISTS (integer)

EXTR_IF_EXISTS (integer)

EXTR_REFS (integer)

Tartalom
array_change_key_case -- visszaad egy kis vagy nagybetűsre cserélt string indexű tömböt
array_chunk -- feldarabolja a tömböt
array_combine --  Creates an array by using one array for keys and another for its values
array_count_values -- összeszámolja minden érték előfordulását a tömbben
array_diff_assoc -- Computes the difference of arrays with additional index check
array_diff_key -- Computes the difference of arrays using keys for comparison
array_diff_uassoc --  Computes the difference of arrays with additional index check which is performed by a user supplied callback function
array_diff_ukey -- Computes the difference of arrays using a callback function on the keys for comparison
array_diff -- tömbök közti különbséget számolja ki
array_fill -- feltölt egy tömböt egy megadott értékkel
array_filter --  megsszűri a tömb elemeit egy függvény visszahívásával
array_flip -- Felcseréli a tömb elemeit és kulcsait
array_intersect_assoc -- Computes the intersection of arrays with additional index check
array_intersect_key -- Computes the intersection of arrays using keys for comparison
array_intersect_uassoc -- Computes the intersection of arrays with additional index check, compares indexes by a callback function
array_intersect_ukey -- Computes the intersection of arrays using a callback function on the keys for comparison
array_intersect -- kiszámítja a tömbök metszetét
array_key_exists -- ellenőrzi a keresett index/kulcs létezését a tömbben
array_keys -- Visszaadja egy tömb összes indexét
array_map --  Egy függvényt alkalmaz minden megadott tömb elemére
array_merge_recursive -- rekurzívan egyesít két vagy több tömböt
array_merge -- Egyesít egy vagy több tömböt
array_multisort --  Egyszerre több tömböt vagy egy többdimenziós tömböt rendez
array_pad --  Adott méretűre bővít és tölt fel egy tömböt
array_pop -- Kivesz egy elemet a tömb végéről
array_product --  Calculate the product of values in an array
array_push --  egy vagy több elemet illeszt a tömb végére
array_rand --  véletlenszerűen egy vagy több elemet hoz elő a tömbből
array_reduce --  elemi értékre csökkenti a tömböt tetszőleges függvény meghívásával
array_reverse --  tömb fordított sorrendű elemeivel tér vissza
array_search --  Adott elemet keres a tömbben és az indexével tér vissza
array_shift --  Kiforgatja a tömb első elemét
array_slice -- A tömb egy részével tér vissza
array_splice --  Lecseréli a tömb egy részét
array_sum --  A tömbbeli elemek összegét számolja ki
array_udiff_assoc -- Computes the difference of arrays with additional index check, compares data by a callback function
array_udiff_uassoc -- Computes the difference of arrays with additional index check, compares data and indexes by a callback function
array_udiff -- Computes the difference of arrays by using a callback function for data comparison
array_uintersect_assoc -- Computes the intersection of arrays with additional index check, compares data by a callback function
array_uintersect_uassoc -- Computes the intersection of arrays with additional index check, compares data and indexes by a callback functions
array_uintersect -- Computes the intersection of arrays, compares data by a callback function
array_unique -- törli az ismétlődő elemeket
array_unshift --  Beszúr a tömb elejére egy vagy több elemet
array_values -- visszadja az összes tömbben előforduló értéket
array_walk_recursive --  Apply a user function recursively to every member of an array
array_walk --  felhasználói függvényt futtat a tömb minden elemén
array --  Létrehoz egy tömböt
arsort --  Fordított sorrendben rendez egy tömböt megtartva az indextársítást
asort -- Tömb elemeit rendezi megtartva az indextársítást
compact --  Tömbbe tömöríti a változókat és értékeiket
count -- Megszámolja egy tömb elemeit, vagy egy objektum tulajdonságelemeit
current -- visszaadja egy tömb aktuális elemét
each --  visszaadja a tömb pillanatnyilag kijelölt elemét és lépteti a belső mutatót
end --  Az utolsó elemre állítja a tömb belső mutatóját
extract --  tömbből változókat helyez el az aktuális szimbólumtáblába
in_array -- TRUE-val tér vissza, ha létezik az érték a tömbben
key --  asszociatív tömb pillanatnyilag kiválasztott kulcsát adja vissza
krsort -- Kulcsok alapján fordított sorrendbe rendez egy tömböt
ksort -- Kulcsok alapján rendezi a tömböt
list --  értéket rendel a felsorolt változókhoz
natcasesort --  tömböt rendez a "natural order" (természetes sorrend) algoritmus alapján kis-nagybetűk figyelembevétele nélkül
natsort --  tömböt rendez a "natural order" (természetes sorrend) algoritmus alapján
next --  előre mozgatja a tömb belső mutatóját
pos -- A current() függvény álneve
prev -- visszlépteti a tömb belső mutatóját
range --  egy tartományt lefedő tömböt készít
reset --  a tömb belső mutatóját az első elemére állítja
rsort -- Fordított sorrendben rendez egy tömböt
shuffle -- összekeveri a tömb elemeit
sizeof -- A count() függvény álneve
sort -- tömböt rendez
uasort --  tömböt rendez egy felhasználó összehasonlító függvénnyel megtartva az indextársítást
uksort --  tömböt rendez kulcsai alapján egy felhasználó összehasonlító függvénnyel
usort --  tömböt rendez elemértékei alapján egy felhasználó összehasonlító függvénnyel

