Átmeneti időszak a UNIX ismeretek c. tárgy számonkérésében

A UNIX ismeretek c. tárgyat Jedlovszky Pál tanárúrtól Rigó Ernő vette át. Eközben új tanterv is érvénybe lépett, így a tárgy ismeretanyaga a továbbiakban más néven és más tematikával szerepel.

A tárgyat korábban kezdők számíthatnak a 2009 tavaszi félév végétől a vizsga formai és tartalmi változására, ezért akik még a régi feltételek szerint szeretnének vizsgázni, ezt az elkövetkezendő hónapokban tegyék meg!

Jelen közlemény megjelenésétől az új vizsgarend érvénybe lépéséig (várhatóan 2009 tavaszi félév vége felé), az alábbi feltételek érvényesek a gyakorlati vizsgákra.

A számonkérés gyakorlati, számítógép előtt történik. Az aktuális tematika szerinti témakörökben, az eddigiekhez hasonlóan, a vizsgáztató által megadott feladatok végrehajtását értékeljük.

Kiegészítések:

Házi feladattal azok szerezhettek annak idején megajánlott jegyet, akik eredménnyel részt vettek a gyakorlatokon és a zárthelyi helyett készítettek önálló feladatot. Ez az elkövetkező vizsgákon már nem lesz érvényes, vagyis ilyen módon a vizsga nem váltható ki.

A tárgyat bármely évfolyamban és bármely konzultációs központban felvevő hallgatókra ugyanazok a feltételek vonatkoznak.

A tavaszi félévben a viszgák az ETR-en kerülnek meghirdetésre, amint a megfelelő adminisztrációs és technikai feltételek megteremthetők lesznek az Etele úton. A Bécsi úton nagy valószínűséggel nem lesznek már vizsgák.

 

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kívánva:

Rigó Ernő (rigo_KUKAC_sztaki_PONT_hu)