array_change_key_case

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

array_change_key_case -- visszaad egy kis vagy nagybetűsre cserélt string indexű tömböt

Leírás

array array_change_key_case ( array input [, int case] )

A array_change_key_case() kis vagy nagybetűsre cseréli az input tömb string típusú indexeit A változtatást az elhagyható case paraméter szabályozza, amelynek két állandót lehet átadni: CASE_UPPER és CASE_LOWER, az alapértelmezés a CASE_LOWER. A numerikus indexet változatlanul hagyja a függvény.

Példa 1. array_change_key_case() példa

<?php
$bemenet = array("ElSo" => 1, "MasODIk" => 4);
print_r(array_change_key_case($bemenet, CASE_UPPER));
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

Array
(
  [ELSO] => 1
  [MASODIK] => 4
)

Amennyiben a tömbben több olyan kulcs is szerepel, amelyek e függvény alkalmazásakor összeütközésbe kerülnének (mint például a "kUlcs" és a "KUlCs" néven futó tömbindexek), a tömbben háttrébb szereplő felül fogja írni tartalmával az előzőt.

array_chunk

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

array_chunk -- feldarabolja a tömböt

Leírás

array array_chunk ( array input, int size [, bool preserve_keys] )

A array_chunk() feloszt egy tömböt több tömbre a size értéke alapján. A legutolsó tömbben elképzelhető, hogy ennél kevesebb elem szerepel. A tömböket egy többdimenziós tömb elemeiként adja vissza, amely 0-tól kezdve numerkius indexelt.

A lehetséges preserve_keys paraméter TRUE-ra állításával, kikényszeríthető, hogy az eredeti tömb indexelését megtartsák a visszaadott tömbdarabok. Ha e paraméter értéke FALSE, akkor minden tömbdarabban az elemek sorszámozása 0-tól újra kezdődik. Az alapértelmezés az utóbbi: FALSE.

Példa 1. array_chunk() példa

<?php
$input_array = array('a', 'b', 'c', 'd', 'e');
print_r(array_chunk($input_array, 2));
print_r(array_chunk($input_array, 2, true));
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => a
      [1] => b
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => c
      [1] => d
    )

  [2] => Array
    (
      [0] => e
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => a
      [1] => b
    )

  [1] => Array
    (
      [2] => c
      [3] => d
    )

  [2] => Array
    (
      [4] => e
    )

)

array_combine

(PHP 5)

array_combine --  Creates an array by using one array for keys and another for its values

Description

array array_combine ( array keys, array values )

Returns an array by using the values from the keys array as keys and the values from the values array as the corresponding values.

Returns FALSE if the number of elements for each array isn't equal or if the arrays are empty.

Példa 1. A simple array_combine() example

<?php
$a = array('green', 'red', 'yellow');
$b = array('avocado', 'apple', 'banana');
$c = array_combine($a, $b);

print_r($c);
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

Array
(
  [green] => avocado
  [red]  => apple
  [yellow] => banana
)

See also array_merge(), array_walk(), and array_values().

array_count_values

(PHP 4, PHP 5)

array_count_values -- összeszámolja minden érték előfordulását a tömbben

Leírás

array array_count_values ( array input )

Az array_count_values() olyan tömböt ad vissza, amelynek a kulcsai az input tömb értékei és az input tömbbeli előfordulási gyakoriságuk a hozzájuk tartozó értékek.

Példa 1. array_count_values() példa

<?php
$tomb = array(1, "hello", 1, "világ", "hello");
print_r(array_count_values($tomb));
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

Array
(
  [1] => 2
  [hello] => 2
  [világ] => 1
)

Lásd még: count(), array_unique(), array_values() és count_chars().

array_diff_assoc

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

array_diff_assoc -- Computes the difference of arrays with additional index check

Description

array array_diff_assoc ( array array1, array array2 [, array ...] )

array_diff_assoc() returns an array containing all the values from array1 that are not present in any of the other arguments. Note that the keys are used in the comparison unlike array_diff().

Példa 1. array_diff_assoc() example

<?php
$array1 = array("a" => "green", "b" => "brown", "c" => "blue", "red");
$array2 = array("a" => "green", "yellow", "red");
$result = array_diff_assoc($array1, $array2);
print_r($result);
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

Array
(
  [b] => brown
  [c] => blue
  [0] => red
)

In our example above you see the "a" => "green" pair is present in both arrays and thus it is not in the ouput from the function. Unlike this, the pair 0 => "red" is in the ouput because in the second argument "red" has key which is 1.

Two values from key => value pairs are considered equal only if (string) $elem1 === (string) $elem2 . In other words a strict check takes place so the string representations must be the same.

Megjegyzés: Please note that this function only checks one dimension of a n-dimensional array. Of course you can check deeper dimensions by using, for example, array_diff_assoc($array1[0], $array2[0]);.

See also array_diff(), array_intersect(), and array_intersect_assoc().

array_diff_key

(PHP 5 >= 5.1.0RC1)

array_diff_key -- Computes the difference of arrays using keys for comparison

Description

array array_diff_key ( array array1, array array2 [, array ...] )

array_diff_key() returns an array containing all the values of array1 that have keys that are not present in any of the other arguments. Note that the associativity is preserved. This function is like array_diff() except the comparison is done on the keys instead of the values.

Példa 1. array_diff_key() example

<?php
$array1 = array('blue' => 1, 'red' => 2, 'green' => 3, 'purple' => 4);
$array2 = array('green' => 5, 'blue' => 6, 'yellow' => 7, 'cyan'  => 8);

var_dump(array_diff_key($array1, $array2));
?>

A fenti példa a következő kimenetet adja:

array(2) {
 ["red"]=>
 int(2)
 ["purple"]=>
 int(4)
}

The two keys from the key => value pairs are considered equal only if (string) $key1 === (string) $key2 . In other words a strict type check is executed so the string representation must be the same.

Megjegyzés: Please note that this function only checks one dimension of a n-dimensional array. Of course you can check deeper dimensions by using array_diff_key($array1[0], $array2[0]);.

See also array_diff(), array_udiff() array_diff_assoc(), array_diff_uassoc(), array_udiff_assoc(), array_udiff_uassoc(), array_diff_ukey(), array_intersect(), array_intersect_assoc(), array_intersect_uassoc(), array_intersect_key() and array_intersect_ukey().

array_diff_uassoc

(PHP 5)

array_diff_uassoc --  Computes the difference of arrays with additional index check which is performed by a user supplied callback function

Description

array array_diff_uassoc ( array array1, array array2 [, array ..., callback key_compare_func] )

array_diff_uassoc() returns an array containing all the values from array1 that are not present in any of the other arguments. Note that the keys are used in the comparison unlike array_diff().

This comparison is done by a user supplied callback function. It must return an integer less than, equal to, or greater than zero if the first argument is considered to be respectively less than, equal to, or greater than the second. This is unlike array_diff_assoc() where an internal function for comparing the indices is used.

Példa 1. array_diff_uassoc() example